Преписки във връзка с образуване на стопанството - с. Леново

Към началото...