16 февруари 1993

София, 16 февруари 1993 година
        Брой 32 /819/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНА.


Начинът, по който беше взето и оповестено правителственото решение за рязко повишаване цените на бензина с около 50 на сто, е абсолютно неприемлив за независимите синдикати:
- нарушени са принципите на социалното сътрудничество и по-специално чл.З от Кодекса на труда;
- едновременно с решението не са огласени верижният ефект от повишението върху цените на останалите стоки и услуги, както и размерът на компенсациите за населението;
- не е убедителна и обосновката за потребността от новия ценови шок, реална е опасността от предизвикване на хиперинфлация.

Поради всичко това Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ смята кредита на доверие, даден на кабинета на г-н Беров, за изчерпан и настоява за незабавна среща с отговорни представители на правителството. На тази среща централата ще предложи свой проект за 100 % компенсации за повишението на цените на бензина. Новите компенсации не влизат в сметката на преговорите за преодоляване на спада в реалните доходи на населението вследствие на поскъпването на живота през периода юли - декември 1992 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Кръстьо Петков

София, 14 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Kypиep"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ДОКУМЕНТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ".


През последните дни печатът, радиото и телевизията; както и отговорни държавни фактори, обсъждат текста на "Предложение за допълнителен протокол към Конвенцията за правата на човека и основните свободи относно националните малцинства и техните членове". Ние сме сериозно обезпокоени от лековерието и престъпната наивност, с която някои у нас се отнасят към този документ на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Съюзът на тракийските дружества в България посреща с удовлетворение и надежда развитието на процесите, които могат да доведат до изграждането на един по-хуманен и демократичен свят. Ние уважаваме и зачитаме човешките и гражданските права на всички хора, които принадлежат към различните религиозни и етнически общности. В посочения документ обаче има постановки, които не можем да приемем без сериозни възражения. Някои от тях, ако бъдат възприети, са в състояние да уронят националната сигурност и да застрашат териториалната цялост на нашата държава. Нека не забравяме, че България се намира в особено геополитическо положение. Невинаги нещо, което е благоприятно на една страна, е безопасно за друга. Не е случайно това, че САЩ, Китай, Израел, Ирландия, а вероятно и други държави, не приемат постановките на Съвета на Европа за колективните права на техните малцинства.

Някои от членовете на цитирания документ са в крещящо противоречие с българската конституция. В тях е предвидено "правото на националните малцинства да създават организации, включително и политически партии" /чл. 6, ал.1/, както и "да използват майчиния си език в контактите си с административните власти и в съдопроизводството" /чл.7, ал.З/. Има и други неприемливи моменти от гледна точка на интересите на българския народ. Ако всичко това бъде прието, то скоро ще доведе до превръщането на България в многонационална държава, до обособяването на части от нейния народ в автономни структури, а в недалечно бъдеще и до разчленяването на страната ни.

В миналото България загуби голяма част от своята територия и население. Българите в Македония, Тракия, Северна Добруджа и Западните покрайнини бяха изтребени, асимилирани или прогонвани от родните им огнища. Ние питаме: Нима за проявената от българския народ толерантност спрямо небългарските етнически групи сега той трябва да бъде наказван? Нима за пореден път ще бъдат късани живи части от тялото на България?

Съюзът на тракийските дружества в България е решително против онази политика, която подкопава устоите на българската държава. На нея ние ще се противопоставим с всички законни средства! Нашата организация призовава Народното събрание, президента на Република България, нейното правителство и цялата българска общественост да проявят трезвеност и здрав разум, като отхвърлят онези членове на предложения за приемане документ, които застрашават интересите на България и на нейния народ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Карамитрев

София, 15 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "УЧИТЕЛИТЕ ИСКАТ ДЕМОКРАЦИЯ, А НЕ ЛЯВ ЗАВОЙ ИЛИ ПЕРЕСТРОЙКА" НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАИЦЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Законът за декомунизация в науката и висшето образование, гласуван от Народното събрание, бе потвърден от Конституционния съд и влезе в сила. За съжаление в сферата на средното образование процесът протича в противоположната посока. Тези, които съсипаха българското образование за половин век, днес се завръщат в изпълнителната власт на всички равнища. С помощта на прокомунистическите Синдикат на българските учители /СБУ/ и Независим учителски синдикат /НУС/ /и благословията на служители в Министерството на образованието, науката и културата!/ ключови места в просветата се заемат от "апратчици", които отново ще въдворят казармен ред в българското училище по поръчка на една партия, променила името си, но не и мисленето и методите си на действие. Целта е реставрация на репресивната комунистическа образователна система.

Неведнъж сме предупреждавали за това. И отново предупреждаваме за надвисналата над крехката ни демокрация червена опасност!

Същевременно напомняме, че целите и задачите на Учителския синдикат /УС/ към КТ "Подкрепа” са свързани със защитата на правата и достойнството на българските учители и тяхната благородна професия.

Дошло е време, когато всеки българин, всяка организация трябва да поеме своята отговорност. Защото не ляв завой, не перестройка по съветски образец, а демокрация е нужна днес на България. За да ни има и през следващото хилядолетие.

София, 15 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ - РУСЕ, ПО ВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.
Документът е адресиран до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и до президента на Националния професионален съюз.


ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕМИЕР,

Изпълнителният съвет на Регионалната организация на Нацоналния професионален съюз /ИС на РО на НПС/ - Русе, е упълномощен от своите членове да изрази пред Вас остър протест и категорично несъгласие с дискриминационната синдикална политика на правителството, която Вие като упълномощен от него провеждате.

Унизителната процедура за участие в НССС, на която предлагате да бъдат подложени всички "други” синдикални организации в страната, е плод на нечистите игри на КНСБ и КТ "Подкрепа", с които Вие колаборирате.

Извън и над условията на тази "процедура" за доказване на синдикалната членска маса остават единствено двете привилегировани централи - КТ "Подкрепа" и КНСБ.

Вие, г-н вицепремиер, се "доверихте" на резултатите от тяхното вътрешно синдикално преброяване, което няма и не може да има представителен характер.

При подобно подборно отношение от Ваша страна /респективно на правителството/ чудно ли е, че на всички нива на изпълнителната власт започват да не възпроизвеждат същите взаимоотношения с "други" синдикални организации?

Прецедент в това отношение е "споразумението", което кметът на община Русе подписа с общинските ръководства на КНСБ и КТ "Подкрепа" на 10 февруари 1993 г., при все че е достатъчно добре информиран по надлежния ред за съществуването на РО на НПС - Русе. Нещо повече, РО на НПС нееднократно е правила безплодни опити за социално партньорство с общинската администрация до момента на своето учредяване.

ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕМИЕР,
Членовете на РО на НПС - Русе, остават с впечатление, че правителството, което Вие представлявате по отношение на социалното сътрудничество със синдикатите, желае да се убеди в правото на съществуване и на "други" синдикални организации чрез демонстрация на силови протестни действия. Изглежда, че толерантността като необходим тон за всяко партньорство не е стил на взаимоотношения, на който Вашето правителство държи.

Ако това наистина е така, то НПС има опита със законното остояване на своите права - позволяваме си да Ви припомним за националната транспортна стачка на нашия профсъюз от 11 юни 1992 г., която приключи със споразумение с бившия вицепремиер г-н Никола Василев с президента на НПС. Като се надяваме, че Вашето правителство не желае да връща времето с една година назад и все още разчитаме на здравия разум, деклариран нееднократно от него, Ви призоваваме, господин вицепремиер, на дело да докажете взаимоотношенията си със синдикатите в България на принципа на равнопоставеността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РО НА НПС - Русе:

З.Каранешев

Русе, 12 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" /КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/


/12/ Ръководството на Общинския политически съвет на клуба, респективно на Регионалния политически съвет на секцията, отчита дейността си пред Председателството на коалицията в края на всяка календарна година или при поискване.

/13/ Председателят на Общинския клуб, респективно на Регионалната секция, е председател на Общинския политически съвет на клуба, респективно на Регионалния политически съвет на секцията, и ръководи заместник-председателя и секретаря.

/14/ Председателят на Общинския клуб, респективно на регионалната секция, представлява съответния клуб или секция пред другите организации, институции, юридически и физически лица.

/15/ Заместник-председателят и секретарят на Общинския клуб, респективно на Регионалната секция, подпомагат дейността на председателя на съответния клуб или секция и заедно с него участват при вземането на решения от всякакъв характер в периодите между заседанията на Общинския политически съвет, респективно на Регионалния политически съвет.

/16/ Контролната комисия на съответния Общински клуб или Регионална секция на коалицията се състои от председател, секретар и член. Членовете на Контролната комисия се избират от съответния Общински политически съвет на клуба, респективно от Регионалния политически съвет на секцията. За членове на Контролната комисия се избират лица, членове на общинските или регионалните ръководства на съответните партии, движения и съюзи - членове на коалицията.

/17/ Контролната комисия на съответния Общински клуб или Регионална секция на коалицията осъществява непрекъснат финансов контрол за получените и изразходваните средства от съответния клуб или секция. В случай че получените средства не се изразходват по предназначение, Контролната комисия на съответния Общински клуб или Регионална секция е длъжна незабавно да уведоми Общинския политически съвет, респективно Регионалния политически съвет.

/18/ Контролната комисия на съответния общински клуб или Регионална секция на коалицията се произнася по правилността на взетите решения от съответния Общински политически съвет или Регионален политически съвет. В случай че съответният Общински политически съвет или Регионален политически съвет е взел решение, което противоречи на основните цели на програмата на коалицията или на настоящия статут, съответната Контролна комисия е длъжна да уведоми за това Висшата контролна комисия.

Член 11. ВИСШИ ОРГАНИ

/1/ Висши органи на коалицията са Националната конференция, Националният политически съвет, Секретариатът, Председателството и Висшата контролна комисия.

/2/ Колективните органи на коалицията вземат решенията си с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен когато в настоящия статут е предвидено нещо друго.

Член 12. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

/1/ Националната конференция е върховен орган на коалицията.

/2/ Националната конференция се свиква не по-рядко от веднъж на три години с решение на Националния политически съвет или по искане на не по-малко от една десета от общия брой на общинските клубове и регионалните секции на коалицията.

/3/ Националната конференция може да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на коалицията.    

/4/ Делегати на националната конференция могат да бъдат само членовете на Националния политически съвет, ръководствата на регионалните политически съвети на секциите и ръководствата на общинските политически съвети на клубовете на коалицията.

/5/ Националната конференция заседава и взема решения при кворум повече от половината членове /делегати/ с мнозинство половината плюс един членове /делегати/, а при вземането на решения по същество - с мнозинство две трети от присъстващите и гласували членове /делегати/.

/6/ Националната конференция може да освободи от отговорност председателя на коалицията. В случай че председателят на коалицията бъде освободен, Националният политически съвет е длъжен в срок от две седмици да избере нов.

/7/ Националната конференция задължава Висшата контролна комисия, която проверява финансовата дейност на коалицията, да се отчита пред нея. Националната конференция може да освободи членовете на Висшата контролна комисия от отговорност при неизпълнение на задълженията си, предвидени в настоящия статут.

Член 13. НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

/1/ Националният политически съвет е висш ръководен орган на коалицията.

/2/ Националният политически съвет се състои от председателите, заместник-председателите и секретарите /или упълномощени съответни лица/ на партиите, движенията и съюзите - членове на коалицията.

/3/ Кворумът на заседанията на Националния политически съвет е две трети от представителите на всички членове на коалицията.

/4/ Всеки член на коалицията има право на един глас в Националния политически съвет.

/5/ Решенията на Националния политически съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и упълномощени да гласуват представители на членове на коалицията, а при вземането на решения по същество - с мнозинство две трети от присъстващите и гласуващите техни представители.

/6/ Решенията на Националния политически съвет се протоколират и се подписват от председателите на партиите, движенията и съюзите - членове на коалицията - или от упълномощени техни представители.

/7/ Националният политически съвет избира с консенсус Председателството /председател и двама заместник-председатели/, Висшата контролна комисия /председател, секретар и петима членове/ и членовете на Секретариата.

/8/ Националният политически съвет може да прави по предложение на най-малко една трета от всички членове на коалицията промени в Председателството, Секретариата и Висшата контролна комисия.

/9/ Националният политически съвет е длъжен, при снемане на отговорност от председателя или от членовете на Висшата контролна комисия на Националната конференция на коалицията, да избере друг председател или други членове на Висшата контролна комисия в срок от две седмици.

/10/ Националният политически съвет заседава най-малко един път месечно.

Член 14. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

/1/ Председателството /председател и двама заместник-председатели/ на коалицията осъществява оперативното ръководство на коалицията, на Националния политически съвет и на Секретариата.

/2/ Председателят на коалицията е председател на Националния политически съвет и ръководи заместник-прсдседателите и Секретариата.

/3/ Председателят представлява коалицията пред другите организации, институции, юридически и физически лица.

/4/ Заместник-председателите на коалицията подпомагат дейността на председателя и заедно с него участват при вземането на решения от всякакъв характер в периодите между заседанията на Националния политически съвет.

Член 15. СЕКРЕТАРИАТ

/1/ Секретариатът осъществява на практика стратегията и тактиката на коалицията в периодите между заседанията на Националния политически съвет.

/2/ Секретариатът се състои от секретари и ковчежник.

/3/ Секретариатът:
- ръководи ежедневната дейност за изпълнение на Програмата на коалицията и решенията на Националната конференция и Националния политически съвет;
- обнародва декларации, заявления и други документи по актуални въпроси, засягащи коалицията;
- участва заедно с други организации в дейности, съвместими с основните цели и задачи на коалицията;
- организира просветна дейност;
- назначава технически персонал на коалицията;
- управлява имуществото на коалицията;
- приема и упражнява бюджета на коалицията;
- подготвя заседанията на Националния политически съвет.

Член 16. ВИСША КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

/1/ Висшата контролна комисия на коалицията се състои от председател, секретар и петима членове. За членове на Висшата контролна комисия се избират лица, членове на националните ръководства на съответните партии, движения и съюзи - членове на коалицията.

/2/ Решенията на Висшата контролна комисия на коалицията се вземат с мнозинство повече от две трети от всички членове на комисията.

/3/ Решенията на Висшата контролна комисия се протоколират и се подписват от председателя и секретаря.

/4/ Висшата контролна комисия на коалицията осъществява непрекъснат финансов контрол за получените и изразходваните средства от коалицията в национален мащаб. В случай, че получените средства не се изразходват по предназначение, Висшата контролна комисия е длъжна незабавно да уведоми Председателството и Националния политически съвет.

/5/ Висшата контролна комисия на коалицията се произнася по правилността на взетите решения от Националния политически съвет. В случай, че Националният политически съвет е взел решение, което противоречи на основните цели на програмата на коалицията или на настоящия статут, Висшата контролна комисия може да го отмени.

Член 17. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на коалицията се набира от членски внос, приходи от издателска и други позволени от правото дейности, както и от дарения, завещания, спонсорски вноски и други правосъобразни приходи.

/2/ Секретариатът изготвя Правилник за събиране, изразходване и отчитане на финансовите средства на коалицията.

Член 18. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

/1/ Ще има свой печатен орган.

/2/ Коалицията може да публикува и други, неупоменати в настоящия статут издания, по решение на Националния политически съвет.

/3/ Главният редактор на печатния орган присъства на заседанията на Националния политически съвет.

Член 19. ПЕЧАТ

/1/ Коалицията, регионалните й секции и общинските й клубове имат кръгъл печат с надпис по периферията КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", наименованието на населеното място, в което са създадени, и в центъра - емблемата на коалицията.

/2/ Печатът на коалицията има и надпис "СЕКРЕТАРИАТ".

/3/ Печатът на регионална секция, респективно на общински клуб, има и надпис "СЕКЦИЯ", респективно "КЛУБ".

Член 20. ЕМБЛЕМА

/1/ Емблемата на коалицията се състои от коронован изправен лъв в кръгла рамка на фон веронез.

Член 21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Коалицията може да бъде прекратена с решение на Националния политически съвет при тайно гласуване с мнозинство три четвърти от всички членове.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:10
16:02:1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траяна Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!