3 септември 1993


София, 3 септември 1993 година
Брой 172 /959/


София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПЛАНИНСКИТЕ И В ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Възмутени сме от отношението на властите в Република България към населението, живеещо в планинските и полупланинските райони на страната. Ориентирането към пазарна икономика затвори почти всички промишлени мощности и повиши градуса на безработните в тези райони. На места той достига - 90 %. Не се отрази положително и влизането в сила на Закона за земеделските земи, тъй като в планините земята е неплодородна и се раждат по-малко количества тютюн и картофи. В момента изкупните цени на същите са незадоволителни. Производителите едва успяват да си покрият разходите. Имайки предвид и предстоящото съкращаване на около 3500 миньори от системата на "ГОРУБСО", ние апелираме за:

1. Актуализиране на изкупните цени на тютюна и отпускане на нисколихвени кредити за купуване на селскостопански инвентар.

2. Отпускане на нисколихвени кредити за създаване на малки предприятия на предприемчиви бизнесмени от този район.

3. Пренасочване на работниците от миннодобивната промишленост към други държави, с които нашето правителство има подписани спогодби.

Ръководството на Демократичната партия на труда смята, че посочените по-горе институции ще разберат правилно апела ни и ще откликнат с положителен резултат.

София, 20 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Буров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА КАНДИДАТ ЗА КМЕТ ОТ ИМЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

На 19 август 1993 г. при вас постъпиха документи за регистриране на кандидат за кмет от името на БСП-коалиция за изборите в с. Калековец на 4 септември 1993 г. Удостоверението, въз основа на което г-н Вълко Димитров Одаджиев твърди, че е упълномощен да издигне кандидатурата, е нелегитимно поради следните причини:

1. В комисията е внесено ксероксно копие, а не оригинал с мокри печати и подписи, както изисква законът.

2. В удостоверението не се посочва нито дата, нито мястото на провеждане на изборите.

3. Удостоверението е старо, още от изборите /парламентарни и общински/ през 1991 г. Доказателство за това е фактът, че носи подписа на г-н Александър Лилов като председател на БСП. Знаем, че от ноември 1991 г. председател на БСП е г-н Жан Виденов.

4. Използван е моят подпис, без изобщо да съм уведомен за това. Причината е във факта, че Християн-републиканската партия /ХРП/ напусна предизборния съюз на 7 декември 1992 г.

5. Ако все пак не приемете тези възражения, ако в ЦИК ХРП все още фигурира като партньор в коалицията на БСП, в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВАМ ОфИЦИАЛНО: ОТТЕГЛЯМ ПОДПИСА СИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 4 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В С. КАЛЕКОВЕЦ - ПЛОВДИВСКО, И ОТ ВСИЧКИ ПОДОБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ, НОСЕЩИ МОЯ ПОДПИС.

ОТ ТОВА АВТОМАТИЧЕСКИ СЛЕДВА, ЧЕ КАНДИДАТ НА БСП-КОАЛИЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДИГА В КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ.

София, 2 септември 1993 г.

НЕЗАВИСИМ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП:

Константин Аджаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА СВЕТИЯ СИНОД С НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН ДО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ ВАРТОЛОМЕОС.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Фактическата обстановка на Българската православна църква от вътрешна гледна точка - църковна и държавноправна, и от външна гледна точка пак от църковен и държавен аспект е незавидна и укорна. Заговаря съвестта и у нас, и у вас, че тази ситуация не може да просъществува, независимо от времето, което ще ангажира тя. Освен това едно обективно и независещо от нас събитие ускорява нейното надживяване. Имаме предвид официалното посещение на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломеос. В тоя момент отговорността ни нараства, затова ние отново подаваме ръка и правим първите стъпки за преодоляване дистанцията, превърната в пропаст между нас и Вас. Подайте и вие ръце, за да сме сред вас. Кажете благо слово, за да отроним ние блага дума. От тях ще произтече и общото благо за Светата Църква.

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,
Нашата молба и очакване е да свикате на извънредно специално заседание Светия синод в пълен състав, т.е. от всички митрополити, в следващите дни, който, като провъзгласи единството ни, ще открие възможност Българската православна църква да се подготви за посещението на Вселенския патриарх, което има всеправославно значение.

Препоръчваме се на светите Ви молитви и оставаме на Ваше Светейшество в Христа братя.

София, 1 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е внесен в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили на 30 август 1993 г.


Настъпва новият политически сезон.

Както никога досега, през лятото на 1993 г. Съюзът на демократичните сили /СДС/ разполагаше с почти два месеца, за да огледа вътрешното си състояние, да актуализира стратегията си, като се ангажира с общонационалните проблеми.

Трябва най-после да се прекрати спекулативното експлоатиране на темата "Взаимоотношенията в СДС", която се използва от силите, удовлетворени от днешната ситуация, за прикрита война срещу безкомпромисните антикомунисти и за подготвяне на общественото мнение за евентуалното им отстраняване.

След като се върна по покана на коалиционните си партньори през 1992 г. в СДС, Партия Либерален конгрес /ПЛК/ носи заедно с всички тях своята политическа отговорност за действията и бездействията на съюза в общонационалната политика на България.

При изработването на настоящия документ ПЛК изхождаше от следните принципни основания:
- СДС все още няма алтернатива в съвременния живот на страната;
- от идеите, състоянието и действията на СДС зависи бъдещето на България.

С оглед на това предлагаме:
- След деветмесечен период на криза коалицията да актуализира целите си, като актуализацията бъде извършена до края на месец септември 1993 г.
- До средата на октомври 1993 г. да бъде подписано ново политическо споразумение между партиите и организациите в съюза, което:
* да гарантира равнопоставеност между партньорите;
* да очертае границите на претенциите помежду им, да централизира или децентрализира вътрешните им отношения;
* да регламентира използването на печатния орган на СДС;
* да предвижда една нова и непозната досега процедура - ОТЧЕТИ И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ НИВА;
* да има като приложение Правилник за работата на Националния координационен съвет /НКС/, в който ясно да се определят правомощията на последния да ръководи и да контролира политическата, организационната, финансовата и информационната дейност, както и кадровата политика на коалицията;
* да определя структурите и апарата /вкл. областните координатори/ на СДС - функции и задължения, формите на отчетност и контрол.
- След изясняването на целите и след подписването на новото политическо споразумение между партиите и организациите в СДС НКС да насрочи за края на октомври 1993 г. НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на СДС.


НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ, ИЗЯСНЕНИ И РЕШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

1. За изпълнението на програмата на СДС за декомунизацията на България.

2. За резултатите от четиригодишното развитие на СДС.

От отговора на въпроса кой и как е финансирал и финансира СДС зависят отговорите на всички останали въпроси.

Необходим е анализ на причините за провала на кадровата политика, фрапиращи са случаите с Желю Желев, Димитър Луджев, Николай Василев, Асен Мичковски, Стоян Ганев, Христо Иванов, Георги Марков и др. Нужен е ясен и категоричен отговор на обвиненията в пресата за корупция на лидери от СДС, създаване на и участие в комунистически фирми, обвиненията в агентурна зависимост, компрометиращото поведение на лидери в личния и в обществения им живот, обвързването на органи на партии и лидери от коалицията с червени перачници /Първа частна банка, фирмите "Трон", "Елпида”, "Мариус", "Софис", фондацията "Сапио" и др./.

Не са официално отчетени и обсъдени причините за неизпълнение на решенията на Третата, Четвъртата и Петата национална конференция.

Избягва се разглеждането в СДС на въпроса за персоналната отговорност на членовете на всички правителства до днес за националната катастрофа. Куриозно е, че до този момент СДС не е излязъл с официален документ, в който да изрази отношението си към т.нар. БКП/БСП, довела страната ни до катастрофа и цинично възползваща се от нея.

Не са анализирани: провалът на стачката на 39-те; допускането на членове на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ в законодателната и в изпълнителната власт в противоречие с решението на НКС при приемането им в СДС; причините за разрива с КТ "Подкрепа" и последствията от него; фаталната грешка с коалиционното участие на Костов, Луджев и Пушкаров в комунистическото правителство на Д. Попов; свалянето на правителството на СДС; компромисите с президента и прочее.

Нужно е да се изясни кой в СДС все още пречи за разкриване на истината за лошата организация, подбора на кандидатите и фалшифицирането на изборите.

3. Ръководството на Парламентарната група /ПГ/ да се отчете пред делегатите за двегодишната си работа в парламента. Да отговори кои от решенията и конкретно кои от ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ ПГ НА СДС, формулирани от Четвъртата национална конференция, са изпълнени, и кои - не. Депутатите персонално да поемат вината си за провалите в законодателната и в контролната си дейност, докато ПГ имаше мнозинство. Непростима е вината за неприемането на закони: за държавния служител /като основа за декумунизацията и пресичане на корупцията/; за разсекретяване на досиетата; за отмяна на Наредбата-закон за Народния съд; за забрана на БСП; за късното ратифициране и неприлагането на Международната конвенция относно изпирането на мръсните пари; за контрола и надзора над банковата и финансовата дейност /липсата на контрол доведе до спекулации с националното богатство в национален мащаб/.

Да се анализира организационното състояние на ПГ, която да даде отговор защо бяха толерирани откритите съглашатели, а привържениците на решителни действия - отстранени. Необходим е и отчет как бе допуснато Парламентарната група да се превърне в механизъм за блокиране и компрометиране на изпълнението на решенията на СДС.

В съответствие с решението на Петата национална конференция ПГ да отчете дейността си за: предизвикване на предсрочни парламентарни избори; причините за оставането на секретните служби на подчинение на президента; провала на масовата акция срещу президента. Необходим е отговор и на въпроса за бездействието на ПГ по установяването на пълната истина за изборите за Велико народно събрание.

Ръководството да представи стратегията на групата за предизвикване на предсрочни парламентарни избори, за поведението и мястото й в парламента до реализирането на тази основна цел.

4. Експремиерът Филип Димитров да отговори как бе съставен кабинетът, да направи критичен анализ на провалите в работата и персонално за дейността на всеки министър. Да посочи кои от препоръките за прилагане на законите, за структурни и персонални промени във връзка с декомунизацията, дадени от Четвъртата национална конференция към правителството, са изпълнени. Защо не беше разкрита истината за структурата и за движението на държавния дълг, за отклоняването в чужбина на милиарди долари, защо престъпно бяха ликвидирани финансовият и държавният контрол при 96% държавна собственост.

5. От името на кметовете и общинските съветници на СДС да бъде направен критичен анализ относно работата на местните органи на властта, като се посочат причините за неуспехите по прилагането на законите за земята, за реституцията и за приватизацията на общинската собственост. Кметът на София да представи отделен отчет за работата на Столична голяма община, включително и за бездействието му за премахване на комунистическите символи в София и за изпълнение на програмата на СДС.

6. Конференцията да даде политическа оценка за работата на двамата председатели и заместник-председателя на Народното събрание, на ПГ, на президента и вицепрезидента, на кабинета на СДС, на областните управители, на кмета на София и на общинската власт.

7. Конференцията да приеме официално становище: за противоконституционния държавен преврат от 9 септември 1944 г. и всички последвали го противоправни действия /т.нар. Народен съд, референдума за република и др./; за легитимността на Търновската конституция и нелегитимността на всички следващи "конституции".

8. Конференцията да определи параметрите на коалиционната политика, да приеме резолюция за близките и за стратегическите цели на СДС.

9. Конференцията да приеме нова предизборна програма. В съответствие с политическата си стратегия ПЛК е разработила обширна концепция за излизане от кризата, която ще бъде предложена на Националната конференция. В основата й е залегнал принципът на безкомпромисната декомунизация на България.

Във връзка с изложеното предлагаме НКС да обсъди и гласува следния проект за

РЕШЕНИЕ
на Националния координационен съвет на СДС

1. НКС на СДС насрочва Национална конференция за края на октомври 1993 г.

2. Отчети пред Националната конференция да подготвят:
- главният секретар на СДС;
- ръководството на ПГ на СДС;
- президентът и вицепрезидентът на България;
- експремиерът и министрите от кабинета на СДС.

3. До Националната конференция НКС да утвърди, а партиите и организациите да подпишат ново политическо споразумение.

София, 30 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Kypuep"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДЯЛБАТА НА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО.


В отговор на опитите на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" да ревизира и да наложи свое тълкуване на 54 Постановление на Министерския съвет Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ се произнесе за провеждане на преброяване на членовете на всички синдикати.

Това е най-обективният начин за определяне на квотите при подялбата на конфискуваното имущество.

КНСБ ще стане инициатор и за провеждане на интерсиндикални избори през 1994 г. По подобие на опита в Унгария тези избори ще определят броя на местата за организациите в органите за управление на пенсионния и на здравноосигурителния фонд, които предстои да се отделят от държавния бюджет.

София, 30 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "КРЪСТЬО ПЕТКОВ ЗАБЪРКА ТЕЖКА КРИМИНАЛНА АфЕРА С ПРОФСЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАМЕСИ ПРАВОСЪДИЕТО" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ОГНЯН БОНЕВ.


Дяволските трикове на г-н Кръстьо Петков са, изглежда, толкова големи и "майсторски" поднесени, че почти му повярваха политици и журналисти. Става въпрос за огромна криминална афера по разпределението на имуществото на доскорошната тоталитарна профсъюзна империя - БПС, възлизащо на няколко милиарда лева. То се дели на централно - съставляващо 36,8%, федерално /отраслово/ и регионално - съставляващо 63,2% от общата стойност.

Конфедерацията на независимите профсъюзи в България /КНСБ/ противозаконно ползва това имущество трета година. В пресата г-н Кр. Петков твърди, че е направил компромис, като се е съгласил КТ "Подкрепа" да получи 35%, а КНСБ - 55%. Питаме го: Кой е той да прави този компромис, след като твърди, че КТ "Подкрепа" е намалила членската си маса? Истината е друга. Господин Кр. Петков залъгва д-р Тренчев и гледа да го склони на 35% от централното имущество и нищичко от това на федерациите и регионите. Или КНСБ ще налапа 55% от централното и 100-те процента от имуществото на федерациите. КТ "Подкрепа" разбра тази игра, но късно. За нея опасността идва от засилващите се противоречия с Националния професионален съюз /НПС/ и КНСБ, които твърдят, че тя едва ли има повече от 25-30 хиляди членове. За Независим профсъюз /НП/ "Единство" и за "Бизнес" професорът и дума не отронва, макар да знае точно, че тези две централи съставляват 22,4% от действителните профсъюзни членове в момента. На тях Министерският съвет и службите му направиха проверка, съгласно Разпореждане на Министерския съвет N 7 от 1993 г. На това решение не се подчини тъкмо КНСБ, а сега иска да пробутат своя схема за преброяване членовете на синдикалните централи. Това е цинизъм! Проф. Петков борчески тласка Министерския съвет да поеме цялата отговорност за огромната криминална афера, която забърка КНСБ, и да го използва като буфер. Какво безочие, каква наглост?! На нас не ни се вярва, че проф. Любен Беров и министрите на правосъдието и на финансите ще се забъркат в това престъпление ...

Впрочем НП "Единство" не вярва, че криминалната афера, в която е забъркан Кр. Петков и КНСБ, ще продължи. В държавата ни има правосъдие, което се надяваме да не търпи такива мафиотски игри.
Ние сме за разумно, пропорционално разпределение на профсъюзното имущество.

София, 2 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. /ЧАСТ ШЕСТА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


10-и КАРНОБАТСКИ ЕИР /I тур/

Във всички секции на 10-и ЕИР кабините за гласуване представляват паравани от полупрозрачен плат на места с големи процепи, през които е било възможно наблюдаване на гласоподавателя при избора на бюлетини. Никъде кабините не са били снабдени със завеси на входа. Нарушена е тайната на гласуване, респ. чл.2 от ЗИВНС.

Жалбата на СДС-Карнобат, до РИК на 10-и ЕИР по този повод е била отхвърлена с мотива, че действително входовете на кабините за гласуване в секциите в гр. Карнобат и селата са били без завеси, но с това тайната на гласуване не била нарушена. С тези си действия РИК се е поставила против ЗИВНС и е нарушила чл.32, ал.1 и ал.5. /П.4-16/.

Гласуването е извършвано с прозрачни пликове, с което също е нарушена тайната на гласуване - чл.2 от ЗИВНС.

Регистрирани са и редица други нарушения на ЗИВНС, като:

- липса на бюлетини в кабината за гласуване - чл.57, ал.1 от ЗИВНС. Нарушението е регистрирано в селата Житосвят и Суходол;

- гласуване извън кабините - чл.57, ал.З от ЗИВНС - селата Железник и Екзарх-Антимово;

- при предаването на протокола на СИК в с. Железник на наблюдателя от опозицията е било отказано присъствие при превозване на протокола до РИК. Нарушени са инструкциите от Методичните указания на ЦИК относно чл.68, ал. 1 от ЗИВНС. По този начин са били създадени предпоставки за фалшифициране на изборните резултати;

- в секции NN 11 и 12 в гр. Карнобат, а също и в селата Дюлево и Факия в изборното помещение са били поставяни по две и дори три /с. Факия/ избирателни кутии;

- в секции NN 15 и 17 в гр. Карнобат избирателните кутии не са били запечатани правилно;

- в секция 1 в гр. Карнобат избирателната кутия е била запечатана преди определеното от закона време, като наблюдателят от СДС не е бил допуснат да присъства при запечатването й - нарушен е чл.54 от ЗИВНС;

- в същата секция в изборните списъци е имало неправилно отбелязани като гласували, с което е било създадено затруднение при определяне на точния брой гласували - чл.59, ал.2 от ЗИВНС.

Изборът в 10-и Карнобатски ЕИР е извършен в разрез и грубо нарушение на ЗИВНС и указанията на ЦИК'90 и не може да се счита за действителен.


11-и АЙТОСКИ ЕИР /I тур/

На първи тур кандидатът на БСП Йордан Стоянов е обявен за избран за народен представител, като получава 15 359 гласа - 395 над необходимото.

В основните и допълнителните избирателни списъци на секциите NN 3, 4, 7, 8, 9, 10, 30 са били включени общо 252 лица без ЕГН /П.4-27/.
В  изб. секции 1 и 18 в гр. Айтос са били съставени допълнителни избирателни списъци, включващи съответно 16 и 89 лица не по установения ред от чл.12, ал.2 и чл.13, ал.2 от ЗИВНС. За включените в тези допълнителни списъци лица по никакъв начин не е било отбелязано дали те са гласували - нарушение на чл.59, ал.2 от ЗИВНС.

В избирателната секция в с. Съдиево кметът присъства през цялото време в секцията и влияе на гласоподавателите, а в с. Тополница липсват сини бюлетини, което е нарушение на чл.57, ал. 1 и чл.ЗЗ, ал. 1, т. 1 от ЗИВНС. В жалба, изпратена от ЦИК-СДС, до ЦИК'90 се посочва, че сини бюлетини са липсвали навсякъде във втори МИР, респ. в целия 11-и Айтоски ЕИР;

Предвид минималния брой гласове, с които кандидатът Йордан Стоянов е бил избран за народен представител, и посочените груби нарушения на закона и манипулациите върху избирателите следва изборът в 11-и Айтоски ЕИР да се счита за недействителен.


13-и и 14-и ЯМБОЛСКИ ЕИР /І тур/

Изкуствено е бил намален от РИК броят на подадените гласове с цел кандидатите Росен Карадимов и Любен Корнезов да получат необходимия брой гласове на първи тур и да бъдат обявени за избрани за народни представители със съответно 64 и 14 гласа над необходимото /П.4-29/.

Регистрирани са и редица други груби нарушения в процедурата на изборите и определяне на изборния резултат, които предполагат изборът да се счита за недействителен /П.4-29, П.4-30/.

Въпреки протестите и сигналите по описаните случаи ЦИК не предприема никакви действия за точното изясняване на случилото се и обявява кандидата Росен Карадимов за законно избран.


15-и, 16-и, 17-и, 18-и СЛИВЕНСКИ ЕИР /I тур/
19-и НОВОЗАГОРСКИ ЕИР /I тур/

Навсякъде в тези райони гласуването е извършено с прозрачни пликове, с което е нарушена тайната на гласуване - чл.2 от ЗИВНС /П.4-31/.

Прозрачните пликове са били раздадени от ОБНС-Сливен на 09.06.1990 г. и още същия ден Районният избирателен клуб на СДС в гр. Сливен е подал възражение с.N 140/09.06.1990 г., както до ЦИК, така и до РИК на 19-и МИР и РИК на 15-и, 16-и, 17-и и 18-и ЕИР. Против изискванията на чл.32, ал.1, т.5 от ЗИВНС РИК гр. Сливен не са взели никакво решение по подаденото възражение. Без последствия е било оставено и писмото на СДС-Сливен до Председателя на МС на България - вх. N 142/10.06.1990 г.

Въпреки отправените запитвания и протести по повод на гласуването с прозрачните пликове ЦИК не предприема никакви мерки, а председателят й проф. Сталев изпраща телекс 232/10.06.1990 с противоречащо на нормалната логика и объркващо съдържание, в резултат на което изборите продължават при нарушена избирателна тайна. Грубо е нарушен чл.31, ал. 1 от ЗИВНС.

Изборът в описаните райони е бил проведен в нарушение на основни постановки на ЗИВНС и следователно не може да се счита за действителен.

Освен това в посочените ЕИР са отбелязани и други нарушения, като например:

- 16-и ЕИР - в 1,15 ч след полунощ на 11.06.1990 г. при предаването на протокола на 119-и ИС в РИК, която се помещава в сградата на ОбНС-Сливен, членовете на 119-и СИК се срещат с г-жа Станка Тачева - секретар на ИК на ОбНС-Сливен, и последната проверява протоколите. След това г-жа Тачева поканва членовете на 119-и СИК в една стая и заедно с председателя на ИК на ОбНС-Сливен г-н Антон Господинов и зам. председателя на ИК на ОбНС-Сливен г-н Иван Чавдаров диктуват на председателя на СИК нови данни. Старият протокол е унищожен. Извършеното деяние е грубо нарушение на чл.67, ал. 1 и 2 /П.4-15/.

- 17-и ЕИР - масово в изборните помещения, където гласуват избиратели от циганското малцинство, са били създавани безредици, струпвания от много хора, изборът е бил временно прекратяван. Особено фрапиращ е случаят в с. Градец, Котелска община, където са работели секции NN 126, 127 и 128 /П.4-11/.

На 27 и 28 май 1990 г. кметът на селото Венко Каварджиков заедно с Тодор Тодоров - също служител в кметството, и Живко Андонов - бивш служител, през работно време с микробус на ДАП-Котел обикалят почти целия Старозагорски окръг, за да събират избиратели. Споменатите избиратели са били цигани, работещи по прибирането на черешите, жители на селото, но с друга временна адресна регистрация. Става дума за подготвена кампания чрез кметството, което е против чл.46, ал.З от ЗИВНС. С помощта на активисти на БСП и ОС гореспоменатите лица са събирали паспортите на описаните вече жители на селото.

Избирателните списъци са били съставени не от изчислителния център, а са били написани на машина в кметството само в един екземпляр. Същите са били обявени в деня на изборите - нарушен е чл. 14 от ЗИВНС. Налице са основания да се счита, че избирателните списъци са били съставяни в разрез с изискванията и разпоредбите от Глава втора на ЗИВНС и Методичните указания на ЦИК'90.

На 10.06.1990 г. 37 автобуса със Старозагорска регистрация докарват в селото около 1200-1400 избиратели. В изборните помещения са били създавани безредици, изборът е бил прекратяван многократно за известен период от време. Всички демонстративно вадели от паспортите си червени бюлетини, а голяма част от докараните гласоподаватели са били твърдо убедени, че изборите са задължителни. Всичко това говори за начина, по който е била провеждана агитация сред тях. На 11.06.1990 г. сутринта камионът на кметството е натоварил останалите от автобусите избиратели и ги е откарал по месторабота.

Като се има предвид, че кандидатът на БСП Йовчо Русев е спечелил изборите в 17-и ЕИР с 1816 гласа над границата при 1222 отчетени недействителни гласа, и от друга страна, броят на гласувалите в трите секции на с. Градец - 1991, от които 1532 гласа за БСП и 182 недействителни, описаните нарушения и събития в селото са достатъчно основание изборът да бъде обявен за недействителен. Освен това в целия ЕИР е била нарушена тайната на гласуване. Случаят от с. Градец е изключително показателен от гледна точка на това как са действали служителите на държавните органи в по-малките населени места.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 16 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.


19. Конференцията се свиква по решение на Управителния съвет или финасово-правната комисия.

19.1. В случаите, когато изпълнителният или контролният орган на синдиката не вземат решение за провеждане на конференцията, същата се свиква по решение на три клубни ръководства без оглед на членуващите в клубовете.

19.2. Решението за свикване на конференцията трябва да съдържа: датата, мястото, часа и дневния ред за провеждането й, като се изпраща на всички клубни ръководства месец преди провеждането на конференцията.

19.3. Делегатите се избират на съвещание на клубовете без ограничения на техния брой, като срещите се считат за редовно проведени при спазване изискванията на чл. 13 и чл. 13.2. от Устава.

20. За членове на Управителния съвет и на финансово-правната комисия се считат избрани тези делегати, за които са гласували повече от половината присъстващи на конференцията.

20.1. Ако повече делегати получат нужния брой гласове от числения състав на изпълнителния и контролния орган, за избрани се считат тези, които са получили най-много гласове.

21. Конференцията избира президента и шефа на контролния орган с пряко и тайно гласуване за срок от две години. Те могат да бъдат преизбрани на същата длъжност за същия срок още веднъж.

22. Президентът не може да взема еднолични решения, валидни за целия синдикат.

22.1. Президентът има следните правомощия:
а/ ръководи работата на УС между конференциите и го свиква на заседания;
б/ представлява синдиката в срещи с други профсъюзни и държавни органи и организации с работодатели и на международни срещи;
в/ подписва счетоводните документи на синдиката и споразумения, доколкото има решения на конференцията или Управителния съвет за това;
г/ координира работата на клубните ръководства с тези на Управителния съвет;
д/ упълномощава член на Управителния съвет, който да изпълнява длъжността му с всички негови права в негово отсъствие;
е/ привежда в изпълнение решенията на Управителния съвет.

23. Управителния съвет заседава най-малко веднъж на два месеца по решение на президента или по решение на повече от половината негови членове и има следните правомощия:
а/ ръководи общата синдикална и финансова дейност;
б/ представлява синдиката по отношение на другите синдикати и профсъюзи в страната и в чужбина;
в/ дава инструкции на клубовете за синдикалната дейност въз основа решенията на конференцията;
г/ разпорежда се със средствата на синдиката;
д/ участва в преговори с работодателите и в срещи с държавни органи във връзка с нормативни актове и др.
е/ организира стачни комитети в случаите, предвидени в чл. 6 на Устава, или излиза с мотивирана декларация, че не одобрява стачката;
ж/ не допуска на своите заседания членове на Управителния съвет, които са действали по време на мандата им в противоречие с Устава на синдиката или са нарушили законите на страната. В този случай Управителният съвет насрочва извънредна конференция за освобождаване от длъжност на провинилия се член и за избор на нов за попълване на състава му;
з/ организира стачни комитети и обявява стачка в случаите на чл. 7 от Устава или излиза с мотивирна декларация, че не одобрява започването на стачни действия;
и/ да направи мотивирано предложение пред компетентните органи за възстановяване на съществуващата по-рано Индустриално-търговска камара.

24. Управителния съвет взема решенията си, ако за тях са гласували повече от половината присъствали на заседанието негови членове.

Решенията му са законни, когато са гласували повече от половината членове.

25. Контролен орган на синдиката е финансово-правната комисия, която има следните правомощия:
а/ упражнява контрол за законосъобразността върху решенията на президента, Управителния съвет, решенията на клубовете и техните ръководства, като:
- прави предложения за отмяна решенията на клубовете и клубните ръководства пред Управителния съвет;
- прави предложения за отмяна решенията на Управителния съвет пред конференцията на синдиката;
б/ прави проверка на касата на синдиката и контролира законосъобразното и уставно разходване на средствата и излиза с мотивиран доклад пред конференцията за едногодишния период;
в/ прави предложения за изменение или отменяне на действащи нормативни актове или за проектонормативни актове пред Управителния съвет и конференцията, които водят по-нататъшните преговори с държавните органи.

25.1. Заседанията на комисията се провеждат по решение на шефа й веднъж на два месеца или по решение на повече от половината нейни членове.

25.2. Решенията на комисията са валидни, ако за тях са гласували повече от половината нейни членове, а когато свиква конференция, трябва да са гласували 2/3.


ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СИНДИКАТА

26. Паричните средства на синдиката се набират от членския внос, доходите от неговите предприятия, дарения и други постъпления.

27. Месечният членски внос е минимум 10 лв. Със специална инструкция, утвърдена от Управителния съвет, се определя начинът на събирането и изразходването на членския внос.

Уставът е приет на Учредителната национална конференция, изменен на ІІ и ІІІ национална конференция.

/Пресслужба “Куриер"/


11:00:00    
03.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                           Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!