Сведения за Международния комитет на циганите 1970 - 1971 г.

Към началото...