16 септември 1993


София, 16 септември 1993 година
Брой 181 /968/


София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ.


Партиите и организациите от Съвета за сътрудничество са обезпокоени от започналите протестни действия на тютюнопроизводителите в Община Кирково и от общото състояние на този отрасъл. Несъмнено е, че въпреки неблагоприятната стопанска конюнктура правителството и парламентът трябва да вземат спешни мерки за решаване на социалните и икономическите проблеми на населението, имащо като основен поминък тютюнопроизводството.

Партиите и организациите от Съвета за сътрудничество смятат, че искането за увеличение на изкупните цени на тютюна и приемането на Закон за тютюна и тютюневите изделия са справедливи и трябва в спешен порядък да се разгледат от изпълнителната и законодателната власт.

Трябва също да се положат максимални усилия за:
- пресичане нелоялната конкуренция от вносни тютюневи изделия;
- търсене на външни пазари;
- създаване на алтернативни форми на заетост и поминък в тютюнопроизводителните райони.

Трудът на производителите на тютюн трябва да бъде уважаван!

София, 14 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА 21 ЮНИ 1993 Г. ВЪВ ВАРНА.


Днес, 21 юни 1993 г., в гр. Варна, на проведената среща между представители на Българската социалдемократическа партия /БСДП/, Движението за права и свободи /ДПС/, Зелената партия, Клуба за нова политика и Алтернативна социаллиберална партия /АСП/ бе взето с консенсус следното решение:

Създава се СЪВЕТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО с цел:

1. Осъществяване на взаимодействие с всички демократични сили в гр.Варна за сътрудничество при решаването на местните обществено-политически проблеми;

2. Разработване на принципи и стратегия за взаимодействие при създаване на условия за избори.

Съветът за политическо сътрудничество е отворена политическа система за колективно и индивидуално участие.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА
ПАРТИЯ: д-р Илия Лесиндренски

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ: д-р Янко Станев

ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Касим Дал

ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Валентина Крачунова

ЗА КЛУБ ЗА НОВА ПОЛИТИКА: Красен Кралев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ С ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


По молба на председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ проф. Кръстьо Петков днес се състоя среща с президента на републиката д-р Ж. Желев. На нея присъстваше и председателят на федерацията на синдикатите от земеделието към КНСБ Любен Харалампиев. На президента беше връчено становище на федерацията за аграрната реформа, връщането на земята и състоянието на земеделието в страната. Синдикалистите са поставили остро два въпроса: за есенната сеитба и за начина на обработване на онази земя, която няма да бъде върната на собствениците до края на годината.

Президентът е проявил интерес към позицията на федерацията и е изразил своето удовлетворение от становището им за разтуряне на текезесетата, за връщане на земята в реални граници и грижата през преходния период да не се допусне окончателен срив в земеделието.

Президентът бе поканен на предстоящия конгрес на КНСБ и заяви, че ще изпрати свой представител.

София, 14 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОКРЪЖНОТО РЪКОВОДСТВО - ВАРНА, НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СЪДБАТА НА СЪЮЗНИЯ ДОМ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".


Окръжното ръководство на БЗНС - Варна, с възмущение посрещна решението на лъжедемократичното правителството на лъжепрофесора за раздаване на земеделско имущество на лъжеземеделски организации. В своята 115-годишна история Третата българска държава не е имала по-безскрупулен, no-нагъл, по-двуличен и no-нахален премиер. Дори прочутият с нахалството си В. Радославов в сравнение с него изглежда като невинно агънце. Българският народ добре си спомня "прелестите" на други две професорски правителства. Едното избиваше своите граждани и твърдеше, че това било дело на "неотговорните" фактори. Другото обяви война не само на своите граждани, но и на Англия и САЩ, в резултат на което беше съсипана София. Изглежда, "лаврите" на професорите Цанков и Филов не дават покой на проф.Беров. От доста време вече в голяма част от членовете на неговия кабинет се наблюдават симптоми на синдрома не на придобита, а на природна и умствена недостатъчност.

Oт доста време вече Беров /Берия/ само при споменаване името на БЗНС публично демонстрира признаци на маймунска злоба.

Окръжното ръководство на БЗНС - Варна, счита, че в подходящ момент наистина всички членове на БЗНС от цялата страна трябва да застанат пред Министерския съвет, за да ги преброи професорът. И макар че неговата втора специалност е преброител /преброява присъстващите на митингите против него и неговото правителство/, той може да преброи само фантомни организации, на които предоставя два етажа от Съюзния дом, в които стаите са повече от членовете на този комунистически "земеделски съюз".

Наближава есента и пилците, както е известно, се броят наесен. И макар че дните на проф. Беров вече са преброени, ние му напомняме древната мъдрост: "Управляващите трябва да помнят три неща: че трябва да управляват съгласно законите; че ще управляват хора; че няма да управляват вечно".

Варна, 13 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНО ОБЩЕСТВО ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯПО ПОВОД НА ПРОЕКТ ЗА ГЕРБ НА БЪЛГАРИЯ.


Протестираме против неуважението на националната ни символика и вековни традиции от страна на правителството на Беров, изразено в проекта за герб на България. Отричайки възможността за включване на небългарски символи в герба, апелираме към народните представители да гласуват против предложения от правителството проект и да възстановят легитимния герб на Третата българска държава - свещен символ на единението на нацията и суверенитета на България.

София, 14 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ОТЕЧЕСТВОТО И КЪМ БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В ЧУЖБИНА ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е предоставен от архива на организацията и се публикува за първи път.


БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Централният управителен съвет на Българския национален фронт /БНф/ - САЩ, с тревога следи събитията, развиващи се в България през последните месеци.

Започналите демократични преобразувания след 10 ноември 1989 г. - и особено след 13 октомври 1991 г. - за смяна на комунистическо-тоталитарната с демократична система, са блокирани.

В ход са тенденции за парализиране на приетите от Народното събрание закони по време на демократично избраното правителство на Съюза на демократичните сили /СДС/. Чрез измененията им се цели преструктуриране, а не смяна на системата на комунистическото господство, което е желанието на целия българ ски народ.

Приватизацията бърза да изпревари още незавършилата реституция както в селското стопанство, така и в промишлеността. Скритата приватизация се осъществява чрез инфилтрирани във финансовите среди бивши номенклатурни кадри, разполагащи с огромни материални ресурси, ограбени от народа. Прехвърлят се "нечисти" капитали, които, връщайки се обратно в България, заемат ключови позиции в икономиката. На практика се провеждат процеси за допълване на комунистическото политическо господство с икономическо. За това съдейства в най-голяма степен прегрупирането на политическите сили в парламента и образуването на манипулирано от БКП /БСП/ мнозинство, което изменя посоката на демократичните преобразувания от смяна на системата в "перестройка”.

С така създаденото парламентарно /комунистическо/ мнозинство беше свален председателят-антикомунист на Народното събрание г-н Стефан Савов и правителството на СДС; начело с демократа-антикомунист г-н филип Димитров.

БРАТЯ БЪЛГАРИ,
Всичко това е сериозно предупреждение, че КРЕХКАТА НИ ВСЕ ОЩЕ ДЕМОКРАЦИЯ Е В ОПАСНОСТ!

Ще допуснем ли да станем отново роби на довчерашните си комунистически господари, които след установяване на тотален икономически контрол ще стоят само на една крачка от политическата власт?

Ще допуснем ли в прекрасната ни Родина, надарена с безбройни възможности за щастлив живот, тези "бившества" отново да ни върнат в прегръдките на комунистическия колективизъм?

Ще допуснем ли усилията им да насаждат нихилизъм към СВЕЩЕНАТА И НЕПРИКОСНОВЕНА частна собственост, въздигната в основно право от Търновската конституция, да се реализират?

Ще допуснем ли отново охолството да съпътства живота на шепа комунистически велможи, а народът ни да събира трохите от пищните им трапези?

Ще допуснем ли кърлежите спекуланти и безделници да изсмукват плодовете на непосилния народен труд?

Ще допуснем ли, ако не за шестнадесета съветска заддунавска република, за каквато ни предлагаше диктаторът Живков, Родината ни отново да бъде на блюдо поднасяна за осъществяване на чужди интереси?

ОТГОВОРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТВЪРД И САМО ЕДИН! НЕ!

Защото на това кътче земя, наречено България, живее жилав и свободолюбив народ, ОБРЕКЪЛ СЕ НА СВОБОДАТА.

Ако допуснем комунистическите стремежи да се превърнат в действителност, не само ДЕМОКРАЦИЯТА, но и Родината ни е в опасност!

БРАТЯ БЪЛГАРИ,
Нека да имаме сили и воля да отстраним онова дребно, което ни разделя, и единни да посрещнем комунистическите предизвикателства! Да приглушим личните си амбиции и партийни пристрастия!

Да установим непрекъснати контакти и съвещания на паритетни начала с всички, които са твърди в стремежа си да преградят пътя на надигащия се неокомунизъм, в каквато и форма да се появява той!

Да създадем предпоставки за общ фронт за спасяването на България!

Да издигнем едно знаме, което да се развява пред нашата обща борба срещу задаващата се диктатура - знамето на ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ!

Противоконституционният акт на 9 септември 1944 г. отвори пътя на диктатурата в България. Плодовете на комунистическия тоталитаризъм събирахме 45 години.

На неговите стремежи да се добере отново до властта сме свидетели и днес.

Да се прегради пътят на тези домогвания възможността е само една:

ОБЯВЯВАНЕ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА КЪРВАВИЯ ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИ ПРЕВРАТ ОТ 1944 Г. И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ КАТО ОСНОВА ЗА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ.

В името на това всички, ОБИЧАЩИ ОТЕЧЕСТВОТО СИ, СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ПАТРИОТИ, ДА СИ СТИСНЕМ РЪЦЕТЕ В ОБЩ ФРОНТ СРЕЩУ РЕСТАВРАЦИЯТА.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ /БНф/ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НА БОРБА СРЕЩУ НЕОКОМУНИЗМА, ЗА ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, С КОЕТО ДА СЕ ОБЯВИ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА АКТА НА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ГО АКТОВЕ ОТ ВИСШИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ.

Нека това бъде и общото, което да ни сплоти в задаващите се парламентарни избори за обикновено или Велико народно събрание!

На борба за конституционен правов ред, братя българи, на основата на ДЕМОКРАТИЧНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ!

В единението е силата!

Бог е с нас!

Ние ще победим!

Чикаго, май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НАБЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ КОМУНИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документьт е адресиран до средствата за масова информация.


Политбюро на ЦК на БКП изнася истината такава, каквато е, с цел да ви помогне най-после да си отворите очите и да се осъзнаете. Престъпление ще е за вас, ако продължавате сляпо, както и досега, да вярвате на ренегатите и предателите. За да останете честни пред себе си, пред вашите синове, дъщери и внуци, ги напуснете и възстановете членството си в БКП. Тя е продължителка на славното дело на Благоев и Димитров. Всички други твърдения са лъжи и заблуди. Вратите на партийните организации са широко отворени за вас. Чакаме ви. БКП никога и при никакви условия няма да се обединява с екзекуторите си, създадени от полицейската агентура в БСП и в БАС, за борба против БКП. Онези, които все още не вярват, имаме молба към тях - нека да отидат на ул. "Позитано” No 20, когато пожелаят, за да се уверят със собствените си очи, че Евтим Ерменков, Борис Петков, Пенка Бетовска, Иван Бонев, Илия Златев са винаги във ВС на БСП за указания и инструктаж. Там ще намерите и Васил Крапчански, чиито далавери нямат край, като започнем с аферите му в БНА, заради които е уволнен. Също така аферите му с черноборсаджийската му дейност с прекупуване и препродаване на жито в Станке Димитров. Той не е бил никакъв партизанин. Той е един от най-изявените и злостни врагове на БКП, за което говори и клеветническата му статия-пасквил до руски вестник, за което ще се наложи да отговаря там, където трябва. Така може да постъпи един шут без съвест и без морал. Ние открито му заявяваме, че чест е за БКП да поддържа връзка с Корейската трудова партия /КТП/. Те в бъдеще все повече и повече ще се задълбочават, защото това е една от страните, която строи истински социализъм, благодарение на идеите Чучхе, гениално откритие на великия вожд, генералисимус Ким Ир Сен.

Не е тайна, че БСП с всички свои мимикрии, в това число и бекапетата, отказвайки се от демократичния централизъм и от диктатурата на пролетариата, утвърждават диктатурата на буржоазията над пролетариата, над трудовия народ. Ето това е тактиката и стратегията на катраниците на ревизионизма. И вие все още им ръкопляскате, подкрепяте ги и гласувате за тях. Те като пладнешки хайдуци през 1991 г. отнеха червената бюлетина на БКП. С нея ви излъгаха да гласувате за тях - ренегатите и предателите. Ще повторите ли грешката си и в следващите избори? Не виждате ли, че няма никаква разлика между СДС и БСП? И едните, и другите са против вашите интереси. И едните, и другите са за пълната реставрация на капитализма.

С настоящото възвание Политбюро на ЦК на БКП ви разкрива истината и ви призовава да ги напуснете. Елате си в БКП. В следващите избори гласувайте само за БКП. БКП няма да изневери на вота ви. Тя е истинската комунистическа партия. БКП няма нищо общо с дейността на враговете й, които от Априлския пленум 1956 г. до 10 ноември 1989 г. я бяха превърнали в своя подлога и метачка, в своя прислужница. БКП няма други цели, задачи и интереси освен Вашите, освен да служи вярно, честно, предано и всеотдайно на вас, мили трудови хора. Тя е вашата партия, скъпи работници, трудови селяни, младежи и девойки, трудова народна интелигенция.

БКП не приема в своите редове онези, които от нейно име от 1944 г. до 3 април 1990 г. дерибействаха, крадоха и грабиха. Тези типове днес се спотайват и се подвизават в БСП, в бекапетата с представки и с наставки и в СДС, в ДПС и в много извънпарламентарни партии. Те хитро ви манипулират. Напуснете ги. Вашето място не е при тях. Елате си в БКП. Тя е вашата партия. БСП не е и никога не може да бъде наследник на партията, на която изневери и която продължава да съществува, партия на чиято комунистическа идеология те измениха. БСП би могла евентуално да претендира за някакво наследство на Янко Сакъзов, но това не е наш проблем.

Повече време за губене няма. Възползвайте се от настоящото ни възвание и възстановете членството си в любимата ви БКП. Та нали при постъпването в БКП вие не сте имали предвид, че ще членувате в антикомунистическа партия, каквато е БСП? Ако продължите да членувате в партията на ренегатите и предателите, историята няма да ви прости. Ако сега не възстановите членството си в БКП, след това ще трябва да постъпвате като нови членове, съгласно Устава на БКП, като хора, които са членували в антикомунистическа партия. Всеки загубен час, ден, седмица, месец и година са вредни за вас, за семействата ви, за трудовия ни народ. Всяко изчакване е в полза на ренегатите и предателите. То е в полза на онези, които са решили напълно да ликвидират със социалистическите постижения. Време за губене просто няма. Опомнете се, осъзнайте се. Вслушайте се в гласа на Политбюро на ЦК на БКП.

При евентуална победа в бъдещите избори, ако гласувате за БКП, Политбюро на ЦК на БКП ви обещава, че ще възстанови строителството на социализма, ще отмени всички антиконституционни и антинародни решения на Народното събрание /НС/, приети под диктата на Кръглата маса, ще възстанови Димитровската конституция, ще извърши парична реформа, ще индексира заплатите и пенсиите с толкова пъти, с колкото са увеличени цените след 10 ноември 1989 г., ще подсигури работа за всички, ще ви гарантира добро облекло и обувки, добре обзаведени жилища на достъпни цени, висококалорична храна, почивки, както бяха до 10 ноември 1989 г., безплатно образование и медицинско обслужване, заплати едно към три, пенсии едно към едно и половина. Ще ликвидираме черноборсаджийството, спекулата, изнасилванията, корупцията, наркоманията, експлоатацията /под каквато и да било форма/ на вашия труд. Бъдещето е пред нас. Ще имате възможност да се уверите, ако гласувате доверие на Политбюро и на направените ви от него предложения. Затова елате час по-скоро в БКП. Друга алтернатива просто нямате. Или с враговете на народа, или с БКП.

София, 3 август 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
16.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!