9 август 1995


София, 9 август 1995 година
Брой 154 /1455/


София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО.


Над нашата страна е надвиснала голяма опасност. С разпадането на СССР и Варшавския договор беше премахната силата, способна да обуздае агресивния военен блок НАТО и да гарантира мира.

След 45 години в Европа отново гори пожарът на войната. При днешното сложно и взривоопасно международно положение интересите на нашия народ изискват да бъде следвана политика на мир и неутралитет, на дружба и солидарност с народите, борещи се срещу империалистическата агресия.

Присъединяването на Република България към НАТО е безумие и самоубийство! Това означава рязко изостряне на напрежението и засилване на опасността от война на Балканите. Разходи от десетки милиарди левове ще легнат като тежко бреме върху нашата икономика. Отблъснем ли Русия, ще загубим необятни пазари, по-евтини суровини, енергия и съвременна военна техника. Влизането на малка страна като нашата в който и да е блок я обвързва с договор, диктуващ по-нататък цялостната й политика.
Безпрекословното ни задължение към НАТО ще доведе до това наши войници да проливат кръвта си за интересите на най-реакционните империалистически сили, стремящи се към световно господство.

Настаняването на чужди войски и създаването на чужди военни бази у нас заплашва да бъде превърната нашата територия в арена на военни действия. Съществува реална опасност при опит за собствена политика на България да се инсценира "вик за помощ", и то от името на народа, при който войски от НАТО да нахлуят и да окупират нашата страна, както това стана през 1941 г., когато България влезе в Тристранния пакт и още на другия ден 300-хилядна армия на Вермахта нахлу в нашата страна и тя се превърна в база за война срещу други народи. Чрез НАТО САЩ ще ни наложат послушание и подчинение на Турция, която им е по-близка във всяко отношение от България.

Остава открит въпросът: От кого ще ни защитава НАТО? Явно не от Турция и от Гърция или пък от Румъния, която със сигурност ще влезе в НАТО. От Китай ли? - единствената могъща опора на социализма. А може би от Русия, която независимо от политическата си конюнктура и амбиции през вековете винаги ни е защитавала от врагове и мракобесие.

Българските комунисти решително осъждат подобна авантюра, която може да доведе до нова национална катастрофа. Цялата отговорност ще падне върху ония късогледи политици, които, съзнателно или не, тласкат България към война. НАТО си остава източник на опасност и трябва да бъде разпуснат.

Долу подпалвачите на война! Да живеят мирът и братството между народите!

София, 8 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ОСМА - ПОСЛЕДНА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


УСПЕХЪТ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ - ГЛАВНА ЗАДАЧА

Предстоящите редовни местни избори са голямо предизвикателство за партията, за нейните централни и местни органи, за всички партийни организации, за всеки социалист. Те съдържат и много шансове, и много рискове за нас. Съхранените и подобрени електорални показатели за БСП през тази есен ще демонстрират оценката на обществото и за трайните резултати от управлението на Демократичната левица, и за трайните перспективи за пълноценното й участие в местната власт. Спечелването на болшинството от съветническите и кметските места в страната, разбиването на поне част от традиционните крепости на СДС и ДПС, завоюването на позиции във възстановеното местно самоуправление в София, Пловдив и Варна - това не само ще стане добър старт в президентската надпревара в края на 1996 г., но и ще потвърди водещите обществени нагласи към социално ориентиран модел на прехода, към левоцентристките сили и особено към БСП и нейните коалиционни партньори от БЗНС "Ал .Стамболийски" и ПК "Екогласност".

БСП ще се яви на местните избори като най-организираната, най-устойчивата и най-перспективната политическа сила в страната. Заедно със своите партньори от БЗНС "Ал .Стамболийски", ПК "Екогласност" и други партии по места ние несъмнено ще бъдем сред фаворитите на всеки един местен избор. Този авторитет обаче трябва да се защитава не само чрез изборите, а и чрез публичната позиция на местните партийни организации по всеки важен въпрос на обществено-политическия и социално-икономическия живот на местната общност. Абсурд е да се твърди, че тази функция може да се поеме от личните, партийните или административните контакти с регионалните, областните или националните инстанции. Нещо повече, вредно и грешно е да се пренебрегват заради съмнителни ведомствени преимущества класически силните страни на всяка съвременна масова лява партия - преките постоянни човешки контакти в съседския, приятелския, колегиалния кръг, там, където се раждат, осъзнават и разрешават същинските проблеми на хората. Затова преимущество в местните избори ще има тази политическа сила, която най-дълбоко разбира и най-пълно владее проблематиката на местното самоуправление - един от стълбовете на българския конституционен строй. Да се пренебрегва местното самоуправление, да се извежда то като проста функция на "голямата политика", да се концентрират всички очаквания към централната власт не е нито правилно, нито перспективно, нито печелившо. Първата предпоставка за спечелване на изборите е самото разбиране, че местната власт е важна, че в много отношения тя е незаменима, че е необходима не като фон, а като партньор и опонент на централната власт. Затова е толкова важно проблемите на местната политика да бъдат непрекъснато на вниманието на ОПО, да се познават институциите, да се работи със специалистите, да има ясни позиции по всички големи местни въпроси. Това е пътят към успеха в местните избори през тази есен.

Трябва да се има предвид, че предизборната кампания, самото гласуване и формирането на новите органи на местно самоуправление и местна администрация, ще протече в труден и отговорен за страната период, който се характеризира с редица особености.

Преди всичко - подготовката за стартирането на социалната приватизация от първите дни на 1996 г. Приватизационните бонове в ръцете на милиони хора са голяма сила, стига да бъдат насочвани не от спекулантите и от банковите акули, а от структурите на гражданското общество. Инвестиционните фондове, изградени на колегиален, синдикален, кооперативен или друг социален принцип, могат да се включат в изграждането на една действително съвременна социална пазарна икономика. Това ще е реален шанс за всеки, от който мнозина ще съумеят да се възползват, за да изградят личния, колективния и обществения си просперитет чрез съпричастие /а не чрез дистанциране или противопоставяне/ с радикалните промени.

На второ място - прилагането на правната основа на реформите в социалната сфера и подготовката за изграждане през следващата година на осигурителните фондове и новите осигурителни механизми във всички сфери. Това е най-големият ни ангажимент към нашите избиратели. Той е в основата на социално-икономическата политика на всяка съвременна лява партия по света.

На трето място - успехът на новата селскостопанска година ще зависи най-вече от това новите кооперации на собственици с практически напълно възстановени права да използват за производствени цели замята и инвентара. За първи път ще приложим в пълнота новата нормативна база за обществена подкрепа чрез държавата на земеделското производство, на конкурентоспособността на селскостопанската ни продукция, на запазването на традиционните й и спечелването на нови пазари. Принципно новите условия на търговия в контекста на ГАТТ, СТО и ЕС ще поставят нашето земеделие на голямо изпитание. Трябва да го посрещнем и с пълна мобилизация, и със съвременни средства на конкретната борба в условията на интеграция.

През есента ще започнат да функционират пълноценно и някои от най-важните правила в пазарните отношения, разработени в съответствие с програмните ангажименти на Демократичната левица - Сметната палата, държавният финансов контрол, концесиите и лицензиите, регулирането на цените, както и вече готовият набор закони за борба с престъпността, цялостната нова нормативна уредба на националната сигурност.

Най-сетне, в хода на подготовката на бюджета за 1996 г. ще стане ясно дали ще успеем да съхраним тазгодишната финансова стабилност и при предстоящите най-тежки изпитания на платежния баланс на страната. Задължително е да преодолеем тежките диспропорции, главно ценови, в много отрасли, включително и в енергетиката. Става дума за съдбата на големи предприятия, на хиляди работни места, за поминъка на цели региони. Техният шанс е в новите инвестиции, осигуряващи нови технологии, пазари, мениджмънт и работни места.

Тези избори ще са изключително важни за политическата обстановка в страната като цяло. Подценяването им може да доведе до провали, които да дестабилизират централната изпълнителна власт, да затруднят смяната на президента чрез избори и да хвърлят страната в поредната парламентарна криза. Обща е отговорността ни да предотвратим този нежелан сценарий.

Тенденцията за стабилизация на обществото, на държавността, на ценностите, на установяване на ясни правила на икономическа и политическа реформа, започнала през първите шест месеца от управлението на левицата, може да бъде затвърдена и задълбочена. Управлението на левицата не е временен, а перспективен, дългосрочен процес, защото е свързано с жизненоважната за извършването на каквито и да са реформи политическа стабилност. Страната се нуждае от стабилно и силно в изпълнението на своята програма правителство. То трябва да продължава политиката си на постепенен и регулиран, но в никакъв случай колеблив преход. Ако правителството се забави с приватизацията, ако се превърне в заложник на групови интереси, ако не ограничи криминализираната икономика, ако претърпи неуспех с информационната си политика, ако прояви колебание по един или друг проблем, стагнацията ще продължи и усилията на левицата ще бъдат обречени на неуспех. Партията е длъжна да подкрепи правителството и излъчилото го парламентарно мнозинство да се справят с тези заплахи. Тя има политическия ресурс за това.

Преди повече от половин година БСП получи обществен кредит и доверие. В основни линии той е запазен. Затова сега можем да разгърнем своя потенциал за нов обществен диалог, този път не само на национално, а на местно равнище във всяка община, във всяко селище - диалога не на "голямата", а на "малката" политика, от която зависи ежедневието на хората, от която зависят непосредствените им проблеми. Можем и ще поемем своята отговорност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛЕН СЪЮЗ. Организацията е регистрирана по Закона за лицата и семейството.


3.9. Членовете на ХСС трябва редовно и активно да участват в работата на Общото събрание на сдружението.


IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Органи на управление на ХСС са:
/1/ Общо събрание /ОС/.
/2/ Управителен съвет /УС/.
/3/ Председател.
/4/ Контрольор.

4.2. В Общото събрание участват всички членове на ХСС, постоянно живеещи в България, както и временно пребиваващите.

4.3 /1/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
/2/ ОС се свиква чрез изпращане на покана до членовете на сдружението и регистрираните в УС членове и съветници на ХСС, живеещи постоянно или продължително пребиваващи в България. Поканата трябва да съдържа указание за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието.
/3/ ОС може да бъде свикано от УС, от председателя или по искане на 1/10 от членовете му.
/4/ ОС е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на ХСС.
/5/ При липса на кворум събранието се отлага за един час и се провежда с явилите се членове при същия дневен ред.
/6/ Заседанията на ОС се ръководят от председателя на ХСС или от упълномощен от него заместник.

4.4. Общото събрание:
/1/ Приема, допълва, изменя устава на сдружението.
/2/ Приема организационната структура на сдружението.
/3/ Избира УС и контрольор с тригодишен мандат.
/4/ Приема годишният бюджет и определя размера на годишния и на встъпителен членски внос.
/5/ Приема и освобождава членовете на сдружението.
/6/ Взема решения за прекратяване или сливане на дейността на сдружението с други сдружения.

4.5. Решенията на ОС се вземат:
/1/ По алинеи 1 и 6 на т. 4.4. с квалифицирано мнозинство    от две трети от присъстващите членове на ОС на ХСС, с явно гласуване.
/2/ По останалите точки на 4.4. с обикновено мнозинство от 1/2 от присъстващите членове.
/3/ По въпросите, които не са били предварително оповестени в дневния ред, се взема решение с единодушие, освен тези за освобождаване или избиране на нови членове на УС или на контрольор, за които е достатъчно обикновено мнозинство от присъстващите.

4.6. На сесиите на ОС се води протокол с отразяване на взетите решения и на изборните резултати. Протоколът се подписва от председателстващия събранието.

4.7. Управителният съвет:
/1/ Състои се от минимум трима членове на ОС.
/2/ Председателят на ХСС ръководи заседанията на УС.
/3/ Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
/4/ Взема решения за придобиване, управление и разпореждане с имуществото на сдружението.
/5/ Избира председател на ХСС, заместник-председатели измежду членовете си с тайно гласуване.
/6/ УС приема организационни решения, правилници, взема решение за участие на ХСС в сдружения, фирми или други организации. Одобрява финансовите отчети на сдружението, предлага на ОС за приемане бюджета на сдружението и годишния му баланс. Утвърждава щатното разписание на персонала, работещ в сдружението, плащането и стимулирането му, взема решения за банкови кредити.

4.8. Председател и заместник-председатели на ХСС:
/1/ Председателят и двамата заместник-председатели на ХСС представляват сдружението в страната и в чужбина заедно и поотделно.
/2/ Председателят организира оперативната дейност на сдружението, сключва всички договори на сдружението, организира изпълнението на решенията на УС и подготвя редовните заседания на ОС.

4.9. Контрольор: Общото събрание избира за срок от три години минимум един контрольор, който следи за изпълнението на устава и на решенията на ОС, проверява годишните отчети и финансовите резултати, информира УС и докладва пред ОС.


V. ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ

5.1. Средствата на ХСС се набират:
/1/ от членски внос;
/2/ от субсидии, дарения, завещания, спонсори;
/3/ доходи от собствени средства.

5.2. Имуществото на дружеството се влага в банкови депозити, ценни книжа /облигации, акции и други/, в търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни, да гарантират достатъчен долод за запазване и увеличаване на имуществото на ХСС.

5.3. Дружеството може да сключва в страната и в чужбина сделки за съхраняване и увеличаване на имуществото, включително да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, както и други, които са предназначени за осъществяване идеалните цели на дружеството.

5.4. Дружеството може да учредява търговски дружества, да участва като съучредител в акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства и да участва в смесени дружества, чистата печалба от дейностите на които се предоставя на дружеството за неговите дейности в страната и чужбина.


VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящият устав е приет на учредително Общо събрание, състояло се на 10 април 1995 г., и е изменен и допълнен на Общо събрание на учредителите от 20 юни 1995 г. в град София от: Георги Йорданов Гугов, Дончо Илиев Дончевски, Надежда Димитрова Христова, Станислав Константинов Шишков, Никола Георгиев Ликов, Стефка Цветанова Димитрова, Виолета Христова Божилова, Светлана Атанасова Вълчева, Светла Иванова Петкова, Анета Руменова Вълева, Димитър Петков Димитров, Цачо Деянов Деянов, Пеньо Пеев Пенев и от Величка Дончева Петрова.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
09.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!