31 август 1995

 
София, 31 август 1995 година
Брой 170 /1471/


София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "ПРАВИТЕЛСТВОТО ВОДИ НЕРЕШИТЕЛНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА" НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ с тревога наблюдава в последните месеци и дни как българската външна политика е белязана от колебливост, нерешителност и отсъствие на инициатива на фона на драматичните събития на Балканите.

Неясна и колеблива е позицията на България по отношение на конфликта в Босна и Херцеговина. Освен да прави общи декларации за търсене на изход с мирни средства правителството не смята за необходимо да осъди категорично убийствата на мирни граждани, да отрече практиката на грубо погазване на човешките права чрез извършваното от босненските сърби етническо прочистване. Такава позиция отдалечава България от становището на свободния свят и руши нейния авторитет на европейска демокрация. СДС подчертава, че в търсенето на мирен и справедлив край на конфликта в бивша Югославия България е заинтересована да се сложи ясна граница между агресора и жертвата на агресията, да се осъди по най-категоричен начин нарушаването на общоприетите норми за човешки права в света и избиването и прокуждането от родните му места на мирно население.

Впечатлението за отдалечаването на България от демократична Европа се подсилва от отправяните официално призиви от правителството за вдигане на ембаргото над остатъчна Югославия. България действително понася загуби от него, но тя може да намери компенсации за тях единствено като солидарен член на международната демократична общност, а не като насърчител на агресора.

Само с ясна и категорична позиция в унисон със световните демокрации България може да отстоява националните сй интереси. От тази гледна точка буди недоумение отсъствието на реакция от страна на правителството по повод на настаняването на хиляди сръбски бежанци от Крайна в Западните покрайнини. Това представлява класическа заявка за асимилация на нашите сънародници там и идва в момент, когато докладчикът на ООН по човешките права г-н Тадеуш Мазовецки констатира нови нарушения на правата на българите в Западните покрайнини.

За отсъствие на инициатива у правителството в защита на националния интерес на България говори и срещата на министрите на външните работи на България, Гърция и Румъния на 26 август в гръцкия град Янина. СДС е на мнение, че като член на ЕС и НАТО и като добър съсед Гърция е най-естествен партньор на България на Балканите и в Европа. За България е от особено значение потвърденото в Янина становище на Гърция за бързото ни присъединяване към Европейския съюз, както и развитието на транспортните коридори през нашата страна. В същото време СДС е на мнение, че за България е изгодно развитието и на алтернативни коридори като този през Македония и Албания, за да се укрепи многостранното икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа. В контекста на това сътрудничество България има интерес да се реши въпросът за ембаргото на Гърция над Македония, което нанася вреди не само на тези две приятелски страни, но и на общия климат на Балканите. София не може повече да премълчава този въпрос и СДС настоява той да се обвърже с цялостния дебат за развитието на Югоизточна Европа.

СДС смята, че само с балансирана и равнопоставена политика България може да утвърди авторитета си в процесите на европейската интеграция и да бъде достоен партньор в нея.

София, 29 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИ И СИМПАТИЗАНТИ ИЗВЪН ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ОБОСНОВАНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПАРТИЯТА НА СТОЖЕР В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.


Духовната и материалната разруха в Отечеството ни достигна предела си. Разочарованието сред демократичната общественост е пълно, а недоволството - общо. Заплашено е достойнството на нашето съществуване. Ние не можем и не трябва да останем безразлични към насърчаването на царящия хаос в държавните дела.

Водени от максимата, че бездействието е начало на всички пороци, ние призоваваме за обединяване на демократичните усилия. Подаваме ръка, като забравяме всички лични дрязги и зла памет в името на добре разбраните интереси на целокупното ни Отечество. Достойнството и авторитетът на Демократическата партия /ДП/ изискват всеки от нас да култивира съзнание и воля за историческа отговорност пред народа ни, като й подчини личните си амбиции и стремежи.

Идеята за консолидация на привържениците на ДП винаги е била от първостепенно значение за нас. Това е условието, без което не могат да бъдат парализирани отрицателните и разрушителни сили в обществено-политическия ни живот. България ще има нужда за дълги години от една силна и здраво сплотена ДП, която да се стреми да защити историческото си призвание и да бъде център на духовно единство и идейно обединяване.

Ние вярваме в политическите добродетели на Демократическата партия и намеренията ни са за възстановяване на исторически обоснованите й позиции на стожер в обществено-политическия живот. Водени от чувството за дълг и морал, ние се обръщаме към всички добронамерени съмишленици с призив да ни последват, като възстановят своето и това на рода си членство в ДП или да постъпят в нея. Измина достатъчно време, страстите се поуталожиха и дойде ред да бъде чут и нашият глас - гласът на изпитаните от превратностите на съдбата и запазили във времето демократичните си разбирания. Каузата изисква целенасочено фокусиране на духовно жизнените й ценностни за просперитета на Отечеството хора. Крайно време е да спре пилеенето на сили!

Ако и сега изпуснем възможността за събиране и сплотяване на всички полезни енергии в едно цяло, то в бъдеще никой няма да ни го прости!

Часът за обединението на истинските демократи в България удари!

София, 12 юли 1995 г.

Богдан Борисов Йоцов, Стоимир Росенов Минков, Трифон Димитров Силяновски, Тодор Константинов Кръстев, Тихомир Мянков Мушанов, Константин Генов Бакалов, Никола Маринов Николов, Александър Иванов Дренков, Иван Веселинов Шабанов, Иван Славов Гърчев, Николай Асенов Николов и Георги Костадинов Кацарски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНОСТТА И СЕМЕЙСТВОТО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА, ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДО МИНИСТРИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА СЕКТАТА "СЛОВО НА ЖИВОТ". Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Втора година Комитетът за защита на личността и семейството /КЗЛС/ бие тревога за нарастващата опасност от разпространението и дейността на разнородни и обществено опасни нетрадиционни за православна България секти. Прикрити зад псевдохристиянски ценности и идеали, самозвани или нарочени пастори отвличат децата ни от дом, семейство и народност.

Ако децата са наши, то те са и граждани на България. Хора като самозвалите се месии Бакалов и компания се опитват да изтрият самосъзнанието и народностните традиции, в които са възпитавани децата ни в семействата. Ако никой не може да ни отнеме родителската болка за напусналите семействата ни - невинаги по своя воля - деца, то ние ви призоваваме да помислите за поколението граждани, на което утре България би трябвало да разчита. Нашите деца имат своето право на личности да правят своя избор, но ние дълбоко се съмняваме, че той е направен самостоятелно и по желание.

Изпращането на близо петдесет от българските ученици на псевдопастора Бакалов в края на август 1995 г. в библейско училище в Бърно е конкретният повод за нашето настояване държавата и нейните демократични институции да вземат радикално решение за дейността на "Слово на живот" и подобните секти, обявени извън закона. Утре нашите деца могат да бъдат изпратени по "разпределение и волята на самозвани търговци на души" да сеят "Божието слово" в рискови държави в региона или в мюсюлмански страни. Тяхното мисионерство ще бъде петно върху името на България.

Ние ви призоваваме да предотвратите курбана на душите на едно цяло поколение млади българи.

София, 22 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ШЕСТНАДЕСЕТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


3. За политическото ръководство на ГОР

Предлагам Националната конференция на Гражданското обединение за републиката да утвърди и занапред съществуващите досега ръководни органи на обединението - Национален и Изпълнителен съвет и специализирани комисии към тези национални органи. Същевременно опитът показа, че е необходимо да вземем някои решения за укрепването на ръководните органи на ГОР.

Преди всичко Националната конференция трябва да избере ръководни органи, състоящи се от хора, доказали вече своята привързаност към нашите идеи и свързали трайно себе си с неговата съдба. За това имаме ясни критерии - отношението към ГОР и ДАР на последните избори, публичното поведение, степента на активност и политически професионализъм.

Убеден съм, че ГОР разполага с прекрасни кадри с изключително нова, млада генерация, необременена с миналото и способна да утвърди един нов политически стил на общуване, отговарящ на най-доброто, което светът познава. Самият факт, че сред тези хора се родиха действително много нови идеи, че на нас са ни чужди скандалите и конфронтацията, показва, че имаме бъдеще. Вярваме, че новите ръководни органи ще отразят в много по-голяма степен тези качества на организацията. Битките, в които за пръв път навлизахме, ни калиха и ни разкриха собствения облик, показаха ни кой какъв е и кой какво може. Защото в нашата организация има място и роля за възможностите и реализацията на всеки - стига да вярваме в доброто и да имаме общи програмни и политически цели.

Преди всичко се налага да укрепим Националния съвет на организацията. В него трябва да влязат утвърдени ръководители на общински организации, а също така и тези представители на интелектуалния, научния и културния живот, които особено много ни помогнаха по време на изборите и които са духовната сила на нашата организация. Много е важно в Националния съвет да заемат място повече жени, чието положение в обществения и политическия живот на страната като цяло е подценен. Важно място в тази насока трябва да отдадем и на присъствието на нашата младежка организация, на тези, които направиха възможно да постигнем високи резултати и влияние сред младото поколение в цялата страна.

Правим предложение да се увеличи броят на заместник-председателите на Изпълнителния съвет на ГОР с оглед по-правилно и ефективно разпределение на функциите в този орган на партията. Редно ще бъде още на първото си заседание новият Национален съвет да разпредели точно отговорностите на всички членове на изпълнителното ръководство, и строго да следи за тяхното изпълнение. Ние се нуждаем не от един или двама лидери на оранизацията, а от това обществеността да идентифицира ГОР с поне петдесет национално известни имена. Убедени сме, че в нашата организация има много личности с ярки качества на национални политически лидери. Редно е да осигурим възможности за тяхната изява.

В различни политически среди на ГОР, подготвящи тази конференция, се роди и предложението председателят на организацията днес да бъде избран за последен път от самата конференция, както е предвидено в устава. Идеята е след установяване на членство в партията да се приложи авангардният опит на някои европейски политически партии - председателят да бъде избиран чрез пряко гласуване с писма /или по друг начин/ непосредствено от всички членове на партията. Предлагам конференцията да обсъди подобна възможност, която ще бъде израз на една нова демократичност и пряка свързаност между членската маса и ръководните органи на партията. Това ще бъде уникален случай за България и несъмнено ще предизвика оживени коментари. Опитът си заслужава и поради необходимостта все повече обикновени хора да бъдат въвлечени в политическия процес. Ако тази поправка в устава се приеме, редно е ръководителят на партията да се избере от цялата партия през пролетта на 1996 г.


4. За финансирането на дейностите на ГОР

От създаването си до сега ГОР е изразходвал за своята дейност около 26-27 милиона лева. Тези пари влязоха в организацията благодарение на над 630 дарители - членове и симпатизанти на нашето движение и хиляди други наши сподвижници. Над 17 милиона от тези средства бяха изразходвани по време на парламентарните избори през 1994 г. Бих искал да отчета пред цялата конференция, че през този период стриктно са спазвани постановките ГОР да не приема дарения от чужбина или под условия. Днес нашата организация заявява, че няма просрочени задължения към когото и да било, нито зависимости от която и да било финансово-монополистична група.

Заедно с това бих искал да поставя въпроса за по-нататъшното укрепване на финансовата база на нашата партия и на свързаното с нея обществено-политическо движение. Ясно е, че трябва да разясним модела на финансиране и да създадем специализирана организация за него. Преди всичко ще бъде необходимо да въведем минимален и доброволен годишен членски внос под формата на дарение от всеки член и симпатизант на ГОР, който е в състояние да направи това. В никакъв случай обаче не трябва да обвързваме със задължителност подобно действие, особено когато то се отнася до безработни, социално слаби или хора с утежнено семейно и материално положение. От опита на големите европейски партии следва да утвърдим практиката на кампании за събиране на средства за една или друга наша дейност.

Предлагаме занапред към изпълнителното ръководство на ГОР да бъдат изградени два целеви фонда: а/ за организационно-политическа дейност; б/ за изданията на формацията.

Особено важно е да възприемем практиката ГОР да започне провеждането на серия от заложени в Закона за политическите партии дейности, свързани с реклама, концерти, народни увеселения и други. Правилно ще бъде организацията ни както на централно, така и на местно равнище да създаде разрешени от закона фирми, насочени към дейности, близки до нашите цели и подпомагащи финансово нашата дейност.

Всичко това предполага в изпълнителното и национално ръководство на ГОР да бъдат избирани хора, практически отговорни за тази мащабна и изключително важна дейност. Парите не правят политиката, но без тях политическите дейности не могат да се провеждат. Ние поддържаме схващането, че обществото се нуждае от ясно и точно регламентиране на финансирането на всички политически дейности.


5. Работата с профсъюзите

ГОР потвърждава линията си на задълбочаване връзките с легитимните и авторитетни български профсъюзи и преди всичко с Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. Това не означава, че подценяваме всички останали профсъюзни обединения, които защитават интересите на трудещите се.

Придаваме особено важно значение на работата с профсъюзите поради социалния характер на нашето обединение. Намираме за справедливи исканията и протестите на профсъюзите по повод политическите уволнения на директори и членове на администрацията, както и някои антисоциални действия на отделни правителствени чиновници.

Подкрепяме тези регионални организации на ГОР, които работят в тясно сътрудничество с независимите профсъюзи, особено в сферата на образованието, здравеопазванетои промишлеността.

Както в миналото, така и сега ГОР се обявява за тристранния национален диалог между правителството, работодателите и синдикатите като неразделна част от нашето разбиране за устойчиво и равновесно развитие.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95

 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 РЕШЕНИЕ N 5
 София, 25 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрирането на политическите партии и предизборните коалиции за участие в изборите за общински и районни съветници и кметове на 29 октомври 1995 г., регистрирането на независими кандидати за съветници и кметове в общинските и районните избирателни комисии


На основания чл. 25, ал.1, точки 2 и 3, чл.27, точки 8 и 9, чл. 28, ал.2, чл. 40 и чл. 41 от ЗМИ, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

I. Относно регистрацията на политическите партии и предизборните коалиции в Централната избирателна комисия

1. Политическите партии и предизборните коалиции се регистрират в ЦИК за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г.

2. Политическите партии, включени в състава на регистрираните в ЦИК предизборни коалиции, не могат да участват в изборите самостоятелно или в състава на други предизборни коалиции.

3. За направената регистрация ЦИК издава удостоверение по образец.


II. Относно регистрацията на политическите партии и предизборните коалиции в общинските избирателни комисии

1. Политическите партии и предизборните коалиции се регистрират в Общинската избирателна комисия /ОбИК/ за участие в изборите за съветници и кметове, като представят удостоверение за тяхната регистрация в ЦИК. Регистрацията на политическите партии и предизборните коалиции в ОбИК се извършва не по-късно от 23 септември 1995 г., 19,00 часа.

2. Политическите партии, регистрирани в ЦИК, се регистрират за участие в изборите за съветници и кметове и в ОбИК или самостоятелно, или в коалиции с други регистрирани в ЦИК политически партии и предизборни коалиции в срока по точка 1.

3. Предизборните коалиции, регистрирани в ЦИК, се регистрират за участие в изборите за съветници и кметове и в ОбИК или самостоятелно, или в по-широка коалиция с други партии и предизборни коалиции, регистрирани в ЦИК в срока по точка 1.

4. Политическите партии и предизборните коалиции, регистрирани в ЦИК, се регистрират в ОбИК за участие в изборите за съветници и кметове в два отделни регистъра:
- за избор на общински и районни съветници;
- за избор на общински кметове, районни кметове и кметове на кметства.

5. Във всеки от регистрите по предходната точка политическа партия или предизборна коалиция, регистрирана в ЦИК, може да се регистрира или самостоятелно, или само в една предизборна коалиция.


III. Относно регистрацията на независими кандидати за съветници и кметове

1. Независим кандидат за общински или районен съветник може да бъде регистриран, ако е регистриран инициативен комитет в съответната ОбИК или Районна избирателна комисия /РИК/, който организира събирането на подписите на не по-малко от 100 избиратели от съответната община или район, а за общини с население над 100 хил. души - не по-малко от 500 избиратели от общината. Списъкът е по образец от изборните книжа, утвърдени с указ на президента, и трябва да съдържа трите имена на избирателя, който подкрепя кандидатурата, точния му адрес, ЕГН и подпис.

2. Инициативният комитет се регистрира в ОбИК или РИК с името на независимия кандидат за съветник или кмет, когото издига.

3. Членовете на инициативните комитети за издигане и регистриране на независими кандидати за съветници и кметове трябва да отговарят на условията на чл.З, ал.1 от ЗМИ.

4. Не могат да бъдат регистрирани кандидатски листи за независими кандидати за общински или районни съветници. Могат да бъдат регистрирани само отделни независими кандидати за общински или районни съветници.

5. Избиратели от една и съща община или район могат да издигат повече от една кандидатура за независим кандидат за общински или районен съветник.

6. При издигане и регистриране на независим кандидат за кмет на община, район или кметство се изисква регистрация на инициативен комитет пред съответната ОбИК или РИК, който да организира събирането на подписите в списък, така както е посочено по-горе, като за кмет на община или район са необходими подписите на не по-малко от 500 избиратели от общината или района, а за кмет на кметство - подписите на не по-малко от 1/5 от избирателите на кметството.

7. Избиратели, подкрепили една кандидатура на независим кандидат за кмет, не могат да подкрепят или издигат друга кандидатура за независим кандидат за кмет на съответната община, район или кметство освен при условията на чл. 97, ал.5 от ЗМИ.

Ако избирател подкрепи с подписа си повече от една кандидатура за един и същи вид кмет, то валидна е първата по време регистрирана в ОбИК или РИК кандидатура.

8. След като инициативният комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за съветник или кмет е регистриран в съответната ОбИК или РИК, събрал е изискваните съобразно чл. 35, ал. 3 във връзка с ал.5 от ЗМИ подписи, представя кандидатурата на независимия кандидат за регистрация в съответната ОбИК или РИК.

9. ОбИК и РИК чрез регионалните структури на Главно управление "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на териториалното развитие и строителството извършват проверка на вписаните в подписките на независимите кандидати за съветници и кметове избиратели относно адресната регистрация, ЕГН на подписалите лица и дали те не са се включили в повече от една подписка за независим кандидат за кмет или повече от веднъж в една и съща подписка за независим кандидат за кмет или съветник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 6
 София, 25 август 1995 г.

ОТНОСНО: Приемане на техническо задание за конкурс за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.


1. На основание на чл.25, ал.1, т.9 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Приема техническо задание за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 7
София, 29 август 1995 г.

ОТНОСНО: Единна номерация на избирателните секции за местните избори на 29 октомври 1995 г.


На основание на чл.22, ал.2 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Единният номер на всяка избирателна секция в страната се състои от девет цифри, както следва

АА ВВ СС XXX,

където АА е поредният номер на областта съгласно Единния класификатор на населените места /ЕКНМ/, ВВ е поредният номер на общината в съответната област съгласно ЕКНМ, СС е поредният номер на избирателния район и XXX е поредният номер на секцията в общината, които се определят от съответната Общинска избирателна комисия веднага след назначаването й. В общините, където няма избирателни райони, на място на СС се изписва 00 /нула-нула/.

2. Общинските избирателни комисии, в чиито общини са образувани избирателни райони на основание на Закона за териториално деление на Столичната община и големите градове /ДВ, 66/1995 г./, информират Централната избирателна комисия за номерацията на районите незабавно, а за номерацията на секциите - не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 8
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Приемане на инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за общински и районни съветници на 29 октомври 1995 г.


На основание на чл. 97, ал.7 и чл. 102, ал.1 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Приема Инструкция за изчисляване по метода на Д’Ондт на резултатите от изборите за общински и районни съветници на 29 октомври 1995 г. Инструкцията да бъде публикувана в "Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 9
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия "Български земеделски народен съюз - оранжев"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Български земеделски народен съюз - оранжев, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия с N 6 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:

1. Заверен препис на 29 август 1995 г. от Решение по Ф. дело N 4169 от 1994 г. на Софийски градски съд от 7 март 1994 г. за регистрация на политическа партия "Български земеделски народен съюз - оранжев".

2. Образец от подпис на представляващия партията и образец от печат на партията.

3. Фотокопие на стр. 31 от "Държавен вестник", бр. 25 от 25 март 1994 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал.1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Български земеделски народен съюз - оранжев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 10
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Национално движение "Спорт и бъдеще"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Национално движение "Спорт и бъдеще", подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 5 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:

1. Заверен препис на 15 август 1995 г. от Решение по Ф. дело N 13091 от 1995 г. на Софийски градски съд от 31 юли 1995 г. за регистрация на политическа партия Национално движение "Спорт и бъдеще".

2. Образец от подпис на представляващия партията и образец от печата на партията.

3. Фотокопие на стр. 32 от "Държавен вестник", бр.73 от 1995 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Национално движение "Спорт и бъдеще".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 11
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА - 3"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА - 3". Заявлението е подписано от лицата, които представляват партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 1 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:

- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 18 април 1990 г. по гр. дело N 2270 по описа на съда за 1990 г. за вписване в регистъра на политическите партии на "Съюз на демократичните партии и движения "ЕРА - 3", заверено от съда на 28 август 1995 г.;

- фотокопие от стр. 1 и 16 на "Държавен вестник", бр. 32 от 1990 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;

- образец от печата на партията;

- образци от подписите на лицата, които представляват партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал.1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Съюз на демократичните партии и движения "ЕРА - 3".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 12
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Народната партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Националния политически съвет на Народната партия. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 4 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:

- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 31 март 1994 г. по гр. дело N 2993 по описа на съда за 1993 г. за вписване в регистъра на политическите партии на "Народна партия", заверено от съда на 29 август 1995 г.;

- фотокопие от стр. 30 на "Държавен вестник", бр. 37 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;

- образец от печата на партията;

- образец от подписа на лицето, което представлява партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Народната партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
31.08.1995 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

.