Преведен от френски материал с писмо

Към началото...