4 декември 1991

София, 4 декември 1991 година
        Брой 238 (513)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПАРТИЯТА КЪМ КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


Изпълнителното ръководство на Партия Либерали изразява недоумение, че д-р Желю Желев не връща приетия "Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент" за ново обсъждане в Народното събрание поради наложеното в него използване на партийни цветове за бюлетините при издигането на кандидатури за президент.

По този начин д-р Желю Желев стеснява възможностите за по-широка подкрепа на собствената си кандидатура от различни политически формации. Подкрепа, от която се нуждае президентската институция, за да има обединяващи нацията функции.

Сегашните действия и изяви на СДС - национално движение будят у нас опасения, че евентуалният избор на д-р Желю Желев със синя бюлетина ще доведе до обвързването му с крайните групировки на СДС - национално движение.

При така създадената ситуация ние сме задължени да свикаме заседание на Националния съвет на Партия Либерали, който при новата политическа обстановка да актуализира отношението си към кандидатурата на д-р Желю Желев.

София, 28 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ:

Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ "БСП БИЕ ТРЕВОГА". Документът е адресиран до парламентите на държавите - участнички в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, до Европейския парламент, до Парламентарната асамблея на НАТО, до Асамблеята на Западноевропейския съюз и до Социалистическия интернационал.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

В резултат на проведените на 13 октомври 1991 година избори 240-те места в парламента на Република България бяха поделени между три политически сили: Съюз на демократичните сили (СДС) - 110 депутати, Българска социалистическа партия (БСП) и коалиция - 106, Движение за права и свободи (ДПС) - 24.

Още със започването на работата на новия парламент над младата българска демокрация надвисна сериозна опасност. Особена тревога сред българската общественост предизвика внесеният от ръководителя на СДС Филип Димитров, а впоследствие утвърден с подкрепата на ДПС за министър-председател на страната, законопроект за пълна конфискацияна имуществото на БСП. По същество това е началото на извънредно законодателство, което по ускорен административен, а не съдебен ред цели унищожаване на опозицията. Под същия удар е поставен и Българският антифашистки съюз, което е кощунство срещу паметта на загиналите в борбата против фашизма. Избирателно се посяга върху съдбата и на други обществени организации.

Безпокойството за политическия плурализъм и по-специално за мирния преход към демокрация, с което България се отличава от редица страни, буди заплахата, отправена при откриването на работата на парламента от ръководителя на ДПС Ахмед Доган при подкрепата на СДС, да внесе законопроект за забрана на БСП.

Политическото напрежение се засилва и в резултат на зачестяващите случаи на преследвания за политически убеждения. Има много доказателства, които свидетелстват, че социалистите в България се уволняват с предимство, като в това число не правят изключение дори бивши депутати във Великото народно събрание, допринесли за изработването на сега действащата демократична конституция, както и кандидати за депутати от БСП на изборите през октомври 1991 г.

Българската социалистическа партия и Парламентарният съюз за социална демокрация (ПССД), в който тя участва, потвърждават своята воля и готовност и сега като опозиция да участват най-активно в смяната на икономическата и политическата система в страната, да допринасят и занапред за запазване на гражданския мир и за задълбочаване на демократичния процес.

В същото време БСП и ПССД са изпълнени с решимост да работят с всички политически фактори, на които са скъпи демокрацията и мирният преход, за да се предотврати установяването отново на недемократичен режим в България. Подобно развитие би било опасно предизвикателство не само за днешния ден на България, но би отдалечило нейното интегриране в демократична и цивилизована Европа.

Преди две години БСП стана инициатор на мирния преход към демокрация и до този момент продължава да бъде една от основните политически сили, която последователно работи за осъществяването на радикална реформа в политическата и в икономическата система в страната. Затова партията и занапред ще отстоява както завоеванията на младата българска демокрация, така и прехода към пазарна икономика при най-ниска социална цена.

Бихме желали, скъпи приятели, да се надяваме, че вие ще продължите да следите отблизо и заинтересувано развитието на обществено-икономическите процеси в България. Вярваме също така, че вашите авторитетни позиции, разбирания и критерии за демокрация и политически плурализъм ще се възприемат и прилагат от управляващата коалиция в България, която сега се нуждае не от демонстрация на сила, а от търсене на разбирателство и съгласие.

Българската социалистическа партия и ПССД няма да пожалят сили, за да отстоят демокрацията в България.

С уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ
СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ:
проф. Нора Ананиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП:
проф. Александър Лилов

София, 25 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" ЗА ИДЕИТЕ И ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ВОЕННАТА РЕФОРМА.


Координационният съвет на легия "Раковски" подкрепя идеите и първите стъпки на военната реформа. Част от тези идеи, развити от президента на Републиката и от новите ръководства на Министерство на отбраната и на Министерство на вътрешните работи, са програмни цели на легия "Раковски". Преструктурирането на въоръжените сили ще бъде нелек и продължителен процес. Легия "Раковски" ше отстоява правата на професионалистите в Българската армия и в Министерството на вътрешните работи. Координационният съвет смята, че легията трябва да участва в подготовката на законите, в структурните промени и при решаването на социалните проблеми на българското офицерство. Освобождаването и назначаването на офицерите според нас трябва да става само съгласно законите, въз основа на професионализма и морала на всеки офицер.

Призоваваме клубовете да действат в съответствие с Основните положения за взаимоотношенията между Министерство на отбраната и легията и между Министерство на вътрешните работи и легията. Легия "Раковски" ще разработи своя и ще предложи на министерствата на отбраната и на вътрешните работи мерки за социална програма за издигане на статуса на офицерските кадри при прехода към ново качество на въоръжените сили и на силите на Министерство на вътрешните работи.

По повод на промените неинформирани или недобросъвестни люде разпространяват слухове за чистки или за драстични съкращения сред военните кадри. Призоваваме членовете на легията да не разпространявати да не се поддават на слухове. Смятаме, че офицерите с неопетнен пагон няма от какво да се страхуват. Координационният съвет предлага на клубовете до Втората национална конференция да не приемат нови членове. Втората национална конференция на легията ще се състои на 20-21 декември 1991 година в София и на нея са поканени държавният глава, министрите на отбраната и на вътрешните работи, депутати, военни, общественици и приятели на офицерската организация.

София, 1 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", СЪСТОЯЛО СЕ НА 30 НОЕМВРИ И НА 1ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В БУРГАС.


Участниците в Националното съвещание, последователни в решимостта си да следват принципите на синдикализма и сериозно обезпокоени от действията на Изпълнителния съвет (ИС) на КТ "Подкрепа", след като разгледаха проблемите в работата на своите синдикални организации и взаимодействието им с Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", констатираха:

1. ИС на конфедерацията по своята структура и състав не отговаря на Устава на КТ "Подкрепа" и практически се състои единствено от удобни за авторитарния стил на президента и подбрани от него хора.

2. В разрез със същността и със смисъла на синдикалното движение президентът, ИС и Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" се занимават с политическа дейност, пренебрегвайки основните си задължения за синдикална защита на членовете на "Подкрепа".

3. Практика на ИС на "Подкрепа" е да взема решения, без да съблюдава устава и всеки случай на конструктивна критика завършва с отстраняване на критикуващия. Нееднократно с интриги, в някои случаи и противоуставно, се извършва подмяна на ръководители на федерации, синдикати, териториални съюзи, членове на ИС и други. Дискриминират се цели синдикални структури.

4. ИС на конфедерацията води засилваща се линия на централизация, придобиваща все повече белези на абсолютизъм и авторитаризъм, като за целта се правят опити да бъдат използвани изпълнителните структури на "Подкрепа".

5. От учредяването на конфедерацията до днес ИС си е присвоил правото да разполага с имуществото на конфедерацията, включително дарения и предоставени от правителството средства и имоти. На Конфедеративен съвет досега не е представен удовлетворителен отчет.

6. Нелегитимно конституираният ИС на КТ "Подкрепа" е обсебил правото на контакти с правителството и отрасловите министерства, като съдейства за решаване на синдикалните проблеми единствено на онези отраслови и регионални структури, които са му "послушни".

7. Поканените, но неприсъстващи на Националното съвещание членове на ИС на КТ "Подкрепа" за сетен път доказаха незаинтересуваността си към синдикалните проблеми на своите членове.

До провеждане на конгреса на КТ "Подкрепа" участниците в съвещанието настояват:

1. Да бъдат незабавно отстранени от ИС на КТ "Подкрепа" конфедералните секретари, чието назначаване е в противоречие с Устава на КТ "Подкрепа".

2. Да се отстрани незабавно юридическият съветник на КТ "Подкрепа" г-н Лалов - служител на Шесто управление на ДС. Неговото присъствие уронва престижа на конфедерацията и освен това той не е член на нито една синдикална организация.

3. Да се извърши пълна финансова и имуществена ревизия на КТ "Подкрепа" от упълномощени представители на професионалните организации и на териториални съюзи.

4. Да се задължи Изпълнителният съвет да представи на първото заседание на Конфедеративния съвет за разглеждане Декларацията на националното съвещание в Бургас. На заседанието да бъдат поканени участниците в Националното съвещание.

Обединени около твърдата решимост за възвръщане на синдикалния облик на организацията, за отстраняване на всички нарушения на устава и решенията на конгреса на конфедерацията, като не одобряваме действията на ИС на КТ "Подкрепа", смятайки, че той не защитава интересите на синдикатите, създаваме Консултативен съвет.

Заявяваме, че сме принудени да вземем това решение не за да удовлетворим нечии лидерски амбиции, а по силата на необходимостта.

Консултативният съвет ще координира дейността на независими, равноправни и равнопоставени организации без намеса в тяхната работа.

Консултативният съвет в срок от един месец се ангажира да организира подготовката на проект за конфедеративен договор, който да бъде предоставен на вниманието на синдикалните организации.

Призоваваме всички федерации, организации и членове на КТ "Подкрепа" да преценят досегашната дейност на ИС и на КС и да се присъединят към решението на Националното съвещание.

НИЕ ИЗГРАЖДАХМЕ "ПОДКРЕПА" И НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ДРУГО, ОСВЕН "ПОДКРЕПА"!

Бургас, 1 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ПОВОД НА СИГНАЛИ ЗА УВОЛНЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ПОД ПРЕДЛОГ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ.


Комитетът по правата на човека изразява дълбока тревога от зачестилите напоследък сигнали за масови уволнения на служителите под предлог за структурни и други промени. Всъщност сме свидетели на връщане към отречената партизанщина - всяко ново правителство да се освобождава от неудобните нему и да назначава свои привърженици.

Комитетът по правата на човека решително протестира срещу тези действия, които нарушават конституционните права на българските граждани. Настояваме Народното събрание, президентът, Министерският съвет да вземат незабавни мерки, за да бъде защитено правото на труд. Предлагаме да се въведе мораториум върху уволненията, докато Народното събрание създаде законова уредба за статута на държавния служител.

София, 3 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БАЛКАНСКО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Българският комитет за балканско разбирателство и сътрудничество, който в течение на повече от 30 години работи за мира и разбирателството между балканските страни и народи, напоследък е особено разтревожен от събитията, които стават в западната ни съседка Югославия, от смъртта на хилядите невинни хора, от разрушаването на вековни паметници на световната култура.

Ние настояваме пред страните - членки на Съвета за сигурност към ООН, към европейските правителства и към воюващите страни в Югославия незабавно да се сложи край на кръвопролитията и по пътя на преговорите да се разрешат спорните въпроси.

София, 2 декември 1991 Г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЕКСПОЗЕ НА ЕКИПА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ПРОФЕСОР СИЙКА ГЕОРГИЕВА И О.З. ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, НАПРАВЕНО НА ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 29 НОЕМВРИ 1991 Г. ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Позволете първите слова на днешната пресконференция да използваме, за да изразим нашата сърдечна благодарност за честта, с която ни удостоявате с присъствието си в тази зала. Едновременно да ви уверим, че ценим вашето време и затова предлагаме да бъдем съвършено кратки, ясни и точни. Блазнени от идеята за по-голяма целенасоченост и спестяване на някой предварително подготвени от вас въпроси бихме желали с ваше съгласие да изложим за не повече от 10 минути някои предварителни съображения.

Първо - Какво представлява нашият тандем, кое ни обединява?

Смятаме, че в лицето на нашия тандем може да се разкрие една интересна симбиоза на лица с научни степени и звания, с богат жизнен, обществени научно-практически опит, които стоят далече от партийните пристрастия, от стремежа да се оплюе опонента и от празната фразеология. Всяка стъпка на този тандем ще се прави, като се изхожда от изискването на член 92 от конституцията, че президентът "олицетворява единството на нацията".

Съчетанието на икономист, военен специалист и историк, признати зад граница, необременени от изминатия досега жизнен и служебен път, с потвърдена работоспособност и умения да се съобразяват с мнението на обществеността и с уместните предложения на всеки опонент, би позволило да се разработи, съгласува и приема с квалифицирано болшинство една действително национална политика и с действителен парламентарен и национален консенсус да се вземат всички решения, касаещи състоянието и развитието на нацията и държавата.

Второ - Кои са опорите на политиката, осигуряваща съвременния ренесанс на българската нация и просперитета на Република България?

Истрическият опит и съвременните тенденции в развитието на цивилизования свят, както и анализът на условията, в които ние се стремим към триумфа на демокрацията, показват, че на настоящия етап еналожително:

- правилно да се определят националните идеали, националните интересии на тази основа да се определи стратегията на държавната политика за тяхното реализиране;
- да се разработи конкретна, реална и всестранно осигурена програма, в изпълнението на която според потребностите и възможностите да се включат всички граждани на България;
- да се намери най-ефективният начин за излизане от икономическата криза и за преодоляване на криещите сериозна опасност за нацията и за държавата партийни, етнически и религиозни пристрастия в името на единна и просперираща България;
- един от първите приоритети в цялостния живот на страната да бъде националната сигурност, териториалната цялост и суверенитета на страната.

Трето - Кои са особеностите в нашите виждания за сравнително бързото и социално оправданото решаване на главните икономически проблеми на страната?

Наложително е преди всичко да се преодолее по същество стихийният преход към пазарна икономика при отчитане социалната цена. Ние казваме "не" на стихията, унизителната и криеща опасности просия и високата цена, поставяща основната част от работниците, селяните, пенсионарите в условия на ожесточена борба за биологическо оцеляване.

Без стимулиране на производството и без правилното разпределение на печалбата излизането от кризата е невъзможно. Разумната, планомерна и регулирана от държавата приватизация с паралелна реституция, но като се започне от предприятията, които в най-кратки срокове ще съживят производството и реституирането, не съпроводено и диктувано от амбиции за политически реванш или буквално възстановяване на статуквото отпреди 50 години, а чрез намиране на научно и социално обоснован механизъм, съдействащ за излизане на цивилизован път към едно ново посттоталитарно, а не неототалитарно общество.

Четвърто - Кои да бъдат първите стъпки по правилния път за гарантиранена националната сигурност на страната?

За националната сигурност у нас напоследък се говори все по-често и се пише не малко. Говорят и пишат научни работници, военни специалисти, журналисти, самозвани експерти и набедени политолози. Говорят тези, които се чувстват, а нерядко и такива, които не се чувстват българи. И във всички отделни гласове звучи грижата за националната сигурност на България. Тези проблеми основателно привличат вниманието на всички партии, институции и обществени сили. И това е напълно разбираемо. Да се изказват становища, при това често противоречиви или взаимно изключващи се, е напълно естествено. Бедата е там, че наред с неоспоримата добронамереност сме свидетели на терминологично объркване, не много умело прикриван стремеж да се извлекат политически дивиденти, както и будещи недоумение дефицит на родолюбие и национално достойнство, необосновани оценки и прогнози и т.н.

Като рисуваме тази нерадостна картина, следва да потърсим причините. А това е една по-сложна задача. Трудно е обаче да се оспори фактът, че отсъства приета доктрина за националната сигурност в резултат на недооценка и неправилен подход към проблема. Ето защо първата задача е да се определи, разработи и приеме от парламента Доктрина за национална сигурност (не концепция, не стратегия, не каквото и да е,за което продължава да се говори и по телевизията), именно доктрина, защото е наложително да имаме система от научнообосновани възгледи, концепции, структури и механизми, осигуряващи националната сигурност на страната.

Въз основа на тази доктрина следва да се определят задачите на различни институции, ведомства и обществени сили и организации. При това догматичното възприемане на чуждия опит или на внушения би било крайно вредно, както показва дори собственият ни опит. Редица отговорни лица от различни длъжности и рангове трябва да разберат, че в новите условия възникват и съвършено нови задачи, нерешавани досега, за които досегашните щампи не вършат никаква работа, но без които не може да се направи и крачка напред. Нека визирам само някои от тези нови задачи:

- изграждане на национална система (органи, силни средства, пунктове ит.н.) за предупреждаване за опасност от възникване на конфликти и подготовка на варианти за решение за тяхното предотвратяване. Тази система естествено следва да се включи в общоевропейската система и евентуалната балканска подсистема;
- осъществяване на комплексен, ефективен контрол за спазване на мерките за доверие и на задълженията по ограничаване на въоръженията и военната дейност;
- разработване и усвояване на нови способи и средства за предотвратяване на конфликти и други действия, засягащи националната сигурност;
- моделиране действията по суша, въздух и море за предотвратяване или прекратяване на опасността;
- разработване на ефективни способи за действие по бързото ликвидиране на последствията и т.н.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ С ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЗИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ СИНДИКАТ И ПЛАТФОРМА НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ С ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СУПО).


ПРОТОКОЛ

Днес, 26 ноември 1991 г., бе проведено съвещание на Инициативния комитет на учителите с полувисше образование.

Съвещанието протече при следния дневен ред:

1. Избор на ръководство на комитета.
2. Обсъждане на въпроса за провеждане на национална конференция за учредяване на самостоятелен синдикат.
3. Разни.

На събранието присъстваха всички членове на сформирания Инициативен комитет.

Г-н Хайдуков излезе с предложение: "Предлагам да бъде избрано ръководство на комитета, като за председател предлагам г-н Александър Ангарев, а за говорител - г-жа Виолета Апостолова."

Предложението бе обсъдено и единодушно прието.

По втора точка взе думата г-н Ангарев:

"Предлагам да се гласува провеждането на национална конференция на 7 декември 1991 г. от 10 часа в залата на техникум "Вилхелм Пик" - София.

След обсъждане предложението бе прието единодушно.

Г-н Георгиев предложи: "Организацията по провеждане на конференцията да бъде разпределена между членовете на Инициативния комитет."

Беше приета проектопрограма, проектоустав и призив към учителите с полувисше образование от цялата страна за участие на учредителната конференция.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

ПРИЗИВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 20 ноември 1991 година, след двучасови процедурни разисквания на тристранната комисия при Министерството на образованието и науката Инициативният комитет на учителите с полувисше образование бяхме изслушани от комисията.

Убедихме се, че нашите искания, връчени на учителските синдикати и на министъра по съответния ред, няма да бъдат справедливо защитени, поради унизителното недооценяване на труда ни.

Колеги, поради нелегитимиостта на Инициативния ни комитет ви

ПРИЗОВАВАМЕ

За провеждане на национална учредителна конференция за създаване на нов синдикат, който легитимно и законно да защитава професионалните интереси на 74 000 учители с полувисше образование.

Същата ще се проведе в София, техникум по енергетика "В. Пик” - трамвай N 3, последна спирка, кв. "Захарна фабрика" на 7 декември 1991година (събота), начало - 10 часа.

Убедени сме, че има и други инициативи по този проблем.

Непретендирайки за лидерство, се ангажираме с организацията и провеждането на конференцията.

Заявки за участие изпращайте на адрес:

София 1309
бул. "Димитър Петков" N 116
СПТУ "Карол Сверчевски"
За Инициативния комитет

или съобщете на телефон: 22-15-73; 22-00-88

Брой на делегатите - по ваша преценка

София, 27 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПЛАТФОРМА

Синдикатът си поставя за задача да защити пред работодателите следните искания на учителите полувисшисти:

1. Реална оценка на труда на тази категория учители и на техните основни заплати.
2. Изравняване годишния норматив на учителите по практика с този на учителите по теория.
3. Уеднаквяване времетраенето на един учебен час за занятията по теория и по практика.
4. Изравняване заплащането на часа на класния (курсовия) ръководител между полувисшистите и висшистите. Заплащане на класното ръководство от I до IV клас.
5. Реална оценка на труда на учителите от детските градини.
6. Създаване на условия и предпоставки от Министерството на образованието и науката за повишаване по задочен път на образованието на учителите с полувисше такова.
7. Подобряване условията на труд и почивка за всички категории учители независимо от вида, степента и категорията на учебното заведение и на детските градини.
8. Синдикатът на учителите полувисшисти признава принципите на федериране и конфедериране.
9. СУПО ще спазва конституцията и законите на Република България.

С решаването на горепосочените искания считаме, че в българското училище много по-осезателно ще се почувства реформаторският дух и демократичността.

Синдикатът на учителите с полувисше образование ще използва предимно преговорите, диалозите и синдикалния контрол за удовлетворяване на исканията.

Синдикатът остава отворен за всички желаещи да членуват в него, в това число директори и помощник-директори (подценени и ощетени), ангажирайки се със защитата на техните права и интереси.

Настоящата платформа има отворен характер.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ (ПЗЛ), УЧРЕДЕНА НА 6 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
1. Партията на зелените либерали е политическа организация, поставяща в центъра на своята дейност постоянната защита на демократичната система на управление и устойчивото екологично и социално равновесие вобществото.
2. Устройствените принципи на Партията на зелените либерали са: демократизъм във взаимоотношенията, взаимна обвързаност на правата и задълженията, откритост и гласност на партийната дейност, плурализъм на мненията, защита на правата на малцинството.
3. Партията на зелените либерали е юридическо лице със седалище град София.

Член 2
1. Партията на зелените либерали може да влиза в коалиция с други партии, организации и движения, ако политическата и програмната ориентация на коалицията не е в противоречие с нейната програма и сустава.
2. Партията на зелените либерали не може да влиза при никакви условияв коалиция с комунистически, фашистки, националистически и други партии и организации, чиито платформи противоречат на принципите на демокрацията.
3. Партията на зелените либерали може да сътрудничи и членува в международни политически и екологични организации, ако статутът на тези организации не противоречи на устава и програмата й.

Член 3
1. Партията на зелените либерали ще осъществява програмата си чрез представителство в законодателната и изпълнителната власт, както и с други, позволени от закона средства.

ЧЛЕНСТВО

Член 4
1. Член на Партията на зелените либерали (ПЗЛ) може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който има избирателни права, приема устава и програмата на партията, членува в някои от общинските организации на ПЗЛ и не членува в други партии.

2. Членове на ПЗЛ не могат да бъдат лица, проповядващи комунистическа, фашистка или друга тоталитарна идеология, както и национална вражда и омраза.
3. Всеки член на Партията на зелените либерали се задължава:
- да спазва устава;
- да съдейства за осъществяване програмата на ПЗЛ;
- да участва в подготовката и провеждането на избори;
- да съхранява и изразходва рационално партийното имущество;
- да плаща установения членски внос.
4. Всеки член на Партията на зелените либерали има право:
- да избира и да бъде избиран в органите на ПЗЛ;
- да предлага и да бъде предлаган като кандидат на партията в местните и общите избори за законодателна и изпълнителна власт
- да изисква и да получава информация от всички партийни органи;
- да се разграничава от решения на партийни органи, с които не е съгласен;
- да предлага алтернативни пътища за постигане целите на партията;
- да създава и участва в клубове и други звена и структури;
- да използва партийното имущество за партийни нужди;
- да участва с право на съвещателен глас в работата на всички партийни органи (ако не е член на тези органи);
- да напусне Партията на зелените либерали.

Член 5:
1. Приемането на член на ПЗЛ става чрез писмено заявление, в което се декларират приемането на Устава и Програмата на ПЗЛ.
2. Събранието на общинската организация, в която желае да членува кандидатът, разглежда въпроса за приемането му в негово присъствие не по-късно от един месец от датата на постъпване на заявлението с обикновено мнозинство.
3. Член на ПЗЛ може да членува само в една общинска партийна организация.
4. Всеки член на ПЗЛ може да се прехвърли от една общинска партийна организация в друга, за което писмено уведомява двете общински организации и представя документ за редовно членство.

Член 6
1. Членството в ПЗЛ се прекратява по собствено желание, поради отпадане или след изключване.
2. Напускането на ПЗЛ става с писмено заявление до общинската организация, в която членува напускащият, или с устно заявление на нейното събрание, документирано в протокола на събранието.
3. Член на ПЗЛ се счита за отпаднал (напуснал) от нея, ако не е плащал членски внос повече от две тримесечия или ако се е отчислил от общинската си организация и в срок от един месец от датата на отчисляването не се е зачислил в друга общинска организация.
4. За действия, противоречащи на Устава и Програмата на ПЗЛ, за злоупотреба с партийни средства или пълномощия всеки член на ПЗЛ може да бъде изключен от нея. Това става по предложение на най-малко трима членове на съответната общинска организация и след обсъждане на събрание в присъствие на предложения за изключване член. Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3.
5. Предложеният за изключване трябва да бъде информиран най-малко две седмици преди събранието на общинската организация, на което ще се обсъжда членството му. При отсъствие на предложения за изключване решението се взема на следващото събрание, независимо от присъствието му.

Член 7
1. Напуснал член на ПЗЛ се приема отново по общия ред.
2. Отпаднал член на ПЗЛ може да бъде възстановен в нея с решение на събранието на общинската организация, в която е членувал.
3. Изключен член на ПЗЛ може да бъде приет в нея не по-рано от една година след изключването му, по общия ред.

/Пресслужба "Куриер"/


10:23:14    
04.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!