Указът на президента дава на българите шанс - Иван Забунов, 1992 г.

Към началото...