14 септември 1993


София, 14 септември 1993 година
Брой 179 /966/


София, 14 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО МАРИН ТОДОРОВ ПО ПОВОД НА НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Започна новата учебна година - бедна, неприветлива и тревожна за всички - родители, ученици, учители. Започна с липсата на средства - за заплати, ремонти, отопление, стипендии. С неизпълненото 150-о ПМС и фаталното указание на Министерството на финансите за 10 % съкращения. С новите такси за детските градини и тяхното безпрецедентно закриване от сини и червени общинари. С безпринципните уволнения на учители от самозабравили се директори - за всяване на страх и безволие. С повсеместно нарушаване на Кодекса на труда и подписания на национално ниво Колективен трудов договор. С протегнатите пипала на чуждестранни секти към душите на нашите ученици. И невижданата детска престъпност и поквара.

Разрухата и трагедията на нашата вековна образователна система ни принуди да не спазим традицията и вместо с поздрав и пожелания към колегите за откриването на новата учебна година да се обърнем към Вас, г-н Министре. Защото Вие и ръководеното от Вас министерство сте оторизирани да провеждате националната политика в областта на образованието и в крайна сметка носите огромната отговорност за неговата съдба. Днес, и пред поколенията! Пред бъдещето на България!

Изпълнителното бюро на Независимия учителски синдикат настоява:

1. За незабавни преговори на учителските синдикати с представители на Министерството на науката и образованието /МНО/ и с правителството за осигуряване на необходимите бюджетни средства за образованието. Проблемите да бъдат поставени и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, а при необходимост от актуализиране на бюджета - и в Народното събрание. За отстояване искането за централизиране на фонд работна заплата - в образователната система.

2. За незабавно спиране на безотговорните съкращения на учители и закриването на училища и детски градини. МНО да представи на Министерството на финансите /МФ/ обосновано и аргументирано становище относно невъзможността от съкращения след започване на учебните занятия.

3. За корекции в злополучното "отраслово споразумение" във връзка с въвеждането на 71-о ПМС и указание за задължителното индексиране на заплатите на всички работещи в системата на образованието от 1 юли 1993 г. с 11,9 % съгласно 150-о ПМС.

4. За търсене на най-строга отговорност от всички ръководители в системата, които нарушават Кодекса на труда и Отрасловия колективен трудов договор, включително до дисциплинарно уволнение.

5. За свикване на Национален форум по проблемите на образованието - с широко участие на държавни органи, учителски синдикати, политически сили, граждански движения и научни работници. Естествен инициатор на този форум трябва да бъде ръководеното от Вас министерство. Нашите аргументи за това искане ще Ви предоставим отделно.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Изпълнителното бюро на Независимия учителски синдикат е принципиален противник на действия от "позицията на силата" и приема за естествени цивилизования диалог и конструктивните преговори. Още повече, че Вие и ръководеното от Вас министерство също сте заинтересовани от спиране катастрофата на образователната система.

Независимо от това дължим да Ви напомним, че след прекратяването на Националната учителска стачка от октомври миналата година Независимият учителски синдикат не сне стачната си готовност и запази своите стачни структури по места и на национално ниво. Както и стачния призив: "Никога повече на колене!"

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНИ И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВАША СТРАНА!

София, 10 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОСЪЖДАНЕТО НА БИВШИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ АТАНАСОВ.


Централният комитет на Българската работническа социалдемократическа партия с тревога следи политическата разправа над дейци на бившата БКП и членове на нейното правителство.

Осъждането на бившия министър-председател Георги Атанасов и Стоян Овчаров и затварянето им в софийския Централен затвор е позор за българското правосъдие. Това е доказателство, че тъмните сили в Република България изпълняват чужда поръчка за разправа над политическите дейци от миналото.

Ние заклеймяваме действията на Главната прокуратура, която въпреки наличните доказателства за невинност на осъдените ги предаде на Върховния съд, за да довърши пъкленото дело.

Припомняме на Главната прокуратура и на Върховния съд, че лицето ГЕОРГИ АТАНАСОВ е един от главните фактори за осъществяването на историческия завой, направен на 10 ноември 1989 година, за да бъде установено в Република България гражданско общество, за поемането на страната ни по пътя към демократично развитие.

Централният комитет на БРСДП апелира към президента на републиката да упражни дадените му от конституцията пълномощия и да помилва осъдените Георги Атанасов и Стоян Овчаров. С това той ще докаже, че е хуманист и противник на насилието, в случая - съдебното.

София, 6 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "РАЗМИСЪЛ СЛЕД ВИСОЧАЙШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЦАРИЦАТА-МАЙКА ЙОАННА В БЪЛГАРИЯ.


Неотдавна в. "168 часа" публикува едно изследване на Агенция "ДЕЛОРИС", което е повече от показателно. Повече от показателно, защото споменаваният вестник далеч не питае симпатии към царя и монархическата институция. Там, черно на бяло, пише: "Класацията по професионализъм /най-много оценки Отличен и Много добър /отново, напук на "ДУМА", се оглавява от Цар СИМЕОН II." Ами, какво да правим бе, "ДУМА", така мислят хората!

Да, така мислят хората. Същите тези, които разбраха, че Н.В. Цар СИМЕОН II стои над всякакви вражди, дребнави страсти и боричкания и вижда спасението на БЪЛГАРИЯ единствено в градивния труд и националното обединение.

Но едно мислят хората, т.нар. "електорат", а друго вълнува нашите мъдри политици, които се кълнат "в името на народа". Ще спомена само един пример: в България дойде, след 45 години изгнание, царицата-майка Йоанна. Дойде по най-човешки причини, да се поклони на гроба на своя съпруг. Българският народ видя една възрастна жена, развълнувана дълбоко от спомени, събития и от обичта на хората, които я посрещнаха. Никакви политически изказвания, нито капка царско високомерие. Не само затова, че Н.В.Цар СИМЕОН II и царското семейство пожелаха посещението да се приеме като частно и да не става повод за политически демонстрации, а затова, че в сърцето на мъдрата и добра жена имаше само чисто човешка скръб, породена от спомена за скъпия покойник, и благодарност за топлата съпричастност на хората, дошли да я Видят. Нищо повече!

Да, но нашите политици няма да са те, ако не политизират и най-личното, най-съкровеното човешко чувство. Панихидата в Рилския манастир стана повод някои политически сили да призоват монархисти и републиканци за създаване на антикомунистически съюз. Умните и интелигентни партийни вождове решиха, че събитието е много подходящо за подобен призив, за лансиране на свои политически идеи и въжделения. Техният опонент, другата голяма политическа сила, не закъсня да декларира за пореден път своите твърди антимонархически позиции. Нещо повече, с идването на царицата-майка Йоанна мнозина си спомниха за "всички злини, които монархията е причинила на България". Не бяха малко и журналистите, които въртяха, сукаха и все политизирани въпроси задаваха. Имаше нещо грозно и недостойно в това да натрапваме нашите си политически ежби и боричкания в такъв момент на една възрастна и благородна жена, развълнувана от много no-възвишени чувства. Още повече, че тази жена е майка на един монарх, който изпитва истинско уважение към честните републиканци, на един политик, който дава право на съществуване на всички партии, които работят за благото на българската нация. И накрая - на един човек, който пожела неговите чувства и тези на майка му да не възкресяват зли спомени и омраза.

Н.В. Цар СИМЕОН II отново се оказа на онази висота, която го извежда на челно място в социологическите проучвания. А партийните лидери, онези, които и сега се опитаха да направят политика от посещението на царицата-майка Йоанна, все по-сигурно слизат надолу по стълбицата на политическия рейтинг. И това не е случайно и няма нищо общо с монархията. То е свързано с личния морал и с евтиното политиканство!

София, 13 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЪКОВОДНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗНЕСЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОф. ЛЮБЕН БЕРОВ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Изнесената от премиера проф. Беров информация относно петролните сделки, извършени от Българския земеделски младежки съюз /БЗМС/, е нещо ново и неизвестно за членовете на Ръководния съвет/РС/ на БЗМС. На проведеното заседание на PC на 19 юни 1993 г. главният секретар не представи информация относно такъв вид стопанска дейност, извършвана от съюза. Ако това е вярно, то е станало по еднолично решение на главния секретар Анета Капурдова, която повече от година е и главен счетоводител на БЗМС, президент на фирмата на БЗМС и неин счетоводител.

Имайки предвид този гаф и това, че г-жа Капурдова, вместо да съдейства за създаване на стабилна младежка организация на БЗНС, превърна БЗМС в едно от "девете БЗНС-та", в частна фирма на няколко души, то аз подавам оставката си от поста председател на PC на БЗМС. Според Устава на БЗМС това ще стане на заседание на PC.

София, 9 септември 1993 г.

/Пресслужба" Куриер"/


*  *  *

София, 14 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 2 НОЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


ГЛАВА VI. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ

1. Конгрес или Национална конференция
2. Управителен съвет /УС/
3. Централна контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/
4. Постоянно присъствие /ПП/
5. Главен секретар и организационен секретар на БЗНС - Никола Петков

Чл. 37. Конгресът или Националната конференция е върховен орган на БЗНС Н.Петков: а/ приема Програма и Устав на БЗНС-Н.Петков и внася изменения в тях;
б/ изслушва отчета на Управителния съвет и Централната контролно-ревизионна комисия;
в/ избира Управителен съвет и Централна контролно-ревизионна комисия на БЗНС-Никола Петков. Броят на членовете им се определя от Конгреса или Конференцията;
г/ избира главен секретар и организационен секретар на БЗНС-Н.Петков.

Чл.38. Редовният конгрес или Конференция се свикват с решение на Върховния съюзен съвет или по искане на една трета от членовете му. Той може да бъде свикан и по искане на една трета от общинските земеделски дружби. Но не по-малко от 2 години след проведения Конгрес или Конференция.

Чл.39. Конгресът или Конференцията вземат решение с обикновено мнозинство. За изменение на Програмата и Устава се изисква мнозинство от две трети от гласовете на делегатите.

Чл.40. Решенията на Конгреса или Конференцията са задължителни за съюзните органи и всички съюзни членове.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.41. Управителният съвет на БЗНС-Никола Петков се избира от Конгреса, който определя състава му. Заседанията на УС се организират и ръководят от главния секретар или от организационния секретар на БЗНС-Никола Петков. Управителният съвет на БЗНС-Н. Петков има следните правомощия:
а/ предлага кандидатури на съюзни членове за народни представители, министри и за други ръководни длъжности в органите на държавната власт и управление и в централните ръководства на обществените организации;
б/ организира дейността на БЗНС-Н.Петков за постигане на програмните цели и задачи, утвърдени от Конгреса или Конференцията;
в/ приема ежегоден отчет за финансовата дейност и утвърждава бюджета; г/ одобрява структурата и щата на помощните органи;
д/ одобрява главните редактори на съюзните издания.

Чл.42. Управителният съвет на БЗНС-Н.Петков се свиква не по-малко от четири пъти в годината, с решение на Постоянното присъствие на или по искане на една трета от неговите членове, както и от главния секретар на БЗНС-Н.Петков. Управителният съвет на БЗНС-Н.Петков взема решенията си с обикновено мнозинство.


ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Чл.43. Централната контролно-ревизионна комисия избира бюро в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове.

Членовете на Бюрото на Централната контролно-ревизионна комисия участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

Председателят на ЦКРК на БЗНС-Н.Петков участва в заседанията на Постоянното присъствие, когато това е необходимо.

Чл.44. Централната контролно-ревизионна комисия:
а/ съдейства за точното и навременно изпълнение на решенията на централните органи на БЗНС-Н.Петков;
б/ предлага за наказание членове на БЗНС-Н.Петков, нарушили устава;
в/ разглежда и се произнася по жалби и сигнали на съюзни ръководства и членове, постъпили в ЦКРК;
г/ съдейства за срочното и правилното разглеждане на предложенията, сигналите, молбите, жалбите и възраженията, постъпили от съюзни членове в централните органи;
д/ осъществява методическо ръководство на контролно-ревизионните комисии на различни нива.

Функциите на контролно-ревизионните комисии се определят с инструкция на ЦКРК на БЗНС-Н.Петков.


ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ

Чл.45. Постоянното присъствие е действащ орган, който организира изпълнението и решенията на Конгреса, Конференцията и Управителния съвет.

Постоянното присъствие управлява разходването на бюджета и осъществява международните връзки.

Постоянното присъствие отчита своята дейност пред Управителния съвет.

Чл. 46. Постоянното присъствие е в състав от петима души. Главният секретар и организационният секретар на БЗНС-Н.Петков по право са председател и заместник-председател на Постоянното присъствие.

Останалите членове се избират от Управителния съвет, както следва: един касиер и двама секретари.


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

Чл. 47. Главният секретар и организационният секретар на БЗНС-Н.Петков заедно и поотделно представляват партията пред държавните органи, съда, обществените организации и институции, партии, фирми и трети български и чуждестранни физически и юридически лица и имат право да подписват документите и пр. С горните права те могат да преупълномощават по определения от закона ред и други лица.


ГЛАВА VII. ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИМУЩЕСТВО, БЮДЖЕТ

Чл. 48. Членският внос се събира по ред и в размер, определен от Управителния съвет. Събира се от касиера.

Чл. 49. Имуществото на партията се състои от права на собственост, вещни права, права за ползване, права върху интелектуална собственост, парични средства, авторски права, както и всякакви други права, които съгласно закона могат да притежават политическите партии. Имуществото се управлява от ръководния орган на партията съгласно законите на страната.

Чл. 50. Приходите се реализират от:
- членски внос;
- доброволни помощи, дарения, завещания;
- приходи от печатни произведения, издателска и разпространителска дейност;
- държавни субсидии при участие в изборни и други такива мероприятия.

Чл. 51. За начина на събирането и отчитането на финансовите средства се изготвя инструкция, утвърдена от Управителния съвет на БЗНС-Никола Петков. Покупките и отчуждаването на имоти, обременяването им с тежести, приемането на финансовите задължения стават с решение на Постоянното присъствие.


ГЛАВА VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ

Чл. 52. Съобразно закона дейността на БЗНС-Никола Петков се прекратява при сливане и вливане в други политически организации, разделяне на две или повече партии, саморазпускане, по решение на Върховния съд. Саморазпускането на БЗНС-Н.Петков може да се извърши само с решение на Конгреса.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. БЗНС-Никола Петков има печат с кръгла форма с надпис - "БЗНС-Никола Петков", и в средата - детелина.

Областните, общинските и местните земеделски дружби имат печат с кръгла форма, с надпис наоколо - "БЗНС-Никола Петков", вида на дружбата, областна, общинска, местна, седалището на съответната дружба и в средата - детелина.

Чл. 54. БЗНС-Никола Петков е единна юридическа личност и се задължава с подписите на главния секретар и на организационния секретар.

Областните, общинските и местните земеделски дружби се задължават с подписите на двама членове на ръководството.

Чл. 55. БЗНС-Никола Петков има зелено знаме, в средата с лика на Никола Петков. Знамето на общинските и областните дружби в средата е с лика на Никола Петков, а отдолу - с надписа на БЗНС-Никола Петков на съответното селище.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
14.09.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!