24 юли 1995


София, 24 юли 1995 година
Брой 142 /1443/


София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДКРЕПАТА НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ.


Във връзка с разпространената в някои медии невярна информация, че Българският земеделски народен съюз "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили /БЗНС "Н. Петков" в СДС/ подкрепя кандидатурата на Ренета Инджова за кмет на София, заявяваме следното:
 
БЗНС "Н. Петков" в СДС е лоялен и непоколебим член на Съюза на демократичните сили и участва активно в изработването, приемането и провеждането на неговите решения.

Достойната кандидатура на Стефан Софиянски за кмет на София е и наша кандидатура. Цялата наша софийска организация ще работи активно в бъдещата кампания за избирането му за кмет. Всякакви опити на самозвани, непредставляващи никого политици да разпостраняват дезинформации с цел разколебаване на нашите членове и симпатизанти са обречени на неуспех.

Ние бихме препоръчали на разпространителите на неверни информации поне от уважение към своите читатели и слушатели по въпроси, отнасящи се до БЗНС "Н. Петков" в СДС, да се обръщат към неговото ръководство, а не към случайни лица.

София, 22 юли 1995 г.

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА И НА НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВАТА НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


Днес, 21 юли 1995 г., се проведе официална среща между ръководствата на Народен Съюз /НС/ и Гражданско обединение за републиката /ГОР/. Срещата протече в дух на конструктивност. Бяха обменени мнения за обстановката в страната и за политиката на двете формации по отношение на местните избори. Двете страни подчертаха, че диалогът ще продължи в интерес на намиране на решения, благоприятни за излизане на България от тежката икономическа криза, в която се намира.

Председателят на ГОР информира за лявоцентристката ориентация на обединението, както и за условията, при които би подкрепил независими центристки кандидати за кметове. Уточнено беше, че предстои провеждане на среща между представителите на коалицията Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ и Ренета Инджова, както и на градските ръководства на ДАР и БСП. На предстоящите избори за съветници ДАР ще се яви с независима листа, а за кметове или ще издигне собствени кандидати, или ще подкрепи кандидатите на ширококоалиционна основа. Критерий за това може да бъде само личността на кандидата и неговата програма.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1995 Г.


По повод изразените от министъра на труда намерения на правителството относно компенсирането на доходите през третото тримесечие пресцентърът е упълномощен да заяви:

За ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ заявените намерения са опит за пореден път да бъдат орязани социалните плащания и доходите на стотици хиляди хора, работещи в бюджетната сфера. Почти цинично звучат изявленията на министър Коралски, че тъй като става дума за "дребни суми", плащанията отново ще бъдат отложени и дадени наведнъж в началото на следващото тримесечие. Смешните размери на компенсациите, които министърът на труда изчислява, по най-категоричен начин доказват неадекватността на приетия от правителството без съгласието на КНСБ начин за компенсиране на доходите в бюджетната сфера. Потвърждава се оценката на конфедерацията, че използваната потребителска кошница е неудачна и не отразява реалните нужди на хората, както и съмненията за тенденциозността на официалния индекс на инфлацията.

Явно сме свидетели на стремеж на всяка цена да се продължи и задълбочи безумният монетарен подход, отхвърлен от цялото общество. Силовото прокарване на тези намерения носи рискове и за самото правителство. На този фон опитите да бъде обработвано общественото мнение в посоката на ново увеличение на цените на електрическата енергия, телефони и други могат да изиграят ролята на детонатор на социалното напрежение през есента.

Политиката по доходите не е прерогатив само на правителството. Днешната ситуация категорично показва основателността на исканията на КНСБ незабавно да се пристъпи към нов кръг на преговори по доходите на база на нова реална потребителска кошница, за отмяна на данъчното облагане на социалните разходи, за премахване на регулацията на работните заплати.

София, 23 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министрите на промишлеността, на труда и социалните грижи, до президента на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Въпреки битата от нас тревога в декларацията ни от 17 юли 1995 г., касаеща състоянието на някои предприятия от бранш "Металургия", Министерството на промишлеността не реагира адекватно, а именно:

- Подготвят се и се реализират немотивирани кадрови промени, и то в добре работещи металургични предприятия с нормално заплащане на труда, с установен социален диалог и партньорство.

- Мудно се действа по подготовката и реализирането на оздравителни програми за закъсали предприятия със значителен потенциал от техника и хора.

Задаваме си въпросите:

- Всички тези действия и бездействия не са ли продиктувани от обслужване на нечии финансово-икономически и партийни интереси?

- Зачитат ли се синдикатите като страна в социалното партньорство, зад които стоят значителна част от хора, притеснени за своите доходи и съществуване?

Във връзка с изложеното и с информацията за създаващо се социално напрежение в определени колективи в бранша

З А Я В Я В А М Е:

Изпълнителният съвет и стачният комитет на Федерация "Металургия" към КТ "Подкрепа" свикват протестен митинг на 27 юли 1995 г. в 10,00 часа пред Министерски съвет под мотото "Да защитим доходите и работните си места".

София, 20 юли 1995 г.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ:
                                                                             Цв. Боянов

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ
                                                                             "МЕТАЛУРГИЯ": Е.Чернев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ "ПОБЕДАТА НА НЕКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ. ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА" ЗА РАБОТАТА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 1 МАЙ - 30 ЮНИ 1995 Г., ОГЛАСЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /1 И 2 ЮЛИ 1995 Г./.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Срокът, за който трябва да дам отчет за работата на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /ПП на БЗНС/, е твърде кратък. Смятам, че има много неща, които трябва да кажа. Вестник "Земеделско знаме" и другите медии информираха българската общественост за нашите инициативи и насоки в политиката на Българския земеделски народен съюз.

С оглед предстоящите избори за местна власт ние предприехме стъпки за постигане на споразумение с другите парламентарни и извнънпарламентарни демократични сили, за да можем да дадем решителен отпор на реставрационната политика на БСП. Радостно е, че след продължителни разговори бе изготвен и подписан тристранният меморандум между Народен съюз - БЗНС, ДП, СДС и ДПС. Той очертава основните принципи и параметри за взаимодействие на предстоящите избори. Ще спомена някои от основните принципи на споразумението за единодействие, залегнали в меморандума:

Предвижда се издигане на общи кандидатури за кметове в населените места, които ще бъдат ангажирани с конкретни регионални програми, с общите постановки в меморандума и демократичните реформи в страната. Идеята е да не бъдат издигани кандидатури от отделните демократични политически сили самостоятелно, а впоследствие да се търси единодействие. Според подписания меморандум ние предварително ще обсъдим предложените кандидатури от политическите партии, подписали споразумението.

И след преценка на шансовете, влиянието и авторитета на кандидатите ще определим обща кандидатура. Тук се изисква политически разум и обективност при преценката и решението. Само така може да се постигне действително единодействие на демократичните сили.

Местните структури също имат право да предложат своите кандидатури, като съблюдават особеностите на региона и конкретните програми на кандидатите. Много важна е съвместната отговорност за управлението след изборите и коректността при нашето единодействие.

- Четвъртата точка в меморандума е: "Равнопоставеност на политическите сили". И ние, коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП, отдавна говорим и доказваме какво значи равнопоставеност и сътрудничество. Този принцип в подписания меморандум предвижда предварително обсъждане и политически разум и обективност в решенията. Затова неспазването на тази постановка би довело не до единодействие, а до противопоставяне на отделните политически партии и коалиции, подписали споразумението. А това ще бъде единствено в полза на БСП.

- Петата точка е: "Взаимна толерантност и коректност при участието в изборите". И това е един основен принцип за взаимодействие. Ние, Народен съюз - БЗНС, ДП, доказахме по време на парламентарните избори как се води толерантна и коректна предизборна борба.

- Шестата точка в меморандума предвижда националните ръководства да съдействат за издигането на общи кандидати по места. Става дума за помощ и осигуряване на толерантно взаимодействие между подписалите споразумението. Много важна е посочената в седма точка "отговорност на споразумението между всички демократични сили в страната".

Привличането на повече демократични сили към това единодействие е единственият шанс за успех на предстоящите избори. Подписаното комюнике е един голям успех в единодействието на демократичните сили, които застанаха зад меморандума. Това са всички демократични парламентарни сили - Народен съюз - БЗНС, ДП, СДС и ДПС. Подписаните меморандум и комюнике са доказателство за едно партньорство за демокрация. Народен съюз - БЗНС, ДП, подписа политически споразумения и с Радикалдемократическата партия и Партията на демократичния център за съвместно участие на местните избори.

Ние търсим взаимодействие с всички демократични сили в страната. Важно е обаче не само подписването на едно споразумение, а организационната работа преди изборите. Предвидени са разговори с Нов избор и с БСДП. Смятам, че нашите стъпки към единодействие на демократичните сили ще дадат добри резултати на местните избори.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
24.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!