ЕСИ "Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство" - с. Синитево, Пазарджишко

ЕСИ
ЕСИ "Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство - с.Синитево, Пазарджишко, част I
Снимка: Омда

назад към ЕСИ "Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство" - с. Синитево, Пазарджишко