19 юли 1995


София, 19 юли 1995 година
Брой 139 /1440/


София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РУХВАНЕТО НА Т.НАР. ПИРАМИДИ.


Ръководството на Българската работническо-селска партия /БРСП/ се солидаризира с възмущението на хилядите вложители в тъй наречените "пирамиди", загубили парите си и особено с тези от тях, внесли скромните си и честно спечелени левчета.

Съжаляваме, че не можахме да предупредим хората за случая, че не можем да предупреждаваме работниците и селяните за злините, които ги очакват, поради табуто, наложено на нашата партия в средствата за осведомяване.

Косвена вина за случая носят СДС, БСП и другите буржоазни партии, предложили ни система и ние самите, приели тази система, позволяваща на алчни за капитал хора, мошеници с фракове, законно, с разрешение от властите, да мамят народа.

Обикновените хора при капитализма са подложени на ежедневно оглозгване от всички страни. Псевдополитици, лихвари като в случая, търговци, бирници и попове ежедневно смучат кръвта на народа.

С всеки изминат ден ще чувстваме все по-осезателно прелестите на капиталистическия рай. Рай за богатите и ад за обикновените трудови хора.

Хора, събудете се! Ако нашата работническа класа продължава да е разделена на социалисти, демократи и земеделци, бедите ще продължат, ще изплачем и ни[е?], сега незасегнатите.

Навлизайте масово в Българската работническо-селска партия. Учредявайте нови организации. Само организирани ще се противопоставим на още по-страшни замисли на буржоата. Утре те могат да ни вкарат и в истински войни за преразпределение на пазарите в света! На изток и на запад те са вече факт!

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗАЕМОДАТЕЛИ ОТ ВАРНА И РАЙОНА СЛЕД РУХВАНЕТО НА Т.НАР. ПИРАМИДИ. Избран е Инициативен комитет, който да защитава правата и интересите на заинтересуваните граждани.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Десетки хиляди хора от гр. Варна и района са сериозно разтревожени от събитията, развили се през последната седмица около фирми, в които те държат своите спестявания. Принудени от нуждата и борбата за оцеляване, тези хора са вложили своите дългогодишни спестявания в законно регистрирани фирми и сдружения, развиващи легална дейност на територията на Варна.

Ние, потърпевшите, които вече не знаем съдбата на собствените си пари, бихме желали да зададем следните въпроси:

1. Ако заемателната дейност на въпросните фирми е била незаконна, защо в продължение на над две години варненската прокуратура, правителствата от 1993 г. насам и финансовите институции не са направили нищо за прекратяване на тази дейност, респективно защо са позволили нейното легализиране?

2. Защо съвпада моментът на неколкократното понижаване на основния лихвен процент от БНБ с масови акции срещу дейността на фирми, които, необезпокоявани досега, лоялно са изпълнявали задълженията си към заемодателите.

3. Прекратяването на дейността на две от фирмите при съмнителни обстоятелства основание ли е за ликвидиране на всички останали?

4. Откъде г-н Стамо Стамов - шеф на регионалното поделение на ЦСБОП и в."Дума" имат информация за предстоящия "фалит" на така наречените от него пирамидални структури, която се появява официално в пресата? И как така стана, че дори се предсказа моментът на "фалита"?

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да спре грубата намеса на държавата чрез нейните изпълнителни и следствени органи в работата на фирмите!

2. Варненските районна и окръжна прокуратура да не се месят по какъвто и да било начин в работата на фирми, които продължават лоялно да изпълняват задълженията си към заемодателите и да се възстанови фактическото положение на места, където вече е налице такава намеса!

3. Да се даде пълна прозрачност на разследването около състоянието на прекратилите дейността си фирми "Бамс" и "Спирели"!

Ние, потърпевшите от Варна и от района, знаем своите права и няма да позволим парите ни да изчезнат по неведоми пътища така, както миналата година стана с парите на вложителите на Ийст Уест Холдинг груп!

Ако не бъдат защитени правата ни от органите на държавната власт в Република България, ще потърсим съдействие от международни правозащитни организации!

Варна, 28 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО ПРИ ВЕСТНИК "СВОБОДЕН НАРОД", ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА ЧЛЕНСТВОТО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.


След като правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ направи опит да представи пред Международната организация на труда /МОТ/ асоциацията Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/ като легитимен представител на работещите в България, журналистическото дружество при редакцията на в. "Свободен народ" разгледа целесъобразността на по-нататъшното членство на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ в тази асоциация.

Дружеството смята, че това членство не е в интерес на съюза. То е в интерес единствено на управляващата БСП и в случая съюзът е въвлечен от заинтересовани лица в изпълнение на политическа поръчка - разбиване на истинските синдикати в страната ни.

Дружеството е на мнение, че наше участие в Тристранната комисия е безсмислено, тъй като правителството не е работодател на огромната част от журналистите и няма за какво да преговаряме с него. В повечето медии подписването на колективни трудови договори е утопия, тъй като се работи на временни такива.

Дружеството настоява ръководството на СБЖ да преразгледа членството в ОССОБ и в името на журналистическата независимост да го прекрати.

София, 13 юли 1995 г.

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО: Т.Етърски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


I. Нас ни обединяват и ние отстояваме принципите и ценностите на либералната демокрация:


СВОБОДА

Всички хора са родени свободни и всеки е достоен да живее в свобода. За нас, либералите, свободата на човека е върховна универсална ценност. Свободен е икономически осигуреният човек. Свободен е здравият човек. Свободен е образованият човек. Свободен е културният човек. Истински свободни хора може да има само в една независима държава.


РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА

Шансът на свободните хора е в равенството на всички пред закона!

Човекът се опира на закона, за да бъде свободен!

Демократичната конституция и законите, произтичащи от нея, са общественият договор между свободни граждани за допустимите ограничения на личната свобода и недопустимите посегателства върху нея.

Хората не се раждат с еднакви заложби и способности, не живеят в еднакви условия. Равните права и свободи не осигуряват на всеки еднакви възможности за развитие и реализация на способностите и дарбите. Но равенството пред закона, равенството в гражданските и политическите права и свободи поставя хората в равни условия на свободно съревнование, задължава ги към лоялна конкуренция.


ПРАГМАТИЗЪМ

Прагматична и конструктивна гражданска, икономическа и политическа мисъл, позиция и дейност в контекста на конкретната социална действителност.

Прагматизмът е несъвместим със сляпо придържане и робуване на изкуствени и умозрителни схеми и настроения /кухи теоретични продукти/.

Прагматизмът неизбежно включва професионализъм.


ТОЛЕРАНТНОСТ, ДОСТОЙНСТВО, МОРАЛ

Достойните хора са богатството на обществото!

Шансът да сме достойни е гражданският морал! Гражданското достойнство и гражданският морал са неразделни.

Достойният човек зачита свободата, правата и достойнството на другия до себе си, защото изисква от него същото отношение към себе си. Достойният човек е толерантен към различните, защото изисква толерантност и поносимост към самия себе си.

За моралния човек чуждата неприкосновеност е неприкосновеността на собствения частен живот. Защитата на чуждото достойнство е проява на граждански морал.


ОТГОВОРНОСТ. СВОБОДАТА Е ОТГОВОРНОСТ

Личната свобода и социалната отговорност са неделими!

Свободата за личен избор едновременно е отговорност за себе си - всеки е отговорен за съдбата си!

Естествени носители на либералните ценности са:
предприемачите;
държавните служители;
интелигенцията;
хората със свободни професии.

В тези социални среди се формират и ценят качества като предприемчивост и инициативност, прагматизъм и професионализъм, социална компетентност и отговорност. Тези социални групи се реализират най-добре в либерално общество. Защо?

Предприемачите са носители на икономическа инициатива и активност и фактор за динамиката на икономическия живот. Те реализират идеите на интелектуалния потенциал на нацията. Те създават работни места, те пробиват на чужди пазари. Те осигуряват средства за осъществяване функциите на държавата.

Държавният служител е носител на държавното начало и държавността в обществото. Той защитава обществените интереси. Той е фактор за стабилност и сигурност в обществото.

В либералното общество интелигенцията и хората със свободни професии нямат ограничения за своята професионална дейност. Те генерират и са носители на нови идеи и изпълняват изключително важната функция на коректив на властта.


II. Нашите цели са:

ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРИЯ

Трайните интереси на нацията тръгват от нейните исторически корени - от формирането на нашия език и писменост, на културата, фолклора, традициите, духовността - всичко, което ни е създало и съхранило през вековете като народ, нация и държава, всичко, което е формирало народопсихологията ни, с чиято реалност и валидност е невъзможно да не се съобразяваме.

Либералният призив за свободата като мяра на човешкото добруване е невъзможен без диалог с националните исторически идеали и националната ни идентичност. Те са факти без алтернатива. Привилегията за избор е тежкият кръст на живите поколения. Позорно или трагично, застойно или героично - миналото е нашата социална памет, средство на самопознанието и самосъзнанието за това какви хора сме били, защо сега сме такива и какви искаме да бъдат поколенията ни.

Ние сме за възраждане и съхраняване ценностите на българщината.

Ние сме за възстановяване на историческата истина.

Ние сме за преоценка на фактите от най-близката ни история.

Но ние сме против обезценяването и обезсмислянето на живота на цели поколения. Против зачеркването на човешки съдби и лепването на клеймото "ненужен човек".


ДА ИЗГРАДИМ ОБЩЕСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

Либералното общество се основава на пазарната икономика, при което свободната инициатива е движеща сила на икономическия и социалния просперитет.

Законодателството и държавните институции гарантират и стимулират свободната инициатива. Либералното общество е несъвместимо с всякакъв вид монопол.


СВОБОДНА ЛИЧНОСТ СЪС СЪЗНАНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ, ЧЕ САМА ГРАДИ СЪДБАТА СИ

Общество на свободни личности е възможно само при наличието на национално съгласие относно:
зачитане на правата и свободите на човека;
разрешаване на противоречията чрез демократични процедури;
спазване на конституцията и законите;
приоритет на националните пред груповите интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
19.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
                                         Тинка Христова
                                         Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!