Писмо до председателя на Комисията по национална сигурност

Към началото...