30 септември 1993


София, 30 септември 1993 г.
Брой 191 /978/


София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО ПОВОД НА ИЗРАЗЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА АСОЦИИРАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. Документът е адресиран до председателя на Социалистическия интернационал Пиер Мороа, до генералния секретар на Социалистическия интернационал Луис Аяла, до генералния секретар на Европейския форум за демокрация и солидарност Бо Торесон и до съпредседателя на Комисията за Централна и Източна Европа към Социалистическия интернационал Пиеро Фасино.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

С настоящото писмо ви информираме за някои събития в България, които засягат Социалистическия интернационал, Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и тяхната репутация.

От началото на м. септември 1993 г. Българската социалистическа партия /бивши комунисти/ започна кампания, целяща да дезинформира българската общественост, че ще бъдат "асоциирани" в Социалистическия интернационал. Твърди се дори, че това щяло да стане през м. февруари 1994 г. Едновременно с това БСП престана даже показно да имитира социалдемократизиране и напълно изолира реформистки настроените си групички. БСП напълно реабилитира тоталитарното си минало пред своите членове, като устрои шумни чествания на датата 9 септември 1944 г. и на събитията от септември 1923 г.

Събитията от септември 1923 г. са част от акциите на Коминтерна, свързани с т. нар. тактика на перманентната революция. Провалът на тези действия е съпроводен с голям брой жертви и стимулира ескалацията на насилието в България през следващите години. Историците на БСП разглеждат метежа от 1923 г. като действие на болшевизацията на партията на българските комунисти.

Датата 9 септември 1944 г. има само едно значение за българите - начало на тоталитарния, сталинистки режим. Последният се установи с преврат, подкрепен с щиковете на Съветската армия, и продължи 45 години, като беше сочен за почти толкова "твърд", колкото този в СССР.

В градовете и селата, където БСП ръководи местната власт, систематично се преследват членовете на БСДП, които са на държавна Служба или работят в държавните предприятия. Политическите уволнения там се извършват спрямо членовете на БСДП в несравнимо по-голяма степен, отколкото спрямо партиите от десницата.

Извън общността на твърдите си привърженици БСП се намира в една обществена изолация, като преобладава негативното отношение към историческото й наследство и настоящата й политика. По този начин разпространяването на слухове за евентуално приемане на БСП в Социалистическия интернационал /СИ/ имат крайно негативно отражение върху имиджа на социалдемократическото движение в България и в частност върху имиджа на БСДП. БСДП смята за крайно неморално една политическа партия да има едно лице пред външния свят и друго - във вътрешнополитически план. По тази причина ние се чувстваме длъжни да повторим категоричното си несъгласие с това да се дават каквито и да било надежди на БСП за скорошно включване в структурите на СИ, под каквато и да е форма. БСП вече неколкократно злоупотребява с формалните си контакти с дейци на международната социалдемокрация, като се представя за съучредител на инициативи на СИ за Източна Европа, на форума за демокрация и солидарност. По тази причина молим за информация относно перспективите на контактите на СИ с БСП.

БСДП има ясното съзнание, че е необходима упорита работа за консолидиране на левия център в България. Смятаме, че създаването на Българския социалдемократически съюз е една успешна стъпка в тази насока.

Използваме повода да ви поканим да посетите България.

С другарски поздрав!

София, 18 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Българският земеделски народен съюз, най-многобройната демократична организация в България, подкрепя Вашите усилия за утвърждаването на демокрацията в Русия.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС:

Анастасия Димитрова-Мозер

София, 27 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РУСИЯ. Документът е адресиран до посолствата на Русия и САЩ в София и до националните средства за масова информация.


Указът на президента на Русия Борис Елцин да разпусне парламента и да съсредоточи цялата власт в свои ръце е грубо нарушение на основния закон на страната - Конституцията. Това може да бъде поведение само на абсолютен монарх, но не и на човек, избран от народа.

По наше мнение, за безумните си действия Борис Елцин е углавно отговорен, защото са насочени към насилствена промяна на конституционния строй в Русия.

Не е изненада за никого, че незаконните действия на президента на Русия горещо се подкрепят от президента на САЩ Клинтън, на Франция Митеран, от канцлера Кол и тем подобни "миротворци".

Със своето поведение господата от Запада недвусмислено показват, че лозунгите за мир, демокрация и човешки права, издигани от тях, са само фасада, зад която умело прикриват своите стратегически цели.

За всеки здравомислещ човек на нашата планета стана ясно, че Елцин извърши държавен преврат. Това трябва да се каже просто и ясно и на висок глас, без да се прибягва до дипломатическите похвати, прилагани в подобни случаи. Защото насилието не може да роди нищо хубаво освен насилие.

Безпрецедентното посегателство към законно избран от народа висш орган на властта не може да се оправдае с нищо. Западните политици и да искат, не могат да оправдаят Борис Елцин, но той е "свой човек /!/",който трябва да бъде защитен в името на собствените им интереси. На тях не им е нужна една процъфтяваща, могъща и респектираща Русия. На тях им е нужна една послушна и безропотна колония, с нейните неизчерпаеми природни богатства, начело с един блюдолизец и предател на националните интереси на руския народ.

Великият руски народ е поставен пред най-сложното изпитание и може би само крачка го дели от гражданската война. Вече паднаха и първите жертви... Властолюбците са способни на всичко. За тях понятията историческа отговорност, род и родина не съществуват!

Създалата се ситуация в Русия вещае непредсказуеми последици както за самата нея, така и за Европа и за целия свят.

Особено опасно е изявлението на министъра на отбраната на Русия генерал Павел Грачов. Подтекстът на това изявление намирисва на кръв и барут. "Ядреното копче" може и да е в ръцете на Елцин, но господин генералът забравя за руския народ. Ние твърдо вярваме, че последната дума ще бъде негова.

ЦК на обновена БКП и партията като цяло осъждат всякакви беззаконни действия, независимо от какви подбуди са продиктувани и към каква цел се стремят. Ние признаваме само такива промени в обществено-политическия живот на дадена страна, които стават по мирен и демократичен начин и ПО ВОЛЯТА НА МНОЗИНСТВОТО ОТ НАРОДА.

София, 24 септември 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА ОБНОВЕНА БКП:

Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПАРАХОДСТВО "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД ПО ПОВОД НА НЕТЪРПЯЩИ ОТЛАГАНЕ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до Комисията по транспорта при Народното събрание, до Министерския съвет, Министерството на транспорта, Министерството на финансите, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа", Параходство "Български морски флот" АД и до националните средства за масова информация.


Мълчанието ни след 9 септември 1993 г., когато изтече законният 14-дневен срок за решаване на поставените от нас искания, бе една отсрочка, продиктувана от желанието ни да не се конфронтираме преди заседанието на Министерския съвет /МС/ на 13 септември 1993 г., когато трябваше да се разгледат и решат тези проблеми.

За наша най-голяма изненада тези искания не фигурираха в дневния ред, което тълкуваме като нежелание на някои министри да решат проблеми, поставяни пред тях многократно.

Тези проблеми не търпят отлагане. Като не виждаме друг начин за решаването им,

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

Ако до 23 септември 1993 г. не се решат поставените от нас искания в декларацията ни от 26 август 1993 г. до министъра на транспорта, на 24 септември 1993 г от 8 часа ще бъде обявена ефективна стачка в Параходство "Български морски флот" - АД.

Варна, 16 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ:
Красимир Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ:
Иван Велков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССМД "ПОДКРЕПА":
Димитър Радев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ОТ ПАРАХОДСТВО "БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЕМБАРГОТО СРЕЩУ БИВША ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до Комисията по транспорта при Народното събрание, до Министерския съвет, Министерството на транспорта, Министерството на финансите, до ръководството на Параходство "Българско речно плаване” АД - Русе, и до средства за масова информация.


Синдикатите от Параходство "Българско речно плаване" /БРП/ АД изцяло подкрепят декларацията на синдикатите на "Български морски флот" /БМФ/ АД от 26 август 1993 година.

Освен посочените в декларацията проблеми, които се отнасят изцяло и за Параходство БРП АД, състоянието ни е утежнено и от наложеното ембарго срещу бивша Югославия и Черна гора. Във връзка с изложеното синдикатите от Параходство БРП АД поставят следните искания, които не търпят отлагане:

1. Отмяна на ПМС номер 160 от 1991 година в частта му за увеличаване на облагаемата печалба със 70 процента от задграничните дневни пари, което по същество означава отмяна на чл. 12, ал. 3, т. 1 на ПМС номер 40 от 1978 г.

2. От януари 1991 г. задълженията по кредити за капитални вложения, които са направени по сключени договори през 1990 година от ДФ СО "ВОДЕН ТРАНСПОРТ", на което Параходство БРП е поделение и не е било съгласно с тези договори, да бъдат оформени като държавен дълг.

3. Реализираните постъпления от продажба на бракувани кораби и кораби в експлоатация, за които е получено разрешение, да не се включват в облагаемата печалба, а да се използват целево за обновяване на флота и за погасяване на кредити за тази цел.

4. Да не се отчисляват дивиденти по реда на ПМС номер 27 от 1992 г. за 1993 година до отменяне на ембаргото за Югославия и Черна гора. Всичко това рефлектира в нашите кредитори - Държавна спестовна каса - Русе, и Транспортна банка - Варна. Банковите ни сметки са блокирани, а липсата на постигнато споразумение по разсрочване на лихвите и главницата по кредитите не дава възможност за деблокиране на сметките ни.

Всичко това води до редица проблеми от чисто синдикален характер като:

1. Невъзможност за редовно изплащане на работните заплати, за което работещите нямат никаква вина и което създава и засилва социалното напрежение.

2. Лишава фирмата от всякаква възможност за обновяване и развитие на флота и от неговата конкурентоспособност. Намаляват работните места поради невъзможност старите кораби да бъдат подновени с нови.

3. Влошават се условията на труд вследствие остаряването на флота.

4. Невъзможност за реално заплащане труда на моряците, пълна неконкурентоспособност спрямо чужди фирми, наемащи моряци. Изтичане на висококвалифицирани кадри. Това води до нарастване на социалното напрежение.

Изброените в тази декларация искания са нееднократно поставяни и пред ръководството на Параходство БРП АД, но поради факта, че са от компетентността на правителството, досега не са решени.

Много се надяваме да бъдат изпълнени справедливите ни искания. В противен случай, след като спазим изискването на чл. 4, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, ще пристъпим към всички разрешени от закона действия. Очакваме избягване на конфронтация и загуби за фирмата и държавата при евентуална ефективна стачка.

Русе, 26 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Слепва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ И КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СТОПАНИСВАТ РЕСТОРАНТЬОРСКИ ЗАВЕДЕНИЯ - ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС", СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


Ресторантьорството в България, което обхваща ресторанти, закусвални, пицарии, сладкарници, кафета и кафе-барове и други заведения, в които се предлагат кулинарна и сладкарска продукция и напитки, имат значителен дял в националната икономика. В началото на 1990 г. общественото хранене разполагаше с над 700 хиляди места за хранене в градовете, селата и туристическите комплекси и около 40 на сто от фонда на хранителните стоки и напитки се реализираха в неговата система. Тези успехи в ресторантьорството се дължат, от една страна, на навика на нашия народ да се ползва от услугите на заведенията не само за хранене, но и като място за социално общуване. От друга страна - на големия брой чуждестранни туристи, като се имат предвид мащабите на страната ни. От трета страна - близо 50 години стокооборотът на ресторантьорските заведения не е облаган с данък върху оборота и това е една от причините цените да бъдат достъпни за широк кръг от населението.

В сегашния период на преход към пазарна икономика материалната база на ресторантьорството почти се удвои и решително се разшири кръгът на населението, което се ползва от неговите услуги.

С последното изменение на Закона за данъка върху оборота се предвижда облагането на държавните, кооперативните и частните заведения с данък върху оборота. Националното съвещание намира това за неправилно и като фактор за ново повишение на цените и намаляване на потреблението в Република България.

1. Съгласно текста на параграф 6, чл. 7 от закона заведенията следва да платят данък оборота с надценката за печалба, без да са приспаднати разходите. Това означава заделяне на средства за данък върху оборота и от губещите заведения.

Съгласно направения анализ от профсъюз "Бизнес" 62 процента от заведенията в страната са губещи и се дотират с кредити или персоналът получава минимални, а в някои случаи дори под минималните заплати. Нещо, което не е било взето предвид от авторите на законопроекта.

2. В много от заведенията в държавния, кооперативния и частния сектор и досега посещението е доста незадоволително. Основният фактор за това е материалното положение на широк кръг от населението и формираните сравнително високи цени /поради завишените разходи за наеми, електричество, вода, транспорт, заплати и пр./. При облагането с данък върху оборота цените още ще се завишават, посещението още ще намалее и много от заведенията ще фалират, нещо нежелателно от социална гледна точка.

3. Цените на храната и напитките за голям дял от чуждестранните туристи са предварително договорирани. Те не могат да се завишат, данъкът ще трябва да се поеме от туристическите фирми, а това още повече ще влоши финансовото им състояние и ще намали туристическия поток, а оттам и приходите за държавата.

Националното съвещание на фирмите, които стопанисват ресторантьорски заведения, и на синдикатите от тяхната система, като имат предвид посочените по-горе предпоставки и фактори, предлагат да отпадне данъкът върху оборота от ресторантьорските заведения и да се приеме едногодишен мораториум, през време на който Народното събрание да преразгледа и промени закона.

Масовото затваряне на заведенията ще допринесе за увеличаване на ръста на безработицата, и то в големи мащаби, тъй като в тази област в момента работят над 800 000 души.

Националното съвещание призовава всички заведения в страната, попадащи под ударите на този закон, да подкрепят писмено декларацията на Националното съвещание за подготовка на протестни действия.

София, 20 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АРХИЕПИСКОПА НА ВСЕПРАВОСЛАВНАТА БЪЛГАРСКА АРХИЕПИСКОПИЯ ХРИСТОФОР СЪБЕВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "24 ЧАСА" И "ТРУД". Документът е адресиран до средства за масова информация.


Във връзка с публикации във в."24 часа" и в. "Труд" от 17 септември 1993 г. категорично заявявам, че няма никакво следствие срещу мен заради Дряновския манастир, тъй като никакви окупации не са ставали там. Още преди месец във в.Труд" беше изказано невярното твърдение, че съм изгонил дряновския игумен Пахомий. Истината е, че той продължава да си бъде игумен и до ден-днешен, тъй като никой не може да го сменя, освен братството на манастира. Няколко пъти по негова покана бяхме в съслужие в храма на манастира. Той си остава титуляр на манастира. От манастира са уволнени работниците Красимир и Киприян, тъй като полицията в Дряново е иззела пет пушки от тях, а последният е известен със своето неморално поведение в цяло Дряново. Освен това Киприян е ръкоположен от гръцкия митрополит Евтимий и го споменава на богослуженията, както и продава гръцки църковни календарчета с лика на Евтимий. Това е недопустимо национално предателство спрямо най-българския от българските манастири.

София, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
30.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!