29 декември 1991

София, 29 декември 1991 година
        Брой 254 (529)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


Уважаеми абонати,

В утрешния, последен за 1991 година, брой на бюлетина ще публикуваме като специално приложение ПЪЛНИЯ СПИСЪК на политическите партии и на организациите със статут на партии в България. В него са включени всички структури, които са вписани в официалния регистър по Закона за политическите партии (ЗПП) с решение на Софийския градски съд. Целта на публикацията е да противопостави проверени и точни данни срещу безразборното опериране с имена на партии и организации.

През новата 1992 година в бюлетина на Пресслужба "Куриер" ще бъдат представени поотделно всички включени в списъка партии и организации: данни за възникването или възстановяването на партията; инициатори; дата и начин на учредяването; дата на официалното регистриране по ЗПП; евентуални промени в името; ръководни органи; лидер и състав на ръководството; адрес и телефони за контакти; синтезирано изложение на партийната програма. Тези данни периодично ще бъдат актуализирани и допълвани.

/Пресслужба "Куриер”/

 

*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 29 декември - ПРЕДСТАВЯМЕ НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРОФ. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРИТЕ СА ИЗДИГНАТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА.


Следват биографиите на кандидатите и Обръщение на кандидатския екип към българските избиратели.


 ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ

Роден на 16 ноември 1927 г. в гр. Елхово в семейство на държавен служител. Завършва гимназия в Провадия, а през 1949 г. завършва с отличие Юридическия факултет в София. Работи кратко време като технически секретар на ПП на БЗНС и пет години като адвокат. През 1959 г. заминава за ГДР като аспирант по държавно (конституционно) право. Вкрая на 1962 г. защитава докторска дисертация на тема "Бюрократизмът в държавния апарат и социалистическата демокрация". През 1963 г. започва работа като сътрудник в Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието, където придобива значителен законодателен опит. От 1971 г. с конкурс е приет като научен сътрудникв Института за държавата и правото при БАН. Научните му изследвания и публикации го довеждат до тежък конфликт с живковисткото ръководство на института. В началото на 1988 г. е уволнен под претекст "пенсиониране", а в началото на 1991 г. с конкурс отново е назначен в Института за държавата и правото. Удостоен е с научното звание старши научен сътрудник I степен (професор).

Проф. Велко Вълканов е автор на 6 монографии и над 60 научни статии, както и на внушителен брой други публикации, които далеч преди 10 ноември 1989 г. му спечелиха признанието на честните научни среди и симпатиите на прогресивната общественост. Научните му трудове изразяват ярката независимост на неговите позиции. Твърдо отстоява общопризнатите принципи на правото, защитава правата на гражданите, изобличава деформациите в държавния апарат и в обществото. Това му създава изключителни затруднения. Първият му опит да издаде свое научно съчинение завършва неуспешно. През 1967 г. дадената за печат книга "Бюрократизмът в държавния апарат и социалистическата демокрация" е спряна с мотив "погрешни и неточни теоретични постановки". Всъщност причината е в точното разкриване на социалната природа на бюрократизма, който авторът определя като извършена от апарата узурпация на властта. "Бюрократизмът в държавния апарат и социалистическата демокрация" е една от първите книги, които атакуват теоретически основите на бюрократично-тоталитарната система у нас. Тя е и една от първите забранени книги у нас. Тежки административни конфликти пораждат и последвалите му научни съчинения. Книгата му "Основните права на гражданите в HP България и тяхната правна защита"е "арестувана" близо 10 години, тя успява да излезе едва през 1990 г.

Твърде значително е и публицистичното творчество на проф. Велко Вълканов. В течение на години той публикува редица остро критични статии, посветени на жизненоважни проблеми.

Политическото съзряване на Велко Вълканов започва още преди 9 септември 1944 г. под влиянието на баща му - земеделец, антифашист. След 9 септември 1944 г. става член на Земеделския младежки съюз, където заема редица ръководни длъжности. С това завършва участието му в политическите организации. Той разбира, че при условията на тоталитарната система двете политически партии БКП и БЗНС биват използвани като средство за кариеристично преуспяване. Ето защо въпреки силното си политическо чувство Велко Вълканов решава да остане безпартиен. Но той не крие своите политически пристрастия. Според собствените му думи той се намира "в ляво от центъра". Симпатиите муса на страната на хората на труда. В неговата скала на ценностите човекът заема първо място, поради което той брани правата на човека независимо от неговата социална, политическа и етническа принадлежност, от неговото вероизповедание. Изключително устойчив в отстояването на своите убеждения. Безкористен, неподкупен и честен в общественото си поведение. Откровен и чист в отношенията с хората. Високопринципен, с призната компетентност в сферата на правнополитическите проблеми и държавното управление.

Проф. Велко Вълканов е неженен. Живее с майка си в малък двустаен апартамент.

Народен представител е в Седмото Велико народно събрание и в сегашното36-о Обикновено народно събрание.

Отговорен секретар е на Комитета по правата на човека.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ

Роден на 17 декември 1938 г. в гр. Садово, Пловдивско, в учителско семейство.

Завършва руската гимназия в София през 1956 г. и Висшия химикотехнологичен институт през 1962 г. с отличие. Инженер химик, ст.н. сътрудник. От 1962 до 1965 г. е асистент във Висшия институт за хранително-вкусова промишленост (ВИХВП) в Пловдив. От 1965 до 1969 г. е аспирант в Института по органична химия (ИОХ) на БАН, където защитава дисертация по квантова химия. От 1970 до 1990 г. работи като научен сътрудник и ръководител на секция "Аналитична" в Научноизследователския химикофармацевтичен институт (ДСО "Фармахим").

Научните му изследвания са в областта на теоретичната химия и физичните методи за анализ на лекарствени средства. Член е на Американското дружество за приложна спектроскопия.

През януари 1989 г. става член на Независимото дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ), а от октомври 1989 до октомври 1990 г. е негов председател.

Един от учредителите на Съюза на демократичните сили.

Представител на НДЗПЧ и говорител на СДС на кръглата маса.

Депутат във Великото народно събрание 1990-1991 г. от община "Червена звезда" - София. Един от създателите на проекта за новата конституцияи по-точно на текстовете, свързани с правата и задълженията на гражданите.

Като депутат твърдо и категорично защитава позициите си и парламентарната демокрация, която става причина за разрив с лидерите на СДС и за излизането му от парламентарната група на СДС през ноември 1990 г.

Многобройните му публикации в печата са свързани с проблемите на човешките права, с нарушенията на законите и правата на гражданите след 10 ноември 1989 година, с дейността на Движението за права и свободи.

Той е един от жалбоподавателите пред Конституционния съд за забрана на политическата дейност на ДПС и защита на конституцията.

Румен Воденичаров е излязъл от Комсомола през 1962 г. Не е членувал никога в политическа партия.

Участвал е в правозащитни форуми във Виена, Копенхаген, Ню Йорк (1990г.)

Заместник-председател е на правозащитния комитет "Хелзинкски наблюдател - България".

От 1980 до 1991 г. Румен Воденичаров е участвал и ръководил девет експедиции в Хималаите, Каракорум и Новозеландските Алпи. От 30 години е член на планинската контролно-спасителна служба. Известен планинар и пътешественик.

Румен Воденичаров има три дъщери.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ - РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ

Ние взехме едно трудно решение - да участваме в президентските избори, насрочени на 12 януари 1992 година. Приехме това решение, водени от убеждението, че президентската институция трябва да престане да е част от структурата на една или друга партия. Като олицетворение на единството на нацията президентът трябва да служи не на отделни партии, а на целия народ.

Изминалият период от близо година и половина показа, че предоставените на президента конституционни правомощия не всякога се използват в съответствие с техния смисъл. Те не съдействат достатъчно за преодоляване на общата икономическа, политическа и духовна криза.
 Демократичното развитие на страната ни е сериозно нарушено. Потъпкват се основни демократични, социални и правни принципи. Тоталитаризмът се възражда под ново име, но със същата си природа. Икономическото развитие на страната е без компетентно ръководство. Производството, потиснато от огромния лихвен процент, все повече намалява. Печеливши и днес предприятия са пред разруха. Безработицата неудържимо расте. Приватизацията съзнателно се задържа от хора, чийто единствен идеал е реституцията. Характерното за България кооперативно движение се разгромява, трудещите се селяни са застрашени от обезземляване. Бедността взема трагични размери. Изнемогващи социални слоеве цинично са обвинени в старчески егоизъм. Националната ни култура се руши от примитивни пазарни концепции. Нравствеността непрекъснато спада, престъпността и другите правонарушения непрекъснато се увеличават. Правата на българския гражданин са отново под заплаха. Хиляди хора биват уволнявани единствено заради политическите си убеждения. Цели министерства и други учреждения преднамерено се закриват, за да могат да бъдат прогонени политически неугодни лица. В ход е реставрация, която ще раздели обществото ни на враждуващи групи. Външната политика на страната е нестабилна, противоречива и не всякога достойна. Националната сигурност е сериозно застрашена. В това размирно време, когато Балканите отново са обхванати от междунационални конфликти, лекомислено се разграждат жизненоважни за държавата ни структури и институции.

Особено застрашено е националното единство. Определени сил насаждат сепаратизъм и етническа изолация.

На всичко това трябва да се сложи край.

Президентската институция трябва да се издигне до равнището на поставените й от конституцията общонационални задачи.

Избраният за пръв път пряко от народа президент трябва да бъде надежден гарант за спазването на конституцията и законността в Република България.

Ние твърдо заявяваме, че ако получим вашето доверие, ще работим с най-високо чувство за отговорност и с цялата си гражданска почтеност за развитието на България като демократична, правова и социална държава.

Ние ще вложим своите сили и способности за политическото, икономическото, духовното и нравственото възраждане на нашето общество.

Ние ще браним правата и законните интереси на всички граждани независимо от техните лични и социални качества и партийни пристрастия.

Ние ще защитаваме и укрепваме националното единство, ръководени от съзнанието, че без национална консолидация българският народ няма бъдеще.

Ние ще се придържаме към принципите на една независима и реалистична външна политика. Като балканска държава ние ще поддържаме възможно най-добри междусъседски отношения, като европейска държава ще работим за достойно място в Европейската общност, а като част от световната общност ще търсим приятелството на всички народи - близки и далечни.

БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ!

Ние се нуждаем от вашето доверие. Само заедно с вас можем да осъществим целите на нашата демократична платформа.

Членове и симпатизанти на БЗНС (е), БЗНС- Н. Петков, БСП, Българския демократичен център, БСДП, "Екогласност", Зелената партия, на другите демократични и патриотични партии и организации. Нашата съвместна дейност във и извън парламента доказа, че можем да се ръководим от общочовешки ценности и се стремим към общи цели. Трябва да работим заедно за преуспяването на нашата родина.

Безпартийни български граждани!

Издигнете ролята на безпартийните, като застанете зад нас! Вие знаете,че без да сме били политически безразлични, винаги сме били безпартийни.

Български граждани! Нека се обединим в името на най-скъпото ни - нашето отечество Република България!

София, декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ АНДОН КОЛЕВ ДОНЧЕВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ШКУТОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ГЛАС ЗА БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕТОДИ ТОШКОВ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА.


Смятаме, че в Народното събрание трябва да бъде внесен и ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЕЗДОМНИТЕ И ГЛАДУВАЩИТЕ. Съзнавам, че такъв закон не прави чест на нито един народ. Но също така си давам сметка, че при сегашното бедствено положение на икономиката липсата на стряха и гладът в скоро време ще станат наше ново бедствие. Непосилните наеми ще изхвърлят на улицата хиляди хора. Ножицата между растежа на цените и растежа на доходите ще се разтваря все повече. Изходът освен в бързото съживяване на националната икономика е и в РЯЗКОТО СЪКРАЩАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОГРОМНАТА ДЪРЖАВНА БЮРОКРАЦИЯ. Тоталитарната епоха ни остави в наследство една от най-безумните бюрократични системи, а през последните две години политическите сили не направиха много за нейното опростяване.

Необходимо е да се промени и законодателството, осигуряващо ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. Държавата не може и не трябва да се отказва от този свой дълг. Примерът на цивилизованите и икономически развитите държави в тази област е показателен. Аз отричам уродливото съществуване на така наречената "безплатна медицинска помощ", но днес всеки българин, който има нужда от медицинско лечение, трябва да бъде подпомаган най-напред от държавата. Дори когато лечението се извършва в частни медицински заведения. Законът трябва да регламентира правила, при които с усилията и със средствата на държавата, синдикатите и гражданите да се създаде сигурност за здравното лечение на всеки българин.

Нашето общество се нуждае от ново устройство на ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА. В тези области имаме традиции и постижения с международен престиж. СРЕДНОТО образование трябва да остане изцяло на държавна издръжка, а в разходите за ВИСШЕТО да участват със свой дял държавата и фирмите - частни, кооперативни, акционерни и държавни. Трябва дълбоко да осъзнаем, че ВСЯКА ИНВЕСТИЦИЯ В СИВОТО ВЕЩЕСТВО НА НАЦИЯТА Е ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩИЯ Й ПРОСПЕРИТЕТ. Със законодателно установен статут науката следва да бъде стимулирана със средствата на държавата,на частните фирми и с чужди инвестиции, за да може по-лесно да се адаптира към пазарните условия, включително и като получи стимулиращи облекчения - данъчни, кредитни, митнически.

Разрухата, обхванала страната ни, засяга и КУЛТУРАТА, която се чувства като заварено дете. А тя е имала и ще има свои върхове в литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното, архитектурата. Сега е застрашена по два начина - бавна гладна смърт и неудържима агресия на чужди културни образци.

Нашият народ е с драматична съдба, но в най-драматичните и трагичните периоди от своята история той е съумявал да съхрани и развие собствената си култура. Такъв е и сегашният период. Като учен и бизнесмен аз съм дълбоко убеден, че ЗАРАЖДАЩИЯТ СЕ БЪЛГАРСКИ ЧАСТЕН БИЗНЕС, АКО НЕ ИСКА ДА РИСКУВА БЕЗНАДЕЖДНО ДА СЕ ОТКЪСНЕ И ДОРИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА НАРОДА, ТРЯБВА ДА СЕ НАГЪРБИ И С РОДОЛЮБИВАТА МИСИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НЕ САМО НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА, НО И НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.

У нас обаче частният бизнес, който е един от източниците на меценатство в цивилизованите държави, още не е стъпил на краката си в степен, която да му позволи да се нагърби с тази роля. Като безпартиен президент ще използвам максимално конституционните си пълномощия, както и връзките си с бизнеса в страната и в чужбина, за да бъде спасена българската култура.

Ще подкрепя активно и внасянето в Народното събрание на проектозакон за подпомагане на СЕМЕЙСТВАТА С МАЛКИ ДЕЦА. Отглеждането на невръстните е тежко материално бреме за всяко семейство. Днес то става още по-тежко. Нямаме право да допуснем да намалее раждаемостта, която и без това е стигнала критична граница. Помощта трябва да се насочи към онези, които най-много се нуждаят от нея - семействата с малки и най-ниски доходи, безработните родители, самотните майки. От специална законова защита се нуждае осиновяването, защото няма да бъдат малко тези, които, притиснати от надвисналата мизерия, ше стигнат до решението да се откажат от новороденото си дете.

Престъпление срещу правата на човека, срещу правото на всеки на чист въздух, чиста вода, чиста земя е замърсяването на природата. Ако бъда избран за президент, ще обръщам специално внимание на екологичните проблеми. Икономиката и екологията веднъж завинаги трябва да заживеят като близнаци. Здравето на хората е по-ценно от замърсяващите околната среда производства. Затова първото изискване към новите СОБСТВЕНИЦИ НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Е ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВА, които трябва да се повишат до стандартите на развитите държави. Не бива да се допуска България да стане обетована земя за чуждите инвеститори поради понижени екологични стандарти и свързаните с тях минимални разходи. Асоциирането ни към Европейската общност с тенденция към ангажиране на България като пълноправен член на всички нейни структури ще помогне значително и за УЕДНАКВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НИ СТАНДАРТИ В РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. Значителни възможности за решаването на екологичните проблеми съществуват и при преструктурирането на националната икономика.

Като безпартиен президент, на когото конституцията повелява да "олицетворява единството на нацията", ще се стремя със всички свои действия да допринасям за това единство. За съжаление то сега е дълбоко нарушено не само от противопоставянето на политическите сили, но и от развихрилите се ЕТНИЧЕСКИ ВРАЖДИ. Причините са дълбоки и комплексни. Някои са пуснали корени в далечното и в близкото минало, други са резултат от сегашната икономическа, социална и политическа ситуация в страната, трети се формират под въздействието на определени интереси на съседни или отдалечени държави.

Нашата, а и световната практика обаче показва, че етническите различия се изграждат в етническа вражда под решаващото въздействие на два фактора: първо - грубото погазване на човешките права на една етническа група от друга, и второ - кризата в икономиката и свързаните с нея последици като безработицата, инфлацията, мизерията, страха за утрешния ден.

Първият от тези фактори вече категорично е отхвърлен от новата Конституция на Република България. Като се опира на всички най-важни международни договори за защита на политическите, гражданските, социалните, икономическите, културните и етническите права на хората икато признава предимството на международните норми пред тези на вътрешното законодателство, конституцията дава равни права на всички граждани на Република България. Юридическото гарантиране на човешките права и на равенството в правата обаче трябва да има и фактическо покритие. Като безпартиен президент ще отдам значителна енергия и време, за да направя така, че ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, отнасящи се до ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ В ЖИВОТА.

Не може да се постигне стабилен етнически мир в страната, ако политическите сили не престанат да манипулират различните етнически групи и да се ръководят от конюнктурни съображения и интереси. Именно тук ЕДИН БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ БИ МОГЪЛ ДА ПОЕМЕ РОЛЯТА НА БЕЗПРИСТРАСТЕН АРБИТЪР СРЕД ЕТНИЧЕСКИ ВСТРАСТЕНИТЕ ПОЛИЦИТИ.

Огромно завоевание на новата българска демокрация е, че тя измина безкръвен следтоталитарен път. Неоценима заслуга за това имат ОРГАНИТЕ НА РЕДА И АРМИЯТА. Като безпартиен президент и "върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България" (чл. 100 от конституцията) никога няма да злоупотребя с дадените ми пълномощия. Българската армия се нуждае от закон, който ясно и точно да определи нейното място в нашето общество, да издигне професионалния и обществения престиж на военнослужещите. Българската армия трябва да е гарант на националната сигурност на страната, стабилизиращ фактор на Балканите. Вярвам в разума на политическите сили в Народното събрание и извън него, които са единодушни, че поддържането на въоръжените сили трябва да бъде на равнището на "разумната отбранителна достатъчност."

Президентът играе важна роля и във ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА. В тази област имам намерение да провеждам такава политика, която максимално да отстоява националните ни интереси, като отчита особеностите на съвременния свят. Имам идея да се създаде Балканска икономическа зона, която ще допринесе за сигурността и за мира на Балканите.

Сега в съвременния свят двуполюсното геостратегическо противоборство е сменено от многополюсно геоикономическо съперничество, в което се намесват и силни геополитически фактори. Формират се нови регионални центрове на сила - в Северна Америка (САЩ, Канада, Мексико), в Европа (ЕО и ЕАСТ, с потенциалното включване на държавите от Източна Европа, а може би и на ССД), Далечния изток. Успоредно с това се засилва глобалният характер на икономическите и политическите връзки и взаимодействия. При тази ситуация пред Република България все още стои задачата да определи къде да концентрира своята конкурентна енергия в глобалната икономика. Аз мисля, че мястото ни е в Европа, че трябва да си сверим часовниците по Гринуич.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
ОЩЕ СЕГА ЗАЯВЯВАМ - ако бъда избран, НЯМА ДА СЕ КАНДИДАТИРАМ ПОВТОРНО ЗА ПРЕЗИДЕНТ. СМЯТАМ, ЧЕ НА БЕЗПАРТИЙНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЕДИН МАНДАТ ОТ ПЕТГОДИНИ Е ДОСТАТЪЧЕН. Многомандатността може да възпроизвежда рецидиви от тоталитарното минало и да превръща президента в тотем за нечистоплътни кариеристи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 20 И 21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ИЗОПАЧАВАНЕ НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА ОТ В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


Ние, делегатите на Националната конференция на Българската социалдемократическа партия (БСДП), протестираме остро срещу поредната фалшификация на официоза в-к "Демокрация". В брой 303 от 21 декември 1991 г. на вестника отново беше изопачено името на нашата партия, катотя беше наречена БСДП(Д).

Съдът е регистрирал една Българска социалдемократическа партия с председател д-р Петър Дертлиев, без инициали и тирета, която е член на Социалистическия интернационал. Друга БСДП в България няма.

Ние се питаме кого обслужва това осакатяване и изкривяване на името и на лицето на една уважавана от българския избирател политическа сила, приложени в информацията, отразяваща подкрепата ни за кандидатурата на д-р Желю Желев за президент.

Заявяваме, че отсега нататък за всяко фалшифициране на името на БСДП ще се обръщаме към съдебните органи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП), СЪСТОЯЛА СЕ НА 20 И 21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, ЗА СВИКВАНЕ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ РЕДОВЕН КОНГРЕСНА ПАРТИЯТА.


Като изхожда от изменената политическа и социално-икономическа обстановка в страната и от настъпилите в Българската социалдемократическа партия (БСДП) промени, Националната конференция

РЕШИ:

1. Възлага на Националния комитет на БСДП в съответствие с чл. 29 от устава да организира 39-тия редовен конгрес на партията през пролетта на 1992 година.

2. Конгресът да се занимае със следните основни въпроси:

- хода и перспективите за развитие на процеса на преход към демокрацияи към пазарно стопанство и със стратегията на БСДП;
- идейното и организационното състояние на БСДП, проблемите на взаимодействието между местните, регионалните и националните структурина партията и контактите на партията с обществото;
- изработване и приемане на нова политическа платформа на БСДП;
- промени в устава на партията;
- избор на нови ръководни органи.

3. Във връзка с тези въпроси да се открие вътрешнопартийна дискусия настраниците на вестник "Свободен народ” и в другите издания на БСДП.

4. За подготовката на 39-тия конгрес на БСДП Националната конференция избира следните комисии:

- комисия по подготовката на конгреса;
- комисия по проекта за промени в Устава на БСДП;
- комисия по политическите проектодокументи на конгреса.

5. Потвърждава политическото си доверие към Националния комитет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ - ОГНЯН САПАРЕВ ПО ПОВОД ОТКАЗА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ДА УЧАСТВА В ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСПУТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ.


Както е известно на българската общественост, с писмо от 16 декември 1991 г. Атлантическият клуб в България покани за публичен диспут по проблемите на националната сигурност пет кандидатпрезидентски двойки. Мястото, програмата и всички технически въпроси бяха уточнени и писмено изложени в това писмо. Днес ние констатирахме, че г-н Желев е отклонил поканата за участие в този диспут. Поради това организаторите са се отказали от идеята за провеждането му.

Искаме да привлечем вниманието на обществеността в страната и в чужбина към факта, че г-н Желев продължава да бяга от всякакви сериозни дискусии както с българските граждани, така и със своите сериозни конкуренти, показали с досегашния си обществен и професионален живот високи качества.

Ако г-н Желев няма от какво да се срамува за водената от него външна политика през изминалия период, кои са мотивите, които го карат да се страхува?

Ако г-н Желев има защитима концепция за бъдещата външна политика на страната ни, кое го кара да бяга от честните професионални дискусии?

Много бързо г-н Желев доби вкус към властта и поведението му показва че е готов с всички позволени и непозволени средства да се държи за нея. Не е много далеч времето, когато той политиканстваше пред нашия народ, че нито той, нито СДС се стремят към политическа власт и обявяваше за еретици тези в средите на опозицията, които защитаваха тезата, че СДС трябва да се стреми към такава власт. Ние наистина започваме сериозно да се объркваме, опитвайки се да разберем в кои моменти от своя живот г-н Желев е говорил истината. Оценяваме неговото поведение като недостойно за един истински кандидат за президент на нашата страна. Убедени сме, че тази слабохарактерна позиция не помага на развитието и укрепването на демокрацията. Напротив, това е една ретроградна позиция, която ни връща назад в годините на информационното затъмнение и на максималното използване на държавните институции в полза на определени личности или групи. През изминалия период г-н Желев показа изключителен вкус към властта и ниска заинтересованост към обществото.

Ние сме убедени, че заетата от г-н Желев позиция подобрява много шансовете за успех на нашия екип, който няма от какво да се срамува и е готов да обсъжда всички проблеми пред заинтересованите български граждани без задкулисни споразумения, машинации и други процедури, останали в наследство от изминалите трудни десетилетия за страната.

България заслужава достоен президент, затова девизът ни остава "Сендов президент е равно на ДЕМОКРАЦИЯ С ДОСТОЙНСТВО".

София, 24 декември 1991 г.

ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ - СЕНДОВ-САПАРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ" - "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛКИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".
Документът е адресиран до обществеността и синдикалните организации в България, до международните синдикални организации и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви с тревога, че в КТ "Подкрепа" и най-вече в нейния Изпълнителен съвет (ИС) болшевизмът, опиран на личности с деформирано тоталитарно мислене и действия, погазва всяка законност и демокрацията. Изпълнителният съвет, съставен в нарушение на чл. 40 от действащия Устав на КТ "Подкрепа", тотално манипулира Конфедеративния съвет и чрез заплахи му налага един застрашителен екстремизъм.

Връх на това е взетото днес, 23 декември 1991 г., решение на Конфедеративния съвет изцяло в разрез с принципа на децентрализациятаи правото на свободно сдружаване, залегнало в международна конвенция’87, както и на Устава на КТ "Подкрепа" да "изключат" организации, учредителки на тази конфедерация.

Истинските причини за това са изразяването от тези организации свободомислие и протестът им срещу антисиндикални действия на ИС на КТ"Подкрепа". Тези организации категорично се противопоставиха на тенденциите да бъде атакувано първото антикомунистическо правителствов страната, преди то да е доказало своята дееспособност, както и на искането на Константин Тренчев да не се подкрепят кандидатурите на СДС за президентските избори. Нашият електорат е гласувал за това правителство и категорично се противопоставя на опитите да му се попречи то да работи под благовидния предлог на немотивирани синдикални искания. Апетитите на г-н Тренчев към президентския пост не само са неоснователни, но и опасни. Противозаконното "изключване" на непослушните организации цели заздравяване позициите на г-н Тренчев пред предстоящия конгрес на КТ "Подкрепа", като се извращава идеята и се погазват всички принципи, с които изграждахме "Подкрепа", превръщайки организацията в една опасна болшевишка машина за гласуване, чието най-подходящо име би било "Единство".

Демокрация с погазване на инакомислието не се създава; демокрация с погазването на законите не е възможно.

Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" е задгърбил синдикалните интереси на нашите членове и вместо да се занимава с онова, което би възстановило икономиката, за да се гарантират работните места, да се гарантират работните заплати, да се осигури и гарантира участието в процеса на приватизация, се е съсредоточило върху придобиване на безконтролна централизирана власт.

Нашите членове искат хляб и работа, а ИС на КТ "Подкрепа" поддържа номенклатурни административни ръководители, против които организациитеи колективите по места са застанали.

Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" и лично г-н Тренчев не са дали все още отчет за получените международни помощи за синдиката и къде се потънали те.

Ние се обръщаме към цялата общественост с призива: "Не позволявайте беззаконието и болшевизмът да се възцарят отново в нашата обрулена страна."

София, 23 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПАМЕТНА ЗАПИСКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ И ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА Й С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ИЗРАЗЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН И ЦЕНТЪР (БДЦ). Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,

Като председател на Българския демократичен център (БДЦ) имам високата чест да се обърна към Вас и да изложа неговото становище по основните въпроси, свързани с ролята на извънпарламентарната опозиция в условията на прехода към гражданско демократично общество, както и по някои въпроси от текущата политика на управляващата политическа сила - СДС.

Известно е, че извънпарламентарната опозиция е необходим елемент на всяка демократична политическа система, изградена в свободното гражданско общество. Извънпарламентарната опозиция може и трябва да бъде полезна на обществото и на държавата независимо от обстоятелството, че не е представена в парламента.

БДЦ е политическа формация, която представлява част от извънпарламентарната опозиция и в това си качество счита, че трябва да бъдат създадени условия за неговото нормално функциониране и активно участие в обществено-политическия живот.

Нашите предложения са следните:

1. Да се създадат условия за регулярни контакти между БДЦ и висшите органи на държавната власт в следните направления:

- представители на ръководството на БДЦ да присъстват на официални работни срещи при президента, председателя на Народното събрание и при председателя на Министерския съвет;
- да се запознава ръководството на БДЦ с информацията, свързана с вземането на важни политически решения и да се изслушват неговите становища;
- да се даде възможност на представители на БДЦ да присъстват на пленарните заседания на Народното събрание и на заседанията на неговите комисии, като им се предоставя необходимата информация;
- да се даде възможност на представители на БДЦ да присъстват на заседания на правителството и на неговите работни органи, като им се предоставя необходимата информация.

2. Да се създадат условия за участие на БДЦ в дейността на местните органи на държавната власт в следните направления:

- представители на местните ръководства на партиите, обединени в БДЦ, да имат регулярни контакти с кметовете и председателите на общинските съвети, да получават информация за тяхната дейност, да имат възможност да излагат своите становища по нея, както и да поставят свои искания;
- да се изслушват становища и предложения по назначаването на длъжностни лица като областни управители, околийски началници и др. служители;
- да се създават условия за нормална работа на извънпарламентарните политически сили като: отпускане на помещения за клубове, създаване на материални условия за работата на общинските съветници, заместник-кметове, избрани с бюлетините на политическите сили в БДЦ, и т.н.

3. Да се възстанови практиката за провеждането на консултации между политическите сили с участие и на извънпарламентарната опозиция при президента на Републиката с оглед изработване на обща политика по въпросите, които засягат нацията като цяло и имат решаващо значение за нейното бъдеще.

Считам, че трябва да положим сериозни усилия в изграждането на нашата бъдеща политическа система и че сега е времето за това.

Към паметната записка прилагам:
- Заявление за учредяване на БДЦ;
- Програмна декларация на БДЦ;
- Становище на БДЦ по някои актуални политически и икономически въпроси.

Разчитам на вашата отзивчивост и се надявам, че ще ми бъде дадена възможност за лична среща с вас, на която да получа отговор на поставените въпроси.

София, 18 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДЦ: Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР (БДЦ) ПО НЯКОИ АКТУАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА И ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Въпросите, които считаме за особено важни и които трябва да бъдат отговорно разгледани в най-общ план, се делят на две основни групи:


I. ПОЛИТИЧЕСКИ

- Българският демократичен център (БДЦ) категорично настоява правителството на Република България да вземе твърдо становище, като осъди великосръбския шовинизъм и жестокия титовски комунизъм и да направи първи стъпки за признаване на Словения, Хърватско и Македония;

- БДЦ протестира и предупреждава, че няма да допусне спуснатото информационно затъмнение, което се изразява в отказване на достъп до националните средства за масова информация, Българско радио и Българска телевизия, да продължава. Ние смятаме, че е недопустимо последните да обслужват само парламентарните политически сили, които разполагат на практика с 2/3 от избирателните гласове. По добре познатот миналото начин експертите на БДЦ фактически са отстранени от публичните дискусии по хода на икономическата реформа;

- БДЦ категорично възразява срещу опитите на изпълнителната власт да закрива вестници, списания, а дори и телевизионни програми поради несъгласие с линията, която те провеждат;

- БДЦ счита за абсолютно безотговорна пасивността на прокуратурата при системните нарушения на конституцията и закона от страна на КТ "Подкрепа". Ние не можем да се съгласим самоуправството да измества върховенството на закона.

- БДЦ не разбира поведението на националните Българско радио и Българска телевизия, които дават трибуна на самозабравили се политицикато Едвин Сугарев да заявяват, че не признават решенията на съда в Република България. Ние считаме, че в демократичните страни законът енад всичко и над всички;

- БДЦ смята за крайно опасни призивите за насилие, изразени от парламентаристите Георги Марков (СДС) и Ахмед Доган (ДПС) в българския парламент;

- БДЦ е принуден да се разграничи от недемократичността на СДС и ДПС, изразени чрез досега приетите закони за извънсъдебни репресии;

- БДЦ счита, че грубото намесване поради тяснопартийни интереси в съдебната власт е опасен рецидив от миналото и категорично се противопоставяме на действията на СДС да постави в зависимост съдебната власт от изпълнителната;

- БДЦ категорично ще се противопостави на започналите репресии по политически причини, предприети от управляващата коалиция. Уволненията на членове и симпатизанти от политическите сили, извън СДС, са абсолютно недопустими.


II. ИКОНОМИЧЕСКИ

- БДЦ не може да приеме факта, че правителството чрез отказа си да представи програма за своята дейност, лишава парламента и демократичната общественост от възможност за публичен контрол;

- БДЦ е обезпокоен от пълната централизация на икономическата власт в ръцете на министъра на финансите, което се изразява в:

1. Целенасочено забавяне на реформата в банковото дело, с което се отнема възможността за създаване на реални частни банки.
2. Липса на съвременен закон за данъчното облагане, което на практика води до непосилни данъци, задушаващи частната инициатива.
3. Административно преструктуриране на държавните фирми.
4. Закриването на Министерството на външноикономическите връзки.
5. Протакането на приемане на закона за сметната палата.

- БДЦ счита за грешен подхода въпросът с реституцията да се решава частично, а не като неразривна част от процеса на приватизацията;

- БДЦ заявява, че за забавянето на процеса на приватизацията отговорност не трябва да носи Великото народно събрание, а групата на 39-те, лично г-н Ал. Джеров и правителството на г-н Попов, защото чрез спекулативно използване на думата реституция целенасочено не допуснаха още през месец март готовия законопроект до пленарната зала;

- БДЦ счита за грешка намерението грубо да се внесе промяна в Закона за кооперациите, което на практика изпразва от смисъл същността на нормалното кооперативно движение като такова на дребни частни собственици;

- БДЦ счита, че липсата на синхрон в икономическото законодателство води единствено до невъзможността да се защитят икономическите интереси първо на българските граждани, а след това на чужденците. Като пример могат да бъдат посочени поправките в Закона за земята и в Закона за чуждите инвестиции.

София, 18 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА СРЕЩА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СГРАДАТА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ В СОФИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА.


Днес в сградата на Министерския съвет се състоя среща на министър-председателя Филип Димитров с председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия Жан Виденов. Присъстваха министри, ръководители на ведомства, кметът на София Александър Янчулев, председателката на Парламентарния съюз за социална демокрация Нора Ананиева, членът на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП Дончо Конакчиев.

Обсъдени бяха конкретните предложения на ръководството на БСП за изпълнението на решението на 40-я конгрес на Социалистическата партия за предоставяне на сградата на Партийния дом в София за нуждите на науката и културата.

Разговорите бяха конструктивни и делови, но не се стигна до съгласувано решение на точния срок, в който ще се предоставят помещенията за нуждите на Висшия партиен съвет и за ангажиментите на правителството по финансовото и материалното осигуряване на предаването и приемането на сградите. Отхвърлена бе идеята на ръководството на БСП за подписването на споразумителен протокол по тези въпроси между двете страни.

Представителите на БСП в срещата изразяват надежда, че решението за продължаване на контактите по обсъжданите проблеми ще доведе до тяхното преодоляване на взаимно приемлива основа. В същото време буди недоумение фактът, че в Министерския съвет и особено в Столичната община няма яснота и конкретни виждания за механизмите по изпълнението на един закон, който управляващата коалиция СДС-ДПС внесе и силово наложи с голям пропаганден шум. Съществува опасност обективните трудности да се използват за протакане и за поставяне на БСП в практическа невъзможност да действа.

Във връзка с всичко това след срещата председателят на Висшият съветна БСП Жан Виденов

З А Я В И:

1. Партийното ръководство потвърждава готовността си да изпълни решението на 40-я конгрес на БСП за предоставяне на Партийния дом за нуждите на науката и културата още до края на тази година. Затова от утре, 25 декември 1991 г., председателят на партията и Изпълнителното бюро преустановяват дейността си в Партийния дом и ще продължават своята работа в наето за целта хотелско помещение. В сградата остават огромните библиотечни, архивни и материални фондове, които не могат да бъдат преместени без помощта на държавните органи, както и минималният брой служители, заети със съхраняването им.

2. Считано от 1 януари 1992 г. Висшият съвет на БСП не е в състояние повече в условията на конфискация и блокирани сметки да финансира поддържането на сградата на Партийния дом в София. Трудовоправните процедури за освобождаването на техническия персонал са започнали и ще приключат до 1 януари 1992 г. От тази дата единствено правителството е отговорно за цялостното поддържане на сградата и за опазването на помещаваните в нея изключителни ценни библиотечни, архивни, художествени и материални фондове.

3. Настояваме правителството да покаже на дело своята принципност, безпристрастност, деловитост и добронамереност, като предостави на ВС на БСП в най-кратки срокове подходяща сграда и имущество в София, съизмерими с тези, предоставени на СДС през последните две години.

Така ще отпаднат всякакви съмнения за каквато и да е умисъл в създаването на трудности и препятствия пред дейността на БСП в изключително сложната и динамична политическа обстановка в страната - преди всичко президентската предизборна кампания, подчерта в заключение председателят на ВС на БСП Жан Виденов.

София, 24 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


09:50:27
29.12.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.

 

----------------------------------------------------------------------

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Имаме удоволствието да Ви поканим да се абонирате (или да подновите абонамента си) за ежедневния документално-справочен бюлетин на Пресслужба "Куриер" - единственото по рода си издание за автентична алтернативна политическа, обществена и синдикална информация.

"Куриер" не е развлекателно четиво. Ние не продаваме услуга. Ние задоволяваме потребност от точна информация за идейните платформи, програмите, уставите, становищата, стратегията и тактиката на политическите, обществените и синдикалните сили в България.                                                    
Ние сме акуратен и незаменим помощник на всички, които отразяват и изследват многоплановите процеси и явления в живота на страната след 10 ноември 1989 година. Материалите, които ни предоставят над 110 регистрирани политически партии и повече от 350 обществени организации, движения, клубове и синдикални централи, се публикуват в "Куриер" задължително в пълен текст. В продължение на повече от две години ние ежедневно доказваме своята обективност и безпристрастност.
 Бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е наистина трибуна на политическия, обществения и синдикалния плурализъм.

Наред с досегашната информация, през 1992 година документално-справочният характер на изданието ще бъде разширен с: периодично обновяван регистър (сверен със съдебните органи) за всички политически, обществени и синдикални структури; всеки материал ще бъде придружен от кратка "визитна картичка" за организацията, която го е предоставила за публикуване; собствени анкети (интервюта) по кардинални проблеми на обществено-политическото и икономическото развитие на страната.

Както по време на организирането и произвеждането на изборите за Народно събрание и местни органи на властта през октомври 1991 година, така и сега за предстоящите президентски избори през януари 1992 година, Централната избирателна комисия предостави на Пресслужба "Куриер" изключителното право да разпространява в пълен текст всички решения и други документи. Така че нашият бюлетин ще бъде единственото издание, което ще съдържа пълния комплект от документи на ЦИК.

И накрая едно важно уточнение: абонирането за бюлетина на Пресслужба "Куриер" може да се извърши по всяко време за срок по желание на абоната. Молбата ни е ако абонаментът е за един месец, то той да се прави до 27-мо число на предидущия.

Цена на абонамента:

за 1 месец..................262 лв.
за 3 месеца................ 788 лв.
за 6 месеца............... 1575лв.
за 12 месеца ..............3150 лв.

Абонаменти се приемат в сградата на Българска телеграфна агенция, София 1040, бул. "Тракия" 49, партер, Служба "Абонамент", тел. 73-37-231 и 70-51-94

Приемете нашите почитания

Стефан Господинов
Ръководител на Пресслужба "Куриер"

----------------------------------------------------

БТА
основана 1898

БТА предава за абонати в България и чужбина денонощно по телетипен канал в различни емисии с най-актуална информация за света и България.

БТА издава 30 бюлетина и справочника с информация за България и света. От тях можете да почерпите разнообразна и специализирана информация за събитията по света, международния бизнес и търговия, публикации в чуждия печат. В бюлетините на БТА може да прочетете как гледа светът на България, както и да се осведомявате най-бързо за всички аспекти на живота в България - вътрешна политика, спорт, икономика, култура.

БТА издава 3 бюлетина на английски език с информация за страната и Балканите.

БТА издава най-четеното в България седмично списание „Паралели“ и специализираните седмичници „ЛИК“, „Наука и техника“ и „По света“.

БТА има квалифицирани фотографи и цветна фотолаборатория, които изпълняват всякакви поръчки с гарантирано най-високо качество.

БТА разполага със собствена хотелска база и леки автомобили под наем за чуждестранни журналисти и специалисти, на които осигурява преводачи и шофьори и урежда програми, посещения, интервюта и срещи, и им предоставя телекомуникации.

БТА има печатна база, която приема поръчки за печатарски услуги.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И АБОНАМЕНТ ЗАПОВЯДАЙТЕ В ТОКУ ЩО ОТКРИТИЯ ФИРМЕН МАГАЗИН НА БТА:

бул. „Тракия“ 49, София 1040 телефони: 73-37-380    88-21-34     87-47-46    73-37-232
факс: 80-24-88