23 февруари 1993

София, 23 февруари 1993 година
        Брой 37 /824/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


На среща с президента д-р Желю Желев ръководството на БЗНС изрази своята загриженост за стопирането на поземлената реформа и възможната повсеместна, непредсказуема реакция. Във време на демокрация рискът да се пречи на собствениците да владеят земята си не може да се измерва с времето на комунистическата диктатура. Всички, които днес се опитват да реставрират колхозната система, са обречени. Сигурно Министерството на правосъдието ще вземе необходимите мерки.

Имуществото на БЗНС в светлината на новата структура на организацията бе защитено с правото на собственици. Срещата премина в добронамерен тон и президентът покани в лицето на д-р Анастасия Димитрова Мозер Постоянното присъствие на БЗНС на срещата по проблемите на българското земеделие на 23 февруари 1993 г. /вторник/.

София, 22 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ИЗЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ОТ КОАЛИЦИЯТА.


Националният политически съвет /НПС/ на Българския демократичен център /БДЦ/ разгледа на свое заседание декларираното от страна на Българска партия Либерали /БПЛ/ напускане на политическата коалиция БДЦ.

НПС смята, че в момента интензивно се преобразуват политическите структури и тяхното влияние в страната. Особено динамичен е този процес към посока на политическия център. Българинът се умори от крайностите в обществения живот и вече търси разумни програми и сили от центъра. БДЦ още със започването на правителствената криза бе осъзнал тази тенденция и веднага след избора на правителство започна чрез контакти и обсъждания търсенето на нов образ и организационна форма на центристките формации. Ние съзнаваме, че това не може да стане веднага и се налага изчакване на необходими обществени процеси.

Според НПС на БДЦ решението на либералите за напускане повтаря стари грешки. Въпреки, че предварително БПЛ бе за работа само в БДЦ, националното ръководство доброволно се "самоотлюспи" от единствената центристка коалиция с мотив..., че трябвало да се работи за формиране на центристка коалиция. Ръководството на БПЛ игнорира масово изразяваното от нашите симпатизанти убеждение, че само ЗАЕДНО и ЕДИННИ ще можем да се противопоставим на екстремизма и поляризацията. Превръщайки политическите сили от центъра в конкуренти и съпреници за един и същ електорат, се постига единствено раздробяването на разумните, демократични и некомунистически сили в угода на политическите крайности - СДС и БСП. Такъв е обективният резултат от това!

Петте партии от БДЦ ще намерят тези политически и организационни форми, които са адекватни на времето. Засега заместник-председателите поемат ръководството до окончателното съгласуване на коалиционните документи.

София, 22 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ, ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.


В края на 1992 г. г-н проф.Беров пое изпълнителната власт на страната и заяви, че има ясното съзнание за необходимостта от бързи мерки в икономическата и социалната област. Петдесет дни по-късно делата на оглавяваното от него правителство говорят за точно обратното.

Правителството мълчи за обещанието си да върне петдесет на сто от земята на законните й собственици до месец май. Вместо това то можеше да проучи проблемите на поземлените комисии на регионално равнище и да постави напрегнати, но реални срокове на областните управители за етапното връщане на земята.

Правителството не дава отговор и за това как ще разшири социалната база на приватизационния процес, при положение че комунистите и отечественофронтовците, които стоят зад него, не са заинтересувани от подобно разрешение на проблема. Ако правителството беше добронамерено и ориентирано към частната собственост, то можеше да тиражира приватизационен заем, който да позволи значително по-широко участие на трудовите слоеве от народа в приватизацията.

Правителството гузно мълчи с колко ще увеличи заплатите и пенсиите след приемане не бюджета за 1993 г., защото отсега е ясно, че от това увеличение на доходите на населението няма да се получи.

В същото време правителството некомпетентно и безотговорно разреши скока на цените на топлоенергията, електричеството, водата, а сега и на течните горива от три пъти до 30 на сто. С това то даде зелена улица за ново драстично увеличение на цените на хранителните и на другите масови стоки.

В резултат само на тези действия на правителството ръстът на инфлацията ще се увеличава от 9 до 11 на сто месечно. Промишленото производство ще спада с 3-4 на сто месечно, а безработицата в годишно изражение ще се увеличи с още 130-150 хиляди души и ще надхвърли като цяло 1 200 000 души. Доходите на над 90 на сто от населението ще паднат под границата на жизнения минимум или под възможността да се осигурява елементарното изхранване и покриване на домакинските нужди.

Горните деструктивни процеси ще увеличат бюджетния дефицит от 9 до 11 на сто вместо предвидените 7-8 на сто. На практика данъчната политика на правителството ще бъде доведена до своя абсурд, при който високите облагания ще пресушат източниците на постъпления.

Действията на правителството ще поставят българското общество в състояние на гражданско неподчинение. Това от своя страна ще създаде обстановка на остро социално и политическо противопоставяне. Зловещият кръг ще се затвори с увеличаване на недоверието на международните икономически и политически институции към България.

В регионален план зоната на нестабилност на Балканите ще се разпростре и върху нашата страна.

Съюзът за Търновска конституция предупреждава правителството, че със своите действия то поема изключително тежка отговорност за съдбата на страната. На изпитание е поставен мирният преход на обществото ни към частнособственическа икономика и към демокрация.

Това няма да бъде отминато без решително реагиране.

Спекулирайки с прехода към пазарно стопанство, правителството се опитва да заблуди общественото мнение, че предприеманите от него мерки са неизбежни. Това е лъжа!

Правителството е длъжно незабавно да преразгледа данъчната си политика, като я облекчи, и по този начин да стимулира производството като цяло. Това е пътят за откриване на нови работни места.

Секторът на посредничеството и търговията също трябва да бъде поставен под контрол чрез данъците, за да се ограничи стихийното възникване и фалити на фирми и произтичащата от това данъчна неплатежоспособност.

Решително трябва да се прекрати дотирането на нерентабилните държавни и общински предприятие и фирми, като последните се ликвидират, предлагат на търг и приватизират.

Цените на стоките от така наречената потребителска кошница трябва да бъдат овладени в реални граници и преразглеждани на тримесечен период от време.

Все по-нарастващата престъпност трябва да се преодолява чрез строгите санкции на закона и чрез икономически средства.

Правителството трябва да възприеме трайна политика на "открити врати” към чуждия капитал, като даде необходимите гаранции и защита на интересите на вложителите.

Изходът от общата криза, в която все по-трагично потъва българският народ, обаче минава през нови парламентарни избори и изолиране на комунистическите структури от политическия и икономическия живот на страната ни.

Съвместно със СДС и с други естествени съюзници, Съюзът за Търновска конституция ще работи за реалната декомунизация на българското общество и за възстановяването на Търновската конституция като исторически и политически символ на суверенитета и независимостта на България.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Димитър Бранков

БЗНС "ВРАБЧА -1": Йордан Дупаринов

БЗНС "ВРАБЧА - 1"/Димитър Гичев/: Никола Куртоклиев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Димитър Х.Попов

ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКВА: Борис Милошев

ПАРТИЯ НА ТРУДА: Иван Велков

ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лиляна Петкова

София, 17 февруари 1993 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3" ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПАРТИИТЕ В ПРЕДАВАНИЯТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до парламентарната Комисия за радио и телевизия.


ГОСПОДА,

България е демократична страна и населението й има право на всички атрибути на демокрацията. Наличие на конституция, както и международната Харта за правата на човека изискват реална свобода на словото, еднакви възможности за неговото изразяване на по-големите и по-малките обществени групи. С особена острота това право е категорично за политическите партии в една многопартийна страна, както сам обяви и президентът.

От три години вече вашето ръководство не само избягва многообразни и така необходими политически предавания, но и не допуска да се явяват пред обществото редица политически лидери или партийни екипи, законно регистрирани и работещи упорито за своя народ. На няколко пъти ние получаваме отговори, че сте получили забрана да отразявате декларации, дейност, мнения и възгледи на поредица от политически партии. С това си поведение вие не само грубо нарушавате конституцията, не само излизате извън рамките на световните стандарти, но и оставяте без защита цели слоеве от населението.

Вие позволявате отделни техни висши групировки да разполагат с нашите информации, да използват програмите и работата ни, представяйки ги за свои. Нещо повече. Целенасочено и под диктовка вие котирате ежедневно само определени личности, за които ние имаме сведения, че са извършили редица държавни престъпления под прикритието на едни или други идеи. Това е начин за тези групировки и хората, оглавяващи ги, да продължат и узаконят форми на държавен грабеж при наличие на масирана бедност и стагнация в обществото ни.

Вие установявате форми на политически геноцид. Отново се скрива истината от населението и то се държи неориентирано и в неведение - както по времето на Живков.

Предвид посоченото, ако в най-кратък срок вие, за чиято служба всички плащаме данъци, не си направите преоценка, ние ще организираме и поемем твърд курс от всички политически партии, които ни подкрепят, за разкриване както на личностните ви образи, така и като цяло пред света и обществото ни. България няма нужда от държавна "висша партийна" телевизионна прислуга, а има нужда от свободни и независими журналисти, имащи собствено достойнство.

В конкретност искаме от вас следното:

1. Ежеседмични политически предавания, отразяващи дейността, мнението и идеите на многообразието от политическите партии.

2. Включването на ръководствата им или екипи от специалисти в диспутите в "Отзвук", в предаването "Панорама" и др.

3. Отразяването в сутрешното ви предаване "Добър ден" на в. "Нова ера" равностойно с останалите подбрани вестници.

Напомняме ви, че Съюз "Ера-3" е законно регистрирана парламентарна партия и ние държим да се съобразявате със становището ни.

София, 22 февруари 1993 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ".


Независимото сдружение "Екогласност" изразява остър протест срещу войната, обявена от вицеприемиера Нейчо Неев на свищовските граждани. Намеренията за изпращане на войски срещу протестите на хората, борещи се за своето висше човешко право на живот и бъдеще за своите деца, са драстично посегателство срещу принципите на демокрацията. Безумните планове за строеж на АЕЦ "Белене" не могат да поставят на карта бъдещето на цялата нация.

Настояваме министър-председателят, министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб да гарантират публично, че заплахите на г-н Неев няма да бъдат приведени в действие и Българската армия няма да бъде хвърлена срещу мирното население.

"Екогласност" се противопоставя категорично на поредния опит за възкресяване на проекта АЕЦ "Белене" и ще предприеме активни действия на граждански протест при всички опити за решаване на този проблем зад гърба на българския народ.

СЕКРЕТАР: Лъчезар Тошев

София, 18 февруари, 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и до средствата за масова информация.


На заседание, проведено на 20 февруари 1993 г. във ВИАС-София, Координационният съвет на Асоциацията на демократичните синдикати /КС на АДС/

О Б С Ъ Д И:

1. Програмата на правителството на РБ през 1993 година в частта за създаване на нова система за трудови отношения и социално сътрудничество на основните социални групи.

2. Постановление номер 7 на Министерския съвет /МС/ от 22 януари 1993 г. за определяне на принципите, реда и условията за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество.

3. Институционализирането на тристранното партньорство с решение на правителството от 18 февруари 1993 г. за признаване на КТ "Подкрепа" и КНСБ за представителни на национално равнище.

4. Програмата на правителството на Република България /РБ/ през 1993 г. за ускоряване процеса на приватизация.

5. Решение на правителството от 18 февруари 1993 г. за разпределяне на конфискуваното синдикално имущество на бившите профсъюзи между КНСБ, КТ "Подкрепа" и държавата в съотношение съответно 55 %, 35% и 10 %.

6. Поскъпването на горивата и създаването на условия за неконтролирана инфлация.

След обсъждане Координационният съвет на АДС изрази следното

С Т А Н О В И Щ Е:

Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ е за активен диалог при съгласуване на интересите на основните социални групи в България. Обединяваща стотици синдикални организации на работници и служители от различни предприятия, браншове и отрасли, АДС се бори за справедливи и достойни условия на труд за всеки поотделно и за всички заедно. Членовете на АДС няма да допуснат никаква дискриминация, привилегии или ограничения при осъществяването на трудовите права и задължения. Асоциацията е готова със законни средства да защити всички права на своите членове и на всички хора, нечленуващи в синдикални организации. АДС е за равнопоставеност на синдикатите и на наемните работници. Асоциацията ще се противопостави чрез бойкот, гражданско неподчинение, символични и ефективни стачки на всеки работодател и на органите на държавната власт, които са си позволили задкулисно да сключват колективни трудови договори с дискриминационни клаузи по отношение на работници и служители извън КНСБ и КТ "Подкрепа".

Координационният съвет на Асоциацията на демократичните синдикати

Р Е Ш И:

1. АДС заявява, че със своите антисиндикални действия и безотговорни решения правителството на проф.Беров създава условия за: синдикално дискриминиране; драстично повишаване на цените; намаляване на жизнения стандарт; нагнетяване на социално напрежение; неконтролируема хиперинфлация.

2. Асоциацията на демократичните синдикати няма да участва в Националния съвет за социално сътрудничество до отмяна на Постановление номер 7 на МС, което е в противоречие с провъзгласените в Програмата на правителството действия "за създаване на условия за активен диалог при съгласуване на интересите на основните социални групи”.

3. Внесеното предложение на председателя на Националния съвет за социално сътрудничество /НССС/ до МС за признаването на КНСБ и КТ "Подкрепа" за представителни по смисъла на ал.З и 4 на чл.З от Кодекса на труда е изготвено на основание на представени от синдикатите документи с невярно съдържание. АДС настоява за парламентарен контрол по този сигнал и настоява за проверка на документите от комисия с участие на представители на АДС и на други синдикати. При установяване на недобросъвестност от страна на синдикатите да се приложат санкциите по смисъла на чл.б т.2 от Правилника.

4. АДС ще се противопостави с всички законни средства на сключени колективни трудови договори, в които има дискриминационни клаузи по отношение на нечленуващите в КНСБ и КТ "Подкрепа".

5. АДС е против решение на МС от 18 февруари 1993 г. за разпределяне на конфискуваното имущество на бившите профсъюзи, което по същество е държавно. АДС настоява за мораториум от страна на парламента върху разпределението на имуществото между КНСБ и КТ "Подкрепа" до провеждане на избори за синдикално влияние.

6. АДС ще защитава интересите на своите членове и на нечленуващите в синдикати свои симпатизанти.

7. При създалата се обстановка на социално напрежение единствено по вина на правителството, въпреки нашето нежелание да изостряме обстановката в страната, АДС е принудена да обяви стачна готовност на всички свои синдикални структури, считано от 22 февруари 1993 г. АДС предупреждава структурите си, че протестни и стачни действия ще провежда само с другите демократични синдикати. АДС се дистанцира от каквито и да е провокативни стачни и протестни действия от страна на червените синдикални централи КНСБ, КТ "Подкрепа" и "Единство".

Обръщаме се към всички наши членове и симпатизанти да съгласуват своите синдикални искания и протести с изградения Национален стачен комитет /НСК/ на Асоциацията на демократичните синдикати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА АДС:
        Иван Ушанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК НА АДС:
        Петър Драгулев

София, 20 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Учредителен конгрес на 17 февруари 1990 г. и изменен и допълнен на Извънреден конгрес на 22-24 февруари 1992 г. в Плевен.


Чл.31. Изпълнителният комитет е колективен орган за оперативно управление. В неговия състав влизат по право: председателят, заместник-председателите, изпълнителните секретари и членове, избрани от Координационния съвет в рамките на определен с друго негово решение брой.

Чл.32. Изпълнителният комитет:

1. Организира и контролира изпълнението на решенията на Координационния съвет.

2. Взема оперативни решения, невключени в компетенциите на КС.

3. Взема решения за назначаване на щатни длъжности в Централата и на ръководителите на териториалните й структури, по предложение на синдикалните организации от територията.

4. Организира разработването и внася за утвърждаване в КС проекта за бюджет, проекта за наредба за набиране и изразходване на паричните фондове и други документи, уреждащи финансовата дейност на конфедерацията.

5. Взема решения за създаване на експертни групи, работни групи, групи по преговори, изследователски групи и други временни звена, подпомагащи оперативната му дейност.

6. Взема решения, произтичащи от решенията на КС по чл.27, т.6, и организира тяхното изпълнение.

7. Подпомага дейността на териториалните органи и звена на КНСБ.

Чл.33. Заседанията на Изпълнителния комитет са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от членовете му с право на глас. Те се ръководят от председателя на КНСБ или друго упълномощено от него лице. Решенията си ИК взема с явно гласуване и обикновено мнозинство, с изключение на тези по т.6 на предходния член, които се вземат с явно поименно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3. Протоколите с резултатите от гласуването се съхраняват през времето на мандата на ИК.

Чл.34. Председателят на КНСБ:
1. Представлява конфедерацията.
2. Организира и контролира изпълнението на решенията на КС и ИК.
3. Внася предложения по организационни и кадрови въпроси в КС или ИК в съответствие с техните правомощия.
4. Свиква и ръководи заседания на КС и ИК.
5. Взема оперативни решения, невключени в правомощията на КС и ИК.

Чл.35. Заместник-председателите:
1. Организират и контролират изпълнението на решенията на КС и ИК.
2. Представляват конфедерацията в отсъствие на нейния председател.
3. Вземат оперативни решения, произтичащи от взети решения на КС и ИК.

Чл.36. Изпълнителните секретари:
1. Участват с право на глас в КС и ИК.
2. Ръководят, организират и контролират цялостната дейност на функционалните звена на Централата, намираща се на тяхно пряко подчинение.
3. Вземат решения за изразходване на средства в рамките на правата им, регламентирани в съответните наредби.
4. Вземат оперативни решения, произтичащи от взети решения на КС и ИК.

Чл.37. Председателят, заместник-председателите, изпълнителните секретари, председателите на основни членове на конфедерацията, членовете на КС и ИК и на ФКК не могат да бъдат избирани за такива, ако заемат ръководни длъжности в органи на държавната власт или ръководни постове в политически партии.

Чл.38. Всички ръководни длъжности в КНСБ и в основните й членове са изборни и за определен мандат. Заемащите такива длъжности могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Продължителността на мандатите се определя само на редовни конгреси на КНСБ или на конгреси и конференции на нейните основни членове.

Чл.39. /1/ Финансово-контролната комисия е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на конфедерацията и нейните органи и звена. ФКК се състои от председател и негов заместник, избрани на конгрес, и от представители на основни членове на конфедерацията с численост над 35 000 души, избрани от техни конгреси или конференции.

/2/ Членовете на ФКК не могат да заемат друга щатна длъжност в Централата на конфедерацията.

Чл.40. За своите констатации Финансово-контролната комисия текущо информира Координационния съвет и Изпълнителния комитет, а веднъж годишно - конференцията на конфедерацията. За своята цялостна дейност ФКК се отчита пред конгреса. При установени значителни нарушения председателят на ФКК може да поиска извънредни заседания на КС и ИК.

Чл.41. Издръжката на Финансово-контролната комисия се определя с бюджета на КНСБ. Цялостната дейност на комисията се определя от самата нея, в рамките на предоставените й правомощия и бюджет.

Чл.42. ФКК има право да контролира текущо документацията за отчисленията от членски внос на всички основни членове на конфедерацията.

Чл.43. С решение на КС се създава Арбитражна комисия.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.44. КНСБ създава свои териториални структури по решение на Координационния съвет. С решението се определят териториалните граници, статутът, устройството и дейността на тези структури.

Чл.45. Издръжката на териториалните структури на конфедерацията се осигурява от бюджета й.


РАЗДЕЛ ПЕТИ
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.46. Недвижимото, движимото имущество и паричните средства на КНСБ се формират от приходи от членски внос, дарения, помощи, вещни права и от разрешена стопанска дейност.

Чл.47. КНСБ и нейните членове могат да извършват всяка позволена от закона стопанска, финансова, застрахователна и друга дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
23.02.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!