15 август 1995


София, 15 август 1995 г.
Брой 158 /1459/


София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА СРЪБСКИЯ НАРОД.


Вече няколко години в непосредствена близост с нашата страна се води натрапена от чужди сили жестока война. Стотици хиляди познаха ужаса на убийствата, пожарите, болестите, глада, прокудата. През последните дни особено тежък удар войната нанесе на съседния сръбски народ. Извършва се най-голямата досега на Балканите депортация на гражданско население - хиляди сърби са принудени да напуснат родния си край. Те изпитват остра нужда от храна, дрехи, лекарства. Нашият народ е длъжен да чуе братския призив за помощ. Като окажем подкрепа на бедстващи наши братя по кръв и вяра, ние ще изпълним не само своя човешки, но и патриотичен дълг.

Българският антифашистки съюз /БАС/ призовава всички свои членове и организации да организират събиране на помощи в пари, дрехи и лекарства, като ги изпращат на Българския Червен кръст по места или на Централния съвет на Българския антифашистки съюз на адрес - София, ул. "Позитано" 20.

София, 14 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТБЮРО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

Политическата обстановка в страната ни е напрегната до краен предел. Банди от рекетьори и изнудвачи вилнеят надлъж и нашир в страната ни, на които стават жертва невинни граждани. Разполагаме с достоверни сведения, че активите на Съюза на демократичните сили /СДС/ и на Българската социалистическа партия /БСП/ са въоръжени по партийна линия. Срещу кого е раздавано въпросното оръжие? Само членовете на Българската комунистическа партия /БКП/ не разполагат с оръжие и боеприпаси. В страната съществуват паралелни структури на Министерството на вътрешните работи /МВР/ под формата на разни охранителни фирми, които са създадени за пране на мръсни пари. Господата Александър Лилов, Петър Младенов и Андрей Луканов създадоха антиконституционното и антибългарско Движение за права и свободи /ДПС/. Измийте това позорно петно! Забранете тази протурска партия! Ако не направите това, ще влачите всички последици, тъй като според партийното ни разузнаване то - ДПС, готви кървава драма в България. Охранителните фирми също трябва да се закрият.

За предстоящите общински избори все още има време да седнат на масата членовете на Политбюро на Централния комитет /ЦК/ на БКП и членовете на Изпълнителното бюро на Висшия съвет /ИБ на ВС/ на БСП и да се споразумеем по следните въпроси:

1. Да се върне сградният фонд на БКП, който е конфискуван по двата фашистки закона - от 1924 г. и от 1992 г.

2. Без всякакво отлагане да ни се върне партийният дом на "Лъвов мост", който се използва неправомерно от МВР от 1924 г. до сега. Да ни се върне част от партийния дом, частта, която е строена със средства и с труд на комунисти. Да ни се върне имотът на бул. "Патриарх Евтимий" N 33, в това число гимназията за изучаване на френски език, която е построена на имот на БКП, конфискувана от кръволока Цанков през 1924 г., за да можем да открием редовните занимания на Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/ "Г.Димитров". Да ни бъде върнат сградният фонд в цялата страна, който е конфискуван по двата профашистки закона.

Да спрат репресиите и уволненията от работа на членове на БКП. В момента се готви уволнението на Иван Кирилов Ненков, член на ЦК на БКП и директор по административните въпроси на обществени начала в АОНСУ, който завежда Гражданска защита в с.Ковачевци. Уволнението Методи Кръстев, кмет на с.Ковачевци, е съгласувал с ИБ на ВС на БСП. Има немалко подобни случаи на гонения, уволнения и преследвания в цялата страна. Така например областният управител на Монтана е предприел и води активна антикомунистическа дейност против БКП в областта. Той подклажда и създава разкол сред болни за вождизъм кариеристи като Петко Антов от Видин, Атанас Тошев от Враца, които са изключени от БКП и нямат нищо общо с БКП.

3. Да ни се предостави започнатият строеж на училището в с. Ковачевци, което е подложено на разрушаване и ограбване.

4. Да се споразумеем за съвместно издигане на кандидати за кметове и за съветници в предстоящите избори в цялата страна без предварителни условия.

5. Очистете БСП от корумпирани хора-милионери и милиардери, от рода на напълно компрометирания Методи Кръстев. Попитайте населението в с.Ковачевци и тогава ще се уверите за мафиотските му афери. Тези хора ви слагат динена кора и напълно ви компрометират.

6. Имуществото на БКП, което е конфискувано през 1924 г., е вписано в издадената от БСП Черна книга, том 1. Ето това имущество искаме, на което никой друг няма право освен БКП. Вашата партия - БСП, доброволно се отказа от марксизма-ленинизма и от комунизма, така че няма никакво законно право и основание да претендира за наследство на имущество на БКП. БКП продължава съществуването си. При живи родители никой няма право на никакво наследство.

Ще очакваме да приемете предложението ни в най-скоро време да се уреди среща на членовете на Политбюро на ЦК на БКП с членовете на ИБ на ВС на БСП на неутрален терен, където предложите.

Ще очакваме разумът да надделее и да не изпускате направеното ви последно предложение от ръководството на БКП. Ако и сега запазите мълчание, по-нататък ще бъде вече невъзможно за установяване на всякакви контакти между БКП и БСП.

София, 10 август 1995 г.

                                                                                            ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

                                                                                            Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ /ЧАСТ ВТОРА/ "ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕН ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


7. Във всяка демократична държава именно парламентът е мястото, където директно се води политическа борба, всекидневно се сблъскват интереси, идеи, възгледи. В този смисъл и парламентът е най-откритата и най-"зрелищна" институция. Липсата на демократична култура нерядко създаваше предпоставки парламентарните дебати да се превръщат в серия от скандали, а това даваше тон на целия политически живот. Защото именно като най-открита институция парламентът има особено място във формирането на политическа култура у нацията, в развитието на демократично съзнание. Може да се каже, че в това отношение ПГДЛ утвърждава в сегашния парламент един не толкова атрактивен стил, какъвто бе налаган от други групи по-рано, но затова пък именно такъв стил е от много по-голямо значение за култивирането на демократичен стил в управлението и живота на обществото.

8. Трябва да се отбележи, че огромното изоставане в законодателната сфера през последните години, фактът, че не са приети дори закони, които по конституция много отдавна вече трябва да действат, е една от най-големите пречки за реформата и за дейността на правителството. Именно затова бе потребна и е потребна изключително интензивна законодателна дейност. Вярно е, че в определени случаи от това страда качеството на някои закони. Разбираме това противоречие. Както ръководството на ПГДЛ, така и огромната част от депутатите, правят всичко възможно за преодоляването му. За повишаване на качеството бе създаден и Съвет по законодателството, търсят се и пътища за по-широко обсъждане на всеки закон с външни експерти и заинтересуваните групи. В същото време следва да сме наясно, че в много случаи изборът е между липсата на закон изобщо и наличието на закон, който след това в резултат на практиката ще трябва да се усъвършенства.

9. През изминалите шест месеца опозицията се опита в много висока степен да пренесе политическата борба в отношенията между институциите. Ако в периода 1990-1991 г. тя компенсираше неспособността си да решава проблемите в парламента, извиквайки на помощ улицата, сега почти за всеки закон се опитва да използва в своето противопоставяне и отрицание на мнозинството президента и Конституционния съд. Исканията на СДС за обявяване на едни или други норми за противоконституционни станаха така регулярни, както бяха преди време неговите вотове на недоверие към Беровото правителство.

Със своето отношение към парламентарното мнозинство и честото връщане на закони президентът действа като представител на опозицията, който търси политически дивиденти. С приближаването на президентските избори този тип политизирано поведение може да стане водещ мотив в действията му.

Ние отхвърляме подобна конфронтационна позиция. Това не може да бъде печеливша карта както за един настоящ, така и за бъдещ президент. Печеливши са националното съгласие и националният интерес.

Не можем да приемем и непоследователността при вземането на решения по едни и същи проблеми, политическата пристрастност, заместваща нерядко правните основания у отделни членове на Конституционния съд. Разчитаме на професионалната съвест на конституционните съдии - поне на част от тях. Надяваме се, че една перманентна война срещу правителството и парламентарното мнозинство не е по вкуса на по-голяма част от конституционните съдии.

Ние разграничаваме три възможни мотива, поради които конституционните съдии спират определени законодателни решения: реални слабости на съответните закони; двусмисленост на конституционните текстове, която предполага тълкуване в една или друга посока съобразно идейните и идеологически пристрастия на отделния съдия; чисто политическото желание да се противопостави на законодателството на ПГДЛ, да се ограничи законодателната власт на парламента, да се обслужи опозицията. Според нас засега при спирането на части от закони доминират вторите два типа мотиви.

Нашата надежда е повече конституционни съдии да се проникнат от съзнанието, че блокирането на законодателството е не просто удар върху управлението на мнозинството, а удар срещу парламентаризма, и ще се извисят до нивото на конституционния си статус. Политическата конфронтация през последните години бе най-съществената предпоставка за разрухата, до която стигнахме, и от нейното продължаване макар и под маската на "защита на конституцията" губят всички.

10. Във всеки парламент стои въпросът за отношението между малцинството и мнозинството, между управляващи и опозиция, за границите на противопоставянето, диалога, компромиса помежду им. Ние не приемаме идеологеми от рода на "диктатура на
мнозинството", нито обвинения за недостатъчен диалог от хора, които излязоха и се задържаха на политическата сцена на вълната на конфронтацията:

- ПГДЛ като демократична формация изхожда от предпоставката, че азбучна истина на всяка демокрация е: мнозинството взема решенията и носи политическата отговорност. Демокрацията по дефиниция е управление на мнозинството. Легитимни са именно решенията на мнозинството. Това е първият наш принцип в отношенията управляващи - опозиция.

- Вторият наш принцип е: мнозинството се съобразява на първо място с предизборната си платформа и интересите на тези, които са го избрали, и след това с инт  ересите, представлявани от малцинството.

- Третият наш принцип е на националното съгласие, на консенсуса по всички най-важни въпроси на страната. Той остава неизменен и затова сме готови да водим диалог с всички парламентарни групи и да използваме тяхната критика и предложения за подобряване на приеманите законопроекти.

Такъв диалог се води и сега, особено в парламентарните комисии. В парламентарната зала успяваме да осъществим взаимодействие главно с депутатите от Българския бизнес блок /БББ/ и с отделни депутати от други парламентарни групи.

Смятаме, че съществуват неизползвани възможности за диалог с депутатите от Народния съюз и Движението за права и свободи /ДПС/, когато са склонни на разумни компромиси и позиции, съответстващи на интересите на левия електорат, с който те са свързани. Много по-труден е такъв диалог с парламентарната група на СДС, където доминира най-често духът на голото отрицание, на противопоставянето заради самото противопоставяне.

- Четвъртият наш принцип, свързан с отношенията на мнозинството и малцинството в парламента, е изразен в разбирането, че зад един закон трябва да стои доброволното подчинение на колкото се може повече хора. Мъчителното съгласуване на интересите на различни слоеве и групи, търсенето на компромис в името на общото благо е проява на висока политическа отговорност и политически разум.

11. Немалко усилия досега са положени за освобождаване на парламента от образа на институция, "пилееща държавна пара", на депутатите като хора, които се борят за привилегии и държавни облаги. Намалени са разходите на Народното събрание, не се допускат самоцелни командировки и пътувания. Депутатите от левицата, която традиционно е свързана с идеите за социална справедливост, са в най-висока степен длъжни да не дават основание за критики към самите тях, че нарушават тези свои идеали.

12. Важно е да се види до каква степен работата на 37-то Народно събрание е повлияла върху общественото доверие към парламентарната дейност. Кризата на доверие към предишния парламент преди разпускането му бе стигнала критичната си точка, при което отношението към него бе престанало да се влияе от политическите и социалните характеристики на избирателите. През януари 1994 г. доверие към парламента имат 12 на сто от анкетираните от "Галъп", а в края на мандата му - само 6 на сто, което е опасно за доверието изобщо към демократичните институции.

Тридесет и седмото Народно събрание започна своята работа през януари 1995 г. с един сравнително висок за парламента кредит на доверие - 30 на сто. През март той също е 30 на сто, през април - 28 на сто, през юни 29 на сто. Както се вижда, шест месеца след изборите кредитът на доверие към парламента се запазва стабилен. При друго изследване - на агенция "Факт" от юли 1995 г. - 51 на сто от анкетираните оценяват работата на Народното събрание досега като "добра" и "задоволителна". Не можем да не отчетем, че тази стабилност на оценката на парламента, на кредита на доверие към него притежават висока цена, като се имат предвид два типа противодействащи фактори.

Първо, това, че поради своята специфика на най-публична, най-открита от трите основни власти, поради присъщата борба между мнозинство и опозиция, поради това, че парламентът влияе върху хората не директно, а чрез законите, доверието към него не би могло да бъде така високо, както към някои други институции.

Второ, независимо от опитите да се компрометира парламентарното законодателство чрез неоправдани връщания на закони от президента и политизирани решения на Конституционния съд, доверието към парламента се запази.

Това ни дава основание да обобщим, че ПГДЛ е на прав път, че следва политиката, заради която бе избрана. Това е стабилизиране не само на обществената позиция на сегашното Народно събрание.
Това е стабилизиране на парламентаризма и демокрацията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 15 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


В началото на септември 1994 г., когато Националният съвет на ГОР трябваше да вземе решение по този ключов въпрос, обстановката в страната бе все още сложна и неясна. Трябва открито да кажем, че въпреки постигнатите успехи в организационното изграждане на ГОР ние все още далеч не бяхме готови за самостоятелна предизборна кампания. Към 1 септември 1994. г. ГОР имаше организации и клубове в около 80-100 общини, една част от които току-що създадени и неукрепнали.

Това, а също така и общата оценка на обстановката в страната, даде основание на Националния съвет при почти пълно мнозинство /с един въздържал се/ да определи за главен приоритет на политическата есен през 1994 г. създаване на политическа предизборна коалиция с Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и при определени условия - с някои други политически формации с лявоцентристка и центристка насоченост. Няколко седмици по-късно бе формирана коалицията Демократична алтернатива за републиката, опирайки се и на създадената по-рано парламентарна група със същото наименование. От този момент нататък ние бяхме принудени както на национално, така и на общинско равнище да правим редица /понякога неприятни за нас/ компромиси със своите политически партньори.

Въпреки това на българската политическа сцена възникна нов феномен с изключително голямо политико-организационно и психологическо значение. Доказа се, че в България може да възникне политическа формация, състояща се от хора и партии, които допреди две години стояха от различни страни на барикадата. Подадоха си ръце хора, чиито бащи и деди са водили непримирими идеологически и политически битки през 40-те години. Разбра се, че такива хора могат да имат общи цели и да се обединят около общи програмни постановки в името на България. Сам по себе си този факт беше израз на основната политическа доктрина на ГОР за преодоляване на националната студена война и за формирането на ново алтернативно политическо мислене. Самото изграждане на коалицията беше сложен, тежък, понякога мъчителен процес на обединяване на хора, които доскоро са били политически противници. В много случаи термините "бивши комунисти" и "бивши седесари" се оказаха доминиращи. В други - бяха проправени надеждни мостове и сам по себе си този факт не се ограничи в рамките на ДАР. Той имаше общонационално значение и несъмнено ще остане в най-новата политическа история на България.

Основната цел, която си постави политическата коалиция и нейният щаб след обявяването на изборите, бе да се постигне резултат, даващ възможност за контрол и участие в изпълнителната власт и на тази основа - осигуряване на неконфронтирано държавно управление на страната. Идеята бе след изборите да се създаде още по-широко правителство на националното съгласие, което да ускори реформите и да преодолее изоставането от другите източноевропейски страни. Както е известно, тази цел не бе достигната с около две десети от процента. Националният съвет на ГОР вече оцени този резултат като политически неуспех. Въпреки това както от гледна точка на заложените в нашето движение стратегически цели, така и от гледна точка на текущите ни задачи постигнатите резултати в изборите на 18 декември заслужават по-подробен анализ. Преди всичко е необходимо да се спрем на собствените си грешки, да извлечем максимална полза от направените пропуски.

Първата съществена грешка бе, че коалицията ДАР

се изгради сравнително късно и не бе в състояние да преодолее докрай естествените противоречия между съставляващите я партии. В редица региони противоречията между коалиционните партньори доведоха до отказ на някои от партиите въобще да участват в изборите, а в отделни случаи дори участваха на страната на нашите политически опоненти. Такива бяха случаите във Варна, Пазарджик и в някои по-малки общини. В други региони започна безпринципна борба за доминация на отделни партии и личности, което влоши атмосферата и блокира работата на щабовете.

Втората съществена грешка се състоеше във възприемането на принципа на квотиране на предизборните листи между четирите партии, пълноправни членки на коалицията. При изключително голямата неравнопоставеност на партиите това доведе до включване в листите на личности със съмнителен авторитет или просто на случайни хора. В много случаи /Русе, Пазарджик, Благоевград, Монтана и т.н./ това доведе до обществени реакции и в крайна сметка намали гласоподавателите на коалицията.

Третата група грешки са свързани с дейността на Централния изборен щаб, който в много случаи не успя да осигури ежедневен и надежден контрол върху дейността на регионалните структури и правното осигуряване на кампанията. С особено тежки последствия се оказа пропускът на щаба при работата по осигуряване на необходимата ни предизборна бюлетина. По някои социологически оценки само този факт ни е отнел около 50 хиляди гласа.

Четвъртата група от грешки са свързани с финансовото осигуряване на кампанията. Опитът от изборите през 1994 г. показва, че отсега нататък финансовият фактор ще играе ключова политическа роля. Длъжен съм да информирам конференцията, че ГОР не само изпълни 100-процентово своите финансови ангажименти към коалицията, но и бе принудено да поеме много от финансовите задължения на своите коалиционни партньори. Лишавайки собствените си организации от финансова подкрепа, ние изразходвахме 4,5-5 милиона лева допълнително с оглед покриване на направените разходи.

Поетите в началото на кампанията финансови ангажименти не бяха изпълнени и досега не са изпълнени от нашите коалиционни партньори. Въпреки че причината за намалените плащания не е в ГОР, искам от името на националното ръководство на обединението да се извиня на тези от вас, които по време на кампанията, а и след това се оказаха с излъгани очаквания. Искам да ви уверя, че ние никога няма да изоставим своите симпатизанти, тези, които дадоха изкуството и обичта си за нас. Тежки във финансово отношение се оказаха последните 15-20 дни на кампанията. Това разстрои работата на много местни щабове. Принуди ги да съкращават мероприятия, да отменят концерти и срещи, натовари ги с непосилни разходи. Въпреки проявеното себеотрицание и лична жертвоготовност от страна на много кадри и цели щабове на ДАР в голяма степен финалът на кампанията ни се оказа низходящ. Докато до началото на декември всички социологически проучвания ни даваха осреднени резултати от 5,2 - 5,8%, през последните дни до 18 декември се почувства съществен спад.

Петата група грешки се отнася до характера на самата предизборна кампания и нейното регулиране по места. Националният политически съвет на ДАР, редица местни изпълнителни съвети, щабове в центъра и по места не успяха своевременно да центрират кампанията около няколко прости и съдържателни лозунга, да ги опростят и направят по-разбираеми за обикновените хора. Това бе следствие на общия стил на ръководство на кампанията и на многоцентрието при вземането на решения.

/Пресслужба "Куриер"/


12:45:00
15.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!