13 декември 1997


София, 13 декември 1997 година
Брой 97 (1793)


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА В ПЛОВДИВ НА 9 ДЕКЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран до президента на Република България, до Главния прокурор, до Обединените демократични сили, Обединението за национално спасение, Би Би Си - Лондон, и е предоставен чрез БТА на българските средства за масово осведомяване.


1. Да се обяви от българския парламент управлението на Българската комунистическа партия (БКП), Отечествения фронт (ОФ) и сателити от 9 септември 1944 година за нелегитимно.

2. По инициатива на действащите български институции да се обяви Наредбата-Закон от 2 август 1946 година за провеждане на