Колективен трудов договор, 1984 г. - 1990 г.

Към началото...