Писмо от КБЧ за учредителна конференция - 1991

Към началото...