13 декември 1991

София, 13 декември 1991 година
        Брой 245 (520)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ-СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ НА МАКЕДОНИЯ И ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТАКТИ И СЪВМЕСТНА РАБОТА.


След предварително проведени консултации бе осъществено официално посещение на делегация на Централното ръководство на Гражданската либерална партия на Македония (ГЛП) в състав г-н Борис Гегай - председател, г-н Лупчо Глигоровски - секретар и господата Стефан Биондик и Спасе Кинтанчев, членове на Изпълнителния секретариат. Срещата бе проведена в София по покана на Централното ръководство на Либерално-демократическата партия (ЛДП) и се състоя на 10 и 11 декември 1991 година. От страна на ЛДП участваха г-н Веселин Кошев - председател, г-н Стефан Карастоянов - заместник-председател и г-н Н. Вълков - политически секретар.

Двете партии се информираха взаимно относно своите политически програми, организационно функциониране и международна дейност. В резултат на проведените разговори бе констатирано, че двете партии стоят категорично зад либералните позиции, идеи и принципи, отразени в техните програми. На основа на либералната идея ГЛП и ЛДП откриха разнообразни и конкретни възможности за съвместна дейност в областта на политиката, културата, икономиката и междупартийните контакти.

Централните ръководства на двете партии си поставят благородната цел да работят активно за задълбочаване на връзките между България и Македония на основата на взаимното зачитане и уважение между българския и македонския народ и за засилване на международното сътрудничество на Балканския полуостров в името на либералните идеи и мира. За ГЛП и ЛДП използването на военна сила за разрешаване на спорни въпроси и конфликти е нарушаване не само на либералните принципи и идеи, но също така и на правата на отделната личност и нация. Двете партии стоят твърдо на принципа за мирно разрешаване на проблемите на Балканите и на света. За изпълнение на тези задачи са необходими конкретни форми на международно сътрудничество: засилване на междупартийните контакти, провеждане на съвместни семинари и симпозиуми. Двете партии заявяват своето желание да станат инициатори за създаване на Балкански либерален съюз.

В бъдеще ГЛП и ЛДП ще си разменят взаимна информация по вътрешни и международни проблеми, ще съгласуват някои свои позиции, ще публикуват съвместни декларации и ще създават други форми на задълбочаване на контактите си въз основа на либералните принципи и идеи.

Ръководството на Гражданската либерална партия на Македония има среща с кандидата за президент на предстоящите избори г-н Петър Манолов и негови сътрудници. Кандидатурата на г-н Манолов бе оценена по достойнство от ГЛП и ЛДП.

От страна на ЦР на ЛДП бе отправена покана за участие на икономически експерт на ГЛП в Либералния икономически балкански форум и българо-гръцката бизнес среща, която ще се проведе през януари 1992 г. в София като инициатива на ЛДП.

Разговорите между Гражданската Либерална партия и Либерално-Демократическата партия протекоха в изключително приятелска и конструктивна атмосфера.

София, 11 декември 1991 г.

ЗА ГРАЖДАНСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ НА МАКЕДОНИЯ
Борис Гегай - председател             

ЗА ЛИБЕРАЛНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Веселин Кошев - председател 

                                       

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА.


На свое разширено заседание от 9 декември 1991 г. Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) взе следните решения:

1. Одобрява текста на Обръщение на Изпълнителния комитет (ИК) на КНСБ към правителството на Република България.

2. Организира синдикален референдум във връзка с иска за конфискация на имуществото на КНСБ. (Уточнена е организацията на референдума, за която вестник "Труд" ще информира обществеността).

ИК изслуша и изрази съгласие с текста на откритото писмо на проф. Кръстьо Петков до членовете на конфедерацията.

ИК на КНСБ беше запознат с информацията за позицията на европейски профсъюзи към иска за конфискация на имуществото на КНСБ, както и с писмото на проф. Кр. Петков до Емилио Габалио, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

ИК на КНСБ прие и други важни решения, които остават за вътрешна информация.

София, 9 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА СИНДИКАТА.


СКЪПИ БРАТКО,

При неотдавнашната ни среща във Виена на конгреса на ОГБ имахме кратък, но интересен разговор. Тогава обещах периодично да те информирам за развитието на събитията в България и за синдикалните новини.

За съжаление новините не са никак добри, което ще разбереш от съдържанието на това писмо.

През последния месец след завръщането на президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев от САЩ обстановката в страната рязко се изостри, а противоречията между двете централи придобиха крайни форми. Струва ми се, че живеем според правилата на един театър на абсурда, в който на истинските демократични синдикати се отрежда една от главните, но за съжаление недостойни роли.

Ще се обърна към фактите, защото те говорят сами по себе си.

1. Министър-председателят на Република България г-н Филип Димитров, който е и председател на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили (политическата коалиция, спечелила най-много гласове в изборите), внесе проект за конфискация на имуществата на бившата Комунистическа партия и свързаните с нея организации. Конфедерацията на независимите синдикати в България не беше включена втози законопроект и ние разбираме, че това не е случайно. От момента на своето учредяване до днес ние се утвърдихме като една демократична организация, която не се поколеба в сегашните трудни условия да отстоява правата и интересите на хората на наемния труд.

По указания на Константин Тренчев депутати на КТ "Подкрепа" в парламента внесоха нов законопроект, с който ни повече, ни по-малко се иска пълна конфискация на имуществото, което е останало на КНСБ от бившите профсъюзи. (Изпращам превод от закона, за да се убедиш в неговата бруталност и антисиндикална насоченост).

2. Както вече неколкократно информирахме Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), бившите профсъюзи оставиха имущество в размер на около 300 милиона лева, както и парични средства в размер на 25 милиона лева. Преобладаващата част от това имущество (около 200 милиона лева), съгласно решението на нашия учредителен конгрес, доброволно върнахме на държавата и ведомствата. Неколкократно сме правили предложения на ръководството на КТ "Подкрепа" да делим останалата част от имуществото в съответствие с броя на членовете на всеки синдикат. През юли тази година създадохме и контактна група, която започна работа по този въпрос. Готови сме дори да останем с имуществото, което е необходимо, за да изпълняваме само класическата си функция: колективно договаряне, регулиране на конфликтите и организиране на стачки като последно средство за защита.

Сега е безсмислено дори да се обсъждат такива предложения, защото позицията на монархическото крило в КТ "Подкрепа", вдъхновявано от д-р Константин Тренчев, е непримирима и агресивна. Учудващо е, че тези хора вече не се интересуват толкова от имуществото на бившата Комунистическа партия, колкото от атаките срещу КНСБ.

3. Връх на всичко са директните окупации на наши сгради, заплахите за разправа с ръководители на КНСБ и директната война, която е открита на нашата организация в редица предприятия и отрасли. Окупирана е наша града (Дом на моряците) в Русе, предявени са заповеди за конфискации на помещенията, в които работим, в селищата Самоков, Костенец и на други места. Използва се това, че кметовете в тези селища са назначени от КТ "Подкрепа” и са техни послушни изпълнители. Това, което възмути не само нас, но и цялата българска общественост, е, че заповедите на съответните кметове за насилствено влизане в помещенията на синдиката бяха издадени, без да се чака гласуването на Закона за конфискацията от парламента и независимо от разпорежданията на съдебната власт и прокуратурата за освобождаване на окупираните имоти.

4. От една седмица президентът на КТ "Подкрепа", съпровождан от своя щурмов отряд, създаден специално за подобни акции, окупира международната бизнес-школа в селището Бистрица край София, която е имеждународна собственост. Обяснението е, че зданието е харесано от КТ "Подкрепа" за създаване на международна школа за обучение на синдикалисти, която щяла да бъде финансирана от Запада. (Цитирам почти дословно думите на г-н Константин Тренчев пред средствата за масова информация по повод окупацията на школата в Бистрица).

Вчера в печата се появи съобщение, че миньорската организация на КТ "Подкрепа" ще взриви сградата, в случай че властта предприеме мерки за нейното освобождаване.

Това са само част от фактите. Не смятам за необходимо и дори ми е неудобно да опиша клеветническата кампания, която се осъществява в момента срещу демократично избраното ръководство на КНСБ на страниците на печата, контролиран от КТ "Подкрепа".

Какви са истинските цели на тази невероятна атака срещу синдикалните права и свободи в България, в това число и срещу имуществото на КНСБ?

Първо, икономическата реформа в България след успешния си старт се намира в задънена улица. Само официално регистрираните безработни са вече 395 хиляди, т.е. над 12 % от икономически активното население. Бюджетният дефицит на страната вместо гласувани от парламента 8 милиарда лева достигна около 50 милиарда лева. Дойче банк отправи предупреждение към правителството на България за неизправността на страната по отношение на външния дълг. При тази бедствена ситуация се търси виновник, изкупителна жертва и все по-често се чуват обвинения, че КНСБ, която осъществи в България за първи път от 45 години договаряне на работната заплата, пречи на реформата.

Второ, готови са проектите за приватизацията и реституцията. За разлика от парламентите в Германия, Чехословакия, Унгария и Полша намерението на новия парламент е тази стъпка да се осъществи, без да се осигурят условия за участие на хората на наемния труд в собствеността. Готви се вариант на дива приватизация, срещу която,както и срещу разграбването на държавното имущество от корумпираната бивша номенклатура, КНСБ е застанала твърдо. На нас ни е ясно, че ударът срещу независимите синдикати се нанася именно сега и главно по този повод. За съжаление останахме единствената организация, която казва "да" на реформата, "да" на прехода към пазарна икономика, "да" на приватизацията, но поставяме условия всичко това да става с отчитане на социалната цена и със защита на интересите на социално слабите слоеве от населението.

Безпрецедентната атака срещу Независимите синдикати идва в момента, когато новото правителство все още не е обявило своята икономическа програма. За сметка на това то взе несьгласувано с нас решение за прекратяване на дейността на Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите. Позицията на правителството става все по-войнствена. Заплашат ни с фалит и локаути, с въвеждане на извънредно военно положение в предприятия, където нашите организации предявяват елементарни и разумни синдикални искания за договаряне на новите работни заплати, за защита срещу произволните и масови съкращения.

Атаката идва и в момент, когато предстоят президентски избори и страната се нуждае от индустриален и граждански мир. Ние останахме единствената страна на Балканите, където демократичният процес се осъществява сравнително мирно и това се оценява не само у нас, но и от международната общественост.

Припомням тези факти, защото те пораждат един генерален въпрос: каква организация е КТ "Подкрепа", какви са намеренията на нейното ръководство и чии интереси защитава то?

Поставям този въпрос пред теб и Изпълнителния комитет на ЕКП, защото КНСБ и КТ "Подкрепа" бяха приети на равни начала за членове на Източноевропейския профсъюзен форум на ЕКП. Това за нас беше огромен морален стимул и признание за усилията, които полагаме да възродим истинския синдикализъм в България.

От няколко седмици КТ "Подкрепа" е разделена на две фракции. Едната следва линията на президента Константин Тренчев; другата застава зад вицепрезидента Дончо Иванов, като своята подкрепа за нея заявиха повечето от основателите на профсъюза "Подкрепа".

С тази фракция ние нямаме принципни различия. Неформалните контакти, които установихме с нейните лидери, показват, че в името на истинския синдикализъм можем да работим съвместно. Така постъпваме на повечето места, където фракцията на основателите на КТ "Подкрепа" има влияние.

Като имам предвид извънредно сложната и изострена до крайност ситуация, в синдикалното движение в България, настоятелно моля ИК на ЕКП да извърши свое проучване и да ни помогне в този тежък момент. От разгрома на Независимите синдикати ще спечелят само тези, които са заинтересувани хората на наемния труд в България да нямат свои представители и защитници.

Искам да те уведомя, че независимо от изключителните трудности ръководството на КНСБ няма да се огъне.

Нашите организации в предприятията ни подкрепят и дори да се стигне допълна конфискация на имуществото и финансите (с това и до временно блокиране на дейността на централата), независимите синдикати ще съхранят своята цялост.

СЪС СИНДИКАЛЕН ПОЗДРАВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ (НМС), СЪСТОЯЛО СЕ НА 11 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


На свое заседание Общото събрание на Националния младежки съвет прие следните решения:

1. Упълномощава Изпълнителното бюро на Националния младежки съвет да установи статута на деклариралите своето напускане от НМС организации съгласно чл. 10, ал. 1 от Статута на НМС.

2. Националният младежки съвет настоява за приемането на внесеното към Законопроекта за връщане на отнето държавно имущество предложение от младежките организации, съгласно което с върнатото на държавата и отнето от Българска демократична младеж (БДМ) имущество и средства да бъде създадена национална младежка фондация под управлението на правителството и с участието на младежките организации.

3. Националният младежки съвет насрочва пресконференция на 17 декември (вторник) 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ, МЕТАЛУРЗИТЕ, ЕНЕРГЕТИЦИТЕ И ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛИТЕ (ФНС НА ММЕГ) ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ).


Федерацията на независимите синдикати на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите (ФНС на ММЕГ), след като разгледа законопроекта за отнемане на имуществото на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в полза на държавата

Д Е К Л А Р И Р А:

1. Включването на имуществото на КНСБ в законопроекта представлява грубо нарушение на Конвенция N 87 на Международната организация на труда (МОТ). Конвенцията е ратифицирана от Република България през 1959 г.

2. Нарушаването на конвенцията от страна на парламента би представлявало антиконституционен акт, тъй като чл. 5, ал. 4 от конституцията приема, че ратифицираните от държавата международни договори и конвенции не могат да се обезсилват със закон. В случай на оттегляне на подписа на Република България от конвенцията страната би се дискредитирала пред световната общественост.

3. Пределно ясно е, че с този закон се цели елиминирането на КНСБ като основен гарант и защитник на социалните завоевания и интересите на хората на наемния труд у нас.

Няма съмнение, че позицията на КТ "Подкрепа" в случая представлява безпрецедентен в световната практика антисиндикализъм. За тези, които познават добре техния "синдикализъм" и техните "синдикални действия",това не е учудващо. Учудващо е обаче обстоятелството, че тази позиция се възприема от депутати в парламента, от които избирателите очакват демократичен ред и законност.

4. Призоваваме всички синдикални членове към активно участие в провеждания от КНСБ референдум във връзка с отнемането на синдикалното имущество.

5. Призоваваме независимите синдикални организации да пристъпят към активни протестни действия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНС НА ММЕГ: И. Русков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА МИНЬОРИТЕ: П.Токмакчиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ: В. Яначков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛИТЕ: Д. Стоичков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В УРАНОДОБИВА: Др. Цолов
ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР НА ФНС НА ММЕГ: Ал. Кънев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ КЪМ ФНС НА ММЕГ: Г. Петров


София, 12 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

В парламента започна обсъждането на законопроекта за конфискация на синдикалното имущество. Това поставя мен и останалите членове на ръководството на КНСБ в необичайна и сложна ситуация.

Преди една година и десет месеца вашите представители ме избраха за председател на учредената Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). Със своя състав и платформа (а в още по-голяма степенс практическите си действия) конфедерацията афишира отказа си от тоталитарното минало на бившите профсъюзи. Тогава заявихме готовносттаси да работим за демократичните промени в България и изпълнихме това обещание.

Конфедерацията наследи имуществото на БПС и последователно изпълни всички решения на конгреса, свързани с това имущество:

1. От имотите за около 300 милиона лева и парични средства в размер на 25 милиона лева съгласно решението на конгреса бяха върнати 200 милиона лева на държавата и ведомствата през ноември 1990 година, приети с постановление N 88 на Министерския съвет.

Останалото имущество, както беше решено на конгреса, се използва за организационната дейност на конфедерацията и за развитието на стопанската дейност съгласно законите на страната с цел подпомагане на синдикалните членове и социално слабите.

2. Неколкократно ръководството на конфедерацията е заявило, включително и в писмен вид, готовността си за подялба на имуществото, което е останало от бившите профсъюзи, с другия легитимен профсъюз - КТ "Подкрепа". Това наше предложение е в сила и сега и то може да се осъществи според броя на членовете на двата синдиката.

Ако в останалите ни имоти има все още дял на държавата или на други собственици, това може да се докаже от съда и то да бъде върнато по съответен правов ред.

Независимо от това линията за конфискация на цялото имущество, с което разполага КНСБ, в т.ч. и паричните средства на организациите, е твърда и брутална. Тя се вдъхновява и прокарва от монархическото крило на КТ "Подкрепа" и послушните на г-н Константин Тренчев депутати в Народното събрание. Целта е да бъде разгромена КНСБ. Иска се не само да бъде унищожен конкурентът на КТ "Подкрепа", но и да ни отстранят като единствената преграда пред дивата приватизация, започналата разпродажба на държавното имущество, пълната и безкомпромисна реституция и беззаконието в трудовите отношения.

Имуществото на КНСБ, което е останало от бившите профсъюзи, не е нито на Кръстьо Петков, нито на Изпълнителния комитет, нито на Координационния съвет на КНСБ. То е законно придобито и в него са вложени средства, събирани от членския внос в синдикатите преди и след 9 септември 1944 година.

Синдикалното имущество и средствата на организациите в предприятията са ваши, на всички, които доброволно или механично са плащали членски внос в продължение на десетки години. Вие трябва да решите как да постъпим с него. Аз и моите колеги от ръководството на КНСБ нямаме нито моралното, нито организационното право да се разпореждаме с него като със своя бащиния.

Затова се обръщам към вас с това открито писмо. В сегашната безумна ситуация, когато властват беззаконието и силата, а не разумът и правовият ред, вие сте единствените, които следва да решите как да постъпим.

Апелирам към вас, скъпи приятели, да участвате в общия синдикален референдум за имуществото, който организира КНСБ.

Вашата воля ще определи нашата позиция. Така разбирам синдикализма.

Така разбирам демокрацията.

Вярвам във вас!

София, 9 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: Кръстьо Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС" ПО ВЪПРОСА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СТРУКТУРА.


През 1991 година бе учреден Национален младежки съвет (НМС) - структура, обхващаща възможно най-широкия за реалната обстановка спектър от младежки организации. НМС е плод на почти едногодишни преговори и на множество взаимни компромиси от страна на 12 национални младежки организации. Всички те желаеха с общи усилия да изпълняват ролята на посредник между младежите и държавата и на гарант за правилното използване на младежката база по предназначение и от всички.

След променената политическа ситуация организации като Младежката радикалдемократическа федерация, Младежкия съюз на Демократическата партия и Федерацията на независимите студентски дружества (МРДФ, МСДП, ФНСД) при все че бяха положили много усилия за създаването на НМС, рязко измениха отношението си към него и призоваха всички демократични младежки организации да напуснат тази недемократична структура. При така създалото се положение НМС трудно би изпълнявал своите функции.

Становището на Клуб "Приятели на Исус Христос" (Национален християнски младежки форум) е:

1. Абсолютно е необходима национална младежка структура, която да отстоява правата на младите хора (не някакъв нов комсомол или какъвто и да било друг политически послушник).

2. Имуществото на бившия ДКМС да бъде върнато на държавата и да се предостави в подходяща форма за ползване от цялата българска младеж.
 Категорично сме против изменение на целевото предназначение на националната младежка база.

Свидетели сме как младежки домове се превръщат в дискотеки, барове, места, недостъпни за обикновените млади хора, където господар са парите и аморалният живот. В същото това време хиляди младежи, които искат да живеят нормален, порядъчен живот, няма къде да общуват и се оказват изолирани. Ние сме за диалог между младежките организации и призоваваме президента, Министерския съвет, Комисията за младежта при Народното събрание към активни действия относно наболелите младежки проблеми.

София, 9 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА АТОМНИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ - КОЗЛОДУЙ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ В. "ПАРИ", ОЗАГЛАВЕНА "В КОЗЛОДУЙ ИСКАТ ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СО "АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА".
Документът е адресиран до Министерския съвет, до Комитета по енергетика и до средства за масово осведомяване.


Нашите членове не са запознати с цитираното във в. "Пари" предложение на Профсъюза на атомните енергетици до Комитета по енергетика, поради което ние не можем да поддържаме исканата оставка на г-н Кирил Николов.

Изложените съображения във в. "Пари" са от общ характер и с тях категорично не сме съгласни. Считаме, че с подобни публикации се обслужва една преднамерена кампания за дискредитиране на ръководството на СО "Атомна енергетика". Според нас тази кампания се води от хора снедоказани професионални възможности и тя преследва други, а не синдикални цели.

Считаме за нужно да заявим, че в нашия синдикат членуват около 2200 човека, което е повече от 80 % от синдикалните членове в АЕЦ. Членовете на Профсъюза на атомните енергетици, чийто председател е Вл.Бенев, са по-малко от 10 % от нашите и по наши сведения не всичките споделят вижданията на своя председател.

Ние категорично осъждаме действията на Вл. Бенев и ги намираме опасни и способни да взривят обстановката в АЕЦ "Козлодуй", нещо, от което в този труден момент за страната и енергетиката й едва ли би имало полза.

Категорично ще се противопоставим на развихрянето на партизанщина при решаването на проблемите на атомната енергетика. Настояваме оценката на кадрите, работещи при нас, включително и на ръководството и на администрацията да се прави по професионален критерии. Считаме, че това наше виждане е в интерес както за безопасната на експлоатация на централата, така и от гледна точка на международното обществено мнение, което в този момент е насочено към нас.

И накрая един въпрос: Кой заплашва със стачка в АЕЦ?

Козлодуй, 9 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОЦИАЛИСТИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВРАЦА ЗА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С голяма тревога и безпокойство следим първите стъпки на новия парламент и едноцветното правителство. За обща изненада на обществеността неговите първи официални прояви са свързани с триумфа на процедурния деспотизъм, проявен от демократичните диктатори от СДС/ДПС и законопроекта за окончателната разправа с политическия противник - БСП, отнемайки нейното имущество.

Възмутени сме от грубо противоконституционния характер на този проектозакон, защото той изразява принципно неуважение към духа на Конституцията на Република България, утвърждаваща неприкосновеността на собствеността. Той е в пълно противоречие с принципа за разделение на властите, тъй като третира един гражданскоправен спор между юридически лица и държавата.

За нас е очевидно, че след като не успя да разгроми своя политически опонент в демократичните избори, парламентарната коалиция СДС и Движението за права и свободи използват доминиращото си положение в парламента за постигане на своите политически цели. За българската и за международната общественост става пределно ясно, че крайната цел на тази коалиция е ликвидирането на Социалистическата партия.

Ние подкрепяме законопроекта, внесен в Народното събрание от Парламентарния съюз за социална демокрация, който напълно отговаря на интересите на всички партии и движения, подписали Политическото споразумение през януари 1991 година.

Считаме, че българският парламент не трябва да приема този закон по текста, внесен от името на Координационния съвет (КС) на СДС, защото той е дълбоко недемократичен и не само ще опозори, но и сериозно ще застраши нашата млада демокрация. Ние оценяваме този проектозакон като начало на извънредно законодателство, което цели по ускорен административен, а не по съдебен ред да унищожи опозицията. Този акт увеличава политическото напрежение и застрашава мирния преход към демокрация.

Събраните над 6 хиляди подписи на социалисти и симпатизанти на БСП от Враца само за един ден изразяват дълбокото възмущение на обществеността от такова отношение на управляващата коалиция от СДС и ДПС към политическия опонент. Тези подписи днес ще бъдат връчени на председателя на Народното събрание с категорично заявление, че България сега не се нуждае от демонстрация на сила и използването на недемократични средства в борбата за демокрация, а от утвърждаване и развитие на политическия плурализъм като основа на мирния преход към демокрация.

Ние изцяло подкрепяме духа на обръщението, което отправят председателката на Парламентарния съюз за социална демокрация професор Нора Ананиева и председателя на Висшия съвет на БСП проф. Александър Лилов до Международната общественост по повод законопроекта за конфискация на имуществото на БСП, заплахата за нейната забрана и преследванията на социалисти за политическите им убеждения.

Като изразяваме своя категоричен протест срещу политически репресивния, противоконституционен и антидемократичен характер на проектозакона на СДС, ние заявяваме, че изцяло ще подкрепим позицията на Висшия съвет на БСП да върне на държавата цялото имущество, придобито с нейни средства, и ще отстоява със законни средства правото си на собствено имущество, необходимо за партийната й дейност.

Враца, 5 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ СЪЮЗИ (ЕВРОМИЛ). Организацията е основана през 1972 година.


Подготовка и обучение (особености на службата)

Съвременната армия е толкова ефективна, колкото високи са уменията на личния й състав да борави със сложната бойна техника. Това изисква съответната квалификация и е свързано със заетостта на бойците. Много военнослужещи прекарват само част от професионалния си живот в армията и след това я напускат. И двата аспекта на военната професия изискват постоянно да се проверяват планирането и организацията на обучението с цел да се освободят от излишните неща. Необходима е социална професионална подготовка, която може да доведе до признаване на подготовката и с оглед на една цивилна професия. В някои случаи обучението може да се допълни с подготовка по цивилна професия на държавни разноски. Прогресивната специализация, повишаването на образованието и професионалното израстване трябва да си съответстват. Това означава, че специализирането и обучението ще позволяват професионално израстване. Ненужното натоварване за семействата (раздяла, преместване със свързаните с това проблеми с училището за децата и с професията за съпругата) трябва да се ограничат до необходимата степен.

Естествено, изпълняваните от въоръжените сили задачи водят до специално натоварване на военнослужещите като мобилност, допълнително натоварване в служебно време, учения, каквито не се срещат в такъв обем при никоя друга група от населението. Това не освобождава държавата от задължението да взема специфични за военната професия мерки в областта на социалното подпомагане. Така например не бива да се допускат финансови разходи при често преместване. Преместването трябва да е свързано с повишаване в професията. Необходимо е да се предоставят съответстващи жилища; на имуществените въпроси и на собствеността трябва да се обръща особено внимание. Медицинското обслужване във въоръжените сили и извън тях трябва да е равностойно. Голямото напрежение по време на работа би следвало да се компенсира сприемливо законно регламентиране на служебното или работното време. Организирането на свободното време трябва да е съобразено с възможностите за свободен избор. Особено актуален е въпросът процесите на разоръжаване и на конверсия да са планирани и да са социално и правно гарантирани. Естественото право на всички европейски военнослужещи на съответстващо парично възнаграждение (според статута) и на законен годишен отпуск също трябва да се отбележи, защото за съжаление не навсякъде то се прилага.


Социално осигуряване

За всички бивши военнослужещи и претърпелите травми и злополуки по време на военната служба е задължително да се гарантира социално осигуряване. Пенсионните възнаграждения, включително и пенсиите на вдовиците и сираците, трябва постоянно да се съгласуват с общото развитие на паричното възнаграждение на военнослужещите на действителна служба. При изчисляването на пенсията следва да се вземат под внимание длъжностите с особени натоварвания.

Професионалните военни, които поради причини, свързани с боеготовността или по политически причини, бъдат уволнени, трябва да имат законно обосновано право на достатъчна пенсия. На уволняващите се срочнослужещи е необходимо да се гарантира лесно включване в структурата на цивилния професионален живот или в обществената служба: да се вземат под внимание финансовите мерки, преобучаването и признаването на подготовката във войските от гледна точка на цивилната професия. При необходимост обучението във войските ще може съответно да се коригира. Отбиващите редовната си военна служба, особено онези, които при постъпването в армията са били безработни или нямат никаква подготовка, могат да проведат консултации за професионалното си израстване и да получат правото да бъдат включени в учебните мероприятия на въоръжените сили и да придобият възможност за упражняване на цивилна професия.


Изправяне пред военен наказателен съд

В случай на отбрана изправянето пред военен наказателен съд е законно. В мирно време то не бива да се прилага. Необходимо е премахването на двойното наказание в мирно време.


Бюджет

Финансовите разходи за военния персонал в правителствения бюджет не бива да се влияят от покачването и спадането на конюнктурата. Процесът по разоръжаването и конверсията също трябва да бъде социално осигурени изисква правен регламент. Това означава, че освобождаващите се средства от бюджета за отбраната трябва да се използват първо за социалното осигуряване и за включването на уволняващите се военнослужещи в структурата на икономиката и за други конверсионни мероприятия.


Технология и работно място

Без съмнение технологическото развитие ще доведе до по-ефективни бойни системи и снаряжения, които обаче не бива да поскъпват. Трябва да се дадат гаранции, че човекът ще си остане най-важен елемент на отбраната. Поради това проблемите за военния персонал, свързани с технологическия прогрес, следва да бъдат открити и премахнати още в стадия на планирането. Военнослужещият трябва да е в състояние да владее поверената му техника, но при съответно повишени изисквания за безопасност за обслужващия персонал при работа с новите бойни системи. За хуманизирането на работната среда във въоръжените сили са необходими законови положения, които съответстват на прогресивните разпореждания в свободното стопанство в мирно време. Предотвратяването на нещастни случаи и охраната на труда, подобреното снабдяване с техника, назначаването на специализирани лекари и психолози са средства за подобряване на положението на работното място - "въоръжените сили в мирно време".

По-голямо внимание трябва да се обърне и на защитата на околната среда. Предписанията, които са в сила в свободното стопанство, трябва да се спазват, доколкото е възможно, и във въоръжените сили. За подобряването на положението на работното място засегнатият персонал и професионалните съюзи на военнослужещите ще могат своевременно да се включат в процесите по вземане на решения.


Сътрудничество с професионалните организации

За реализирането на основните социални искания, които са обобщени в приложението на програмата, желателно е сътрудничество между професионалните съюзи и организациите на национално и интернационално ниво. Чрез обмяна на информация и общи действия във взаимен интерес може да се съдейства за взаимното разбиране и да се допринася за укрепването на плуралистичната демокрация. ЕВРОМИЛ се застъпва за по-тясното сътрудничество с Европейското обединение на профсъюзите. Това сътрудничество се възприема като принос в нормалното общество.


Средства

Обединените в ЕВРОМИЛ съюзи подкрепят обявените в програмата на ЕВРОМИЛ цели и искания, които са конкретизирани на национално и интернационално ниво. Те се стремят да укрепят съществуващите на национално и интернационално ниво структури, така че да може да се постигне оптималната ефикасност. Значение ще има отстояването на интересите на военнослужещите на европейско ниво. За разлика от положението при останалите международни професионални обединения в обществената служба на европейско равнище ще влезе една независима интернационална професионална организация на военнослужещите - ЕВРОМИЛ. Това дава възможност на ЕВРОМИЛ в рамките на дейността си със средствата за масова информация и с обществеността да излиза като говорител на всички европейски военнослужещи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до Конституционния съд, до Международния съд и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Сега сте изправени пред изпитание. Предишното Велико народно събрание гласува нечестни, недемократични, пиратски закони за 4 % бариера и задаване на 7 200 000 милиона безвъзмездни пари на БСП и СДС и за други заеми. Знаете, че между две събрания няма връзка и всички кандидати за новото Народно събрание са равноправни.

Освен това съществува закон за равноправие на всички политически партии.

Бившият Министерски съвет не изпълни договора и не предостави пари на партиите до 2 октомври. Нормално е да се разполага с финансите поне о 45 до 30 дни преди изборите, за да подготвят материалите за предизборна дейност, да се поръчат, да се отпечатат като афиш, вестник, да се пътува и да се агитира. Българската демократическа партия (БДП) беше предложила 74 кандидати. Даже да бяха дали парите една седмица преди изборите, какво можеше да се направи?

Министерският съвет даде финансите на БДП след изборите. ЦИК и районните избирателни комисии ни блокираха с регистрацията, до началото на октомври изпращаха писма от окръзите, че сме закъснели. Изпратихме документите по пощата и приложихме в ЦИК фотокопие с пощенско клеймо с дата 13 септември 16 часа. Чист саботаж.

ЦИК не прояви оперативност и настоятелност окръзите да изпълняват закона. Имахме писма възражения, въртяхме телефони, държаха ни в София. Без пари не можехме да пътуваме из провинцията.

Със заеми печатахме десетки хиляди афиши и ги разпространявахме из България.

Господин президент, знаете, че лично говорехме с вас, че при тези условия изборите са нечестни, недемократични и незаконни и БДП няма даги признае. Бяха гласувани закони и забравени милиони чрез неравноправие, недемократичност.

И сега Министерският съвет иска да върнем парите за влакове, автобусии нагло удържа лихви по 12 хил. дневно.

Може ли да върнем от тоалетните изяденото? (Още ще настоявате ли?)
Може ли да върнем парите за влакове, автобуси?
Може ли да върнем афишите до положение на проект?

Нека Народното събрание, президентът и правителството, Конституционният съд и журналистите да помислят разумно!!!

Никой нормален човек не може да говори, че грабежите на 7 200 000 мил.лева само от лъвовете в джунглите е нормално и законно. Ако вие - Народното събрание, президентът, правителството, Конституционният съди журналистите, не заклеймите предишните "велики" "народни" представители, гласували нечестно незаконно пиратски закони, и не настоявате за справедливост и демокрация и за разграничение от предишните управляващи, ще бъдете съдени от народен съд и ще се срамувате от децата си, от приятелите и роднините.

София, 2 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:31
13.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!