Протоколи на Ликвидационния съвет 1992 г. - 1993 г., с. Леново

Към началото...