19 септември 1995


София, 19 септември 1995 година
Брой 183 /1484/


София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ.


В последните дни в българските масмедии отново се правят свободни тълкувания на частната визита на председателя на Либерално-демократическата партия на Русия /ЛДПР/ Владимир Жириновски.

Ръководството на Либерално-демократическата партия /ЛДП/ смята, че не трябва да се драматизират взаимоотношенията между двете партии, защото няма конкретен повод за това, но от друга страна, искрено се надяваме, че най-после ще ни махнат етикетчето "жириновисти", защото никога не сме били такива.

За пореден път заявяваме: не сме ничии лични гувернантки и не свирим по чужди партитури, не сме франкофони, американофили, русофили..., а двадесет и четири каратови българофили, за които от българския трибагреник по-високо няма.

Като граждани и патриоти обаче не приемаме арогантния, гаменски език на австро-санданския Мюнхаузен, Стоилов спрямо президента г-н Желев. Ние, либерал-демократите, като партия сме имали и имаме остри противоречия и несъгласия с позиции на президента, но това е било повод единствено за цивилизована дискусия. ЛДП винаги се е отнасяла с необходимото уважение към президентската институция.

ЛДП не приема и осъжда откровенията и намеците на виенския търговец за среднощен преврат. Ние сме конституционна партия и сме готови да се противопоставим на всеки подобен опит.

София, 18 септември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Кошев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ПАРТИИТЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕМИЛ ФИЛИПОВ ПО ПОВОД НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПАРТИИТЕ.


Моят натиск върху полицията и прокуратурата за разследване бе контраатакуван от агентурно и корупционно внедрените при мен изпълнители на волята на мултимафията и бе направен опит да ми бъдат отнети ръководните функции в партията, за да няма кой да търси отговорност от мафията. Опитите останаха безуспешни и аз останах ръководител на партията и продължих и продължавам да искам разследване на дейността на партийните фирми. През миналата година получих банкови документи, доказващи, че във фирмите на партията са били получени като преференциални още осемдесет милиона лева, които отново са били предоставени на мултимафията. Така притежавам категорични доказателства, че двете фирми на ръководената от мен партия са получили преференциални повече от сто и петдесет милиона лева, които изцяло са били предоставени на мултимафията. Главна прокуратура е наредила на Градска прокуратура да направи исканите от мен разследвания, но последната прави пълно мълчание и бездействие. Като собственик поисках от управление "Митници", от данъчното управление и от министъра на финансите съответните документи за дейността на фирмите, но официално ми отговориха, че такива сведения могли да дават само на контролираните от мафията държавни органи, но не и на мен, въпреки че съм собственикът. Наскоро се обърнах към техни превъзходителства посланиците на държавите, подписали заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, с молба за дипломатическо съдействие пред българските власти да се спазят българските закони и да се извърши исканото от мен разследване и официално да ми бъде отговорено какъв е резултатът от разследването.

От приложените документи ще научите, че мениджърите на двете фирми на партията са действали като поставени лица на КГБ, на ДС и на днешната им функционалност като "Мултигруп". Всичко е изрично, ясно и категорично доказано от мен. Нещо повече - едно от най-важните доказателства се съдържа в обявление на "Държавен вестник", откъдето е видно, че главният злоупотребител с партийните фирми Радослав Вълчев притежава съвместна фирмена дейност с Борислав Дионисиев и Димитър Иванов, които са главни действащи лица от структурите на КГБ и Шесто управление на Държавна сигурнлст, както и на "Мултигруп". Така по абсолютно недвусмислен начин съм доказал, че КГБ, ДС и мултимафията чрез агентурните и корупционните си механизми са завладели фирмите на партиите, за да контролират, шантажират и манипулират чрез тях политиците и партиите /отделно от агентурното овладяване на ръководствата на самите партии/.

Господин Филипов,
Въобще не се надявам да пожелаете да изпълните истинския смисъл на текстовете на Закона за политическите партии относно контрола за законност на приходите и разходите, но все пак за юридически и политически ритуал, и най-вече за документалност и възможност за контрол от бъдещето, се обръщам към вас с искането да направите всичко възможно да получим /и вие, и ние/ всички счетоводно-финансови документи относно дейността на двете фирми на партия Либерален конгрес.

Приложения: 1. Писмото ми и приложенията до посланиците, с искането ми за дипломатическо съдействие пред българските власти за спазването на българските закони; приложенията са повече от 70 страници и съдържат както ревизионния акт, така и копия от банковите документи, доказващи злоупотреби в размер на повече от сто и петдесет милиона лева в полза на мафията 2. Няколко броя от издавания от нас вестник "Либерален конгрес", в които сме отразили отдавна твърдяното от мен по-горе.

София, 14 септември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "НЕОБОСНОВАНИ И НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ОБВИНЕНИЯ НА ВЕСТНИК "СТАНДАРТ" НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРОФ.Д-Р ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ИЗПОВЕДАНИЯТА, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИКА.


А що се касае за отношението ни към т.нар. анаватан /майка-родина/, трябва да подчертая, че етническите турци в нашата страна са граждани на Република България, те имат както права, така и задължения по нашата конституция и законите. Те са част и подсистема от системата на българското общество. България е наша обща родина. В същото време турците са национално, етническо, езиково и мюсюлманско малцинство. По своите малцинствени характеристики те спадат към турския и тюркския етнос. В този смисъл тяхната "прародина" е Турция, Мала Азия и Средна Азия. В такъв план естествено е турското малцинство да послужи не за противопоставяне, а за мост за дружба и разбирателство, за сътрудничество между Република България и Република Турция, между нашата страна и тюркските страни. Така, както българските малцинства в други балкански и извънбалкански държави спадат към българския етнос и при признаването на техните универсални човешки права и етническа, езикова, културна и религиозна идентификация, могат да служат за разбирателство между Република България и съответните държави. Така изглеждат нещата от позицията на международните стандарти за правата на човека и гражданина, на международните договорености, подписани от нашата държава, залегнали и в новата конституция на Република България.

Произволни са тълкуванията и квалификациите на студенти, туристи и гости от Турция. Клеветнически характер имат твърденията за тайни терористични организации в страната. Ако авторът разполага с такива данни, нека да ги предостави на съответните държавни органи, на прокуратурата и на съдебната власт като лоялен гражданин и патриот на Република България. На автора трябва да е известен правилният принцип, презумпцията за невинност до доказване на вината. Това е изискване за всяка правова държава.

На подобни фалшификации е подложено моето слово при откриването на джамията в с.Преображенци /Надър/, община Руен, Бургаска област. Бил съм заявил, че "навсякъде в района трябва да се говори на турски език". Не е необходимо някой да препоръчва на етническите турци да говорят на своя майчин език - турският език. Това е осветено в конституциите на България, включително в тоталитарно време. Изключение от това представляват последните тридесет години на режима на военно-административната система, когато беше направен списък за етнически, етнокултурен и религиозен геноцид през времето на Тодор Живков. Турците и без това използват своя майчин турски език като език на своя бит, на своя фолклор, на своята художествена литература, на своите изкуства, изобщо на своята етническа култура. Моите виждания за езика съм изразявал в свои трудове, статии и слова, включително във Великото народно събрание и в Народното събрание. Изхождайки от етнодемографската и културната структура и ситуация в страната, аз съм защитавал тезата за баланса между официалния български език, който е средство за комуникация между всички граждани на България, и езиците на малцинствата - на турци, на татари, на власи, на роми, на арменци и др. В конкретния случай се спрях върху крайно националистическия законопроект на един депутат, внасян вече в продължение на три години в Народното събрание, с който се прави опит по законодателен път да се легитимира ограничаването на изучаването и използването на езиците на малцинствата. Това е в противоречие с новата конституция на страната и с международните договорености, подписани от нашата държава. А моята позиция по въпроса за мемориалната чешма край с.Трънак, Руенска община, Бургаска област, широко е изложена в интервюто "Опит за легитимиране на етническия, етнокултурния и религиозния геноцид. Разговор с проф.д-р Ибрахим Татарлъ за съдбата на мемориалната чешма край село Трънак, Бургаска област" /в."Права и свободи", бр.34, 1 септември 1995 г./. Всеки, който пожелае, може да се запознае с моите виждания по въпроса. Ибрахим Татарлъ призовава не само всички турци, а и всички демократични български граждани, цялата обединена демократична опозиция към единение, като единствена алтернатива срещу тоталитарните тенденции в сегашната политика на БСП!...

Въпросната публикация във в."Стандарт" говори за крайно националистическите настроения сред някои партии в Бургаска област. Става дума за ОПТ, ОКЗНИ, БСП и др., които бяха инициатори на декларация за разрушаване на мемориалната чешма, изпратена до всички държавни органи, включително в Главна прокуратура. Но такива големи демократически опозиционни партии и коалиции като СДС, Народни съюз, БЗНС "Н.Петков", Демократическата партия и др., за тяхна чест, не подписаха тази декларация по понятни съображения като защитници на правата и свободите на гражданите из средата на малцинствата в страната.

Публикацията на въпросния автор е брънка от атаките на крайнонационалистически, шовинистични, тоталитарни, политически партии в региона и в страната. Със съжаление трябва да се констатира, че редакцията на в."Стандарт" не се дистанцира от автора на материала и се солидаризира с него. Това е една опасна авантюристична, волунтаристична, субективна, крайно националистическа тоталитарна линия на конфронтация, на опит за посегателства върху политическите и културните права и свободи на гражданите из средата на малцинствата - национални, етнически, езикови и религиозни, на тяхната самобитност и идентификация, тенденция за втори етнически, етнокултурен и религиозен геноцид, на разрушаване на отношенията на добросъседство и разбирателство със страните на Балканския полуостров, на изолация от Европа, на издигане на нови бариери на студената война. Това противоречи на духа на нашето време - време на интеграция с Европа и откриване към света.

София, 9 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 233
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Форум "Преображение"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от политическа партия Форум "Преображение". Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 53 от 14 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Заверени на 13 септември 1995 г. фотокопия от решения на Софийски градски съд по ф.д. 33/107 по описа на съда за 1992 г. от 21 февруари 1994 г. за вписване на Форум "Преображение" в регистъра на политическите партии и от 19 юли 1994 г. за поправка на явна фактическа грешка.
2. Фотокопия от "Държавен вестник" бр.29 от 1994 г., в който е обнародвано решението за вписване на партията и бр.90 от 1994 г. за публикация на поправката.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията, и образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Форум "Преображение".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 234
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Свободна кооперативна партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Свободна кооперативна партия. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 52 от 14 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Заверено на 8 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд от 3 юли 1990 г. по ф.д. 4370 по описа на съда за 1990 г. за вписване в регистъра на политическите партии на Свободна кооперативна партия.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр.72 от 1990 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията, и образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Свободна кооперативна партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 279
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Движение "Напред, България"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Движение "Напред, България", подписано от упълномощените от партията лица.

Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 46/13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно решение N 2 ОТ 23 септември 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 13 септември 1995 г. от решение по ф.д. N 12466/94 г. на Софийски градски съд от 1 юли 1994 г. за регистрация на политическа партия Движение "Напред, България".
2. Образец от подписа на представляващите партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие от стр.31 на "Държавен вестник" бр.67 за публикация на регистрация.

Поради гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Движение "Напред, България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 309
София, 15 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 9 от 30 август 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 4 септември 1995 г. от решение по ф.дело N 2781 от 1994 г. на Софийски градски съд от 25 май 1994 г.за регистрация на политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр.32 от "Държавен вестник" бр.79 от 7 септември 1995 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл.25, ал.1 т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 310
София, 15 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Български земеделски народен съюз - единен


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Български земеделски народен съюз /БЗНС/ - единен, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 16 от 5 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 4 септември 1995 г. от Решение по ф.дело N 3134 от 1990 г. на Софийски градски съд от 11 март 1993 г. за регистрация на политическа партия Български земеделски народен съюз - единен.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 32 от "Държавен вестник" бр.72 от 3 септември 1991 г. за публикация на регистрацията. Фотокопие стр. 16 от "Държавен вестник" бр. 64 от 1993 г.
4. Заверен препис на 15 септември 1995 г. от Софийски градски съд на Устава на Българския земеделски народен съюз - единен.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Български земеделски народен съюз - единен

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 328
София, 16 септември 1995 година

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Движение за национално възраждане "Подем"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Движение за национално възраждане "Подем", подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 56 от 15 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 15 септември 1995 г. от Решение по ф.дело N 4181 от 1995 г. на Софийски градски съд от 23 март 1995 г. за регистрация на политическа партия Движение за национално възраждане "Подем".
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 23 от "Държавен вестник" бр. 32 от 1995 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Движение за национално възраждане "Подем".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 329
София, 16 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Българска средна класа


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Българска средна класа, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 54 от 14 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 29 август 1995 г. от Решение по ф.дело N 11 352 от 1995 г. на Софийски градски съд от 31 юли 1995 г. за регистрация на политическа партия Българска средна класа.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 32 от "Държавен вестник" бр.72 от 1995 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Българска средна класа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 333
София, 16 септември 1995 година

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация", подписано от упълномощените от партията лица. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 48/13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 септември 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Заверен препис на 13 септември 1995 г. от решение по ф.д N 2164/1990 г. на Софийски градски съд от 28 юни 1994 г. за регистрация на политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация".
2. Образец от подписите на представляващите партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 15 бр. 33 от 1990 г.и фотокопие на стр. 28, бр. 91 от 1994 г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:10:00
19.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!