"Градът и селото - 86", том І, част А

Към началото...