28 декември 1991

София, 28 декември 1991 година
        Брой 253 (528)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 28 декември - ПРЕДСТАВЯМЕ НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА АНДОН КОЛЕВ ДОНЧЕВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ШКУТОВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. Кандидатурата е издигната от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ГЛАС ЗА БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ" с председател Методи Тошков. БЮЛЕТИНА - БЯЛА.


Следват биографиите на кандидатите и пълен текст на предизборната им платформа.


АНДОН ДОНЧЕВ

Роден на 24 октомври 1946 година в Търговище. Завършва средното си образование в Техникум по механотехника в Шумен. Учи във военно училище и завършва задочно Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. През 1989 година защитава кандидатска дисертация и напуска армията, въпреки престижното назначение в Министерството на народната отбрана (командването на артилерията).

Основава фирмата "ДОНАНД", чийто президент е и до днес. Наред с ръководството на преуспяващата фирма прави и няколко важни научни разработки. През октомври 1991 година разработеното от него лазерно сканиращо устройство за медицински цели е отличено със златен медал на Световното изложение за интелектуална собственост в Брюксел и получава високо признание и във Франция.

Според астролозите Дончев е "черен скорпион". Технократ по поведение и убеждение, точен, последователен, мълчалив, с премерени, но бързи реакции, решителен и с... късмет.

Женен е и има голяма дъщеря - известна естрадна певица, която в Момента е на гастроли в Австрия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 НИКОЛАЙ ШКУТОВ

Роден е на 7 октомври 1942 година в София в учителско семейство. Завършва 14 Единно средно политехническо училище, а след това Висшия машинно-електротехнически институт в София, специалност "Електроника".

Като инженер работи по разпределение в Държавна печатница "Балкан" и сам се нарича полиграф. От 1970 година е в Изчислителния център на Централния кооперативен съюз, а след това е заместник-директор на ЦППЛ. От 1 януари 1978 година е директор на предприятие за сервизна и изчислителна техника.

Женен е и има две деца. Обича спорта и е добър скиор. Има чувство за хумор и бърза и точна мисъл. Отличава се с толерантност и спокойствие.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП АНДОН ДОНЧЕВ - НИКОЛАЙ ШКУТОВ


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

За първи път в многовековната си история българският народ сам ще избира своя държавен глава.

ИЗБОРЪТ Е СЪДБОНОСЕН, ЗАЩОТО КРЪСТОПЪТЕН Е ДЕНЯТ.

Вече две години страната кипи от политически междуособици, които раздират социалната тъкан на обществото. Парламентът и площадите са разделени на противостоящи лагери. И няма сила, която да ги умиротвори и обедини. Извън парламента останаха представителите на почти една трета от народа, на които се разчиташе, че ще играят ролята на балансиращ център.

На фона на лозунгите и обещанията разрухата на страната се задълбочава с всеки изминат ден: икономиката се гърчи в агония; осиромашаването отнема правото на достойно човешко съществуване на мнозинството от населението; младежта се спъва през безперспективност и става първата жертва на престъпността, спекулата, наркоманията, корупцията; стопяват се нравствените добродетели на българина; вътрешната политика в редица случаи е в услуга на котерийни интереси, а външната се примирява с ламтежите на велики и не дотам велики държави; с непредсказуеми разрушителни последици е развихрянето на етническите страсти. Устоите на нацията се разклащат...

Умиротворяването и обединяването на България е архимедовият лост за нейното спасение. Конституцията на Република България възлага тази трудна мисия на президента. Според член 92 (1) от конституцията той трябва да "олицетворява единството на нацията".

Президент, издигнат от политическа сила, може да бъде президент на България, но не може да бъде президент на ВСИЧКИ българи. В решаващи моменти, от които зависи съдбата на отечеството, той може да предпочете партийните си пристрастия. Урокът от последните години е достатъчно показателен и горчив.

Само човек, необвързан с политически сили и формации, има възможност да се издигне над тяснопартийните интереси, да обедини нацията, да бъде честен и безпристрастен радетел за спазването на конституцията и на законите на Републиката.

Само един безпартиен президент може да компенсира липсата на балансиращ център в парламента.

Само един безпартиен президент може да олицетворява и да отстоява единството на нацията, нейния суверенитет и териториална цялост на държавата.

ДНЕШНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОТЕЧЕСТВОТО НАЛАГАТ БЪЛГАРИЯ ДА ИМА БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ.

В съдбоносни исторически периоди като настоящия българският народ винаги е доказвал, че интересите на Отечеството стоят над всички други интереси.

Ако предпочетете моята бюлетина, обещавам да използвам всички възможности, предоставени ми от конституцията, за да гарантирам максимално бързото и минимално болезненото за мнозинството от народа излизане от икономическата, социалната, нравствената и културната разруха.

Историята на човечеството и на всяка една страна доказват, че просперитетът на държавата и на нейните граждани е в пряка зависимост от състоянието и развитието на икономиката й. Единомислието на политическите сили, представени в парламента, за необходимостта от приватизация е добра предпоставка за по-бързото решаване на този проблем.

Приватизацията трябва да се извърши УСКОРЕНО, но и СПРАВЕДЛИВО, като се отчете вложеният труд на всеки гражданин. Тя трябва да се извърши по осъвременени цени, за да не се ощети и държавата.

Натрупаните пари на населението, включително и на частните бизнесмени,са нищожни в сравнение със стойността на онова, което ще бъде приватизирано. Затова ще полагам усилия да се създадат благоприятни икономически условия за хората, решили да реализират предприемаческите си способности и амбиции чрез приватизация. Те трябва да ползват БАНКОВИ КРЕДИТИ С ОБЛЕКЧЕНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И С ОТЛОЖЕНИ ПЛАТЕЖИ.

В съвременния свят след отпадане на биполярното военно противопоставяне на преден план за всички страни излизат проблемите на икономиката. Дори такава могъща държава като САЩ вече дава ново определение на понятието си за "национална сигурност", като придава много по-голямо значение от когато и да било преди на силната икономика. В тази връзка грижата за националните ни интереси изисква БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ДА УЧАСТВАТ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО в сравнение с чужденците и с чуждестранните юридически лица.

Това ще даде допълнителен стимул за търсещия дух на българина, ще му помогне да се закрепи на краката си и да не се огъне под силния напор на чуждестранната конкуренция. В тази насока биха съдействали и законите за насърчаване на частната инициатива в областта на данъчната, кредитната, валутната и митническата политика.

Всичко това не значи, че съм противник на привличането на чужди инвестиции в България. Нещо повече, смятам, че СТРАНАТА НИ СЕ НУЖДАЕ ОТ МНОГО ПО-СЪВЪРШЕН ЗАКОН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ. Привличането на чужди капитали е един от пътищата за излизане от сегашната икономическа криза. Законодателството трябва да създаде дългосрочни гаранции за тяхното настаняване и изгодно функциониране на производството, за неговото ускорено преструктуриране, за разкриване на нови работни места, за ефективно използване на материалните и трудовите ресурси. Този е един от начините по икономически път да бъдат пресушени соковете, които подхранват корените на спекулата.

Ще положа усилия ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ ДАНЪЦИТЕ, които като бариера препречват инициативността, свободата за избор на предприемачество, спъват съживяването на производството. Моят девиз в това отношение ще бъде: "НИКАКВИ НОВИ ДАНЪЦИ". Световната практика е доказала, че ниските данъци стимулират желанието за инвестиции, увеличават производството, а с това обективно увеличават броя на работните места и масата на държавните приходи.

Още през първите сто дни ще използвам авторитета на президентската институция, за ДА СЕ УСКОРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА И НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ. България има един голям шанс - развитието на модерно съвременно земеделие. За тази цел земеделецът трябва да бъде свободен в избора на своята производствена ориентация, сам да решава дали да се кооперира, или да работи еднолично, да има пълното право да се разполага със земята си.

Трябва да подкрепим нашия земеделец, за да се издигне на равнището на изискванията на съвременното земеделие - с агротехнически и организационни знания, с перспективни пазарни ориентации.

Няма страна в света, в която държавата да не подпомага развитието на дребното, средното и едрото селско стопанство. Дори такава гигантска стопанска структура, каквато е Европейската общност, с нейните железни правила за гарантиране на конкуренцията и на пазарните механизми, субсидира всяко земеделско стопанство, а най-вече дребните ферми. Като никога досега нашето селско стопанство се нуждае от решаваща държавна подкрепа.

Като президент на Република България ще застана зад онези законопроекти, които предвиждат ОБЛЕКЧЕНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ, ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ, СУБСИДИРАНЕ НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВОТО И РАСТИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ.

Специални стимули са нужни за повишаване на интереса към пустеещите земи, за възвръщането на тяхното плодородие.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

България обеднява видимо. Българинът е с изпразнени джобове. Витринният блясък е непосилен за девет десети от нашите сънародници. Огромна част от населението живее на ръба на мизерията, а половината от него вече е в бедствено положене. Социалната безизходица се стоварва най-вече върху крехките плещи на младото поколение и на хората, които се нуждаят от специална закрила - деца без родители, самотни майки, инвалиди, болни, престарели хора. Безработицата въпреки някои законови изисквания довежда до изнемога десетки хиляди семейства. Поради безумието на някои политици на улицата остават хиляди висококвалифицирани специалисти. Сивото вещество, талантът и високият професионализъм, коита са нашето самородно злато, се прахосват по непростим начин.

Като президент на републиката ще направя всичко, което е по силите ми,ще използвам всички правомощия, които конституцията ми дава, за да се предприемат спасителни мерки за предотвратяване на човешките драми и трагедии.

Необходимо е ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Сегашният Кодекс на труда е безнадеждно остарял. В страната ни се формират нови отношения на собственост, зараждат се нови трудово-правни отношения, нови са и функциите на синдикалните организации. Целта ми ще бъде ДА СЕ ГАРАНТИРА РАВНОПРАВИЕ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ПРЕД ЗАКОНА. Пред закона всички трябва да са равни.

На българския народ му е нужно и НОВО ПЕНСИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Всеки гражданин на Републиката, който се е трудил, трябва да има правото на пенсионно осигуряване, което да отчита справедливо и трудовия стаж. Не е нормално хора, които изобщо не са работили, да получават почти същите пенсии като други, които са работили десетилетия. Новият закон за пенсиите трябва да сложи край и на ненужната тоталитарна обвързаност между държавния бюджет и пенсионните фондове.  Те трябва да бъдат самостоятелни институции, със значителни облекчения и с възможности за свободно функциониране.

(Продължение в следващия брой).

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ПРОФ. Д-Р НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ СИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ О.З. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТАНЧО МАНЕВ МИТЕВ, ИЗДИГНТИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".


III. Нови разпределителни отношения

В нашата предизборна платформа на президентски избори - 1992 г. стои въпросът за нови разпределителни отношения между държавата, фирмите и гражданите. Сега на всеки 100 лева печалба държавата прибира 85 лева. Българинът получава от 12 до 20 пъти по-ниско трудово възнаграждение, отколкото в Европа. Рязко се е влошило организационното равнище на производството и социално-психологическият климат в предприятията. Предлагаме нова социална трудова и психологическа мотивация; нови системи и критерии за оценяване на труда; нови системи за тестване с крайна цел - справедливо заплащане на труда в материалната и нематериалната сфера, диференцирано за различните категории труд, тяхната квалификация, знания и умения и крайните конкретни резултати от труда на всеки.

Новите разпределителни отношения в държавата ще гарантират поне 50 % от печалбата да остава у производителя.

Ако не се промени разпределението в държавата и не се помисли за трудоспособното население - работници, селяни, инженерно-технически кадри, лекари, учители и т.н., и оценката на техния труд, ще се достигне до сериозни стачни действия, явно и скрито съпротивление, саботажи, производствени аварии и ще бъде застрашен гражданският и социалният мир.

Следва да се помисли за пропадналите амортизационни отчисления за социално-осигурителните вноски; за нова облагаема данъчна политика; за ново преразпределение между различните социални фондове; нови способи за образуване и разпределение на държавния бюджет с оглед преборване с бюджетния дефицит. Една нова кредитна политика с облекчени лихвени проценти ще стимулира ефективни производства, селскостопанското производство, средствата за нова техника и нови технологии. Социалните фондове следва да се предоставят за управление и стопанисване от живеещото население по места.

Необходимо е съживяване на инвестиционната политика, концентрация на средствата и намаляване обема на незавършеното строителство; тласък в развитието на технико-икономическото, многовариантното проучване, проектиране и инженерингова дейност в държавата; привличане на чужди капитали с оглед съживяване на производството, реинвестиции и печалби и стратегическо проектиране с оглед запазване на националните интересии територията, спецификата, националните особености, бита, културата и живота на българина.


IV. Ново териториално и селищно устройство и запазване на териториалната цялост на държавата

Най-големите диспропорции, които се получиха в миналото, произтекоха от обръщане на потока от населението от селото към града и най-вече към окръжните градове. Това доведе до обезлюдяване на големи територии, обезкръвяване на българското село и принизяване на значението на селското стопанство като водещ отрасъл.

От друга страна, струпването на големи маси от население в окръжните градове привлече изграждането на производствени мощности и настъпиха сериозни затруднения в решаването на жилищния проблем, социалната и техническата инфраструктура на градовете.

Производствените фондове на окръжните градове са остарели, изхабени, амортизирани и се използват с капацитет 25-30 %.

Изборите за местни органи на властта, проведени по старите тоталитарни структури, ще задълбочат противоречията на територията на страната.

Тази предизборна платформа предлага ново териториално и селищно устройство. За една малка България не се оправдава съществуването на толкова много общини, сега околии, окръзи и области; разпиляването на средствата по територия не създава условия за кооперирано и интегрирано изграждане на многофункционални сгради и комплекси в социалната сфера и т.н.

Едно ново териториално деление трябва да следва естественото социално-икономическо развитие на големи райони, които работят като живи организми. Такива селищни образувания са като правило по линия на урбанизираните коридори, където се съсредоточават инфраструктурата, населението и дейностите. Например - река Дунав като естествен воден път към Европа заедно със Северна България; Подбалканската долина от Карлово до Сливен; Северното и Южното Черноморие; Южна България с Пловдив и Западна България с Благоевград, отворени към съседите.

От особено значение ще бъде развитието на свободни безмитни зони и зони на свободна инициатива с нов икономически и правов ред като примери за развитие на социално-пазарна икономика в цялата страна. Приоритет ще имат Русенската, Видинската, Бургаската (заедно с крайбрежна, тилна и периферни зони в дълбочина на територията), Перник-Радомир с интересна машиностроителна промишленост и други. Разработването на стратегически проекти за свободни зони ще гарантира националните интереси и териториалната цялост на държавата при едновременно широкото й пазарно-икономическо отваряне към Балканите, Европа и света.

От особено значение за новото териториално устройство ще бъде развитието на селското стопанство като водещ отрасъл с екологически чиста и конкурентоспособна продукция както за вътрешните, така и за външните пазари. Ускореното обособяване на технически специализирани селскостопански зони за животновъдно-фуражно производство, за ранно зеленчукопроизводство, за технически култури, за южни култури и т.н. ще създаде предпоставки за частична конвертируемост на лева, за ефективни кредити, за обзавеждане със селскостопанска техника, за малки предприятия, при производителите, за фермерски стопанства и т.н.

Новото териториално и селищно устройство предвижда редица социално-икономически интереси да върнат потока от население от града към селото, процес, който вече се забелязва по целия свят.


V. Нови етнически отношения в държавата

Практиката от миналото, пък и понастоящем показва изкуствено раздухване на етническите проблеми, които не са така характерни за България, както това е в редица многонационални държави.

Нашата платформа издига формулата за единство на многообразието в гражданското общество при равни права и задължения като формула за междуетническа интеграция при пълно зачитане на етническата самобитност и неповторимост на отделните съставки.

Принципите на свободата, равенството, недискриминация, неасимилация - ето основите на една бъдеща свободна, суверенна и демократична България. Българи, турци, цигани, арменци, евреи и други - всички сме синове и дъщери на изстрадалата българска земя и трябва да живеем равнопоставено, в мир, разбирателство и взаимно уважение.

Равноправното междуетническо сътрудничество и поставянето на етническите съставки в еднакви условия ще гарантират успешното развитие на трудовия и на демографския потенциал на българската нация и равностойно участие в утрешния живот на страната при поставяне на националните интереси, сигурността, икономическата стабилност, териториалната цялост и суверенитета на България над всичко.


VI. Глобална вътрешна и външна политика

Основните стратегически стъпки във вътрешната политика ще бъдат:

- преглед на Търновската конституция и възстановяване на основните й принципи;
- обявяване на нелегитимността на референдума за Република или монархия от 1946 г.;
- въвеждане на нов тип политическа и социално-пазарна икономическа система, нови разпределителни отношения и ново териториално и селищно устройство;
- даване на възможност от 8-10 месеца да се почувстват промените в икономическото стабилизиране, в социалното осигуряване и в живота на всеки българин;
- при съвпадане на възгледите "за демократични промени в България, привличане в президентския екип като консултанти лица от семейството на Н.В. Симеон ІІ, с оглед приближаването му към управлението в България и възможност за реални действия при излизане от икономическата, социалната и психологическата криза;
- обявяване на референдум за република или монархия и избор на нов тип управление по волята на народа.

Във външната политика настоящата платформа предвижда имплантиране на социално-пазарната икономическа система на България към европейските, американските, световните и планетарните структури при запазване на националните интереси, суверенитета и равностойни международни отношения. Приобщаването към европейската общност, а в значително по-късен период към Европейския парламент може да се осъществи, ако България се превърне в равностоен партньор, ако повиши стандарта на живот, за неговото изравняване с европейския към 2000 г. и с американския в 2030 г. Излизането на международните пазари с българската марка и частичната, а по-късно пълната конвертируемст на лева като парична единица ще изведе България в Европа и в света със собствения труд и талант на една нация.

София, 4 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ, ПРИЕТО НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП), СЪСТОЯЛА СЕ НА 20-21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Българската социалдемократическа партия в своята досегашна политика винаги е изхождала от съзнанието, че новите институции на властта са факторът, без които е невъзможно запазването на политическа стабилност в обстановката на крехката демокрация в България. При продължаващата политическа и обществена поляризация особено се откроява ролята на президентската институция като арбитър и гарант на мирното развитие настраната. Нейните функции в областта на външната политика имат принципно значение за защита на националните интереси и за международната подкрепа, на която България ще може да разчита в прехода към демокрация и пазарно стопанство.

Като изхожда от важността на предстоящите президентски избори за развитието на политическите процеси в страната, Националната конференция препоръчва на членовете и симпатизантите на Българската социалдемократическа партия да подкрепят със своя глас кандидатурата на д-р Желю Желев като кандидат на всички демократични сили.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.


Отчитайки обективните законодателни затруднения по актуализацията на пенсиите чрез изменение Закона за пенсиите;

Съобразявайки се с големия ръст над договорираната в споразумението за социален мир; граница от 10 на сто инфлацията от август насам;

Приемайки с тревога информацията за изпреварващото нарастване на цените на стоките от първа необходимост, които касаят физическото оцеляване на големи групи пенсионери,

Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" настоява пред Министерския съвет на Република България!

ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА ТРИНАДЕСЕТА ПЕНСИЯ НА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ В СТРАНАТА НАЙ-КЪСНО ДО 7 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.

Конфедеративният съвет отчита огромните финансови затруднения на правителството, но му напомня, че плащанията по компенсациите по заплати и пенсии са дължими. Не можем да приемем социално най-слабите категории от българския народ да финансират правителството и програмата за икономическата реформа.

София, 27 декември 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":
д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ПРОВЕДЕНА НА 20 И 21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.
Документът е адресиран до Комисията по националната сигурност при Народното събрание, до президента на Републиката, до главния прокурор, до министъра на отбраната и до министъра на вътрешните работи.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Офицерите от Българската офицерска легия "Раковски" винаги са подкрепяли законно избраните държавни институции, участваха и участватв мирния преход към демократично общество. Армията, полицията и специалните служби доказаха своята причастност към демократичните въжделения на народа си. Време е обществото и държавата да се обърнат с лица към проблемите им.

Призоваваме Народното събрание приоритетно да приеме пакета от закони, отнасящи се до Министерството на отбраната и до Министерството на вътрешните работи (МО и МВР), където да бъде уточнен статутът на офицера, да бъде регламентирано договорното начало, да бъде узаконено правото на офицерите и на другите военнослужещи да формират свои професионални организации, които да защитават интересите им.

Предлагаме на прокуратурата да потърси отговорност от политическите и военните дейци, които през периода на тоталитаризма нанесоха щети на боеспособността на армията, репресираха стотици офицери, съдействаха страната ни да се превърне в полицейска държава, облагодетелстваха се за сметка на военнослужещите, допринесоха престижът на офицерската професия да падне до недостигани низини.

Призоваваме Народното събрание, прокуратурата и съответните органи от МВР да вземат срочни мерки срещу изтичането на донаборници зад граница.

Предлагаме, преди да бъдат вземани решения за съществени реформи във въоръжените сили и в МВР, да се има предвид мнението на офицерския състав. Убедени сме, че министрите на отбраната и на вътрешните работи няма да допуснат освобождаване на офицери от служба по мотиви извън действащите закони.

Ние ще подкрепим всички реформи, съобразени с националните интереси, с доктрината за националната сигурност и с икономическите възможности на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОКАНА ЗА ДИСПУТ, ОТПРАВЕНА ОТ КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ) ЖОРЖ ГАНЧЕВ И ПЕТЪР БЕРОН ДО КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И ДО КАНДИДАТА ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ БЛАГА ДИМИТРОВА.


УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

Имаме честта и удоволствието да поканим Вас - кандидат за президент, и г-жа Блага Димитрова - кандидат за вицепрезидент, на диспут на 1 януари 1992 г. в Зала N 1 на Националния дворец на културата в 19 часа.

Предлагаме темата на диспута да обхваща проблемите, свързани с президентската институция и бъдещето на българския народ.

Очакваме Вашия отговор.

София, 24 декември 1991 г.

С УВАЖЕНИЕ: Жорж Ганчев,
Петър Берон

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, КАКТО И ЗА СТАНОВИЩЕТО НА СЪВЕТА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ В СДС".


На днешното заседание на Националния координационен съвет на СДС бяха разгледани текущи организационни и структурни въпроси. Решено бе да се съвместят функциите и структурите на ЦИК и Сектор "Национална координация". За ръководител на това обединено звено бе утвърден г-н Христо Попов (ДП), който, бе избран и за организационен секретар на НКС на СДС на мястото на депутата Георги Панев (РДП).

НКС на СДС дава възможност да наблюдават работата му господата Георги Петров, Недко Досев и Румен Христов, упълномощени от срещата на местните структури на БЗНС— Никола Петков, които представляват координационните съвети на СДС по места. Подчертано бе, че тази срещане е имала за цел създаването на нова организация БЗНС, нито е създавала органи на БЗНС - Никола Петков.

Относно положението в съседна Югославия СДС продължава да се придържа към трите основни принципа: признаване правото на самоопределение; ненарушимост на съществуващите граници и защита правата на човека; мирно разрешаване на всички конфликти. СДС е за признаване независимостта на републиките от бившата федерация, които са направили постъпки за това и отговарят на поставените им от Европейската общност условия.

София, 24 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ В СДС", ПРЕРАСНАЛО В УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Националният координационен съвет на СДС констатира:

Направена е била среща на представители на местните организации на БЗНС - Никола Петков, които участват в работата на координационните съвети на СДС по места. Тази среща няма за цел създаването на нова организация БЗНС. Тази среща не е създавала органи на БЗНС - Никола Петков. Тя е натоварила три лица, а именно господата Георги Петров, Недко Досев и Румен Христов да осъществят контакт с НКС на СДС, за да се избегне парадоксалното положение, при което местните структури на БЗНС - Никола Петков участват в работата на координационните съвети, но нямат връзка с Центъра. Тези лица предлагат да наблюдават работата на Националния координационен съвет.

Във връзка с това Националният координационен съвет на СДС реши:

Дава възможност на лицата, участвали в срещата на местните структури на БЗНС - Никола Петков, които представляват координационните съвети на СДС по места, да наблюдават работата на Националния координационен съвет.

София, 24 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТЕЛЕГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПЕТКО СИМЕОНОВ ДО БИВШИЯ СЪВЕТСКИ ПРЕЗИДЕНТ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ.


МНОГОУВАЖАЕМИ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

В деня когато Вие напускате поста си на държавен глава, ние Ви поздравяваме за изключителната Ви политическа дейност, довела до мирното премахване на тоталитарния комунизъм. Вие сте свързан с едно от най-забележителните постижения на двадесети век.

Изпълнени сме с увереност, че ръководителите на независимите държави от бившия Съветски съюз споделят Вашата философия на реформатор и хуманист.

Нашата партия Либерали води началото си от Клубовете за подкрепа на гласността и преустройството, които възникнаха в България от импулсите на Вашата перестройка.

Приемете нашите пожелания за дълъг живот, здраве, лично щастие и успехи на политическото поприще.

София, 26 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИНА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ) ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ДВЕТЕ ПАРТИИ.


Централният комитет на Българската комунистическа партия и Централният комитет на Българската комунистическа партия (марксисти) /ЦК на БКП и ЦК на БКП(м)/ уведомяват обществеността в Република България, че организаторите на така наречения "обединителен конгрес" на БКП и БКП (марксисти) Гено Влахов, Кирил Митев, Васил Крапчански, Ивайло Денчев, Кирил Андреев, Христо Арнаудов, Никола Пешев и Чуде Георгиев са изключени от партията за груби нарушения на устава, създаване на разкол и груповщина с цел ликвидиране на комунистическата партия и на единството на комунистите.

Посочените в най-грубо нарушение на конституцията и законите в Република България си позволяват да се месят в работата на легитимните ЦК на двете партии, за което са уведомени органите на прокуратурата и МВР.

Обръщаме се към средствата за масово осведомяване и най-вече Българска телевизия, Българско радио и Българска телеграфна агенция да не допускат излъчване на каквато и да било информация, съобщения или декларации от горепосочената нелегитимна разколническа група, за да не станат съучастници в действия, целящи нарушаването на гражданския мир и сигурността на страната ни.

ЦК на БКП                                                      ЦК на БКП (марксисти)
ПЪРВИ СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Вл.Спасов                                                      Б. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИМУЩЕСТВОТО НА СИНДИКАТА. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.


Най-категорично протестираме против незаконните действия на представители на изпълнителната власт, насочени срещу дейността и имуществото на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Незабавно след публикуване на закона за конфискация на имуществото някои кметове например в Добрич, Левски, Бяла и др. са пристъпили към запечатване и насилствено завземане на имоти на КНСБ. Тези действия, извършени в нарушение дори и на самия закон за конфискацията, могат да се квалифицират единствено като самоуправство и като израз на стремежа на изпълнителната власт по места за разправа с Независимите синдикати.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Беззаконието, извършвано от представители на властта, води до рязко нарастване на социалното напрежение и ще предизвика ответна синдикална реакция.

Настояваме незабавно да предприемете необходимите мерки за преустановяване на това противозаконно вмешателство на държавните органи в дейността на КНСБ и за предотвратяване на други подобни действия в страната.

София, 23 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


10:20:35    
28.12.1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!

 

--------------------------------------------------
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" София 1040, бул. Тракия 49, телефон 7337306, факс 802488

Имаме удоволствието да Ви поканим да се абонирате (или да подновите абонамента си) за ежедневния документално-справочен бюлетин на Пресслужба "Куриер" - единственото по рода си издание за автентична алтернативна политическа, обществена и синдикална информация.

"Куриер" не е развлекателно четиво. Ние не продаваме услуга. Ние задоволяваме потребност от точна информация за идейните платформи, програмите, уставите, становищата, стратегията, и тактиката на политическите, обществените и синдикалните сили в България.

Ние сме акуратен и незаменим помощник на всички, които отразяват и изследват многоплановите процecи и явления в живота на страната след 10 ноември 1989 година. Материалите, които ни предоставят над 110 регистрирани политически партии и повече от 350 обществени организации, движения, клубове и синдикални централи, се публикуват в "Куриер" задължително в пълен текст. В продължение на повече от две години ние ежедневно доказваме своята обективност и безпристрастност.

Бюлетинът на Пресслужба "Куриер" е наистина трибуна на политическия, обществения и синдикалния плурализъм.

Наред с досегашната информация, през 1992 година документално-справочният характер на изданието ще бъде разширен с: периодично обновяван регистър (сверен със съдебните органи) за всички политически, обществени и синдикални структури; всеки материал ще бъде придружен от кратка "визитна картичка" за организацията, която го е предоставила за публикуване; собствени анкети (интервюта) по кардинални проблеми на обществено-политическото и икономическото развитие на страната.

Както по време на организирането и произвеждането на изборите за Народно събрание и местни органи на властта през октомври 1991 година,така и сега за предстоящите президентски избори през януари 1992 година, Централната избирателна комисия предостави на Пресслужба "Куриер" изключителното право да разпространява в пълен текст всички решения и други документи. Така че нашият бюлетин бъде единственото издание, което ще съдържа пълния комплект от документи на ЦИК.

И накрая едно важно уточнение: абонирането за бюлетина на Пресслужба "Куриер" може да се извършва по всяко време за срок по желание на абоната. Молбата ни е ако абонаментът е за един месец, то да се прави до 27-мо число на предидущия.

Цена на абонамента:
за 1 месец..................262    лв.
за 3 месеца..............   788    лв.
за 6 месеца............... 1575    лв.
за 12 месеца ..............3150    лв.

Абонаменти се приемат в сградата на Българска телеграфна агенция, София 1040, бул. "Тракия" 49, партер, Служба "Абонамент", тел. 73-37-231 и 70-51-94

Приемете нашите почитания

Стефан Господинов
Ръководител на Пресслужба "Куриер"