9 февруари 1993

София, 9 февруари 1993 година
         Брой 27 /814/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦАТИВА", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 6 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/ е основател на Съюза на демократичните сили /СДС/ и активен участник във формирането на демократичните идеи и политическата стратегия на коалицията.

ДГИ категорично осъжда опитите да бъде подменено идейно-политическото съдържание на СДС и от общонародно движение за радикална промяна на обществените отношения да бъде превърнат в партия на реституцията.

Националният съвет /НС/ на ДГИ отхвърля манипулациите и не признава решенията на НКС на СДС, в резултат на които Алтернативната социаллиберална партия / АСП/, ДГИ и Съюзът на свободните демократи /ССД/ бяха изолирани от дейността на коалицията.

ДГИ няма да напусне СДС, а ще се бори заедно с партиите от демократичното крило за консолидирането на СДС и възстановяването на демократичните коалиционни отношения в него.

Националният съвет на ДГИ се обръща с призив към всички демократични партии в СДС и ОбКС за организиране на национална дискусия за организационната същност, идейното съдържание и политическата стратегия на СДС.

ДГИ ще участва в Националната конференция на СДС като пълноправен неин член.

Националният съвет потвърждава решенията и действията на Политическия съвет на ДГИ; одобрява позицията на депутата на ДГИ проф. Петър Марков.

Националният съвет не приема изключването на депутати от парламентарната група на СДС - действие, насочено пряко срещу демократичната същност на СДС. ДГИ подкрепя обръщението на народните представители от СДС до парламентарната група /ПГ/ на СДС и избирателите, огласена по Българската национална телевизия от г-жа Радка Василева.

ДГИ ще следи с особено внимание дейността на правителството на г-н Беров за последователното изпълнение на програмата на СДС, особено в нейните социални аспекти.

Националният съвет на ДГИ смята оформящата се четвърта парламентарна група за представител на парламентарните интереси на партиите от демократичното крило на СДС, но ще съдейства с всички сили за запазване на цялостта на настоящата парламентарна група на СДС.

ДГИ е за активно социално партньорство между синдикатите, работодателите и правителството.

Националният съвет предупреждава срещу постоянно развиващата се тенденция към засилване на деструкционни действия, насочени пряко срещу институциите на страната, водещи към дестабилизиране на гражданския мир.

Изключва Тодор Димов Гагалов от Политическия съвет и от редовете на движението за разрушителна отцепническа дейност. НС на ДГИ потвърждава решението на Политическия съвет за привличането на Т. Гагалов под съдебна отговорност за присвояване името на ДГИ и съучастничество в документни фалшификации и нанасяне на морални, материални и политически вреди на ДГИ.

София, 6 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


В последните седмици зачестиха изявленията в печата, които неточно и некоректно тълкуват определени обсъждания, взети решения, както и преговорите на БДЦ с неговите естествени партньори БСДП и Зелената партия.

В тази връзка Либерално-демократическата партия /ЛДП/ заявява, че категорично не приема недобросъвестните опити за едностранчиво отразяване и в бъдеще настоява нейното име да се свързва с официалното становище на БДЦ само тогава, когато тези изявления са правени от г-н Стелиян Стойчев /говорител на БДЦ/ или когато съответната декларация или документ са подписани от представителите на ЛДП в Политическия съвет на БДЦ.

При всички останали случаи изразяваните гледища, включително и тези, които по една или друга причина попадат в масмедиите, да се приемат за теснопартийни или частни мнения, които нито политически, нито морално трябва да бъдат свързвани с името на Либерално-демократическата партия.

София, 8 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ЗА ОТНОШЕНИЯТА С ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Конфедеративният съвет /КФС/ на Българската офицерска легия /БОЛ/ "Раковски" одобрява дейността на ръководството през последните два месеца, подкрепя първите стъпки на правителството, на министрите на отбраната и на вътрешните работи за възстановяване на диалога с легията, за зачитане на професионалните и социалните права на българските офицери.

Конфедеративният съвет изказва тревогата си от отсъствието на национално съгласие между парламентарните и другите политически сили по външната политика и националната сигурност. Вече три години след началото на демократизацията в страната ни нямаме ясни ориентири във външната политика, нямаме завършена концепция по националната сигурност, което затруднява институциите и службите, свързани с отбраната на страната. Призоваваме парламентарните комисии по външната политика и по националната сигурност, президента, Министерския съвет, министрите на отбраната и на вътрешните работи в най-близко време да приемат приоритетите на външната политика и на националната ни сигурност. Легия "Раковски" е разработила своя проект за военна доктрина на Република България и е готова да го предостави на държавните институции.

Конфедеративният съвет отново приканва Военната прокуратура да огледа внимателно дейността на военни ръководители и политици, които репресираха военнослужещи, превърнаха армията и милицията в слуги на тоталитарния режим, допуснаха корупция и разхищения, а след 10 ноември 1989 г. се опитаха да реполитизират армията, полицията и специалните служби.

Конфедеративният съвет осъжда кощунството на лобното място на загиналите ни другари - капитан инж. Дойчин Бояджиев и капитан инж. Емил Тодоров, като заявява, че това е антибългарско, антихристиянско дело.

Информираме обществеността, че широко дискутираните увеличения на офицерските заплати няма да бъдат дадени поради бюджетни затруднения. С това искаме да зарадваме онези организации и индивиди, които бяха възмутени от евентуалното обогатяване на офицерите от армията и от МВР. Продължаваме да смятаме, че в сегашния си вид заплатата на българския офицер не отговаря на усилията, на рисковете и на квалификацията му, което означава, че изтичането на професионални патриоти към чужбина и към частния сектор ще продължи.

От 1990 г. насам военният бюджет непрекъснато намалява в процентно отношение към брутния национален продукт. В момент, когато опасността от военен конфликт на Балканите е реалност, а престъпността в страната ни скокообразно расте, не можем да приемем за нормално драстичното намаляване на проекта за военен бюджет и на средствата за техническо въоръжаване на полицията.

Легия "Раковски" приветства нововъзникналите сержантски клубове в армията и полицията и ще подпомогне първите им стъпки.

Конфедеративният съвет предлага в най-близко време под егидата на президента да бъде свикана кръгла маса по проблемите на националната сигурност,в която да участват всички партии, организации и държавни институции, които имат отношение към отбраната, вътрешната сигурност и към оцеляването на българския народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ПОСТОЯННО ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА.


Независимият обществен комитет по националните проблеми изразява тревога от проникналите в печата съобщения, че Министерският съвет възнамерява да закрие създадената само преди четири месеца Агенция за работа с българите, постоянно живеещи в чужбина.

Независимият обществен комитет по националните въпроси отдавна ратува за изграждането на самостоятелен държавен орган по проблемите, свързани с нашите сънародници извън границите на страната ни и счита за недопустимо както премахването на агенцията, така и предоставянето на дейността й на друго ведомство.

Известно е, че в редица страни, в които живеят компактни български общности, се развиват сложни събития, има социални сътресения и междуетничски противоречия, които заплашват имота, честта и правата на българските малцинства. Това налага незабавно да се вземат практически мерки за цялостната организация на създадената институция.

Обществеността чака необходимата законова основа за работа с българите в чужбина, включително и за тези, които се връщат в родината. Нужно е да се поддържат постоянни и ефективни връзки с българските общности в различните страни и особенно с тези, които са поставени в екстремални условия, да се оказва нужната помощ на българските културно-просветни средища, на различни дружества, църкви, училища, културни домове и т.н.

Според нас това предполага да бъдат ангажирани в тази дейност висококвалифицирани специалисти по международно и вътрешно право, икономисти, социолози и журналисти, организатори.

Агенцията би следвало да се опира на сътрудничеството и помощта на обществените формирования, които имат сродни задачи, което тя не прави достатъчно досега.

Независимият обществен комитет по националните проблеми, в който участват дейци на науката, културата, просветата, социолози, политолози и др., както и дейци на много партии и организации, изразява готовността си да съдейства активно на благородните цели и дейност на Агенцията за българите в чужбина.

София, 4 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гиньо Ганев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПОЛИТБЮРО И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 6 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


I. Политбюро и Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП одобряват доклада, изнесен от Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП, и съдоклада на др. Кирил Минчев, член на Политбюро и секретар на Варненския областен комитет на БКП, изнесени на съвместното заседание на Политбюро и ЦКРК на БКП, и препоръчват да бъдат доведени до знанието на комунистите чрез печата.

II. Политбюро и ЦКРК решиха да се възстановят окръжните комитети на БКП като междинни звена, за да могат по-бързо да бъдат изградени партийните структури във всички населени места. За целта се разпределят членовете на Политбюро, на ЦКРК и членовете на ЦК за отговарящи по окръзи както следва:

1. Владимир Спасов, Петко Ганчев, Венета Петрова, Атанас Тошев, Таушек за Врачански окръг и с Димитър Трайков, Иван Балабанов, Славчо Марковски, Стефан Спасов и Трифон Гоцев за Пернишки окръг.

2. Димитър Ябълков с Петко Антов, Пепи Еленков, Трифон Пешов и Митко Ванков Раков за Михайловградски, Видински окръг и Елинпелински окръг.

3. Асен Младенов с Вера Стойнева, Алан Андонов за Софийски и Благоевградски окръг.

4. Милчо Александров с Пело Пеловски, д-р Любомир Стоименов, Ани Пенчева, Георги Спасов, Петър Асанов, Еленко Мановски за гр. София.

5. Славчо Стойков с Йордан Бимбов, Йордан Иванчев, Васил Спасов, Николай Филипов Стоянов, Борис Митев, Катя Кашукеева, Тодор Костов за Кюстендилски окръг.

6. Огнян Лечев с Димитър Шуманов, Ангел Митрев, Ангел Петров, Стоян Терзиев и д-р Анатолий Аликовски за Пловдивски, Пазарджишки и Смолянски окръг.

7. Радко Фръгов с Атанас Шагов, Лазар Гунчев за Пловдив и общината.

8. Косьо Терзиев със Стойко Калчев, Сашо Добрев, Тодор Иванов, Дико Диков за Сливенски, Ямболски и Бургаски окръг.

9. Павел Кънев с Георги Божков, Калинка Георгиева Бинева, Демир Калайджиев, Георги Иванов Папачев за Старозагорски, Хасковски и Кърджалийски окръг.

10. Кирил Минчев с Тодор Бояджиев, Николай Петков, Никола Бонев за Варненски, Шуменски и Търговищки окръг.

11. Георги Даскалов с Красимира Орлоева, Александър Желев за Добрички и Силистренски окръг.

12. Стойчо Лалев Стойчев с Николай Попзлатев, Петко Грънчаров, Тодор Атанасов Тодоров, Иван Петров, Доко Одрински и Симеон Кънчев за Плевенски, Великотърновски, Габровски и Ловешки окръг.

13. Стоян Божилов с Георги Дончев Гецов, Васил Винчев за Русенски и Добрички окръг.


III. Задължава членовете на Политбюро, на ЦКРК и на ЦК на БКП през месеците февруари и март 1993 г. да организират обсъждането на Проектопрограмата на БКП и в срок най-късно до 3 април 1993 г. да представят в Секретариата на ЦК на БКП предложения за допълнението й.


IV. Задължава първите секретари на областните комитети на БКП в срок до 20 февруари 1993 г. да преведат всички суми от членския внос и за вестник "Комунистическо дело", които не са отчели за 1991, 1992 г., и броеве 1 и 2 за 1993 г., а ЦКРК да направи основни проверки - ревизии за спазването на устава от всички партийни комитети и организации, за което председателят на ЦКРК да докладва пред Политбюро в заседанието му на 3 април 1993 г. и на Пленума на 9 май 1993 г.


V. ЦКРК да провери спазването на финансовата дисциплина, както и вредите, които е нанесъл Иван Цветанов с братовчедка си при бракуването на цялото количество на вестник "Комунистическо дело" през 1991 г., както и каква е съдбата на сумите за вестника.


VI. Насрочва пленум на ЦК на БКП и на  ЦКРК на БКП на 9 май 1993 г. в София при дневен ред:
1. Обсъждане и приемане програмата на БКП - Докл. Владимир Спасов и Асен Младенов
2. Доклад за финансовото състояние на БКП - Докл. Николай Попзлатев
3. Доклад за подобряване на идеологическата работа на БКП - Докл. Асен Младенов
4. Кадрови въпроси - Докл. Владимир Спасов


VII. Да се влезе във връзка с безработните и да се правят непрекъснати контакти с тях за материалното им осигуряване чрез работодателите, които са ги съкратили.

VIII. Да се влезе във връзка със Съюза на пенсионерите и със студентските организации и да се направи необходимото за материалното подобряване на тези две категории граждани на България, чието материално положение е повече от трагично. По вина на правителствата от 10 ноември 1989 г. до сега пенсионерите са доведени до гладно и мизерно съществуване. Те няма с какво да си купят лекарства, хранителни продукти и билети за градския транспорт, а какво да кажем за облекло и обувки. За разлика ст тях народните представители, министрите и другите властимащи получават над 10 хиляди лева. Това е позорно положение. Същото се отнася и за студентите и за техните родители, повечето от които са изхвърлени на улицата като безработни.

IX. Задължава първите секретари на областните комитети на БКП да запознаят с решенията всички комунисти от областите, които оглавяват, на областните съвещания за февруари 1993 г., като преписи от протоколите изпратят на ЦК на БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1992 Г./


УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Участието на работниците в управлението на предприятието е един от дискусионните въпроси в световната практика. В България въпросът се движеше от "самоуправлението на трудовия колектив" до пълно лишаване от правото да се участва в управлението на предприятието от страна на работниците - Търговският закон. На принципния въпрос за необходимостта от участие в управлението на предприятието в настоящия момент отговорът на конфедерацията е положителен. Още повече че така ще се гарантира възможността за работнически контрол при осъществяване на приватизацията.

КТ "ПОДКРЕПА” е за приемането на закон за участие на работниците в управлението на предприятието, в който да бъдат регламентирани различни форми за участие:

Първо. Създаване на съвет на предприятието, който ще има компетентност в областта на трудовите права в предприятието /но това не означава, че съветът на предприятието ще сключва колективните трудови договори, тъй като те имат друго предназначение/.

Второ. Участие в управителните и надзорните съвети на търговските дружества.

КТ "ПОДКРЕПА" добре разбира, че формите и начините за участие в управлението не трябва да бъдат в противоречие с икономическия интерес и ефективното управление на дружествата.

КТ "ПОДКРЕПА" е за гарантираното право на синдикатите да имаг представители в комисиите за сключване на мениджърските контракти. Съобразяването с мнението на синдикатите би било важно условие за запазване на социалния мир и за добрата работа на предприятието.


СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

КТ "ПОДКРЕПА" бе първата синдикална организация, която издигна за свой ръководен принцип трипартизма. С това се осигурява както независимостта от държавата и работодателските съюзи, така и ефективното действие на механизмите на социалното партньорство. В сегашните условия на тотален държавен монопол върху собствеността трипартидната система в България има съществени различия от възприетия западноевропейски модел на социално партньорство. В периода на преход към пазарна икономика държавата и нейните структури са задължителен елемент, страна в процеса на съгласуването на интересите между работодатели и синдикати. В този смисъл всякакво решение, взето на трипартидна основа, трябва да има задължителен характер за държавните институции по същия начин, както то е задължително за синдикатите и работодателите.

КТ "ПОДКРЕПА" настоява за:

Първо. Изграждане на представителни /върхови/ сдружения на работодателите независимо от формата на собственост на национално, браншово и регионално равнище.

Второ. Диалог единствено и само с легитимни, а това за нас означава и с отговорни за своите действия структури на работодателите с възможности за вземане на самостоятелни решения.

Трето. Партньорство със съответните държавни органи, които осигуряват общите икономически, правни и социални условия за функционирането на държавните и частните предприятия.

Четвърто. Модел на механизъм за трипартидно сътрудничество, обхващащ трите равнища на съгласуване на интересите - национално, браншово и регионално.

Пето. Създаване на представителни експертни комисии на национално и отраслово равнище, които да осигурят превантивните функции по предотвратяване на колективните трудови спорове, възникнали като следствие на процеса на преобразуване и приватизиране на държавните предприятия.

Шесто. Формиране на проблемни експертни комисии по въпросите на доходите, заетостта, социалното осигуряване и трудовото законодателство, в които текущо да се обсъждат актуалните въпроси на реформата в икономическата и социалната сфера.


ПОЛИТИКА КЪМ МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

КТ "ПОДКРЕПА" счита, че взаимоотношенията на синдикалните структури и местните органи на самоуправление е необходимо да се основават на принципите на взаимното сътрудничество. Редица от проблемите, които синдикалните структури в предприятията имат за решаване, могат да бъдат поставени пред общинските органи на принципите на социалното партньорство. Това особено важи за изграждащите се общински структури и регионални организации. Най-доброто, което може да се постигне, е представителството на синдикалните структури сред общинските съветници. По този начин пряко се поставят проблеми, които са от компетенциите на съответния орган на местно самоуправление.

КТ "ПОДКРЕПА" счита, че е дошло времето за сключване на регионални /общински/ колективни трудови договорености. В тях могат да бъдат заложени въпросите с местно значение, като съответните регионални /общински/ държавни органи и регионалните /общински/ синдикални структури поемат своите специфични отговорности и задължения за тяхното решаване.

КТ "ПОДКРЕПА" се обявява за съдаване на съответни органи на социалното партньорство на местно /регионално и общинско/ равнище, чрез работата на които духът на сътрудничество между държавните органи, синдикатите и работодателите да придобие реални измерения.

КТ "ПОДКРЕПА" се ръководи в своята дейност от стандартите на Международната организация на труда като единствен международно институционализиран механизъм на социалното партньорство. Ние считаме, че привеждането на националното законодателство към съществуващите международни правни норми е единственият път за създаване на съвременни и цивилизовани трудови отношения.


ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

В областта на екологичната политика КТ "ПОДКРЕПА" поддържа усилията на всички институции и организации, които се борят за опазване на природната среда. Екологично чистите производства, колкото и големи инвестиции да изискват, са неоценима крачка към бъдещето, в което хармоничното съществуване на човека и природата е залог за развитието на обществото.

КТ "ПОДКРЕПА" активно ще съдейства на държавни и частни органи, които инвестират в предприятия, заети с рециклиране на отпадъчни суровини и материали, и вижда в подобни производства освен нови работни места и проява на екологична загриженост за предотвратяване на нарастващото замърсяване на почвата, въздуха и водата.

КТ "ПОДКРЕПА" ще подпомага според своите възможности пренасочването на работещите в предприятия, чието закриване от екологични съображения е предстоящо, като строго следи държавните органи, овластени с подобно преструктуриране, да имат и изпълняват съответни програми.

КТ "ПОДКРЕПА" залага в своите образователни програми раздели за екологично обучение на своите членове, като по този начин се стреми към повишаване на екологичната култура и спазването на екологичните норми от синдикалните структури.


КТ "ПОДКРЕПА" И ЦЕННОСТИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Няма нормална страна в света, в която свободният синдикализъм да не е част от демократичния процес и пазарното стопанство. Само болното съзнание на набедени монетаристи може да противопоставя синдикатите на пазара. Ето защо ние не приемаме обвиненията, че твърдата защита на интересите на нашите членове представлявала връщане назад към социалистическата практика и взривявала икономическата реформа.

В отношенията си с политическите партии и организации ние ще се ръководим от неотменимата си неприязън към комунистическата идеология и тоталитаризма. За нас не е толкова важно кой управлява, а как върши това. Контакти с всички, благословия само на тези, които не нарушават нашите интереси и демократичните ценности.

С другите синдикални организации ние ще градим отношенията си на основата на лоялността и критериите за представителност. С прокомунистически синдикални формации връзки няма да поддържаме.

Основното правило в отношенията ни с работодателите е социалното партньорство и трипартизмът. Това е цивилизованата практика във всяка нормална страна. КТ "ПОДКРЕПА" ще направи всичко възможно тя да се установи и в България.

Свободният труд е безсмислен без радостта от семейството и ценностите на човешкия морал. КТ "ПОДКРЕПА" винаги е отстоявала правото на всеки да изповядва тази религия, която желае. Верската търпимост е наш основен принцип.

Всички български граждани, независимо от своето етническо и верско самосъзнание, имат сходни социално-икономически интереси.

КТ "ПОДКРЕПА" е призвана чрез защита на тези общи интереси да преодолее изкуствено насажданите етнически и религиозни противоречия и да се превърне в един от основните консолидиращи фактори за българската нация.

Свободният свят винаги се е крепял на частната собственост. И у нас тя трябва да стане основа на демокрацията. Ето защо ние ще защитаваме нейната святост и неприкосновеност.

КТ "ПОДКРЕПА" приема, че динамиката на общественото развитие затруднява прогнозирането на всички конкретни параметри на икономиката. По тази причина ние не се ангажираме с точна иконометрична оценка. Наше убеждение е, че тезисният характер на Програмната декларация дава възможности на колективния орган на управление на конфедерацията да променя програмните цели в зависимост от конкретната ситуация. Неизменни обаче са нашите принципи и девиз:

ХЛЯБ, МИР, СВОБОДА.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
09.02.1993 г.

Редактори:  Нина Гаврилова
                            Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!