30.11.1994 г.


П А Р Т И И   И   К О А Л И Ц И И

 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СДС)

Основни теми, тези и внушения:

СДС за себе си:
Продължава тезата, че СДС  може да извърши реформа в селското стопанство:
- Ускоряването на реформата (в селското стопанство) ще бъде основна задача на СДС. Единственият път към тази цел е Законът за възстановяване собствеността и ползването на земеделските земи".   (В. Гоцев - емокрация")
- "СДС ще осигури: целеви данъчни преференции за селското стопанство; държавни гаранции за изкупуване на стратегически важните продукти (зърното и тютюна); създаване пазар на земята; външни пазари и защита на собствената ни продукция от чуждата конкуренция" - В. Гоцев ("Демокрация")
СДС не е против кооперациите. Той е за коопериране на реалните собственици, а не на червените "орсовки", които възраждат ТКЗС. (доц. Г. Михнев - емокрация")
- Напук на "янлъш" патриотите СДС ще извади средния собственик от текезесарското блато. Ще го подкрепи с частни МТС-та по образец на Европа. ("Демокрация")
Продължава тезата, че само СДС може да се пребори с мафията:
- "България се нуждае от честно и силно управление, за да се сложи край на разграбването на страната. Единствено нашата коалиция е в състояние да се пребори с мафията". (Ф. Димитров - емокрация")
СДС и президентът сега се опитват да загладят старите недоразумения и обиди. (Д. Коруджиев - "Континент")
Много от разправиите вътре в СДС, които му причиниха толкова голяма вреда, бяха подтикнати отвън, твърде майсторски понякога. (Д. Коруджиев - "Континент")
Коалицията Савов-Мозер ще получи гласовете на част от разочарованите от СДС хора. (Д. Коруджиев - "Континент")
Реклама: Аз ще гласувам за СДС отново - с Катя Паскалева ("Демокрация"); същата реклама, вече платена, в "Стандарт".

СДС за другите:
СДС за БСП:
Атакува се програмата на БСП във валутно-финансовата сфера:
- БСП подготвя запор за валутните сметки. Пълзящ фиксиран курс ще въведат комунистите, ако спечелят изборите. БНБ ще бъде принудена да потърси допълнителни резерви за плащанията на дълга. След оттеглянето на международните финансови институции остават спестяванията на гражданите, които ще бъдат замразени по югославски образец. ("Демокрация")
- Преференциалните кредити, които обещава БСП, ще блокират и левовите депозити. ("Демокрация")
Атакува се и земеделската програма на БСП, като се използва аргументът, че БКП/БСП е виновник за разрухата в селското стопанство и сега се опитва да го "съживи" със старите методи:
- Земеделието е в разруха, но виновен за това е не Законът за земята, а наследството на миналото и липсата на политическа воля у марионетното правителство (на Беров).
- БСП беше откровена: орсовките остават... Не се обелва думичка за връщане на имотите на собствениците със синори помежду им. А щом имотът ти няма синори,? Пазарът на земята ще бъде удавен в тиня. ("Демокрация")
Продължава тезата, че БСП е против реституцията, но не се срамува да ограбва собствеността на хората:
- За 50 години "каскетлиите не туриха камък върху камък". Хареса им да получават всичко наготово, да изгонят (ако не и да избият) хората по домовете им, да заграбят де що е останало и накрая да заявят, че те били собственици. Ако те вземат властта, ще "изгорят" не само реституираните имоти.
Продължава тезата, че голямото политическо разнообразие е създадено от БСП с цел разсейване гласовете за СДС:
- Те (въпросните партийки) са нужни, за да се отврати и без това потресеният български избирател, за да запомни, че политиците са паплач, диви същества и маскари - до един.
Започва да се внушава, че БСП използва политическото насилие срещу своите опоненти:
- БКП/БСП започна предизборната си борба в Бургас с невиждан терор срещу своите политически опоненти.
Продължават атаките срещу БСП за провежданото от нея политическо интригантство:
- Водени са разговори със Стефан Савов. Неизвестна е причината да се ухажва Савов, а не А. Мозер. С ДАР комунистите са разговаряли по принцип, защото ДАР трябва да обере гласовете на недоволните бесепари. "Нов избор" също била набелязана като партньор за предизборни контакти и сметки. ("Демокрация")
какво продаваш

Другите за СДС:
Наследници на Ванче Михайлов ще пишат програма на СДС по националния въпрос:
- "Програмата на СДС по националния въпрос ще бъде изработена от ВМРО-СМД", заяви секретарят на организацията КР. Каракачанов;
- 700-800 хиляди са наследниците на бежанците от териториите отнети ни по Ньойския договор;
- 200 млн. лева най-малко ще поиска ВМРО-СМД от бюджета за покриване на облигациите, с които България е изплатила репарациите след Първата световна война;
- ВМРО ще има четири представители в бъдещия парламент. ("Труд")

Предизборната пропаганда на СДС:
В предизборната си кампания СДС безспорно има попадения, но няма система.
СДС залага на негативната агресия. "Ние сме добрите - те са лошите."
СДС персонализира управлението на БСП и ДПС чрез лидерите им Нора Ананиева и Ахмед Доган.
Тезата за вероломно сваления Ф. Димитров и лошия Беров, крепен 22 месеца от БСП и ДПС, не носи очаквания положителен ефект.
Като полжителна пропаганда на СДС може да се приемат предизборните реклами по вестниците с видни лица извън политиката, които твърдят, че ще гласуват отново за СДС.
В полза на СДС може да се приеме и поведението на СДС, изразяващо се в изпращането на писма до своите избиратели.
Лаконичните плакати "Победа, България!" и "Гласувай, България!", заимствани от печелившето "Форца, Италия!", поради филологическата си неграмотност се оказаха пропаганден гаф за сините.
"Раковски" 134 се отказа и от плакатите с лица на цялата предизборна листа на СДС. На тези плакати може да има само снимка на водачи на листите. ("24 часа")
Антикомунизмът вече не е основният акцент в платформата и кампанията на СДС. ("Континент")

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/

Основни теми, тези и внушения:

БСП за себе си:
Продължава предизборната обиколка на Жан Виденов в Германия. В Бундестага Виденов разговаря с Рита Зюсмут. Пожеланието бе БСП да постигне стабилизация на страната. При среща с министъра на транспорта на Германия се цели да се постигне бъдеща договореност за насочване на интересите на Германия в тази сфера към нашата страна. Продължаващата теза на БСП има за главна цел да неутрализира внушението на неговия противник, че евентуално взимане на властта от социалистите ще доведе страната до изолация. ("Дума")
Доразвива се темата за посещението на Жан Виденов в Русия и срещите му с руски политици и духовници. Посещението се издига в ранг на посещение на действащ държавен глава, като се подчертава, че връзките с Русия са най-сериозен ресурс и един от верните пътища за излизане от кризата. ("Дума")   
Обмислят се повече бонове за масова приватизация. ("Дума")

БСП формира единна национална стратегия за развитието на образованието и науката: ще се синхронизират действията на Министреството на науката и образованието с ВУЗ-овете и научните институти. Всяко от тези три звена ще изпълнява своите задачи. БСП ще започне постепенно да увеличава относителния дял на образованието и науката в националния бюджет. Ще бъдат гарантирани заплатите на преподавателите над средната за бюджетната сфера. В Народното събрание ще бъде променен законът за народната просвета като се помисли за кредитиране на студентите, за създаване на модерен статут на ВУЗ и за единни и акредитационни норми. ("Дума")
Никъде в света пазарна икономика от неолиберален тип не може да съществува без значителна държавна намеса. Принципите на пазарната икономика са еднакви за всички страни, но се проявяват по различен начин. В България те трябва да се съобразят с това, че сме в преходен период и сме на сравнително ниска степен на икономическо развитие. След като завземе властта, БСП още до есента на 1995 г. ще оживи икономиката, а на границата на 1995-1996 г. селското стопанство и индустрията ще тръгнат нагоре. До началото на 1997 г. процесите на инфлацията ще бъдат напълно овладени.
Поземлената реформа не се препъва поради действия на социалистическата партия, а поради безпаричие. Фирмите, изпълнители на земеразделянето, настояват за индексация на договорите и поради липса на средства отказват да извършват въвод във владение. ("Дума")
Има приемственост между сегашната платформа на БСП и програмата, написана от Луканов по време на неговото управление. ("Континент", "Новинар")
Рeклама: Статия в "Континент" за Саня Конакчиева, дъщеря на Дончо Конакчиев, кандидат-депутат от БСП;
платена реклама в "24 часа" -"Ще установим ли финансов ред в държавата?" - Георги Николов:
Преходът към пазарна икономика започна без ясни правила, затова е необходимо:
- подобряване на платежната и кредитната дисциплина;
- подобряване на данъчната дисциплина;
- приемане на нов закон за устройството на държавния бюджет;
- изграждане на система за контрол, която да следи за набирането и разходването на средствата на данъкоплатците и опазването на собствеността.
Рекламно каре във в. "Дума", в което се представя предизборната платформа на д-р Мими Виткова:
- финансови гаранции за нормалното функциониране на здравните заведения;
- трудът на медицинските специалисти трябва да бъде реално оценен и добре заплатен от обществото, а не от болния;
- недопустимо е лекарят от общественото здравеопазване да заплаща своята квалификация;
- необходим е държавен контрол върху ценообразуването на лекарствените средства и възстановяване на безплатно лечение на децата;
- да се премахне бюрократизираната система за изплащане на безплатните лекарства.

БСП за другите:
БСП за СДС:
България навлиза в "сезона на отговорността". Е. Михайлов ще трябва да отговаря за клеветата, насочена към БСП, за причастност към частни банкови структури и участие в далавери. ("Дума")
Шоковата смяна на системата и монетаризмът, приложен от екипа на Ф. Димитров и последващите правителства, се оказаха блъф.
Не е вярно твърдението на сините политици, че инвестициите към България съвсем ще секнат, ако социалистите дойдат на власт. В Китай управляват комунисти, а западните инвестиции там превишават няколко пъти по обем инвестициите в Източна Европа. (Р. Гечев - "Дума")

Продължава развитието на тезата, че синята власт е довела  през последните пет години до поскъпване на цените: нарастват цените на бирата и минералната вода ("Дума")
Отделно се разглежда въпросът за разрухата на образованието и науката - законът "Панев", намаляване на субсидиите им до критично равнище, изтичане на специалисти в чужбина. Паралелно се дават мероприятията, които изпълнителната власт на БСП ще приложи, когато вземе властта.  ("Дума")
Продължават да се използват изказвания на бивши и действащи сини политици за управлението на СДС и вътрешнопартийните отношения в коалицията: "СДС вече девет месеца управлява невиждано лошо. Принципите на роднинските кланове за поощряване на некадърността при заемане на административни и управленчески постове без необходимите качества и квалификация са реалност от общинските кметски администрации до най-високата министерска йерархия".  Св.Минев от РДП - София, изказване от 1992 г. ("Дума")
"В СДС взеха връх хора, които го превърнаха в някаква идеологическа попара, съставено от републиканци, монархисти, неофашисти - всичко това естествено не можеше да не доведе до дълбока криза." "На "Раковски" 134 - там би трябвало да опънат палатките и там да търсят предателите, които предадоха и изпълнителната и законодателната власт." - Ж. Желев, изявление от 1993 г. ("Дума")
Татарчев гони Демократичния съюз на жените без никакви юридически основания. ("Дума")   

Другите за БСП:
Предизборната пропаганда на БСП:
За разлика от СДС в предизборната си кампания БСП има система, но тя е твърде скучна.
БСП размаха сините лозунги, синият възглас "45 години стигат" почервеня до "Пет години стигат".
В своята кампания БСП говори малко за миналото и грешките си и много за бъдещето.
БСП залага на позитивната агресия.
В своите пропагндни материали БСП не може да задържи погледа на читателя за дълго, а от словесния поток нищо не може да се запомни.
БСП е все още мощна партия. ("Континент")
Голяма е опасността не от реставрация на комунизма, а от управление на бившите комунисти - не може с комунистически манталитет да се гради нова икономика. ("Континент")
Тезата "всички са маскари" беше зловеща политическа провокация на бившите комунисти срещу българския народ, проведена успешно. ("Континент")
Повечето от ексвеликите депутати, сменяйки цвета и идеите си, са под крилото на БСП. "Сега ги има и в БСП, и в Патриотичния съюз, и в ДАР, и в Народния съюз". ("Континент")
Екогласниците на Петър Слабаков са се пребоядисали най-откровено. ("Континент")

 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

ДПС за себе си:
В новото правителство трябва да има вицепремиер с името Ахмед или Хасан, твърди кандидат-депутатът от листата на ДПС в Кърджали Ремзи Осман.  Докато в българското разузнаване или в армията няма представители на турското малцинство, движението ще продължи да се оплаква в международните организации, че в България няма равенство между гражданите. ("Стандарт", "Дума", "Континент")
ДПС ще иска 10-процентно участие в изпълнителната власт, турци в полицейските и военните училища. ("Континент" - Р. Осман)

Другите за ДПС:
Предизборната пропаганда на ДПС:
Пропагандната кампани на ДПС е по-добра от тази на БСП и СДС. Показвайки българи, турци и цигани все кандидат-депутати от движението, те наблягат върху лозунга "България за всички!" ("24 часа")

 

ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА (ДАР)

ДАР за себе си:
Само осем от ексдепутатите ще издига ДАР. Останалите 232-ма са нови лица. ("24 часа")

Другите за ДАР:
Предизборната пропаганда на ДАР:
В нетрадиционен стил ДАР се опитва да привлече електорат чрез негативна пропаганда. А. Мичковски в Благоевград, надпреварвайки се с Ф. Димитров, издига лозунга "По-добре бивш комунист, отколкото настоящ педераст". Заедно с това той имитира неговата походка, стил на изразяване и поведение. ("24 часа")
ДАР харчат огромни суми, за да си осигурят електорат и добро настроение по време на обиколките си в страната. ("24 часа")
Организацията на гейовете в България препоръчала на своите членове да гласуват за ДАР. ("Новинар")
Две депутатски места очаква ДАР в 23 Софийски район. ("Новинар")

 

НАРОДЕН СЪЮЗ

Другите за Народния съюз:
Народен съюз е "нещо по-умерено от СДС". (Д. Коруджиев - "Континент")
Народен съюз обещава справяне с безработицата. ("Новинар")

 

НОВ ИЗБОР /НИ/

НИ за себе си:
Войска срещу синьо-червеното иго създават "Нов избор" и "Ку-Ку":  20 депутати ще наброява парламентарната група на НИ. ("Труд", "Стандарт", "Новинар")
Луджев обещава Инджова да е премиер и след 18 декември. Нов избор ще се опита да осуети евентуални опити на СДС и БСП да постигнат съгласие за нов кабинет и така ще удължат мандата на настоящия. ("24 часа", "Труд", "Стандарт")
Луджев не отрече, че може да участва в коалиционен кабинет с мандата на СДС заедно с Народен съюз. ("24 часа")
Ще разчита на Джон Ленън, Ку-ку, Христо Стоичков срещу синьо-червените партизани. (Луджев - "Континент")
Нов избор се сдружава чрез "брак по сметка" с водачите на Ку-ку движението. ("Континент")
Христо Стоичков и Наско Сираков ще агитират за НИ. ("Континент")
В листите на НИ няма парашутисти. ("Континент")

Другите за НИ:
Предизборната пропаганда на НИ:
Хората на Луджев предпочетоха за тях да се говори лошо, отколкото нищо (визира се известният плакат на НИ). ("24 часа")
НИ харчи огромни средства при обиколките си в страната, за да си осигури електорат. ("24 часа")

 

ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
Положението на либералите в Патриотичния съюз е най-деликатно: "чрез споразумението на Патриотичния съюз с БСП те ще бъдат обвързани с някогашните си врагове". "Откритото скачане от единия в другия лагер е неприлично и безпринципно, особено като се има предвид двуполюсният характер на политическия ни модел." ("Континент")

 

ПРЕЗИДЕНТ
Ж. Желев се срещна с Татарчев, шефовете на МО и МВР. ("24 часа", "Стандарт", "Новинар", "Труд")
Ексвеликите депутати присъстват във всички листи без оглед на собствения си цвят и идеология: "либералите на ПЕТКО СИМЕОНОВ са пълни със сили, зелените на Каракачанов - пролетно млади, а почервенелите от преидзборни желания Стефан Гайтанджиев и Борис Колев не са за изхвърляне. Но пък и ветерани като ГИНЬО ГАНЕВ, Петър Слабаков и Петър Дертлиев, ако сега не се потрудят на обществената нива - кога"..."Поради отсъствието си от отговорния политически живот някои от депутатите на сезон 1990-1991 г. успяха да съхранят остатъчна популярност, а Г. Ганев, П. Дертлиев, Ал. Каракачанов неведнъж попадаха в престижни участъци на политическата стълбица." ("Континент")
Президентската диктатура - истина или слух?
- В края на 36-ото народно събрание се очакваше според слуховете президентът да направи от "парламентарната република" - "президентска" и "с твърда ръка да ни стисне за гърлото";
- вместо това безводието, общинарската некомпетентност и краденето на кабели ни "стиснаха за гушата";
- вместо да скочи популярността на партийците в резултат на предизборната им пропаганда, скача рейтингът на "делово развъртялото се правителство";
- рейтингът на правителството измести президента от първото място. ("Стандарт")
Трите институции, пряко подчинени на д-р Ж. Желев - президентската, правителствената и ЦИК, с действията си създадоха добри условия за повишаване рейтинга на президента. ("Стандарт")
С блокирането на социалистическите компромати срещу него, той си отваря път за нов мандат. Времето работи за него. Има вероятност, макар и непряк участник в скорошните избори, той единствен "да получи единствената шестица". ("Стандарт")

 

ПРАВИТЕЛСТВО
Ал. Томов за правителството: харесва желанието на правитлеството на Инджова да реши проблемите с престъпността, но го смущават непоследователните икономически решения (цените на петрола - ще се повиши инфлацията и ще рефлектира в бюджета за следващата година, палиативните мерки за водата). ("Стандарт")
Д. Луджев за правителството: Ако "Нов избор" влезе в парламента с достатъчно много гласове, ще направи всичко възможно правителството на Р. Инджова да остане "колкото може по-дълго и да управлява колкото може повече". ("Стандарт")

 

Ц И К
След извършената проверка на ЦИК от 29 регистрирани независими кандидати отпаднаха 21, а вчера към одобрените 6 се прибавиха още две имена: Айрет Гюрова (Благоевград)/ и Вангел Николов (Враца). ("Дума", "Стандарт")
ЦИК продължава регистрирането на партиите за изборите; осем са независимите кандидати. ("Континент")
Да се попитат гражданите имат ли доверие в ЦИК, след като членовете му си развяват спокойно "партийните байрачета". ("Континент")
Опровержение на проф. Бойчо Панев, член на ЦИК, по повод интервюто на заместник-председателя на ЦИК П. Обретенов, в което той му приписва авторството на проекта за разпределяне на ефирното време. ("Континент")
ЦИК изпратила писма до СДС и ДПС дали ще предоставят от своето ефирно време на други партии и коалиции. ("Континент")
За всеки депутатски стол се борят по 21 кандидати. ("Стандарт")
Математици на СДС в ЦИК вече преброиха, че се очакват около 250 000 "мъртви души" в изборните списъци. Разкрити са липсващи улици и жилищни блокове. ("Стандарт")
В списъците има около 100 000 българи в странство, за които има документи, че не живеят вече постоянно в общините. Елиминирани са и 150 000 с по две ЕГН-та и двойно записани. (Н. Василев от ЦИК - "Стандарт")

  

ИЗБОРИ
Шест социологически екипа ще броят паралелно гласовете: БСЧИ, Сдружение "Гражданска иниициатива за свободни и демократични избори", ФАКТ, СОВА-5, ГАЛЪП-България и МBМD. ("Дума", "Стандарт")
В статията "Коалицията с ДПС е вариант по-добър от Босненския" след анализ на вероятната следизборна парламентарна ситуация се прави извода, че е по-добре ДПС да присъства в парламента, отколкото да се радикализира извън парламента. ("Труд")
В предизборните си програми БСП се представя като дясна, а СДС като лява партия ("БСП и СДС си разменят икономическите шапки", "24 часа"):
Предизборните обещания на двете най-големи партийни централи вече започнаха да засипват "невинния" електорат. Какво обещават и какво могат да изпълнят те?
- И БСП, и СДС свеждат своите обещания до предпочитания към стимулираща фискална политика, вместо рестриктивен бюджет;
- СДС се обявява за намаляване на преките данъци (данъка върху печалбата и данъка върху общия доход);
- БСП няма да повишава данъчните ставки;
- политиците от БСП и СДС с нежелание се отнасят към неприятната задача да налагат високи данъци и да намаляват социалните субсидии и помощи;
- СДС е отделило относително най-голямо място на социалните си обещания, а пазарните правила са приоритет на БСП;
- в лозунгите и на СДС, и на БСП фигурират обещания за икономически растеж и нови работни места;
- основен приоритет в икономическата политика на БСП и на СДС е ценовата стабилност и премахване на инфлационните очаквания;
- закрилата на земеделските стопани и възржадането на българското селско стопанство са сред приоритетите на двете партийни централи;
- практически БСП и СДС са за закриване на ликвидационните съвети;
- ако СДС изпълни всичките си обещания за целеви данъчни привилегии, изгодни кредити и държавни гаранции при изкупуването, ще доведе аграрното производство до нова криза - за да няма такава е необходимо селското стопанство да се обвърже с хранително-вкусовата промишленост, т.е. да има затворен цикъл на производство;
- за затворен цикъл на производство донякъде има намек в платформата на БСП;
- БСП посочва, че "свободното пазарно ценообразуване е без алтернатива", нещо, което дори и СДС не си позволява в совята "дясна" програма; социдеолозите се изкарват повече монетаристи и от Фридман;
- независимо от всички десни напъни предизборната платформа на БСП трудно се откъсва от комунистическия идеал. ("24 часа")

При лош закон и лоши решения как се правят добри, честни и свободни избори? ("Континент")
Ексвелики депутати щурмуват всички основни листи. ("Континент")
Чрез аеробика на идеи някои смениха цвета си. ("Континент")
Салтата, които са направили някои от ексвеликите депутати, за да влязат в парламента, доказват, че те не са онези, които знаят как достойно да излязат или поне да спрат и да изчакат в името на някоя крайна цел. ("Континент")

 

ЛИЧНОСТИ, ФАКТИ И СЪБИТИЯ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ
На 29 януари Г. Петров ще бъде изключен на конгреса на БЗНС "Н. Петков" в СДС. ("24 часа")
Г. Петров е зачеркнат от организацията в община "Триадица", където е членувал досега. ("Новинар", "Демокрация")

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ
А. Луканов ще съди Е. Михайлов за клевета. Искът е за 50 хил. лева във връзка с изявленията на Е. Михайлов, че Луканов е свързан с аферата "Акрам" -  "Сезонът на канарчетата свърши, идва сезонът на отговорността". (А.Луканов - "Труд", "Новинар", "Континент")

ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ
Е. Михайлов допусна голям гаф, като на първия тв диспут се яви по системата "знам си" и не беше подготвен предварително. ("24 часа")
НКС на СДС лансира Е. Михайлов за сметка на Асен Агов и Иво Инджев. ("24 часа")

ГИНЬО ГАНЕВ
"Малко се е изместил от позицията си на независим и Гиньо Ганев, тъй като кандидатите на Отечествения съюз през 1990 г. се класираха с гласовете на БСП. Така че трудно може да е упрекван в смяна на позицията, доколкото я е имал." ("Континент")

ПЕТКО СИМЕОНОВ
"П. Симеонов бе едно от лицата на СДС, а като директор на "Демокрация" е обвързан с най-яростния антикомунизъм на синия вестник....Откритото скачане от единия в другия лагер е неприлично и безпринципно, особено като се има предвид двуполюсния характер на политическия ни модел." ("Континент")

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ
Представяне на Д. Луджев като опонент на Ал. Томов:
- Убеден е в успеха на "Нов избор". На колегите си от ДАР предрича трудна съдба, защото компанията е твърде разноцветна и разнообразна.
- Разликата между него и Ал. Томов е в това, че той е бил в дисидентските среди, докато Томов идва от БСП. С Томов ги събира желанието за модерна България и ги разделя компанията.
- Луджев е избрал съюза с независими хора ("Ку-Ку"), с тези, които протестират срещу сегашната политическа класа, а Томов - с хора от сегашната политическа класа.
- Рейтингът му е по-нисък от този на Томов, защото не го обичат нито червените, нито сините поради това, че не се подчинява на никого.  
- Луджев не е толкова гъвкав и не умее да носи добри новини.
- И сега Луджев носи лошата новина, че "Нов избор" "може да развали пасианса, който е наредила синьо-червената коалиция", а Томов пак носи добрата новина, че "има вероятност България да има левоцентристка коалиция в управлението". (Д.Луджев - "Стандарт")

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ
За опонента си Д. Луджев: "Г-н Димитър Луджев ще остане в политическия живот независимо от резултатите на изборите. В какво качество - животът ще покаже". Най-силните политически качества на Д. Луджев са неговата работоспособност, решителност и последователност. (Ал. Томов - "Стандарт")
Разликата между него и Д. Луджев е в това, че Томов е по-гъвкав, а според него това е "свързано с изкуството да определяш целите и да разпределяш времето си". (Ал. Томов - "Стандарт")
С Д. Луджев ги обединява желанието да избягат от крайностите. (Ал. Томов - тандарт")

НИКОЛА ВАСИЛЕВ
Бивш министър на здравеопазването в кабинета на Филип Димитров, шеф на тристранната комисия, който в знак на протест за отношението на СДС към синдикатите, си подава оставката. Според "Стандарт": "Ако и него го уличат в далавери, ще е първият симпатичен мошеник в тази държава", а "ако не го уличат, ще е първият симпатичен наивник във властта". ("Стандарт") 

Време е да си поискаме Западните покрайнини:
- в договора в Ньой през 1919 г. стои подписът на Сърбо-Хърватско-Словенското кралство като получател на Западните покрайнини;
- през 1925 г. се провъзгласи Кралство Югославия;
- през 1945 г. Федеративна народна република Югославия;
- след разпадането на Югославия на шест държави от юридическа гледна точка Западните покрайнини принадлежат колкото на Сърбия, толкова на Хърватия и Словения;
- следователно е време да се започнат преговори с Хърватия и Словения за връщане на Западните покрайнини на България. ("Труд")
Среща на студенти от СУ с Блага Димитрова, Радой Ралин и Ивайло Петров. ("Демокрация")
Хората на цар Киро обикалят страната, за да агитират в подкрепа на синята коалиция. ("Демокрация")
Заместник-шефът на Военна прокуратура прикрива факти. ("Демокрация")
Според експерти на "Екогласност" Е. Сугарев) е възможно използването на вода от мъртвия обем. Режим трябва да има за цяла София. ("Демокрация")
В БСП има 1000 милионери и 4 милиардери, заявил на среща в Монтана Жорж Ганчев. ("Демокрация")

 

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

К А Н А Л  1

Тeзи, теми и внушения:
- Състояла се е очакваната среща между президента Ж. Желев и главния прокурор Ив. Татарчев - във военната прокуратура няма драстични прояви на корупция.
- Пресконференция на министъра на МВР за реформата в министерството. Обезпечаване на изборите.
- Финансовите проблеми на БДЖ и спирането на движението на влаковете.
- Кризата и социалнослабите - репортаж от училището за глухи в "Борово".
- Данни от изследване на МВМD, показващи красноречиво бедността на българина - 25% с доход 835 лв. на човек.
- Създадена е контактна група, която да работи за преодоляване на църковния разкол.
- Откриване на център за психично здраве във Варна. Основна грижа ще бъде борбата с наркоманията.
- Посещението на Ж. Виденов в Германия - среща с Рита Зюсмунд и лидера на социалдемократическата фракция в Бундестага Гюнтер Фон Ойген.
- Пресконференция на ЦИК - продължават да пристигат документи за регистрация от провинцията, от 29 регистрирани независими кандидати, ЦИК е изпратила писма за отказване от част от ефирното време до СДС и ДПС, само 8 са редовни и ще участват в изборите.
- Конституционният съд прекратил делата по жалбите на някои политически партии за разпределението на ефирното време, за цвета на бюлетината - Републиканската партия в България.
- Пресконференция на БНР, БНТ и БТА за обстановката, в която се води предизборната кампания. Обретенов оповестява данни от оциологически изследвания, според които БНР, БНТ и армията се ползват с най-високо доверие в обществото.

Предизборна хроника:
ДАР - 23-и изб. район - представя листата си, среща със симпатизанти на - Ал. Томов - предлагат открит диспут с кандидатите на БСП и СДС в района, имат програма за решаване въпроса с водата в столицата.
НИ -  "тези избори не може да бъдат разглеждани като честни и справедливи, следващият парламент ще бъде нулев" - Луджев и М. Миланов, организирал е "войска на свободата", която да се бори със синьо-червеното иго. Ще използват цялото си влияние в новия парламент, за да може кабинетът на Инджова да работи колкото се може по-дълго. Представят листата за 1-ви Благоевградски район - кандидат е Палишутски.
СДС - митинг-концерт - открива кампанията във В. Търново и региона. Ф. Димитров, Н. Михайлова - "да посеем надеждата, за да жънем победите", Е. Михайлов - "да гласуваме, за да направим нашето и на децата ни бъдеще - спокойно", Ф. Димитров - "СДС ще направи това, което силата, която вие ще му дадете, позволява. Дайте му силата и той ще ви даде победа за България!"
СДС - "Екогласност" - осъждат мерките за водата на кмета Янчулев. Е. Сугарев иска неговата оставка.
СДС - открива кампанията си в Силистра и Тутракан. "Българското семейство - свободен и отговорен собственик." - Ст. Софиянски. За ускоряване на приватизацията.
СДС - среща в Казанлък - специално внимание към розопроизводството, за отговорна стратегия към военната промишленост, по-голяма самостоятелност на общинското управление - 27 изб.р. - Асен Агов водач на листата.
СДС - Ихтиман - откриване на кампанията - Вал. Василев - "Фактът, че СДС се освободи от провокатори и хора, сменящи често идеите си, дава надежда за изборна победа."
СДС - БЗНС "Н. Петков" - 21 кандидати в синята листа - за бързо възстановяване собствеността на земята и горите, либерализиране на търговията със земеделски продукти, защита на българската продукция от нелоялна конкуренция.
БСП и коалиция ще настояват за смесена пазарна икономика - тематична пресконференция с А. Луканов и Ст. Стоилов - за подпомагане на предприятията, които могат да се възстановят, като средствата ще дойдат от по-доброто събиране на данъците и по-доброто използване на извънбюджетните сметки.
Луканов подал съдебен иск за 50 хил. лв. срещу Е. Михайлов. "Сезонът на канарчетата свърши, започва сезонът на отговорността."
БСП е силата, която може да стабилизира страната и да я приближи към Европа - среща на Г. Пирински с обществеността в Слатина. Петко Салчев, Чавдар Добрев и Сашка Каракашева обсъждат програмата и социалните проблеми на района.
БСП и коалиция - среща с избиратели - "не искаме да изграждаме нови стени, искаме да спрем хаоса и да въведем порядък в икономиката" - Ал. Маринов, водач на листата в 23 изб.р.
БСП - работна среща на "Позитано" 20 председателки на земеделски кооперации от страната и синдикалистки от Федерацията на независимите синдикати КНСБ обсъждат проблеми на жените в селското стопанство.
БСП и коалиция - среща с избиратели в Невестино. Иво Атанасов - поземлената реформа и използването на минералните води.
БСП и коалиция - среща в Петрич - Емил Костадинов - водач на листата в Благоевград - "ще спрем стихията на разрушението". Техните кандидати превъзхождали опонентите си с професионализма си.
БСП и коалиция - среща в Пловдив - В. Дърева - обещават закон за печата, радиото и ТВ, данъчни облекчения за СМИ, ще организират кръгла маса по проблемите на престъпността.
БСП и коалиция - среща в Лесидрен - Н. Ананиева - анализира политическата ситуация и обяснява защо БСП е тръгнала на избори.
ДАР - Ал. Томов - среща със студенти и научни работници в Студентския град. "Само ДАР научно-технологичен фонд, от който да се черпят средства за наука".
ДАР - пресконференция в Плевен - проблемите на националната сигурност, престъпността и състоянието на армията. Петя Шопова - водач на листата - необхимостта от промени в правното законодателство и за защита на децата.
ПС - представя своите кандидати в 24 многоманд. изб. р. - ПС е извикан на живот, за да върне достойнството на българина и на българската държава - Св.Шаренкова - водач на листата.
ПС - ОПТ смята, че служебното правителство не може и не трябва да извършва каквито и да е кадрови промени, тъй като кабинетът не се ползва с доверието на българския избирател - Р. Попов.
ПС - Г. Ганев открива с водосвет предизборен клуб в с. Аксаково, Варненско. "Предстоящите избори имат огромно значение, защото са граница между омразата и добрата воля."
ПС - открива в Кърджали предизборния си щаб и представя четиримата си кандидати. "Разчитаме на всички патриотично настроени жители на региона, отричаме етническото противопоставяне като метод за предизборна борба." - водачът на листата Колчо Виленов.
НС - редовна пресконференция - представя социалната програма на коалицията - единствено самостоятелните обществени и частни фондове могат да осигурят издръжката на пенсионерите и социално слабите. Това е основната разлика между НС и останалите политически сили. Организационният секретар Петко Илиев обяви, че класическият модел на двупартийна коалиция печели симпатиите на избирателите.
НС - официално открива кампанията си в 23 изб. р. Водачът на листата А. Джеров представя кандидатите - В. Велчева и А. Николов - БЗНС.
НС - митинг-концерт в Габрово, Мозер, Савов - "за разумен избор".
НИ - среща с избиратели във В. Търново - "В. Търново заслужава по-добър избор от Д. Конакчиев и В. Гоцев, взети заедно, и затова си позволявам лукса да водя листата тук" - Д. Дамянова.
НИ - спортен клуб "Здраве" откриват Ст. Хранов (СК "Левски") и Луджев. С видни спортисти от миналото обсъждат проблемите на спорта, мерките, които ще бъдат взети.
БББ - обиколка на Ж. Ганчев във Враца, Монтана, Видин - Ж. Ганчев - към срещите имало голям интерес, БББ имал моралното право да управлява.
БББ - среща в Благоевградско - трима са кандидатите, двама от които са лекари, обсъждат проблемите на здравеопазването.
БББ - открива кампанията си във В. Търново - Хр. Иванов - "от 37-ото НС трябва да бъдат изгонени търговците от българския политически живот".
БНРП - Кърджали - представя листата си - "национализмът ще спаси България, а предателите ще бъдат изпепелени".
Срещи на:
СДС в: Полски Тръмбеш, Тутракан, Силистра, с. Иваново, Копривщица, Костенец, Сливо поле, Златица, Пирдоп, Ихтиман, Требич, Нови Искър и Казанлък.
БСП и коалиция в: Созопол, Петрич, Пирдоп, Яворец, Драгаловци, Габрово, Невестино, Врабево, Дебнево, Беринци, Горно Павликени, Лесидрен, Вършец, Плевен, Асеновград, Карлово, Кубрат, Бисерци.

Предизборна студио:
90-минутна дискусия на тема "Селско стопанство" с участници от БСП, СДС и ДПС. Обсъждани бяха следните основни теми: 1. Връщането на земята, оземляването на безимотните, пазарът на земята. 2. Форми на стопанисване, обработване и производство на селскостопанска продукция. 3. Държавата и селското стопанство. 4. Мерки за защита на българския производител. 5. Приоритети за възраждане на българското село. 

Реклама:
"Гласувайте, това е вашата власт" - БСЧИ, излъчена два пъти преди и след ПСН.

Лозунги:
Победа, България, Да посеем надеждата, за да жънем заедно победите! (СДС), За смесена пазарна икономика (БСП),

Национализмът ще спаси България (БНРП), Родината - дом за децата ни (ПС), Гласувайте, това е вашата власт! (БСЧИ) Разумният избор (НС), Изборите са граница между омразата и добрата воля.

Ключови думи:
преференции, гаранции, бедност, поземлена реформа, мизерия, безработица, социално осигуряване, защита, защита на децата.

Личности:
Ф. Димитров, Ст. Софиянски, Е. Михайлов, В. Гоцев, Луджев, А. Томов, Г. Ганев, Н. Михайлова, Пирински, Орсов, В. Гоцев, Н. Ананиева, Ж. Ганчев, Шаренкова, Ив. Глушков, А. Маринов, Р. Попов, Е. Сугарев, А. Луканов.

Нови акценти:
Обръщането към всички патриотично настроени граждани и отричането на противопоставянето по етнически признак в предизбороната борба (ПС). За първи път Патриотичният съюз се разграничава от останалите националистически формации.
Понятието "смесена пазарна икономика" - БСП.
ОПТ - временното правителство няма право на кадрови промени.
НИ - в бъдещия парламент ще направим всичко възможно за удължаване работата на правителството на Инджова.

Изводи и препоръки:
Сред изобилието от материали за активността на двата политически колоса значително място заемат и т.нар. втори партии и коалиции - НИ, НС, ПС, ДАР, БББ.

 

Е Ф И Р  2

Теми:
- Гражданската инициатива за свободни и демократични избори обявява за необосновано голяма сумата (25 млн. лева) за математическия колектив по време на изборите.
- ЦИК продължава да получава по пощата кандидатски листи, окончателният брой на кандидат-депутатите все още не се знае.
- Националните електронни медии готови за изборите, "съобразно нормите на ЦИК ще осигурят пълно информационно покритие на страната".
- Пресконференция на "Нов избор" с изявления за управлението на страната.
- Купон с приятели-спортисти на "Нов избор" в спортен комплекс "Спартак".
- Народният съюз разяснява приоритетите в социалната си политика.
- Представяне на кандидатите на ДАР в 23 Софийски избирателен район;
- Митинг-концерт на СДС във Велико Търново.
- Тематична конференция на БСП под надслов "Стига разруха, спасението в българското производство".
- Три младежки организации подкрепят БСП, за да спечели изборите.
- Социалната защита на жените в селското стопанство обсъждат председателки на земеделски кооперации на "Позитано" 20.
- Ал. Маринов и още 3-ма кандидати от БСП на среща в 23 МИР - София.
- Г. Пирински на среща с избиратели от община Слатина.
- Кандидат-депутати на БСП от 24 МИР - София обсъждат социалните проблеми на района.
- Изявление на "Екогласност" (Е. Сугарев) относно проблема с водата в столицата и решаването му.
- БЗНС "Н. Петков" в СДС дават пресконференция.
- Г. Ганев открива предизборния клуб на ПС в с. Аксаково, Варненско.
- Водачът на листа в 3 МИР - Варна, Ал. Каракачанов - ДАР, на среща с кмета на града.
- Среща с журналисти на В. Дърева и още 3-ма юристи от БСП в Пловдив.
- Асен Агов от СДС открива предизборната кампания в Долината на розите.
- Представяне на кандидатите на БСП в Невестино, Кюстендилско.
- БББ стартира предизборната си кампания в Благоевград.
- Среща на бъдещи депутати от СДС с избиратели от Тутракан и Силистра.
- Нов избор откри предизборната си кампания в Гоцеделчевско.

НОВ ИЗБОР
Ще направи всичко възможно, за да продължи да управлява Р. Инджова, а възможностите за управление са 3:
1) Нов избор; 2) БСП и СДС и 3) сегашният кабинет, което е "идеята на НИ"; могат да работят със СДС, "ако то приеме тяхната програма и хора", обобщава Д. Луджев. При обиколката си в 3 села водачът на листата в Гоце Делчев Кирил Пашутски разкрива акцентите в програмата на НИ - въздигане на частната инициатива, за да се открият работни места и да намалее ръстът на безработицата.

СДС
- На митинга във В. Търново, водачката Н. Михайлова - "надежда, победа в името на истината да победим комунизма, заради децата и родителите си".
- Каракачанов от ВМРО - "да не повторим резултатите от изборите в Македония".
- Ф. Димитров - "Дайте му силата (на СДС), и той ще ви даде победата за България.
- В Казанлък - специално внимание към розопроизводството, стратегия към военната промишленост и по-голяма самостоятелност на общинското управление.
- БЗНС "Н. Петков" в СДС - "Българското земеделието може да изхрани пет, трябва да се върне земята, горите и да се финансират селяните.
- "Екогласност" (на Е. Сугарев) против прехвърлянето на вода от Рила за София, режимът е "манипулация на софиянци", предлагат се: лимит на потребление, режим и в Центъра, а Строителни войски да оправят водопроводите.
- Стефан Софиянски в Силистренско - "Моето верую е българското семейство като свободен и отговорен собственик".
Българии... "

БСП
На тематична конференция А. Луканов и Ст. Стоилов обясняват каква точно криза има и защо. Програмата за управление на страната още не е готова, но ще е факт в дните след 18.12.
- Около 6 хил. младежи от СМС, ДБСМ и БСМ са за "червеното в политическия живот".
- Декларация с искане за прекратяване разрушителната дейност на ликвидационните съвети, връщане на земята и Закона за защита на земеделието приемат председателките на земеделски кооперации;
- Ал. Маринов разяснява какво биха направили за София избируемите кандидати.
- Г. Пирински - "БСП е силата, способна да възстанови страната и да я приближи към Европа".
- В. Дърева и юристи обещават закон за печата, радиото и телевизията, както и кръгла маса по престъпността.
- Емил Костадинов в Петрич - ред, законност, укротяване на развилнялата се престъпност в града.

ДАР
- Ал. Томов представя акцентите в предизборната кампания - "готови с алтернативно решение на проблема с водата, нова политика в здравеопазването, науката, частното предприемачеството"! (Като че ли е крадено от ПС), кани на открит диспут основните политически сили.
- На срещата на Ал. Каракачанов във Варна - обсъдили с кмета финансовата самостоятелност на общините.

НАРОДЕН СЪЮЗ
Разкрива приоритетите в социалната политика - осигуряване заетостта на населението на трудоспособна възраст и намаляване на безработицата, а това еиално внимание и на пенсионните фондове, "които трябва да са независими".
пакет от мерки: връщане на земята, развитие на индустрията и производството и приватизацията, спец

ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
Г. Ганев в Аксаково - "сегашните избори са граница между омразата и добрата воля".

БББ
След като БББ съживи производството, ще се захване със здравното осигуряване.

ИЗВОДИ:
Обобщението на информацията е по реда на излъчването й.
С наближаване на датата на изборите се наблюдава увеличаване на количеството предизборни материали, съобщения, репортажи - 24 на брой в "Днес плюс" на 29.11.

 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ"

Основни теми, свързани с изборите:

I. Предизборни срещи на партии и коалиции:

1. БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност"
- Предизборна среща на избирателки от 17-и избирателен район с водач на листата Стойчо Шапатов в Карлово.
- Пресконференция на Андрей Луканов и Стефан Стоилов за приоритетите в икономическата платформа на БСП.
- В 16-и избирателен район среща на водача на листата на БСП с юристи и журналисти от Пловдив.
- Димитровград - предизборна среща с кандидатите за района.

2. Патриотичен съюз:
- В 15-и Плевенски избирателен район среща на Драгомир Драганов - водач на листата. Преди това среща с избиратели от община Долна Митрополия.
- Предизборният щаб на Патриотичния съюз в Плевен ще проведе 3-дневно обучение на своите наблюдатели и застъпници.
- 17-и избирателен район - Петко Симеонов в с. Калояново и в Старческия дом в с. Горна махала. Разговори и с жителите на Калофер.

3. Народен съюз - БЗНС-ДП: - пресконференция по проблемите на здравеопазването и социалното дело.

4. ДАР:
- Пресконференция в Международния пресцентър за изборите на кандидатите от 23-и столичен многомандатен район.
- Плевен - пресконференция на Петя Шопова по проблемите на законодателство в защита на децата.

5. Съюз "Нов избор":
- Брифинг на Димитър Луджев, на който същият е заявил, че ако Нов избор влезе в парламента, ще използва влиянието си кабинетът на Ренета Инджова да работи по-дълго.
- Във Велико Търново - Диана Дамянова откри предизборния щаб на съюза.
- Видин - пресконференция на кандидатите от листата на съюза.

6. СДС:
- Пресконференция на Владислав Костов - изпълняващ длъжността председател на БЗНС "Н. Петков" в СДС. В листите на СДС са включени 21 представители на БЗНС "Н. Петков" в СДС.
- Филип Димитров в Петко Каравелово и Полски Тръмбеш.
- Силистра - митинг-концерт. Преди това Стефан Софиянски - водач на листата в Силистра, Иван Костов и Йордан Соколов - откриха предизборната кампания в Тутракан.
- Костенец - Среща-дискусия на Никола Чолаков - експерт на СДС с директори на предприятия, ръководители на частни фирми и представители на данъчната администрация.
- Широка лъка и Ерма река - среща с кандидат-депутатите от 22-ри Смолянския избирателен район.

II. ТЕЗИ:

1. Народен съюз БЗНС-ДП:
- Социалната програма на съюза е насочена към "висока степен на сигурност на жизнеността, трудоспособността и производителността".
- Законодателно да се въведе фонд "Снабдяване с лекарства".

2. ДАР:
- Бъдещите проблеми на страната са "екологията, водата и енергетиката". В този контекст звучи и обещанието на кандидатите в 23 МИР - София за "обща стратегия за по-добро използване на водните ресурси за столицата от язовир "Искър". Цялостната подмяна на канализацията като важно условие за пестенето на водата".
- Промяна в Наказателното законодателство в защита на децата от наркопласьорите и сектите.

3. СДС:
- БЗНС "Н. Петков" в СДС: "Възстановяване на собствеността върху земеделските земи и горите, финансова подкрепа за фермери и предприемачи".

4. БСП и коалиция:
- Икономическата стратегия на БСП се отличава с приемственост - Андрей Луканов.
- Силното идеологизиране е една от причините за сегашната стопанска разруха - Стефан Стоилов.

5. Съюз "Нов избор":
- Нов избор е единствената формация, изразила готовност да сътрудничи за изграждането на стратегически планове с дългосрочна перспектива за общуване с българите и поддържане на българщината на живеещите извън пределите на родината.

ЛОЗУНГИ:
- БСП: "Стига разруха", "Спасението е в българското производство".

ИЗВОД:
1. Липсва информация за изяви и срещи на Патриотичния съюз в столицата. Информацията за срещи в страната не дава представа за темите на разговорите.

 

ДАРИК РАДИО

На 28 ноември ТЕМАТА бе:
АЛТЕРНАТИВАТА ПАЗАРНА - МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ У НАС

Водещ: С. Динев и УЧАСТНИЦИ: ДАР (Свилен Първулов), БСП (Стойо Дулев), Патриотичен съюз (Антонина Стояновска), Нов избор (Григорий Вазов), Народен съюз (Александър Праматарски) и СДС (Александър Божков).
В хода на дискусията се очертаха следните ПОДТЕМИ:
- Пазарна или масова приватизация не в предизборна, а в следизборна ситуация.
- Разлики в платформите (на участващите в дискусионното студио) относно приватизацията.
- Ще предприемат ли стъпки за промяна в статута на държавните институции, анагажирани с приватизацията.
- В какви срокове, на какви етапи, на каква цена - с какви финансови средства ще стане приватизацията от политическата сила, която представляват (участниците в дискусията).

ДАР
И за пазарна, и за масова приватизация, основен проблем след изборите е балансът между пазарна и масова приватизация. Акцентът на ДАР пада не само върху организацията, а и върху откриването на механизми, които след провеждането й да защитят интересите на дребните инвеститори, т.е. милионите хора с инвестиционни бонове. Критика на БСП, че има идеологически подход към приватизацията (реституция на труд, вложен в миналото). Критикува се и СДС, че тезата му е наивна, а на практика предлага повече "квази" пари за търсенето на приватизационния пазар, но гл.т. на предлагането - тези "квази" пари се състезават с облигациите по вътрешния дълг (сега под 70%) и облигациите от външния дълг (сега под 50%) и следователно боновете по приватизацията са със стойност под 50%. Размерът на вътрешния и външния дълг съвпада с капитала на държавната собственост! Предлага институция, която да се концентрира върху държавното участие (или агенция, или министерството) и всички приватизационни сделки да се извършват там. След вземане на решение агенцията/министрството трябва да изпълнява правото на собственик. Трябва да има орган, който да осъществи приватизацията в рамките на 1 година и след това да престане да съществува. темповете на приватизацията - в програмата - през следващите 4 години: ежегодно по около 150 големи предприятия и около 300 малки предприятия; приватизиране всяка година по 3 търговски банки, масовата приватизация да стане през 1995 г. на 300-400 големи предприятия.

БСП
Не може да се отговаря алтернативно на този проблем. Мото на БСП е "социална и ефективна приватизация", т.е. допускат се и двете форми, а не се противопоставят. Да се овластят широките слоеве и да се даде възможност на "менажерите" (?!) да участват в приватизацията; пазарната приватизация да не е "вероломна, идеологизирана", а да изразява интересите на страната, обаче досега върви главно в пазарната си форма и с реституцията. Критика и спор със СДС, че е забавил приватизацията и е извършил реституцията. Агенцията за приватизация трябва да получи законово развитие и да й се определи статутът в схемата, но функции да се дадат и на местните органи при съгласуваност с отделните министерства. Приватизацията не бива да е кампания или състезание, "както ни съветват чуждите опекуни", тя трябва да се съобразява с ефективността и с условията и възможностите в страната, в програмата на БСП масовата приватизация трябва да стане до края на 1996 г. и да бъде "поносима", т.е. да не се засягат интересите както на определени групи, така и на дадени региони. Държавата трябва да бъде организатор на приватизацията, статутът на Агенцията по ... може да бъде различен, ако е извън правителството ще има едни функции, а ако тя е част от него - други.

ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
е за масовата приватизация, но след изборите е нужнa законова рамка. Сега няма прозрачност и Министерсовото на индустрията и Централният статистически институт нямат право да предоставят информация на заинтересованите инвеститори, трябва да се поеме ангажимент за след изборите, иначе масовата приватизация ще си остане предизборно обещание. ПС е и за пазарната приватизация и то на малките предприятия. Критика на БСП, че иска да направи собственици на приватизиращи се предприятия 5 млн. българи, но с 25 хил. лева никой няма да може да управлява! ПС предлага правна и институционална рамка за приватизационния процес - търгове, закон за фондовите борси, закон за ценните книжа, изчистване механизма по лицензирането на инвестиционните за да са сигурни българските граждани, че парите им няма да пропаднат. "Не могат да се предлагат стандартни решения в нестандартна ситуация" като тази у нас. Единствената партия, която представлява частното предприемачество, е "Нова България" от Патриотичния съюз, в чиято програма е идеята за създаването на средна класа като гръбнак на пазарната икономика и на предприемачеството като структурна реформа.
фондове,

НОВ ИЗБОР
е за едновременното водене на всички форми на приватизация и във всички отрасли; за намаляване на срока за сключване на сделките, за опростяване на процедурите при вземане на решение за дадена приватизационна сделка. Под "масова приватизация" се разбира масовизирането на този процес и в т.ч. включването на много нови елементи или изпълняването на всички клаузи на Закона за приватизация като: член 25, член 35 и "ако се изпълнят всички техники от този закон в ускорено темпо, процесът ще се превърне в масов". Несъгласен с мнението на БСП по този проблем. Ако се променят институциите по приватизацията, трябват още една, една и 1/2 година, за да заработят, трябва координация на тези институции, прецизиране на действията между отрасловите министерства и държавните фирми, трябва политическа воля от страна на правителството и компетентност на тези, които ще вършат всичко това. Съгласен с Патриотичния съюз, че нещата ще се решат със законова уредба и на първо място "отпушване на приватизацията" със Закона за борсите и ценните книжа.Финансовото осигуряване на този процес го има само в програмата на Нов избор;
приоритет на т.нар. "мениджърска" приватизация.

НАРОДЕН СЪЮЗ
Разглежда приватизацията като прозрачен процес - кой какво получава, при какви условия, т.е. да бъде открита. На второ място - да доведе не само до промяна на собствеността, но и до "ефективна промяна", на трето място - по-широко участие на всички български граждани в този процес, или могат да съществуват и двете форми на приватизация, но "далече от раздаваното на калпак (при БСП)" при масовата приватизация. БСП правела спекулация с понятието "социална приватизация", защото една бърза приватизация, която ще позволи в бюджета да постъпят средства (от местни и чуждестранни), и които ще оправят баланса и финансовата стабилност на страната,. Съгласен с Нов избор за липсата на политическа воля - "БСП винаги е преграда". Споделя мнението на НИ, че е утопия предварителното фиксиране на бройки предприятия, та дори и по отрасли; трябват нормативни актове и да се разбере към кои предприятия се проявява инвеститорски интерес, но без администриране. Средствата за протичането на приватизацията в крайна сметка трябва да се осигурят от държавен орган, от държавата.
инвеститори са според НС социална приватизация

СДС
Масовата приватизация е широко понятие, ако под това понятие се разбира всеки да получи приватизационни бонове, с които да участва на целия приватизационенавно имущество (без жилища).. В момента има 4 вида органи на приватизация: "Агенцията ...., Центъра за масова приватизация, отрасловите министерства и общините. Предлага промяна в действието на тези органи - 1/ Общините да излязат от обхвата на приватизацията и да останат независими с приемането на Закон за общинската собственост. 2/Центърът за масова приватизация да бъде чисто технически орган и с приключване на функциите си да отмре. 3/ Тъй като има много експерти и фирми, които могат да правят проектите за приватизация на предприятията, "Агенцията ... да се свие като административна машина и ще бъде орган за стратегията, правилата и възлагането на приватизацията. Темпът на приватизацията зависи 1/ от пазара - при желание ще се изкупят, а при липса на купувачи "приватизация чрез ликвидация" и оттук откриване на нови работни. Гарантира, че ако поемат управлението, приватизацията ще тръгне по най-бърз начин. "Мениджърската приватизация" е записана като т. 3 от 12-те точки на приватизацията в програмата на СДС и счита, че "собствеността не е баница и не се раздава, както иска БСП, тя е отговорност".
пазар - СДС е "за", СДС ще подпомогне всеки български гражданин с "горещи пари", с които да участва известно време "само и изключително" в приватизацията на целия пазар, т.е. с боновете да се купува не само по списък, а от всички предприятия - малки обекти и държ Критикува БСП, че противопоставя масовата и пазарната приватизация - "Масовото раздаване на калпак не се връзва със задълженията и управлението"! Контролният пакет акции ще се купи от крупен инвеститор, а пасивните участници ще купят акции на свободна продажба, като за малките предприятия ще се участва и с бонове, и с пари места


РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА

Рубрики:
"Студио България" - 17-19 ч.
"Факти, събития и коментари" - 19-20 ч.

I. ОСНОВНА ТЕЗА
- Комунистите са сигурни, че ще спечелят изборите и се готвят да управляват.

1. Брифинг на БСП под надслов "Да спрем разрухата!"
- Платформата на БСП копира програмата на кабинета на А. Луканов, критикуван тогава на пленуми и на 40-я конгрес, че се е отклонил от предизборната програма на БСП.

Личности:
А. Луканов - "не е копиране, а принципен подход на БСП, приемственост на идеи. Неприет 1990 г. поради липса на национално съгласие, ние искаме да го приложим през 1995 и следващите години".
Коментар в студиото: при посещението си в Москва и Бавария Ж. Виденов отсега се е държал като министър-председател, а ако това стане и факт, БСП няма да може да разграничава партийната от правителствената политика.
Внушение: реставрация на комунизма, сливане на партията с изпълнителната власт. (Но ние имаме аналог в съвсем близкото минало - Ф. Димитров беше премиер и председател на СДС, но радиостанцията замълча по този въпрос).

2. "България пред избори" или защо БСП не трябва да спечели изборите и да дойде на власт.
- През последните дни и седмици от централата на БСП се прокарват твърдения, че няма нищо страшно, ако на власт се върне реформираната столетница.
- БСП изтъкна примери за връщането на власт на бивши комунисти в няколко бивши европейски страни, между които Полша, Литва и Унгария.
Коментар: И в трите страни бившите комунисти дойдоха на власт с обещания за:
- капитализъм с "човешко лице";
- по-силна социална политика;
- по-бавен преход.
От всички обещания остана само последното. Реформата бе възпряна, но жизненият стандарт не се повиши. Сега недоволството е толкова голямо, колкото и от предишните некомунистически правителства. Невъзможен избор за бившите комунисти, защото:
- ако реформата се забави, животът се влошава;
- ако приемат твърда финансова политика, ще нарушат обещанията си пред електората, но пък ще си осигурят подкрепа от световните финансови институции.
Заключение: "АКо БСП реши, че отново може да управлява, ще се озове пред същите проблеми".
Посланието към слушателите: не бива да се допуска БСП на власт, защото ще ви сполетят същите беди.
Ключови думи: преименуваните комунисти, влошава, недоволство, криза, социалистическо правителство, партийна политика
Личности:
Ж. Виденов, А. Луканов, Ал. Лилов
Извод:
Екипът на Радио Свободна Европа очевидно е силно разтревожен от реалната възможност БСП да спечели изборите. Само половин час след излъченото интервю с А. Луканов и коментара към него би тревога и предупреди слушателите какво ги чака, ако бившите комунисти дойдат на власт, в една по принцип външнополитическа рубрика.

II. Брифинг на ОПТ
На брифинга засегната информационната дейност на Радио Свободна Европа. Лидерът на ОПТ Румен Попов за двете интервюта на ръководители на ДДД, излъчени от Радио Свободна Европа: "Ние се подписваме под интервюто, което те са дали за "Свободна Европа", което беше публикувано във в. "Демокрация". Досега няма лидер на Патриотичния съюз, който да е разговарял с мен за ДДД. Само имам една молба от името на г-н Гиньо Ганев да Ви предам, че ДДД изповядва конституционния национализъм. Цитирам точно г-н Ганев, който обещал на някого, може би на Вас, да даде формула".

29.11.1994 г.