6 декември 1991

София, 6 декември 1991 година
        Брой 240 (515)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ЗА МЯСТОТО НА 7-ПАРТИЙНАТА СТРУКТУРА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР  В БЪЛГАРИЯ.


Създаването на центристката структура е обществена необходимост, продиктувана от няколко аспекта в политическата конфигурация у нас. Демократичните процеси в България не са напреднали до такава степен, че да позволяват утвърждаването на двупартийния политически модел. Ние не можем да приемем за нормална ситуация, при която се правят опити социалдемократическият спектър в парламента да се заеме от партията на г-н Лилов, при положение че съществува действителна социалдемократическа формация като БСДП. Освен това смятаме, че рязката конфронтация между червено и синьо в никакъв случай не би способствала за мирния преход към демокрация.

Основатели на Българския демократичен център (БДЦ) са бившите СДС-либерали и СДС-център - седем политически партии и формации: Демократическа партия "Консервативен сговор". Демократическа партия - Пловдив, Партия либерали, БСДП, партия АСО-независими и Политически клуб "Екогласност". Това е един широк политически спектър, който обхваща десния либерален блок и левите социалдемократически формации.

БДЦ в никакъв случай не бива да се приема като второ издание на СДС. Това е новообразувана самостоятелна формация, в която се отстояват принципите на политическия плурализъм и в която всяка партия запазва своята идеологическа, политическа и организационна самостоятелност.

София, декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ) ПО ПОВОД ЗЛОСТНАТА КАМПАНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА.


Българският бизнес блок решително протестира срещу незаслужената и злостна кампания по вестници, радио и телевизия спрямо нашия председател г-н Жорж Ганчев.

Както отбелязва виден столичен ежедневник, Жорж Ганчев наистина изплаши президента Желев. Оттогава на същия се издига незаслужен ореол за сметка на останалите президентски кандидати.

Протестираме срещу радио-телевизионното затъмнение и отказите на "право на отговор", което всяка демократична страна предоставя. Опитите за елиминиране на един силен кандидат за президент още преди да се е регистрирал и яростният натиск върху партньора му за вицепрезидент, говори за вида "демокрация", който някои екстремистки сили ни готвят.

Граждани на България, изборът на президент решава съдбата ви не само за следващите пет години. Защитете правото си за първи път от петдесет години да гласувате по съвест. Не за цветове и коалиции, а за личности. За хора с международен опит, способни да поведат нацията към XXI век.

Силата на масмедиите е огромна. До този момент тя е експлоатирана само в полза на президента Желев и на сегашното правителство.

Българският бизнес блок настоява за джентълменска предизборна борба. Нека спечели най-добрият!

София, 1 декември 1991 г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БББ:
Димитър Кожухаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО - АПЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Изпълнителният комитет на ВМРО - Съюз на македонските дружества подкрепя призива на президента на Република Македония Киро Глигоров за нейното международно признаване като суверенна държава.

Ние се обръщаме към правителството на Република България да признае незабавно официално независимостта на Република Македония, като израз на братска солидарност със стремежите и желанието на населението в Македония.

Очакваме българската общественост и политическите сили в страната да се присъединят към нашето искане.

София, 3 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА ВМРО-СМД: доц. Димитър Гоцев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ПО ПОВОД НА ВЪПРОС НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ЗА ОКУПИРАНЕТО НА ПРОФСЪЮЗНИЯ ДОМ "БИСТРИЦА".


По повод на запитването на в. "Демокрация": "Законно ли е окупирането на резиденция "Бистрица" за синдикален учебен център на "Подкрепа", президентът на конфедерацията заяви следното:

- Законно на 9 септември 1944 година комунистите завзеха властта.
- Законно в последвалите десетилетия избиха десетки хиляди българи, отказали да повярват в тяхната непогрешимост.
- Законно през десетилетията народна власт съсипаха икономиката, природата и човешкия потенциал на България.
- Законно окупираха Унгария през 1956 г. и Чехословакия през 1968 г. заедно с руските си колеги.
- Законно построиха вили, къщи, апартаменти и разиденции.
- Законно изнесоха на Запад милиарди долари и продължават да изнасят.

НЕЗАКОННО на 3 декември 1991 година Конфедерация на труда "Подкрепа" окупира резиденцията им "Бистрица" и я превърна в Международен синдикален център за обучение.

София, 5 декември 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на;;
СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Националният съвет на Партия ЛИБЕРАЛИ проведе откровен разговор с д-р Желю Желев и след поименно гласуване потвърждава подкрепата на неговата кандидатура за президент на Републиката.

Ние призоваваме нашите привърженици активно да се включат в предизборната кампания за победата на демокрацията.

София, 5 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


По повод на излъчена по БТА и някои средства за масово осведомяване информация, неотговаряща на истината, заявяваме следното:

Ръководството на Движение "Безпартийни за демокрация" не е канено на конференция на тъй наречения Български опозиционен демократичен съюз и не е подписвало документ за участие в същия.

София, 4 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.


Днес, 30 ноември 1991 г., се проведе извънреден Конгрес на Българската народна партия (БНП). Обсъди се предстоящата политическа линия на партията, настоящите президентски избори, избор на ръководство. Бяха гласувани и някои допълнения и изменения на Устава на партията, а те бяха следните:

Глава I чл. 2, Глава II чл. 1; Глава IV чл. 1 т. 2; Глава VII чл. 3 т. "е".

За председател на БНП бе избран г-н Димитър Бранков, за председател на Стопанския съвет бе избран г-н Христо Рибарев.

София, 30 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА РЕДА. Обръщението е към органите на държавната власт, към политическите партии и движения, към обществените, организации и към всички граждани на България.


Загрижени от растящата престъпност, спекула, грубо незачитане на законите в страната и погазване на личната неприкосновеност на гражданите, ние се обръщаме към всички, на които са скъпи демокрацията и запазването на живота, честта, достойнството и имуществото на личността, да се включат в създаването на Общонародно движение за съдействие на органите на реда в борбата им с престъпността и с нарушителите на обществения ред.

Призоваваме организациите, към които принадлежим, както и всички заинтересувани да подкрепят нашата инициатива и да изпратят свои представители на учредително събрание на 10 декември 1991 г. в 18.00 часа в учебна зала N 10 на Военномедицинска академия - София (Военна болница).

Обръщаме се към президента на Републиката д-р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ, към председателя на Народното събрание СТЕФАН САВОВ и към министър-председателя ФИЛИП ДИМИТРОВ с молба да подкрепят нашата инициатива.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

СТИЛИАН СТОЙЧЕВ - член на ръководството на Федерацията на независимите студентски дружества.

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ - председател на Движение "В името на истината".

Подполковник ПЕТЬО БОЯДЖИЕВ - заместник-председател на Българска офицерска легия "Раковски"

ДОБРОМИР ИВАНОВ - председател на комитета "Доброволци за Персийския залив"

ИВАН НЕЦОВ - доброволец за Персийския залив.

СТОЯН УЗУНОВ - вестник "166".

София, 5 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРОВЕДЕНО В БУРГАС НА 30 НОЕМВРИ И НА 1 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Министерството на земеделието и хранителната промишленост, до Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", до Националния стачен комитет на КТ "Подкрепа" и до фирма "Океански риболов" - Бургас.


Заставаме зад искането на Моряшкия синдикат "Подкрепа" - Бургас за предоставяне ДМП "Атлантик" по чл. 46 от Кодекса на труда за социална и синдикална дейност.

Считаме отлагането на справедливото решаване на този спор за опит за подпомагане на стопанската номенклатура да реализира плановете си за "приватизиране" на дома по начин, който вече ни е познат.

Безспорно моряшкото имущество трябва да принадлежи на моряците и безспорно най-добрият начин за това е то да бъде предоставено на синдикалните им организации.

В случай, че в най-кратък срок искането на Моряшкия синдикат "Подкрепа" - Бургас не бъде удовлетворено, ОБЯВЯВАМЕ ГОТОВНОСТ ЗА СОЛИДАРНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

Бургас, 1 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА" - ГРАД РАДНЕВО. Документът е адресиран до Изпълнителния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Централната контролно-ревизионна комисия на КТ "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Координационният съвет на Регионалната организация (РО) на "ПОДКРЕПА" - Раднево категорично протестира против опитите на някои членове на Изпълнителния съвет (ИС) на конфедерацията за разбиване на регионалната организация.

Ние искаме да знаем кой и как определи датата за конференцията на РО - Раднево, след като за такава конференция не знае нито Координационният съвет на Регионалната организация, нито ръководството в лицето на нейния председател и заместник-председател.

Ние искаме да знаем кой поощрява председателя на регионалния миньорски синдикат Слави Ранев да прави изявления, че представлява Регионалната организация и как се допуска тези изявления да се правят пред самия президент (К. Тренчев - бел.ред.), конфедерален секретар и други членове на ИС.

Всичко това само потвърждава становището, че напоследък ИС на конфедерацията действа по изпитаните болшевишки методи - очистване с всички методи от тези, които са си позволили да изразят свое мнение, различно от мнението на господата, управляващи конфедерацията.

ГОСПОДА,
Категорично заявяваме, че ние няма да допуснем двама-трима човека от ИС да свалят едни ръководства и да слагат други послушни и удобни на няколко самозабравили се диктатори от ИС. Нека никой да не се заблуждава, че при нас ще се повтори срамната история със старозагорската организация, където, само защото така желаеха г-н Тренчев и г-н Ненов, беше най-безочливо потъпкан уставът и председателят на организацията бе свален.

Напомняме, че за да се предизвика конференция, трябва да е заявено желанието на една трета от членовете или половината от секциите, членуващи в Регионалната организация. Миньорските секции отдавна са се самоизключили от Регионалната организация и те не могат да насрочват конференция. Настояваме Централната контролно-ревизионна комисия да вземе становище и писмено да ни уведоми.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА" - ГРАД РАДНЕВО ПО ПОВОД НА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ДОНЧО ИВАНОВ.


Ние, членовете на Регионална организация на КТ "Подкрепа" - гр. Раднево, заявяваме категорично, че:

1. Не признаваме решението на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", взето на заседание на 25 октомври 1991 г., с което без основание и в пълно противоречие с устава на конфедерацията се отстранява вицепрезидентът Дончо Иванов от поста му и същият се изключва от "Подкрепа". Считаме, че начинът, по който се елиминира г-н Иванов, само потвърждава справедливостта на исканията на групата териториални организации за разглеждане на принципни грешки в ръководството и политиката на Изпълнителния съвет (ИС) и на президента Тренчев, за внасянето на които беше упълномощен г-н вицепрезидентът.

2. Опитите на г-н президента Тренчев да представи пред Конфедеративния съвет, а чрез средствата за осведомяване и пред обществеността намеренията на участниците в работната среща във Варна на 21 октомври 1991 г. за "организирани действия на група членове на конфедерацията", а самата среща - за конспирация, целяща разбиване на КТ "Подкрепа", саспекулативни и недостойни.

3. Декларираме още веднъж намеренията си да насочим всички усилия и да направим възможното за възстановяване на чистия синдикализъм в КТ "Подкрепа". Освобождаването от реалната заплаха от замяна на демократичния синдикализъм с демократичен централизъм е гаранция за запазване на конфедерацията и необходимо условие за постигане на програмните й цели.

4. Потвърждавайки принадлежността си към КТ "Подкрепа", настояваме за провеждането на конгрес в периода между 15 и 20 декември 1991 г., на който пълномощните представители на организациите ще имат възможностда представят становища и анализи на работата и на проблемите в конфедерацията и да искат отчет от ИС за резултатите от дейността му.

Раднево, 21 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИМА ПРЕВРАТ В НЕЗАВИСИМИЯ ВЕСТНИК "НАРОДНО ДЕЛО" НА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "НАРОДНО ДЕЛО". Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет, до главния прокурор на Републиката и до всички средства за масово осведомяване.


С благословията на кмета на Варна Христо Кирчев днес на обяд група от 15 души нахлуха в редакцията на независимия вестник "Народно дело", позовавайки се на негова заповед, издадена на 28 ноември 1991 г., но непредставена на никого. Те завзеха възлови отдели - секретариата, стаята на коректурите, посегнаха на готовите страници, на събраната реклама, влязоха във вестникарския цех и се самообявиха за екипа, който по заповед на общината ще издава вестник "Народно дело".

Вестник "Народно дело", в който работят 35 души, е независим. Той е издание на издателска къща "Народно дело" - ООД - Варна, регистрирана във фирменото отделение на съда на 4 юли 1991 г., а съдебната регистрация е публикувана в брой 70 на "Държавен вестник". Издателска къща "Народно дело" има издателските права на вестника, регистрирани в Главно управление по печата.

Варненският общински съвет, позовавайки се на собствено решение с претенции за редакционното имущество (без то да е доказано по съдебен ред), грубо и драстично упражнява силов диктат над независимите журналисти, превръщайки част от тях в свои послушници.

Има преврат в независимия варненски вестник "Народно дело" с благословията на кмета Христо Кирчев!

Със силата на властта се надява хомот над гласа на независимите журналисти!

Варна, 29 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА) НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ (ПЗЛ), УЧРЕДЕНА НА 6 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Член 17
Националната партийна конференция е върховен орган на Партията на зелените либерали.

1. Националната партийна конференция се свиква най-малко един път годишно.
2. Националната партийна конференция се свиква от Политическия съвет, от Националната контролна комисия или по искане на 1/10 от общинските организации.
3. Делегати на Националната партийна конференция са съпредседателите (националните координатори) на Партията на зелените либерали, членовете на Политическия съвет, председателят и членовете на Националната контролна комисия и делегати от общинските организации.
4. Националната партийна конференция е легитимна и може да взема решения, ако на нея присъстват най-малко 2/3 от делегатите. Решенията на конференцията се вземат с обикновено мнозиноство и явно гласуване освен в случаите, указани в този устав, за които се изисква тайно гласуване.
5. Мястото на провеждане на Националната партийна конференция, времето, проектът за дневен ред, редът за представителство и документите, които ще се обсъждат, се правят достояние на общинските организации най-малко един месец преди датата на конференцията от този, който свиква конференцията.

Член 18
Националната партийна конференция взема следните решения:

1. Приема и променя Устава и Програмата на ПЗЛ.
2. Обсъжда и одобрява годишните отчети на Политическия съвет на ПЗЛ иНационалната контролна комисия.
3. Обсъжда и взема решения за насоките на политическата дейност на ПЗЛ, както и по конкретни политически действия.
4. Обсъжда и приема предизборна платформа на ПЗЛ.
5. Обсъжда и утвърждава бюджета, стопанската дейност и щата на Партията на зелените либерали.
6. Избира двама съпредседатели (национални координатори) на Партията на зелените либерали, председател и членове на Националната контролна комисия и ковчежник на партията чрез тайно гласуване.
7. Утвърждава кандидатите за народни представители и за президент.

Член 19
Политическият съвет на Партията на зелените либерали е ръководен орган на партията между две национални конференции.

1. Политическият съвет (ПС) на Партията на зелените либерали (ПЗЛ) се състои от представителите, избрани от регионалните консултативни съвети. Всеки от тях има право на решаващ глас в Политическия съвет.
2. ПС провежда редовни заседания веднъж месечно. Извънредни заседания на ПС могат Да се свикат от съпредседателите по искане на 1/4 от членовете на Политическия съвет или от Националната контролна комисия.
3. Заседанието на Политическия съвет е легитимно и може да взема решения при присъствие на повече от половината от членовете му. Членовете на ПС, отсъстващи без уважителна причина от повече от три заседания, губят правото си на глас, а техните регионални съвети се уведомяват за това.
4. Решенията на Политическия съвет се вземат с обикновено мнозинство и с явно гласуване. При предложение, подкрепено от 1/4 от присъстващите, гласуването може да бъде тайно.

Член 20
Функции на Политическия съвет на Партията на зелените либерали:

1. Избира оперативно бюро от пет човека.
2. Избира говорител на Партията на зелените либерали.
3. Избира председател на Изборния клуб.
4. Утвърждава кандидатурите за всички технически служби на Партията назелените либерали.
5. Утвърждава кандидатурите и назначава директори или главни редактори на печатните издания на ПЗЛ.
6. Формира необходимите за своята дейност експертни групи.
7. Обсъжда и решава всички неотложни въпроси от политически и организационен характер, като държи сметка за набелязаната политическа линия и мнението на всички общински партийни организации.
8. Изготвя програми за текуща дейност в съответствие с Програмата и Устава на Партията на зелените либерали.
9. Разработва предизборна платформа и ръководи предизборната дейност на партията.
10. Организира и контролира работата, свързана с бюджета, имуществото и икономическата дейност на партията.
11. Подготвя необходимите материали и свиква конференции и съвещания.
12. Определя размера на членския внос на членовете на Партията на зелените либерали и вноските на общинските организации.
13. Организира дейността на партията с оглед запазване на нейната цялост.

Член 21

Съпредседатели (национални координатори) представляват Партията на зелените либерали пред държавните органи, пред други политически партии, организации и движения, пред юридически и физически лица.
2. Съпредседателите (националните координатори) носят пълната политическа отговорност за действията или бездействието на Партията на зелените либерали и нейното организационно състояние.
3. В ситуации, при които е невъзможно събирането на Полтическия съвет на Партията на зелените либерали, съпредседателите (националните координатори) вземат решения от политически и организационен характер. На свое редовно или извънредно заседание Политическият съвет на ПЗЛ дава оценка за действията на съпредседателите, утвърждава ги или се разграничава от тях.

Член 22
Избор и отзоваване на съпредседателите (националните координатори) на Партията на зелените либерали:

1. Съпредседателите (националните координатори) на Партията на зелените либерали се избират от Националната партийна конференция.
2. Вот на недоверие на съпредседателите (националните координатори) може да се гласува и да бъдат отзовани от Извънредна национална партийна конференция, свикана по искане на Националната контролна комисия, от 1/10 от общинските партийни организации и по решение на Политическия съвет на Партията на зелените либерали.

Член 23
Оперативно бюро.

1. Оперативното бюро на Партията на зелените либерали се състои от пет души и изпълнява помощни функции към Политическия съвет, като обезпечава всички необходими за неговата дейност организационни условия, документи, експертна помощ, технически средства и материали.
2. Оперативното бюро координира дейността и оказва непосредствена помощ на всички технически служби, експертни групи и комисии.
3. Оперативното бюро подготвя заседанията на Политическия съвет, организира информационната дейност на партията и връзката между общинските организации, регионалните съюзи и Политическия съвет.
4. Членовете на Оперативното бюро могат да участват в заседанията на Политическия съвет с право на съвещателен глас.
5. Оперативното бюро се ръководи от съпредседателите (националните координатори) на Партията на зелените либерали.

Член 24
Национална контролна комисия.

1. Националната контролна комисия (НКК) се състои от 4 до 11 членове без родство с членовете на Политическия съвет, съпредседателите и помежду си.
2. Заседания на НКК се провеждат поне веднъж месечно. Подготвят се, свикват се и се ръкводят от председателя на НКК. По искане на председателя на Националната контролна комисия или на 1/4 от нейните членове могат да бъдат свиквани и извъредни заседания.
3. Решенията на Националната контролна комисия са легитимни при приствие на 1/2 от членовете й и се вземат с обикновено мнозинство.

Член 25
Функции на Националната контролна комисия:

1. НКК следи за спазването на Устава и Програмата на Партията на зелените либерали.
2. НКК осъществява контрол върху финансово-счетоводната и стопанската дейнст на Партията на зелените либерали.
3. НКК извършва поне веднъж годишно ревизия на цялата дейност на органите на партията.
4. Националната контролна комисия оказва помощ на общинските контролни комисии (контролните комисии на общинските организации), без да нарушава тяхната самостоятелност и право на вземане на решения.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛ "МАШИНОСТРОЕНЕ" (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела "Машиностроене" е известният американски експерт Уилард Р. Галахър.


РЕФОРМИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА РЕФОРМИ

България, която измежду източноевропейските нации има по-малко международни контакти, отколкото, да кажем, Полша или Югославия започва процеса на развитие на пазарна икономика в сравнително неизгодна позиция. В конкретните условия трябва да започне изграждане на национално чувство за целенасоченост, за приоритет, за програмите и за ролята на отделния човек при постигането на националните цели. Необходима е популярна програма за икономическо развитие, която да бъде носител на чувството за цел и посока. С една дума, необходимо е политико-икономическо ръководство, а вътрешнонационалните търпимост и съгласие са жизненоважни за получаване на международна подкрепа.

В областта на машиностроенето, представено от ЗММ и Радомир, трябва да се направи следното:

а) да се извърши оценка на българските възможности с оглед производството на стоки на световно равнище;
б) да се възприеме политика на пазарни цени, която да осигури възвръщаемост на инвестициите, достатъчна за частичното или пълно функциониране на заводите;
в) да се наемат компетентни бизнесмени от Япония, Германия или Съединените щати, които да могат да съставят план за маркетинг и да осъществят необходимото развитие на продажбите чрез:
- определяне на възможните клиенти;
- изграждане на мрежи от търговски агенти;
- създаване на система за сервиз на продаденото оборудване.
г) да се получи допълнителна помощ от ключовите банки и производства в Германия и в Япония чрез използване на гореспоменатите канали.
д) да се създаде готовност на ангажираните бизнесмени да се платят суми, дори ако те изглаждат много големи.
е) да се разгледа алтернативната възможност вместо маркетинг на пълния спектър от производства на ЗММ и Радомир, да се подбере само онази продукция, която бъде препоръчана за продажба в чужбина от международните експерти по маркетинг.
ж) да се постигне консенсус по бъдещите бизнеспланове на всяка производствена единица между производствения, финансовия и маркетинговия персонал.
з) да се създаде готовност за посрещане на чувствителни допълнителни разходи, свързани с влизането на България в световния маркетинг, който е селективен в определени области.
и) да се осигури практическо обучение на персонала, свързан с работата на заводите, с предпочитание към чуждестранните фирми, доставящи оборудването.

Мащабът или размерът на ЗММ и Радомир в качеството им на производители на промишлена продукция надхвърля текущите перспективи на българския пазар. Буквалното сгромолясване на съветския пазар за българската машиностроителна продукция превръща подобни предприятия/комплекси в наркотик за пазара, от този момент нататък.

Реформирането на тези заводи чрез съкращаване на диапазона на продукцията им е една от възможностите, макар че това ще попречи на спечелването на твърда валута, необходима за разплащане с чуждестранни кредитори като Япония и Германия. Друга възможност е частичната им консервация. Това означава спиране на някои производства и отказ отпланове за маркетинг на тази продукция. Главната реформа, необходима на тези предприятия, е създаване на маркетингова организация, която да може да развие продажби в световен мащаб. Едновременно със създаването на такава организация е необходимо прогнозиране на непосредствените перспективи на продукцията от завода в Радомир и ЗММ. Необходими са прогнози за следващите пет години, а също така и отделна прогноза за периода от шест до десет години.

Възможно е изясняването на световната картина на конкуренцията, в която България ще търси своето място, да е не по-малко важна от създаването на прогнози за маркетинг.

- Германците и японците постигат добро качество и конкурентоспособни цени и имат добре изградена репутация в областта на сервиза след продажбата.
- Съветският съюз, както и България, ще търси начини за търговско използване на самолетостроителните заводи в Уляновск. Вяроятно в СССР има десетки подобни заводи, които търсят излаз на световния пазар. Колко от тях ще бъдат преки конкуренти на българските производители?
- За разлика от Германия, Япония и другите западни производители, Съветският съюз предлага ограничени финансови и кредитни възможности на бъдещите западни купувачи. Все пак Съветският съюз може да се окаже в състояние да упражни натиск върху купувачите от развитите страни, които желаят съветска продукция. Подобни обвързани сделки - нефт и машини срещу твърда валута и изгодни цени - могат да превърнат СССР в по-сериозен фактор на пазаpa на машини и инструменти.
- Прегледът на капацитета и текущото използване на конкурентни заводи в около десет нации в световен мащаб трябва да покаже диапазона на силите, които ще са конкурентни на България.
- Изследването на цените, качеството и програмите за финансова поддържка в по-ограничен мащаб би трябвало да помогне да се определи онази равновесна точка, към която трябва да се стреми България. На тази основа ще бъде възможно определянето на нивата на продажбите в страната и в чужбина, които ще са необходими за покриване на всички капиталовложения и разходи и за установяване на бюджет на маркетинга.
- Нивото на финансова поддържка, която заслужават заводът в Радомир и ЗММ, ще бъде преценено, като се сравнят и други алтернативи за използване на българските капитали.
- Приемайки необходимостта от бързо и значително разширяване на външните пазари, възможно е като първоначален опит да се предложи на солидни чуждестранни производители на машини и инструменти една програма за включването им като съпритежатели в единия или в другия завод. Освен че ще изясни минималната им стойност, това ще помогне и за получаване на допълнителна маркетингова информация.
- Преди да се пристъпи към увеличаване на усилията за продажби или към значително изоставяне или консервация на съществуващи мощности, е необходимо да се наеме група от независими експерти, ръководена от западни съветници (от Европа или от Съединените щати), каквато и да бъде стратегията за маркетинг на българската продукция от машини и инструменти.

Ако тези съветници бъдат подбрани грижливо и ако резултатите от тяхната работа бъдат детайлно проучени, те могат да се окажат полезнии в много други сектори на българската промишленост.

Все пак, преди да се тръгне по този път на оценки и реформи, трябва дабъдат предприети по-незабавни действия:

а) ЗММ и Радомир са в голяма степен неизползвани. В Радомир престояват 90 % от мощностите.
б) Трябва да се установят директни контакти с министерствата на външните работи на Германия и на Япония. Цел на тези контакти е да се накарат немските и японските доставчици на оборудването в ЗММ и в Радомир да намерят начин, по който да работят във връзка с доставените и до голяма степен неизплатени чуждестранни машини и системи.

Очевидно е, че немските и японските производители на машини и инструменти имат отлични познания в областта на маркетинга, жизненоважни за възстановяването на България; все пак те биха предпочели да ограничат потенциалната конкуренция.

Затова политическите контакти са онези, чрез които България трябва да получи помощта, необходима за превръщането й в свободна пазарна страна със солиден износ.


ДРУГИ НЕОБХОДИМИ РЕФОРМИ

- Да се прекрати практиката десет работници да имат възможността да отстранят директора. Капиталите няма да потекат към предприятие, в което се задоволяват капризи. Вместо това заводите трябва да продължават да функционират, докато арбитри изследват конфликтите.

- Да се изградят международни търговски компании, в които да се включи чужд персонал, допълващ българския там, където е необходимо получаване на нови знания за съответните страни.

- Да се наемат чужди специалисти, консултанти и мениджъри за формулиране на плановете за маркетинг. Всеки директор или изпълнител на ключов пост трябва да бъде стимулиран с плащане в конвертируема валута, като премиите бъдат на основа на реалните резултати.

- Да се разреши на чуждите инвестиции частично да се трансформират в собственост. Това ще привлече чуждестранна поддръжка на дейността по въздушния, шосеен и воден транспорт В България.

- Да се преименуват продуктите, предлагани на външните пазари. Да се използват привлекателни фирмени названия, за да се създаде потребителски интерес и търсене на висококачествена продукция. Да се разработят програми за развитие.

- Да се надскочи дейността на Югославия, Полша, СССР и др. чрез създаване на потребителски дизайн, реклама и търговия на дребно, както и на износители, които трябва да имат висок авторитет и добро реноме. Създаването им може да започне в следващите дванадесет до двадесет и четири месеца.

- Да се създадат филмови и/или телевизионни материали, които да покажат на вътрешните и на чуждите производители България такава, каквато е - една привлекателна страна със сърдечни хора, живеещи по очарователен начин, включващ добро хранене с чудесни вина и отлична кухня.

- Да продължи каненето на чужди специалисти в областта на бизнеса, правото и икономиката. България има нужда да създаде едно кресчендо от положителни отзиви в световните политически, бизнес, промишлени и академични кръгове.

- Да се признае и приеме незабавно необходимостта от рефинансиране навъншния дълг; в частност, в главните сектори на машиностроенето, в които ЗММ и Радомир са специфични примери за възможности на световно ниво. В повечето страни тези промишлени мощности са национална собственост и се използват за цели на отбранителната индустрия, за тежко оборудване на шосейна техника, за строителни конструкции, самоходни установки и самолетостроене. В България има неизползвани или прекомерно големи промишлени мощности. За да се повиши тяхната репутация и да се привлече нов бизнес, правителствата на нациите-кредитори, банките и компаниите доставчици трябва да бъдат привлечени да помагат с нови поръчки.

Задължително е този канал да бъде използван незабавно.

Горните препоръки не отменят и не омаловажават другите, които са насочени към наемане на експерти за маркетинг и продажба на българските леярни, металургични цехове и пещи, машиностроителни и други производства. Всъщност всяка от тези програми трябва да започне да се изпълнява веднага, след като стане осъществима.

Колапсът на съветския пазар се отрази на тези производства с драматична неочакваност и създаде тежък вакуум в българската икономика. В министерствата и заводите чухме коментари, показващи огорчение и разочарование. Персоналът на фабриката заяви, че ако тези машини за 40 милиона долара не привлекат някакъв бизнес, животът им ще стане мизерен. Отчаяни, хората от министерството казаха: или вкарайте тези машини в полезна дейност, или ги изхвърлете за бракуване.

Моралът, самочувствието и репутацията на квалифицирани промишлени работници и техните организации са заложени на карта. Производствата трябва да станат печеливши. Националният интерес и самоуважение го налагат. Отказът от тези сектори в изграждането на нацията задълго ще повлияе отрицателно на репутацията на българската икономика. Не трябва да бъдат загубени промишленият и експортният капацитет на ЗММ и Радомир, макар че те може би няма да станат напълно експлоатируеми преди три до пет години.

Но инвестициите, вложени в изграждането им, сега трябва да бъдат насочени към маркетинга и намирането на бизнес.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 12 И N 13.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИПВР да се чете Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 12

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от ръководството на политическа партия Независимо дружество "Обновление” за защита правата на лишените от свобода за регистрация на кандидат за президент - Цветомир Димитров Белчев, роден съобразно представеното заявление и декларация на 22 март 1958 г., и за вицепрезидент - Георги Иванов Монев, роден съобразно същите документи на 28 февруари 1967 г. Двамата предложени кандидати не са навършили 40 години и не отговарят на условията по чл. 93, ал. 2 от конституцията, във връзка с чл. 4 от ЗИПВР, поради което следва да им се откаже регистрация.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрация на предложените от ПП "Обновление" кандидати за президент - Цветомир Димитров Белчев, и за вицепрезидент - Георги Иванов Монев.

Решението да се съобщи незабавно на молителя, като същото подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщението.

3 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 13

Централната избирателна комисия обявява конкурс за преброяване на резултатите от президентските избори.

Кандидатите трябва да представят в Централната избирателна комисия следните документи: технико-икономическо задание; план-график на дейностите по преброяването; план-сметка; проектодоговор между ЦИК и изпълнителя.

Оценка на предложенията ще бъде направена въз основа на постъпилите документи и след събеседване с кандидатите.

Срокът за подаване на документите е 12 часът на 9 декември 1991 г.

3 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:28   
06.12.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплеткс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!