22 август 1995


София, 22 август 1995 година
Брой 163 /1464/


София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 5 АВГУСТ 1995 Г. В СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ.


        1. За участие в изборите за местни органи на управление през 1995 г. Българската социалдемократическа партия /БСДП/ да извърши самостоятелна регистрация в Централната избирателна комисия съгласно изискванията по чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори.

2. Препоръчва на местните организации, които ще участват в изборите по общини в коалиция с общ кандидат за кмет и/или обща листа за съветници, да включат при регистрацията в Общинската избирателна комисия в наименованието на коалицията наименованието на партията БСДП, съобразно изискванията на чл. 27, чл. 39 и чл. 41 от Закона за местните избори.

3. Общинските ръководства на БСДП да подпомогнат местните организации в малките селища за предлагане издигане кандидатурата за кмет.

4. Националният комитет дава мандат на Изпълнителното бюро да води разговори с националните ръководства на други политически сили с оглед получаване на гаранции за постигнатите местни споразумения.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОГЛАСЕНО НА ПЛЕНУМ /5 АВГУСТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Другарки и другари индустриални работници, кооператори, учители и преподаватели във висши учебни заведения, миньори, техници и инженери във всички области, интелектуалци, творци в науката, културата и изкуствата, транспортни работници, лекари и медицински сестри, ратаи на новите земевладелци, наемни работници в търговията и услугите, младежи и девойки, студенти и ученици, металурзи, агрономи, енергетици, честни и неподкупни журналисти, строителни работници, архитекти, полиграфисти, служители в частни и държавни фирми, юристи, безработни, пенсионери!

Другари пролетарии,

Дойде часът на истината!

За всеки вече е ясно: обещанията на превратаджиите от 10 ноември 1989 г., че тяхната цел е достигането на европейски жизнен стандарт на нашия народ, са една измама. Буржоазните партии - управляващи и кандидати за управление, нямат такива намерения. Мизерията и нищетата, нарастващото социално неравенство, ширещата се престъпност, нравственият и социалният натиск върху народа не намаляват, а все повече се задълбочават и все повече ни отдалечават от някакво повишение на жизнения стандарт в сравнение с този, който имахме при социализма, колкото и деформиран да беше той.

Но това не е цялата истина - на повърхността се вижда само част от айсберга, към който корабът на България се движи неотклонно. Центърът за приложение и пропаганда на марксизма-ленинизма при Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/ "Г. Димитров" при Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ направи анализ на съвременната епоха. Този анализ показва, че в проектирания "нов световен ред" на България е отредено място на бананова република, наред с болшинството страни в света. Но даже да не беше така, даже нашата страна да беше сред привилегированите, пролетариатът никога не би се чувствал добре в условията на фашизъм. "Новият световен ред" на империалистическите сили по същество не се отличава от "новия ред" на Хитлер. Различни са само пътищата за неговото постигане. Фашизмът наново надвисва над планетата.

Българският народ познава робството. Нима пет века не стигат! Българският народ познава и фашизма. Достойно отговори на неговото настъпление през годините от 1923-та до 1944-та. Българският народ е търпелив, но довреме!

Другарки и другари,
Български пролетарии,
Вслушайте се в гласа на Българската комунистическа партия! Четете и разпространявайте вестник "Комунистическо дело" и разработката на АОНСУ "Анализ на политическото положение в България към 1995 г."!

Навлизайте масово в редовете на Българската комунистическа партия, Отечествения фронт /ОФ/, Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/ и Съюза на борците против фашизма, капитализма и империализма /СБПФКИ/. Това са организациите, които
обединяват всички здрави кадри на българския пролетариат за борба срещу реставрирания капитализъм и настъпващия фашизъм, за народна демокрация и социализъм!

Завземайте местната власт на предстоящите избори, като гласувате за кандидатите на БКП! В общините, в които не е обявен кандидат на БКП, бойкотирайте изборите, но в никакъв случай не гласувайте за друга политическа сила! Съществува реалната възможност предстоящите избори да се превърнат в начален етап на втората социалистическа революция. Това зависи само от вас, драги български пролетарии.

Поддържайте на високо ниво и усъвършенствайте професионалното си майсторство! Спирайте работа само при организирани стачни действия, подкрепени от БКП! Бъдете за пример в труда и в учението! Бъдете незаменими на работните си места! За вашите работодатели трябва да бъде трудно да ви изхвърлят на улицата само заради политическите ви убеждения. Нека всички виждат и знаят, че комунистите и техните симпатизанти са най-добрите специалисти, най-добрите работници. Само един знаещ и можещ пролетариат може да осъществи компетентна диктатура на пролетариата.

Давайте отпор и разобличавайте десния опортюнизъм! Не се поддавайте на провокаторите от Българската социалистическа партия /БСП/ и нейните сателитни лъжекомунистически партии, никнещи една след друга като гъби след дъжд, целящи да разединят българския пролетариат, за да бъде той послушен при превръщането на страната ни в бананова република начело с БСП! Ако членувате в някоя от тях или в БСП, но сте наистина пролетарии, масово ги напускайте, оставете там богаташите и техните слуги, а вие постъпвайте в БКП!

Давайте отпор на и разобличавайте левия опортюнизъм! Не се поддавайте на провокациите на лъжереволюционни организации, колкото и "червени" да са техните лозунги! Ако вече са ви заблудили и членувате в тях, а сте истински пролетарии, мястото ви не е там, а в БКП, ДКМС, ОФ, СБПФКИ! Истинският пролетарий не може да бъде терорист, не може да има нищо общо с терористични организации. Революцията не е терор, а обновление. Диктатурата на пролетариата не е потисничество, а истинско народовластие, истинска демокрация!

Не участвайте в никакви етнически конфликти, а помагайте за тяхното изглаждане, дори и да виждате, че правдата е на едната страна в конфликта! Всеки етнически конфликт в нашата епоха не възниква сам, а се подклажда отвън, от враговете на България и цели нейното отслабване, разединение и главно - задушаването на класовата борба и увековечаването на експлоатацията на човек от човека. Български пролетарии, не хората от малцинствата са ваши врагове! Ваши врагове са вашите експлоататори! Пролетарии от всички малцинства в България, не българските пролетарии са ваши врагове. Ваши врагове са вашите експлоататори! Масово постъпвайте в организациите на българския пролетариат! В БКП, ОФ, ДКМС и СБПФКИ ще ви посрещнем като наши родни братя, каквито сте и в действителност!

Не предприемайте никакви прибързани революционни действия без сигнал от БКП! Всяка привързаност ще навреди на делото на революцията.

Гответе се за решителен отпор на настъпващия фашизъм спокойно, достойно и мъдро!

Смърт на фашизма, свобода на народа!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ /ЧАСТ СЕДМА/ "ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕН ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


2.2. Взаимодействие с правителството и парламентарен контрол

През първата сесия на 37-то Народно събрание бяха положени основите на нова за БСП и нейните коалиционни партньори дейност - цялостно взаимодействие на парламентарното мнозинство с излъченото и подкрепяно от него правителство. Бяха утвърдени от парламентарната група приложения към Правилника за организацията и дейността на ПГДЛ, чрез които бе разработена вътрешната нормативна основа на взаимоотношенията с Министерския съвет:
- правила за взаимодействие между парламентарната група и МС;
- правила за организация на парламентарния контрол в ПГДЛ.

При подготовката и организацията на взаимодействието с изпълнителната власт през лятната сесия на парламента ПГДЛ и нейното ръководство изхождаха от анализа на тази дейност през първата сесия на 37-то Народно събрание, както и от договореностите с правителството, уточнени след задълбочена и откровена дискусия.

Какви са основните резултати?

Първо. Практически заработи създадената система за взаимодействие с изпълнителната власт. Независимо от неизбежните слабости и моментни "търкания", взаимоотношенията на ПГДЛ с МС вече са поставени на ясна принципна и практическа ефективна основа.

Второ. Пред парламентарната група ежеседмично се явяват членове на МС, за да отговорят на поставени от народните представители въпроси и за да участват в дискусии по тях. Особено положителна роля играе редовното участие на министър-председателя и на неговите заместници не само с оглед своевременното информиране на ПГДЛ по текущи въпроси, но и за подготовката на важни предстоящи решения в областта на енергетиката, банковата система, приватизацията и др.

Трето. Преодоляна бе типичната за предходната сесия свръхактивност при поставянето на актуални въпроси и питания към министрите. В съответствие с постигнатата договореност народните представители рязко ограничиха поставянето на въпроси с подчертано локален или частен характер. В резултат на това относителният дял на въпросите и питанията от ПГДЛ спадна до приемлива за едно парламентарно мнозинство величина.

ПГДЛ урегулира количествено, а в много случаи и качествено обстановката и най-вече добрия тон по време на парламентарния контрол. Слабо е присъствието в пленарната зала на депутати от всички парламентарни групи, в т.ч. и от ПГ на Демократичната левица.

В кои направления трябва да се постигнат своевременно положителни промени?

Преди всичко да се уточни съвместно с МС един план за основни проблемни акценти в парламентарния контрол върху есенната сесия, в който да се фиксират част от предстоящите питания и евентуално - парламентарни дискусии и решения по въпроси от съществено значение за политиката на правителството и парламентарното мнозинство. За целта е създадена организация за работа съвместно с парламентарния секретар на МС.

Полезно би било ежемесечно народните представители от ПГДЛ да депозират предложения за това кои министри и по какви въпроси да бъдат изслушвани на заседание на групата и как това ще се синхронизира с останалите дейности в парламентарния контрол.

Специално внимание следва да се обърне на информационно-пропагандното осигуряване на парламентарния контрол, за което е предвидено да се разработи до месец септември отделна програма.


     2.3. Международна дейност

Международната дейност на ПГДЛ е друго основно направление в парламентарната активност на нашата коалиция. Статутът ни на управляващи изисква най-висока степен на съгласуваност с правителството, най-вече с Министерството на външните работи /МВнР/, и по-пълно използване на потенциала на съответната комисия при Висшия съвет /ВС/ на БСП. Само така можем да следваме единни цели и задачи и да осигурим цялостна и ефективна международна дейност.

Външнополитическото поведение на ПГДЛ е ориентирано към адекватно представяне на демократичните промени у нас, ролята на левоцентристките сили за тяхната необратимост и ускоряване, париране опитите на десницата да злепостави страната ни в международен план. Определящо за нас начало е утвърждаването на международния престиж и авторитет на Република България.

За разлика от предишния парламент, международният потенциал на ПГДЛ се разшири и с международните прояви на председателя на НС, председателя на Комисията по външна политика и ръководителите на делегации в международни организации и групи за приятелство. Техните международни изяви имат и самостоятелно значение. Те покриват широк периметър на международна ангажираност, който се допълва и от участието на нашия заместник-председател на Народното събрание.

Значителен брой международни мероприятия се провеждат в София. През отчетния период председателят на НС Б. Сендов има отговорни срещи с президентите на Грузия, Армения, Азербайджан и Турция, с министри на външните работи на КНР и Гърция, с министъра на приватизацията на Чехия, със заместник-председателя на Световната банка. По негова специална покана гостуваха в България председателят на Сметната палата на Република Франция, заместник-председателят на Комисията по външна политика, сигурност и отбрана на Европейския парламент Елек Карер Д’Анкос, Мигел Мартинес - председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/, Карстен Фойт - председател на Северноатлантическата асамблея. Ръководството на ПГДЛ проведе разговори с председателката на шведския парламент, с парламентарната делегация от групата за приятелство "Франция-България" при френското Национално събрание, с швейцарската делегация в ПАСЕ и с други международни делегации. Десет наши депутати участваха в семинар за млади парламентаристи по линия на ФАР. По инициатива на ръководството на левицата бяха проведени срещи с парламентарни делегации на Република Македония, на Бундестага, водена от Грегор Гизи, с председателя на Икономическата комисия на Бундестага Фридхелм Ост.

За периода януари-юли 1995 г. 52-ма депутати от ПГДЛ са били на 67 мероприятия в чужбина. Специално внимание заслужават официалните парламентарни делегации, водени от председателя на НС, за срещи и разговори в Европейския парламент и руската Дума, в Германия и на Сесията на Асамблеята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ в Канада.

През първата сесия на 37-то НС бяха формирани постоянни парламентарни делегации за участие в работата на редица европейски и евроатлантически структури. Принципно значение в международната дейност на ПГДЛ има активността ни в ПАСЕ, САА, Европейския парламент, ПА на ОССЕ, Асамблеята на Западноевропейския съюз /ЗЕС/, Интерпарламентарния съюз. В тази област на многостранната парламентарна дипломация активно са включени 18 наши народни представители. Доминиращото присъствие на депутати от ПГДЛ в тези постоянни делегации дава широки възможности за утвърждаване на демократичния образ на нашата страна и за нейното непосредствено участие в интеграционните процеси на континента. В социалистическите политически групи на съответните международни институции се внася специфичен български принос за укрепване на европейската и на световната левица в международните отношения.

През отчетния период започна формиране на групите за приятелство с парламентите на други страни. Някои от тях вече функционират нормално и процесът се задълбочава. Положителен пример дава групата за приятелство с Русия въпреки трудния избор на нейния ръководител.

Нееднократно на заседание на ПГ са разглеждани различни аспекти на нейната външнополитическа активност. Анализирани са възможностите за по-резултатни външнополитически контакти. До председателя на НС бе подготвено писмо, с което се търси подобряване на планирането, организация и ограничаване на опитите за несъгласуваност на международните изяви в чужбина.

За осигуряване на цялостна ефективна международна дейност е необходимо:
- постигане на максимална съгласуваност на международните изяви в чужбина;
- регулярно и задължително отчитане на всяко участие в международни мероприятия в чужбина;
- осигуряване на синхрон в международните намерения и дейност на ПГ с други държавни и партийни органи;
- засилване на балканското направление във външнополитическата ни работа;
- реализиране на по-целенасочена международна дейност в София и във връзките ни с чуждите посолства у нас.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ДЕВЕТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪРТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Ако се вгледаме в еволюцията на партиите от Социалистическия интернационал, ще загубим всякаква представа за традиционното "ляво", ще разберем, че традиционната социалдемокрация е вече минало. Съвършено нови измерения придобиха границите на националната държава, поради което се промени и понятието социална политика. Помощта за бедните, социалната насоченост на бизнеса, религията и културата вече не са патент на така наречените леви партии. Мастити консервативни и либерални политици призовават ежедневно за повече социални гаранции и съставят програмите си със социални ангажименти.

Лидери на социалистически, работнически и трудови партии се плашат от думата "национализация" и пледират за подкрепа на частния сектор. Причината за всичко това е, че днес светът е изправен пред съвършено нови реалности, че традиционните доктрини стават все по-безполезни.

След мъчителното сближаване на основните идейни концепции през последните 30 години днес е очевидна необходимостта от нов теоретичен синтез.

Синтезът, от който ще произлязат новите политически идеи, е преди всичко синтез между новите световни реалности и оправданите от историята качества на либералните и социалистическите идеи.

Правата на човека, частната собственост, гражданското общество, пазарната икономика - като несъмнени постижения на либералната идея; социалната хармония, диалектиката на развитието, стремежът към социално равновесие, участието на всички слоеве от населението в собствеността, чиито корени идват от различните превъплъщения на марксизма - това са все форми на днешното битие, които ще имат съществено значение и за утрешния ден на човечеството.

В никакъв случай обаче подобен идеен синтез не бива да се налага със сила или като някаква кабинетна доктрина. Едва ли е правомерно да се говори и за социално-либерална теория, за някакво механично обединяване на части от марксизма и части от либерализма. Синтезът, за който тук става въпрос, не идва от съединяването на политически и научни възгледи, а от обективни процеси, засягащи цялото човечество. Ето защо не толкова съхраняването на отделни приоритети на традиционните доктрини, колкото променените световни реалности лежат в основата на новия теоретичен синтез. Става дума за огромното преструктуриращо значение на новите световни комуникации, за взаимното културно проникване, за появата на непознати по-рано глобални проблеми, за отварянето на страните една към друга и за намаляване на значението на националните граници, за изменение в природата на частната собственост и т.н. Убедени сме, че човечеството се намира в навечерието на нови технологични и обществени открития, на промени в характера на самата цивилизация. При това поради огромната по своите мащаби глобализация нито една, дори най-малката страна, не може да бъде изключена от този процес.

За нас в Гражданското обединение за републиката е вече ясно: или България ще се впише в новите световни реалности, ще възприеме модерните идейни доктрини, или тя ще изостане безвъзвратно от прогреса. Или България ще влезе в семейството на носителите на днешния обществен прогрес с ярка икономика, политика и култура, или нейната национална специфика ще изчезне в потока на огромните културни влияния, които новите комуникации и медии носят със себе си.

Ето защо ангажирането на ГОР с нови теоретични и програмни обобщения не е научна приумица, а крещяща историческа необходимост за България. Това е важна част от борбата за оцеляването на българското самосъзнание в новия глобален свят, ориентация на страната в този свят, основа за мобилизация на нацията за утвърждаването в една безкомпромисна битка на култури и традиции.

Преди година и половина Първата национална конференция на ГОР утвърди като своя основна идейна концепция тази за равновесното развитие. Тази концепция означава:

* всемерна подкрепа за частната собственост и нейната социализация, което означава доброволна комбинация и конкуренция на милиони хора и на тяхната инициатива;

* постепенно вграждане на държавата в структурите на гражданското общество и превръщането й в негов основен стожер и защитник;

* отрицание на всеки монополизъм на икономическа и политическа власт, независимо дали става дума за административно-бюрократичен партократски режим, или за либерален монополистически капитализъм;

* равновесно преразпределение на собствеността между максимален брой членове на обществото чрез социално справедлива приватизация и демонополизация;

* уравновесяващо икономическо регулиране на държавата, преодоляващо разделението на обществото на класи и антагонистични социални групи;

* подкрепа на индивидуалните и местните особености при едновременно стимулиране на асоциацията на труда;

* зачитане на културни особености на всяка етническа група и провеждане на политика на толерантност и уважение;

* всяческа защита на националната култура и самосъзнание и борба за вграждането й в световната културна съкровищница.

Предлагам Националната конференция да утвърди тези положения като основа за програмния документ на ГОР и концепцията за равновесното развитие. Именно тази концепция съдържа в себе си и това, което наричаме нов идеен и теоретичен синтез. Именно това е концепцията, която бе в основата на създаването на ГОР, която обединява нашите ценности в една обща философия.

Новаторският характер на тази философия задължава много. Ще ни обвиняват в авангардизъм, в незачитане на традициите, в това, че не се доближаваме до БСП и СДС и че губим лицето си. Подобни обвинения са естествени и във всяко новаторско време са обслужвали консерватизма. Това не бива да ни притеснява. Точно обратното - вече е ясно, че ГОР е политическо движение - отражение на новите световни реалности в условията на България - с ярка социална насоченост, отричащо административно-бюрократичния и стопанско-монополистичен диктат и изповядващ концепцията за равновесното развитие.

/ Пресслужба "Куриер"/


    
14:30:00
22.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!