30 декември 1991

Броят съдържа Пълния списък на политическите партии и на организациите със статут на партии в България, но липсва в архива на БТА. Информацията, включена в него, може да се открие в експресното съвместно издание на "Куриер" и "Паралели", публикувано в друг раздел на нашия сайт prehod.omda.bg  >>>>>>>>>>>>