23 април 1995


София, 23 август 1995 година
Брой 164 /1465/


София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЕДЕМ ДЕМОКРАТИЧНИ И ЛЯВО ОРИЕНТИРАНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" - ВАРНА, ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ.


Водени от разбирането за близост на своите програмни цели и задачи, обединявайки се около необходимостта от провеждането на прагматично насочена политика в интерес на общината и нейното население и като споделят целесъобразността от формиране на широка, демократична и ляво ориентирана коалиция за участие в изборите за местни органи на самоуправление на 29 октомври 1995 г.,

СТРАНИТЕ, ПОДПИСАЛИ ТОЗИ АКТ, СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Формират местна коалиция за участие в изборите за местни органи на самоуправление на 29 октомври 1995 г.

2. Наименованието на коалицията е "Демократична левица" - Варна.

3. Коалицията да участва в изборите за местни органи на самоуправление с единни листи за районни и общински съветници и да издигне кандидати за кметове на населени места, райони и община Варна.

4. На базата на програмните си документи страните формират обща предизборна платформа на коалицията.

5. Действията на коалицията да се ръководят от Консултативен политически съвет, включващ по двама представители на всяка от страните. Той приема решения с обикновено мнозинство, като всяка от страните има право на един глас.

6. Страните по това споразумение се ангажират да работят за привличане на страната на коалицията на максимален брой гласоподаватели.

7. Неуредените в това споразумение въпроси се обсъждат в Консултативния политически съвет. Приетите политически решения се фиксират в анекси, подписани от страните.

Анексите са неразделна част от това политическо споразумение.

Гласност на това политическо споразумение и решенията по него се дава при съгласие на всички страни.

Отпечатано в седем еднакви екземпляра по един за всяка от страните.

Варна, 17 август 1995 г.

ОБС на БСП - Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петков

БЗНС "Ал. Стамболийски" - Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Щерю Наумов

ПК "Екогласност" - Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Мандева

ОБС на Демократичен съюз на жените - Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Чанкова

Отечествена партия на труда - регион Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кунев

За Съюз за отечеството - Варна:
Илко Тодоров

Християнско женско движение - Варна
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Сергеева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА СТРАНАТА НА АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ намира за целесъобразно да доведе до знанието на народа становището на БКП по следните важни въпроси:

ЦК на БКП на 18 юли 1990 г. излезе с предложение до Великото народно събрание да бъдат премахнати всички привилегии на активните борци поради това, когато се борихме против фашизма и капитализма, никой от участниците в антифашистката борба не знаеше дали ще остане жив. Ние се борихме за тържеството на нашите комунистически убеждения и за премахването на всяка експлоатация на човек от човека, за построяването на комунистическо общество. Никой тогава не е мислил за никакви привилегии. Тези привилегии измисли и измъдри Тодор Живков и не случайно той създаде шест категории, с което настрои активните участници в антифашистката борба едни против други, а от друга страна, издълба дълбока пропаст между активните борци и народа.

Това отново целят тези мъдреци, които сега отново са издали заповед за безплатно ползване на лекарства и карти за почивка на активните борци, с което издълбават нова пропаст между трудовия народ и активните живковистки активни борци - Гешевата полицейска агентура, внедрена след 1926 г. в структурите на БКП. Народът трябва да бъде равнопоставен, а не както е сега. Това е позорно явление, което няма аналог. Докога активните борци против фашизма и, от друга страна, активните борци против комунизма ще ползват привилегии върху гърба на трудовия народ, в това число върху гърба на честните ни пенсионери?

Ръководството на БКП е против всякакви привилегии на активните борци против монархофашизма и комунизма. Освен това активните борци против фашизма и капитализма изневериха на своята идеология. Те днес реставрират капитализма заедно с криминализираната бесепарска мафия. Следователно те нямат право на никакви привилегии. Право на привилегии имат членовете на Съюза на борците против фашизма, капитализма и империализма, но те се отказват от тях в полза на трудовия ни народ, който е доведен до полугладно, мизерно съществуване.

Г-жа Мими Виткова много евтино иска да ви подкупи, скъпи бойни другари, за гласовете ви в предстоящите избори за местни органи на властта. Нима вие струвате толкова евтино? Нима не виждате, че бесепарската мафия реставрира капитализма, против който се борихме? Нима вие ще станете съпричастни и на мафията, която ни доведе до просешка тояга? Нима вие отново ще продадете комунистическата си съвест, ако някога сте я притежавали, за 30 сребърника? Нима и сега отново ще се пребоядисвате за една нощ, както това направихте на 3 април 1990 г., когато легнахте като комунисти, а се събудихте като реставратори на капитализма? Нима все още не сте разбрали, че вашите досегашни действия са изобщо против вашите лични интереси? Докога ще бъдете слуги на бесепарската мафия, която съсипа България, а нас ни доведе до просешка тояга? Вашите деца, внуци и правнуци ще останат без образование, а децата на криминализираната мафия ще си купят образование, каквото си пожелаят, тъй като при капитализма се купуват и съвест, и чест, и образование. Вие за това ли сте? Опомнете се, бивши съидейници, и дайте с общи усилия да покажем на какво сме способни. Криминализираната мафия трябва да се постави на заслуженото от нея място. Нейното място е зад решетките. Те трябва да върнат всичко, което досега са крали и грабили като пладнешки хайдуци и разбойници. Нима все още не сте разбрали, че през 1994 г. 3% от населението са получавали по 250 000 лв. на месец, а това са към 250 000 души, а в момента имаме над 350 милиардери и хиляди милионери. Повечето от тях са от тази криминализирана бесепарска мафия плюс хайдуците, на които бяха реституирани одържавените им имоти през 1947 г., които не са спечелени с честен труд. Публична тайна е, че нито един милионер не е станал такъв по честен начин. А какво да кажем за милиардерите. Това са разни черноборсаджии, спекуланти, наркотрафиканти, рекетьори, далавераджии и т.н.

Вие и този път ли заради някаква милостиня, подхвърлена ви като на просяци, ще се унижавате и отново ще я получите с благодарност и отново ще гласувате за тази мафия. Ако направите това, ще докажете за сетен път, че не заслужавате никакво внимание и уважение. Засрамете се от мизерното, полугладно съществуване на целия ни народ. Дайте отпор на тази криминализирана и престъпна мафия. Захвърлете милостинята им и в предстоящите избори дайте гласа си за представителите, кандидати на БКП. Само БКП е вашата партия, която се бори за благоденствието на целия ни народ, а не за шепата експлоататори и грабители. Опомнете се, скъпи бойни другари. Не повтаряйте грешките си.

София, 21 август 1995 г.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ /ЧАСТ ОСМА/ "ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕН ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


2.4. ИНФОРМАЦИОННО И ПРОПАГАНДНО ОСИГУРЯВАНЕ

Информационно-пропагандното осигуряване на ПГДЛ основно се извършва от Пресцентъра на БСП и на ПГДЛ в условия на засилващи се опити на политическите опоненти, а и на част от средствата за масово осведомяване да наложат на общественото мнение идеологемите за диктат на парламентарното мнозинство над малцинството, за политика на реванш и рекомунизация, за правно неиздържано и антиконституционно законодателство, за нарушаване на конституцията с измененията и допълненията на закони, приети от 36-то Народно събрание.

В тясно сътрудничество между ръководството на ПГДЛ и пресцентъра се осъществяват следните информационно-пропагандни цели:

1. Създаване на подходяща информационна среда за популяризиране дейността на ПГДЛ и за осигуряване на благоприятен обществен резонанс както за групата, така и за Народното събрание като цяло.

2. Популяризиране на позициите и утвърждаване на авторитета на ПГДЛ и на излъченото от нея правителство.

3. Неутрализиране на пропагандните атаки на опонентите.

Реализирането на набелязаните цели се осъществява както с вече утвърдени, така и с по-нестандартни и ефективни средства. Съобразно новите условия и натрупания опит се пристъпи и към прилагане на нов подход за организация и реализация на информационните и пропагандни инициативи и за връзка и единодействие между пресцентъра и ПГДЛ. Въведе се практиката представител на пресцентъра да присъства на заседанията на ПГДЛ, за да се разберат логиката и философията на отделните законопроекти и тактиката на тяхното прокарване и отстояване в Народното събрание. Премина се към предварително изработване и съгласуване на програми и концепции за информационно и пропагандно осигуряване на отделни закони и политически действия. По такива разработки се осигуряваха Програмната декларация, Наказателният кодекс /НК/ и Наказателно-процесуалният кодекс /НПК/, Законът да бюджета, 100-те дни на правителството, Законът за земята и др.

Опитът от зимната сесия даде основание да се премине към следващата крачка за цялостно информационно осигуряване - изработване и приемане на Програма за информационно-пропагандно осигуряване на лятната сесия. Конкретизирането и актуализирането й се извършва в началото на всяка парламентарна седмица с приемането на седмични планове за информационно осигуряване. В тях се определят участниците и акцентите при представяне на законодателните приоритети в редовните пресконференции, темите и участниците в обзорните и тематични предавания на електронните медии и в изданието на пресцентъра "Изявление в аванс".

Новото обстоятелство - осигуряване на информационен излаз вече не на опозиционна парламентарна група, а на парламентарно мнозинство, създаде възможност за промяна на подхода на информационното осигуряване и на взаимодействието с ръководството на парламентарната група и парламентарните комисии. Оползотвори се възможността за подаване на изпреварваща информация за намеренията на групата и на парламентарните комисии и за мотивите на взетите решения. Същевременно се установи тясна връзка и координация с информационните звена на Народното събрание. Смени се и акцентът в редовните пресконференции и в извънредните брифинги - представят се парламентарни приоритети и намерения за конструктивни парламентарни действия, а не за конструктивно опониране. Промениха се и част от формите за излаз към избирателите. Даде се приоритет на непосредствените контакти с избирателите, а се ограничи броят на декларациите и обръщенията. Разчита се на широкото участие в тематични и обзорни предавания на електронните медии и на осигуряването на телевизионни екипи за отразяване на срещите на депутатите с избирателите в цялата страна.

В сравнение с работата на Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ се полагат и по-големи усилия при подготовката на участниците на Демократичната левица в предавания на електронните медии. Предварително се очертават пропагандните тези, предоставя се обзор на разположението на темата в информационното пространство и на оформилите се в средствата за масова информация горещи точки при коментирането й. Изявите се архивират на видеокасети и се наблюдава въздействието върху слушателската и зрителската аудитория.

За периода от 12 декември 1994 г. до 30 юни 1995 г. от 644 изяви в електронните медии 407 са по проблемите на законодателството и на работата на ПГДЛ. Те са представени от 55 народни представители. Разположението по рубрики показва следното покриване на информационното пространство: БНР "Хоризонт" - 129 участия, от тях в "Неделя-150" - 31, и в "Разговор с вас" - 10; БНР "Хр. Ботев" - 71; БНТ - 86, от които в "Панорама" - 28, в "Отзвук" - 12, в новинарски емисии - 43, и по едно участие в "Открито", "Наблюдател" и "Плюс-минус"; "Дарик радио" - 67; в Радио "Свободна Европа" - 44; в Би Би Си - 8, и в "Дойче веле" - 2.

От дадените в печата 129 интервюта на представители на БСП и коалиция 77 са на депутати от ПГДЛ.

Във всички изяви в медиите и печата народните представители от ПГДЛ убедително отстояваха позициите и политиката на левицата - в Народното събрание и изпълнителната власт.

За редовното информиране на ръководството на ПГДЛ, на председателите на комисии и на народните представители /по подадена от тях заявка в специален анкетен лист/ пресцентърът изработва и предоставя ежедневен информационен преглед на печата, ежедневен информационен преглед на електронните медии, в които се анализира участието в информационните емисии и политическите обзорни и тематични предавания на националните медии и на част от частните и чуждестранните радиостанции. В седмичния информационен
обзор въз основа на ежедневните наблюдения се подлага на анализ покриването на информационното пространство за седмицата и степента на отстояване на набелязаните за седмицата пропагандни тези. С него се дава възможност да се планират следващите стъпки в пропагандното пространство, да се предприемат "в движение" корекции на пропагандни тези и акценти, както и да се подготви противодействието на пропагандните атаки на опонентите на ПГДЛ.

Опитът за анализ на информационното осигуряване на ПГДЛ дава възможност за някои изводи и препоръки:

Необходимо е да продължи и се усъвършенства практиката на предварителна разработка на концепции за информационно осигуряване на отделни периоди и на конкретни политически и парламентарни действия и намерения.

От усъвършенстване се нуждае механизмът за подаване на изпреварваща информация от парламентарното ръководство към средствата за масово осведомяване.

Съществуват доста възможности за активизиране на председателите на парламентарни комисии за иницииране на информационни изяви и за запълване на празни пространства при значително благоприятните за парламентарното мнозинство условия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ДЕСЕТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


2. Трите възможни пътя за България

Начинът, по който беше извършена промяната през 1989 година, създаде илюзията, че на мястото на саморазрушилия се тоталитарен комунизъм идва победилият капитализъм. Появиха се теории и възгледи за вечната победа на либерализма и за края на историята. По същия начин, по който само години по-рано ни убеждаваха, че бъдещето е на единното световно комунистическо общество, подобни тези за едномерното господство на индивидуализма и на частната собственост формираха силно реставрационно движение. За една част от българския политически елит България от 1939-та стана модел за подражание. Други, по-съвременни демократи и либерали, възприеха тезите за господството на индивидуализма и индивидуалните свободи.

Това определи единия възможен път за развитието на променяща се България - пътя на либералното стопанство, на господството на индивидуализма и монетаризма.

В нашите конкретни условия това означаваше, че за да достигне до най-развитите страни в света, България трябва да премине през етапа на първоначалното капиталистическо натрупване и драстичното разделение на обществото на бедни и богати. През последните 4-5 години нашата страна действително се развива по такъв път. Вместо организирано да тръгнем към нещо ново, ние се върнахме назад - към етапа "груб капитализъм" с всички негови рецидиви - престъпност, корупция, преразпределяне на собствеността по полулегален начин и в крайна сметка - очертаващата се тенденция към превръщането на България в страна на малка група богаташи и голяма група бедни. В конкретните български условия този модел все повече се изражда в монополизация на целия обществен живот от страна на неголяма група алчни собственици и корумпирани администратори, чийто апетит за нови богатства е очевидно безмерен.

Налице е опасност частният банков сектор в България да бъде силно монополизиран.

Такава монополизация тече особено силно в банковия сектор, в търговията с някои по-значими стоки, в застраховането и т.н. Извършва се драстично преливане на средства от държавни банки в частни джобове. Особено силно е обвързването на пресата с частните банки и финансово-монополистичните групи. Докато в развитите западни страни се извършва болезнен, но постоянен процес на демонополизация, ние вървим по точно обратния път - по пътя на срастване на медийния, финансовия и търговския капитал. Разбира се, тази тенденция, макар и очертана, все още не е окончателна. По-голямата част от собствеността се намира в ръцете на държавата, но още отсега е ясно, че ако тенденцията от 1990-1995 година се запази, България ще се превърне в страна със силно развита монополна структура и обричане на по-голямата част от населението на трайна нищета и на невъзможност за свободен избор. Това означава също така монополизация на общественото мнение и отчужденост на по-голямата част от населението от политическия процес. Подобен модел не може да не хвърли България в задния двор на Европа и да раздели обществото на бедни и богати. Реакцията на избирателите на 18 декември 1994 година беше свързана с отрицанието на този модел, с неприемането на монетаризма и хаоса и радикалната промяна.

България може да избере и втори модел на своето развитие, който става особено актуален след идването на правителството на БСП на власт. Това е моделът на административно-бюрократичната власт. Става дума за модел, при който държавната бюрокрация поема контрола върху повечето обществени функции. При такъв модел по-голямата част от държавната собственост ще бъде консервирана, а нововъзникналият частен сектор - стеснен и изолиран. При административно-бюрократичния модел е почти сигурно срастване на партийната и държавната власт и прехвърлянето на центъра на властта от парламента и държавните институции към партийните апарати. Ако анархо-либералният модел води до икономически монополизъм и класово разслоение на обществото, то административно-бюрократичният поражда едновременно партийно-бюрократичен и партийно-финансов монополизъм. В първия случай страната ни ще бъде управлявана от неголяма финансова олигархия, във втория - от преплетена група на партийни бюрократи и техните финансови протежета. Нито една от тези възможности не може да осигури необходимата динамика на развитие на българското общество и да бъде социално справедлива.

Смятаме, че достигнатото материално, образователно и културно равнище на България до края на 80-те години и позволява тя да се развива на базата на друга политическа логика. Налице е трета възможност на целенасочено изграждане на постиндустриални структури. Фактически това е пътят на модерния свят, на най-развитите страни в света, които бавно, но неотклонно напускат пределите на либералния капитализъм. Такива са историческите тенденции в Западна Европа и Северна Америка, където финансовата олигархия и семейните концерни постепенно отстъпват място на огромни колективни пенсионни и инвестиционни фондове, а по-голямата част от населението е притежател на акционерна собственост. Такъв е и опитът на най-напредналите страни в Източна Азия, където кооперативната собственост и управление са далеч по-значими, отколкото семейната и индивидуална частна собственост. Близък на тези тенденции е и опитът на Чехия - очевидно най-успешно трансформиращо се общество в Източна Европа.

Разбира се, нашата философия за утрешния ден на България не означава налагане на строго определен кабинетен модел, а свързване на най-модерните световни тенденции с българската национална действителност. Ние нарекохме пътя, по който трябва да се развиваме, равновесен.

От гледна точка на собствеността, това означава още в близките 5-7 години по-голямата част от българското население да станат собственици и съсобственици на средства за производство - земя, малки и средни производствени мощности и т.н. ГОР разполага с механизми за демонополизация на голяма част от собствеността и предоставяне на 10-15 хиляди малки и средни обекти за ползване с последващо изкупуване от активното население на страната. Това означава също така връщане на земята и гарантиране на правото на собственост и на избор за реализация на тази собственост.

От гледна точка на политическата система равновесното развитие означава установяване на независими от партийните апарати политически институции, ясно разделение на властите и осигуряване на условия за равнопоставено съревнование на възгледи и идеи. Политическата стабилност съвсем не е равнозначна на административно-бюрократичен монополизъм. Това означава също така освобождаване на журналистите и медиите от нововъзникналата прикрита финансова и партийна цензура.

От гледна точка на социалната политика равновесното развитие означава създаването на нова социална инфраструктура и постепенно прехвърляне на социалните функции на държавата към гражданското общество.

Равновесното развитие няма нищо общо с уравниловката и държавния диктат. То няма също така нищо общо с дълбокото икономическо неравенство и зависимостта на духовния и социалния живот от малка финансова-олигархична група. Равновесното развитие предполага такава законова база, която осигурява едновременно свободата и справедливостта, утвърждава правата на личността, но и стимулира асоциацията, гарантира отварянето на страната, но и защитата на националната духовна култура.

Равновесното развитие означава "равновесие" между държавата и гражданското общество, при все по-пълна доминация на последното; широко местно самоуправление и ограждане на човека и регионите от своеволните посегателства на бюрокрацията.

Не е задача на днешната конференция да разглежда в детайли всички аспекти на равновесното развитие. Ясно е, че става дума за друг тип мислене, за нещо различно от досегашния опит на реформите в България, за принцип, стратегически съчетаващ демокрацията със справедливостта, индивида със солидарността, държавата с гражданското общество.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
23.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!