12 февруари 1993

София, 12 февруари 1993 година    
        Брой 30 /817/
    

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТ НА КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА 8-9 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В "АЛБЕНА".


След като се запознаха с предложената от правителството на Република България програма;

отбелязвайки с безпокойство заместилите опити за реставрация на обречените от историята комунистически и посткомунистически структури и институции, а също и реваншистките амбиции на отделни личности и политически сили;

отхвърляйки решително практиката за сключване на отделни сепаративни договори и споразумения, извън рамките на предстоящия Национален съвет за социално сътрудничество;

съобразявайки се с изключително тежкото икономическо състояние на страната и реално съществуващата заплаха за оцеляване на големи социалин групи в резултат на водената от предишните правителства деструктивна икономическа и социална политика;

като отчита безпрецедентната по своите мащаби престъпност, корупция и рязко снижената готовност на въоръжените сили да отблъснат евентуален външен агресор, като следствие от негативните процеси, развили се в българското правораздаване, армия и полиция;

изтъквайки обстоятелството, че въпреки шумните декларации за търсене на наказателна отговорност все още няма недвусмислено доказани престъпления на лица, свързани с тоталитарния комунистически режим;

отхвърляйки с възмущение опитите на отделни личности и политически сили да използват службите за сигурност и съдопроизводството за оказване на груб политически натиск и шантаж чрез следене, подслушване и опити за скалъпване на процеси, което по същество представлява реставрация за бившата Държавна сигурност;

констатирайки с безпокойство опитите за раздухване на етническа и верска омраза и нетърпимост, предвид сложната ситуация на Балканския полуостров и възможността за разширяване на конфликта, обхванал републиките от бивша Югославия;

протестирайки решително срещу засилващия се натиск, дискриминация, гонения на синдикални членове и активисти от конфедерацията от страна на номенклатурни стопански ръководители,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА”
ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАСТОЯВА ПРЕД НЕГО:

1. Да се съставят и огласят в кратки срокове обосновани доклади и анализи за състоянието на такива важни сектори на българското общество като икономика, енергетика, финанси, транспорт, здравеопазване, образование, наука, армия, полиция и други служби за сигурност.

Време е българското общество да научи цялата истина за външния дълг, злоупотребите в Нефтохим - Бургас, съсипания военнопромишлен комплекс, подслушването и следенето на значими обществени дейци.

Време е виновниците да получат страведливото си възмездие без оглед на това на каква част от политическия спектър принадлежат, защото нищо не оправдава престъпленията.

2. Да се вземат спешни и решителни мерки срещу подбудителите и извършителите на деяния, целящи разпалването на религиозна и етническа нетърпимост и омраза.

Да се инспирира напрежение при такава сложна обстановка на Балканите е или прикрита форма на национално предателство, или престъпна безотговорност.

3. Да не се допускат под никаква форма реставрация на комунистически и посткомунистически структури, както и възстановяването на номенклатурни кадри, доказали своята некомпетентност, безотговорност или извършили стопански и политически престъпления.

КТ "Подкрепа” няма да допусне под каквато и да е форма да се реставрира комунистическата система в България и ще се противопостави с всички възможни и допустими средства на този процес.

4. Да се активизира дейността на правителството и държавната администрация за изпълнение на поетите ангажименти в програмата, за да не остане тя, както често досега един прост сбор от добри пожелания.

За целта да бъде внимателно анализирана дейността на министри, заместник-министри и ръководители на отдели, председатели на комитети, областни управители и други високопоставени административни чиновници и замяната им в случай на необходимост с достойни и отговорни управленски кадри. Промяната може да се извърши само с компетентни и дейни, а не послушни и неинициативни хора.

5. Да се вземат спешни мерки за овладяване на нерегламентирания приток на чужда работна ръка, най-вече от републиките на бившия Съветски съюз. Да се регламентира режимът на трудовите правоотношения по процедура, съгласувана на ниво Национален съвет за социално сътрудничество.

Нерегламентираното заемане на работни места от чужди граждани, на фона на огромната безработица в страната и нерешените социални проблеми би било предателство спрямо интересите на работниците.

6. Да се разработят по спешност програми за временната или постоянната заетост за районите със смесено население и високопланинските селища, където безработицата в отделни случаи надхвърля 80 процента.

Висш дълг е да се гарантират от държавата адекватни мерки за оцеляване на нейните поданици. Това е приоритетна задача, далеч по-важна от всякакви стратегии, тактики, програми и тесни политически интереси.

"Албена", 9 февруари 1993 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ КТ "ПОДКРЕПА”:

Д-р Константин Тренчев

/Прессужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ /6-7 ФЕВРУАРИ 1993 Г., СОФИЯ


ПРЕАМБЮЛ

Християндемокрацията е уникално явление в политическия живот, чиято доктрина е реално доказателство за развитието на човешкото общество:
- засилването на влиянието на една политика, съхранила общочовешките ценности, свързани с традиционната ценностна система на християнския морал, довела до стабилен и висок жизнен стандарт в страните, избрали този път;
- политическо мислене и действие, в основата на което стои превръщането на вечните християнски нравствени добродетели в активна житейска позиция и реална движеща сила в обществото;
- християндемократическите икономически концепции за социално пазарно стопанство, изградени върху отговорната свобода, са логичният и естествен път за възстановяване за кратък период на рухналите икономики в страните с бивши тоталитарни режими.


ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

Християндемократическият съюз /ХДС/ в България като основател на коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/ счита, че загубата на изпълнителната власт е сериозно отстъпление от извоюваните позиции при последните парламентарни избори.

1. Считаме, че причините за това са несъобразяване с реалните политически, икономически и социални процеси в обществото, вследствие на липсата на обективен анализ. Вотът на избирателите даде изключителан шанс на първото демократично правителство на България след Втората световна война да превърне страната в нормална, демократична и правово държава. Този шанс беше пропуснат.

Правителството не прояви необходимите бързина и твърдост по отношение на процеса на демокунизацията във всички структури на управлението. Между него и парламентарните политически сили, които го подкрепиха, липсваше работеща връзка. Националният координационен съвет /НКС/ на СДС не беше достатъчно добре информиран за дейността на Министерския съвет.

Недостатъчно далновидната политика по отношение на електората и парламентарната група /ПГ/ на Движението за права и свободи /ДПС/ доведе до загубата на парламентарното мнозинство.

Не бе проявена и достатъчна гъвкавост по отношение на синдикатите, което ги консолидира срещу правителството.

Законодателната политика и практиката на изпълнителната власт постави в неравноправно положение интересите на нововъзникващия частен капитал, обособяващ средната класа. По този начин се задълбочи стагнацията в стопанския живот, което лиши икономиката от необходимите социални корективи.

Посочените грешки създадоха условия за масирана атака срещу правителството от страна на невинаги ясно дефинирани опоненти в средите на Българската социалистическа партия /БСП/ и все още неразградените структури на тайните служби.

Ние изразяваме недоверие към реалните намерения и възможности на правителството на проф. Любен Беров, поради неясната политическа подкрепа в Народното събрание /НС/. Не е възможно то да изпълнява програмата на СДС с вота на БСП и ДПС. До доказване на противното ние оставаме на тази позиция.

За нас единствената политическа сила, която може да осъществи смяната на системата, е СДС.

Убедени сме, че отново трябва да се върнем на власт, чрез парламентарни средства. Смяната на кабинета на проф.Любен Беров може да се осъществи само рез консолидиране на ПГ на СДС и възстановяване на антикомунистическото мнозинство в НС. Това трябва да стане, за да съставим ново правителство на СДС или когато сме готови за избори.

ХДС настоява за утвърждаване на коалиционния принцип на СДС, като в контекст на гореизложеното настоява за съставяне и подписване на ново политическо споразумение между партиите в СДС. ХДС ще работи за естествено сближаване на позициите на консервативните десноцентристки партии в коалицията. Тази позиция не изключва възможностите за взаимодействие с антикомунистическите извънпарламентарни партии и движения.

КС на ХДС ще търси по-широко присъствие в медиите за популяризиране ценностите на християндемокрацията в България. ХДС трябва да се свързва от избирателите с конкретни лица и имена.

Междуличностните отношения и личните мотиви не трябва да влияят върху стабилността на ПГ, НКС и всички нива на коалицията.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

ХДС счита, че основни приоритети на българската външна политика са:
- пълно интергриране в европейските политически и икономически структури;
- провеждане на политика на регионална отговорност на Балканите при отношения на равнопоставеност с наши съседи.

ХДС изразява силно безпокойствие от събитията в републиките от бившата Югославия и от опасността за разпростиране на конфликта в Косово и Македония. В тази връзка ние апелираме към страните, членки на Европейската общност /ЕО/, за по-бързо признаване на независимостта на Република Македония в сегашните й граници.

Настояваме българското правителство да предприеме конкретни мерки чрез Съвета за сигурност на ООН за опазване на държавните ни граници, във връзка с изпълнението на нашите държавни задължения по опазването на ембаргото спрямо бившите югославски републики.

Развитието на демокрацията в България зависи особено много от успеха на политиката, насочена към опазване и възстановяване на околната среда. ХДС е за разгръщане на мащабно, ефикасно и координирано международно сътрудничество в тази област със страните от ЕО, Европейската банка и други международни институции, заангажирани в областта на екологията.

ХДС е за публичност и прозрачност на информацията, на решенията, ясно открояване на отговорностите, демократичен контрол, организирана задължителна и финансово осигурена контраекспертиза.

Това се отнася и за енергетиката, респективно ядрената енергетика. ХДС е за нова енергийна политика, основана на:
- правно и икономическо равнопоставяне между спестяването в потреблението и предлагането на енергия;
- да се осигури предимство на усилията, насочени към енергии на ефективност;
- да се осигури развитието на възобновяващите се енергии и други.
ХДС предвижда постоянен парламентарен контрол върху ефективното използване на енергията и същевременно опазване на околната среда, което би гарантирало колективното и индивидуалното развитие и осъществяване на личностите в живота.

София, 7 февруари 1993 г.

КОМИСИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯТА:

Светлана Спасова, Николай Петров, Георги Гугов, Светлина Василева, Божко Кацарски, Людмил Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХДС:
        Юлий Павлов

/Пресслужба ”Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ СПРЯМО ПАРТИЯТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до главния прокурор на републиката.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Пресцентърът на Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/ - София, е упълномощен да изрази протеста на ДГИ срещу терористичната акция на Амадеус Кръстев по поръчение на Филип Димитров в сградата на бул. "Дондуков” 34, завършила по случайност без жертви след намесата на червени барети, както и срещу злоупотребата с власт на Иван Куртев, който без знанието и съгласието на председателя на Народното събрание устно разпорежда да се отнеме постоянен пропуск за достъп до сградата на Народното събрание.

Движение "Гражданска инициатива" оценява действията на Амадеус Кръстев и Иван Куртев като поредна проява на син фашизъм и иска незабавна и ефективна намеса на г-н Александър Йорданов и г-н Иван Татарчев по тези случаи.

За взетите действия или проявеното бездействие пресцентърът ще уведоми при нужда обществеността.

София, 11 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД.


На 2 февруари 1993 г. се навършват 48 години от "Кървавия четвъртък" - деня, на който през 1945 г. тъй нареченият Народен съд издаде смъртни присъди над княз Кирил Преславски, другите регенти и членовете на правителството на Константин Муравиев. Тези мъченици бяха избити зверски рано сутринта на 3 февруари на Софийските гробища.

Това е тъжна годишнина и на нея, молейки се за душите на невинно погубените, ние трябва да се замислим и върху поуката от тяхната смърт за настоящето на България.

Но, слушайки елейните слова, които струят от електронните медии, непредубеденият български слушател с изумление установява, че това масово политическо убийство било само едно звено от дългата верига на организирано политическо насилие. Това насилие в новата ни история започвало, представете си, от разстрела на "героите от Сръбско-българската война" по заповед на Стамболов /става дума за предателите на България и агенти на руския империализъм - "русофилите", чийто бунт русенското гражданство смазва преди намесата на централната власт/. И това насилие продължавало:
- с избиването на метежниците от Септемврийското въстание;
- всичките онези "селяци, работници, груби простаци, безимотни, неграмотни, профани, хулигани, глигани..." /"Гео Милев - "Септември"/, подмамени от агентите на болшевиките и Коминтерна;
- /кой знае защо са забравени жертвите на Деветоюнския преврат, безследно изчезналите от кървавата 1925, и случайно загиналите при комунистическия атентат в църквата "Св. Неделя" на 16 април същата година/;
- избитите през 40-те години - разбирай: партизани /или както народът ги наричаше - шумкари/, ятаци, политзатворници, концлагеристи и прочее предатели и шпиони на "една чужда, велика сила",
- отново се прескачат изтребените без съд и присъда 28-30 000 души;
- цветът на българския народ - в "белите нощи" между 20 септември и 7 октомври 1944 г.;
- за лице се споменава Никола Петков;
- и, моля ви се, поредицата се увенчава не с кого да е, а с Трайчо Костов /за мъртвите - или добро, или нищо; по-добре - нищо!/. Разбира се, във "веригата" не е оставено място за загиналите в комунистическите затвори и концлагери.

Кому служат електронните медии? На помирението, всеопрощението или може би - на забравата, на отменяне възмездието над все още живите престъпници!

Да, наистина трябва "да завършим с Юлиус-Фучиковото "Хора, бдете!"

Бдете, защото е в ход пълзяща реставрация на стария режим, защото бившите властелини, обсебили икономическата власт, искат да си възвърнат и политическата, да вземат реванш и да превърнат отново България в своя мушия!

Люде, не допускайте да ви приспят отново, не изпадайте в безразличие, борете се за себе си, за децата си, за България!

Русе, 2 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБВИНЕНИЕ КЪМ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИЗМА ОТ ОБВИНИТЕЛИТЕ ПРОТОЙЕРЕЙ ГЕОРГИ МЪРЗЕВ И ПРОТОЙЕРЕЙ НИКОЛА ЗАХАРИЕВ И ДИМИТЪР ВАНЧЕВ.
Документът е адресиран до Духовния съд с председател Макариополският епископ Христофор.


О Б В И Н Е Н И Е

Постъпила е тъжба, в която се иска справедлива присъда срещу престъпленията на комунизма, изразяващи се в погубване на човешки души, чрез подбудителство към грехове и престъпления, основани на безбожната и човеконенавистническа идеология, потъпкване на Църквата и подмяна на църковния клир с комунистически агенти в раса, терор, насилия, зверски убийства и затвор на духовни лица, както и преследване на богомолци. В следствието се събраха следните доказателства:

- Пълен и изчерпателен анализ на марксизма-ленинизма не само в международен аспект, но и на местна почва, като се започне от Димитър Благоев, мисли на Георги Димитров, доктринерство на Тодор Павлов, както и на други идеолози като Тодор Живков, Александър Лилов и др.

Секретни материали: доклад на ген. Йонко Панов до Антон Югов - концепция за превръщането на Българската православна църква /БПЦ/ в ОФ църква. Данни за издадени присъди срещу свещеници, които се установяват чрез молбите им за помилване.

Документи за дарение от висшия клир на БПЦ на комунистическата администрация.

Доказателства за умишлено нарушаване на устава на БПЦ при избор на висши духовни лица.

Гласни доказателства, разпитани свидетели.

Установява се по безспорен начин, че са извършени престъпления от общ духовен характер, изразяващи се в кощунствено поругаване на Светата православна църква, догматите й, каноните й, разрушаване и оскверняване на църкви и монастири, преследване и тормоз на свещенослужители от страна на висшата църковна йерархия, която от своя страна е допуснала на комунистическата администрация груба намеса в делата на църквата чрез арести, интернирания, заплахи срещу личната телесна неприкосновеност, изпращане в лагери и уволнения на активни в дейността си свещеници по силата на чл. 12 от Закона за църквата.

Висшата църковна йерархия не само не се е противопоставяла, но сама е допуснала години наред обругаване на вярващите богомолци, които са преследвани от комунистическата администрация поради верската си убеденост. Допускала е вярващи християни да бъдат бити и унижавани при посещения в църква.

Активно е съдействала за внедряване в църквата и нейната администрация атеисти, фарисеи и агенти на комунизма. Пряко е съдействала за отравяне на детската психика и душа още от най-ранното детство чрез премахване на всички религиозни традиции и обичаи у народа ни.

С тези свои действия висшата църковна йерархия доведе до погубване в ада душите на хиляди хора.

Обвинението смята, че са налице неопровержими доказателства за престъпленията и греховете на комунизма като система и идеология и на неговите служители - цивилни и духовни лица, поради което обвинението предлага след преценка Духовен съд да се произнесе за вина и виновни.

Д О К А З А Т Е Л С Т В А:

1. При откриване на заседанието на Духовния съд ще бъдат представени писмени доказателства, копия, снимки и др.

2. Да бъдат призовани и разпитани като свидетели Илия Попстефанов Василев, Йордан Русков, Момчил Атанасов Георгиев, д-р Васил Мирчев, Цвятко Алексиев.

Пловдив, 25 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение.пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ДУХОВНИЯ СЪД С ПРЕДСЕДАТЕЛ МАКАРИОПОЛСКИЯТ ЕПИСКОП ХРИСТОФОР ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ КЪМ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИЗМА.


В името на Бога и светата църква Духовен съд, избран от православните християни в храм "Св. Св. Кирил и Методий" - Пловдив, в състав:
Председател: Макариополски Христофор Събев и членове: архим. Николай Спасов Кацарски, иконом Димитър Стоянов Димитров, иконом Йосиф Спасов Йосифов, йеромонах Теодосий /Тимотей/ Ив.Тодоров, протойерей Запрян Георгиев Писанов, свещ. Петър Георгиев Пенков, свещ. Александър Радоев Иванов, свещ. Иван Тодоров Тодоров, свещ. Иван Крумов Кушлев, дякон Валентин Стойчев Пуцелов, Димитър Иванов Стамболов, Георги Димитров Бютюнев и Станимир Тодоров Тончев, при участието на секретаря: Недялка Димитрова и духовни обвинители: прот. Георги Илиев Мързев, прот. Никола Минков Захариев и Димитър Ванчев разгледа настоящото духовно дело и въз основа на събраните по него доказателства

Р Е Ш И:

I. Обявява комунизма за виновен за всякакви злини на човечеството и го осъжда на вечно проклятие - А Н А Т Е М А.

II. Обявява за виновни ръководителите на БКП и цялата комунистическа номенклатура като подбудители, идеолози и извършители както за престъпленията на комунизма, така и за духовното погубване на човешки души, като са ги отклонявали от ХРИСТА: ако не се покаят публично, остават вечно прокълнати.

III. Обявява за виновни всички, които се опитват да оневинят комунизма чрез прикриване на престъпленията му и замазване на вината му те се самоосъждат на проклятие, ако не се покаят.

IV. Обявява за виновни духовниците, особено от висшия клир, които по нелегитимен път се добраха до своите високи постове и служеха и служат на комунизма, като ги счита за ОТПАДНАЛИ от СВЕТАТА ЦЪРКВА, защото по време на гоненията доброволно принасяха жертва на идола, комунизма и славословиха АНТИХРИСТА. Т А К А:

Обявява за виновни и отпаднали /самоотлъчили се/ от Христа псевдодуховните ръководители: Максим /Марин/ лъжепатриарх, и неговите първи помощници Неофит /Симеон/ и Натанаил /Илия/ и ги обявава за виновни и в национално-църковно предателство, водещо до гръцка намеса в делата на БПЦ. Обявява за виновни и техните сътрудници архиереи от лъжесинода им. Обявява за виновни в предано служение на комунизма митрополитите Калиник /Димитър/ и Панкратий /Пенчо/ и техните духовни сътрудници архиереи и свещеници. МОТИВИ: те започнаха някаква видимост на покаяние, но бързо се отметнаха и не изпълниха даденото обещание за публично покаяние по телевизията, не изпълниха подписаната от тях декларация, че няма да се стремят към власт в Св.Църква под каквато да е форма. Но, напротив, започнаха да правят свое псевдосинодално лоби, започвайки с ръкоположението на Генадий Чекотински за епископ, след като е избран за общински съветник в гр. Правец с червената бюлетина на БСП/к/. Поради това те сами се поставят под двойно осъждане като духовни грешници. Порицава лицето Ангел Чакандраков /Арсений/, че с малодушието си се е предал в услуга на комунистите и се е проникнало от злобата им!

За всички тях, ако публично не се покаят, остават във вечно проклятие самоосъдили се като врагове на господа нашего Иисуса Христа, както и всички останали висши клирици, които са послужили на идола на комунизма, хвалейки под каквато и да е форма Антихрист. Горко им!

V. Порицава свещенослужителите, които се поддадоха на натиска, упражнен върху тях, и им предлага да пристъпят към незабавно покаяние.

Настоящото решение да се доведе до знанието на цялото православно общество - клир и миряни.

В ИМЕТО НА ОТЦА И СИНА И СВЕТИЯ ДУХ, АМИН

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Макариополски епископ Христофор

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 31 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ.


Чл.22. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ на Съюза се състои от 65 членове. Съставът на Централния съвет на съюза се определя от конгреса при гласуване на мнозинство от присъстващите делегати най-малко 50 на сто плюс един.

Чл.23. Централният съвет избира за оперативно ръководство на съюза ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО от 11 /единадесет/ членове от състава на Централния съвет - в състав: председа тел, зам.-председател, организационен секретар и членове, ръководители на направления.

В зависимост от проблемите на ръководството съставът на Изпълнителното бюро може да се променя в плюс или минус, но не повече от трима членове по решение на конгреса.

Председателят на Централния съвет е по право и председател на Изпълнителното бюро.

Срокът за мандата на избиране на Централния съвет, Изпълнителното бюро, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия и нейния председател се определя от конгреса с гласуване на 50 на сто плюс един от гласовете на присъстващите за срок от 4 години.

Чл.24. Председателят на Централния съвет и Изпълнителното бюро се избират пряко от делегатите на конгреса с тайно гласуване на мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.

Чл.25. Централният съвет и Изпълнителното бюро вземат решения, ако присъстват 2/3 от членовете им на всички делегати.

Чл.26. Централният съвет има следните пълномощия: свиква конгресите, ръководи дейността на съюза между конгресите за изпълнение на целите, програмата и задачите и решенията на конгресите; управлява съюзното имущество, взема решения за образуване на фирми, производствено-технически бюра и други дейности от стопански и организационен характер към съюза, извършва преструктуриране на дейности и направления в ръководството на организациите и дейностите на съюза.

Чл.27. Председателят на съюза представлява Съюза на пенсионерите пред всички юридически и физически лица, държавни и обществени органи и организации и други, и извършва оперативното му управление и ръководство.

Председателят на съюза го представлява и пред всички международни и други организации в страната и вън от нея.

В отсъствие на председателя дейността му се поема и изпълнява от зам.-председателя или от организационния секретар.

Чл.28. Централният съвет, председателят, Изпълнителното бюро и Контролно-ревизионната комисия при съюза се отчитат за своята дейност пред конгреса.

Чл.29. Общинските съвети са в състав: председател, заместник-председател, организационен секретар и членове от 5 до 10, които се избират от делегатите на общинската конференция /или делегатското съвещание/ с мнозинство на гласовете от 50 на сто плюс един от присъстващите на конференцията за срок от 2 години.

Общинският съвет избира изпълнително /функционално/ бюро от 3 до 5 членове: председател, заместник-председател и секретар, и членове за ръководство на направления.

Изборът става с явно гласуване при 50 на сто плюс един от присъстващите мнозинство на гласовете.

Председателят на общинския съвет е по право и председател на изпълнителното бюро.

Председателят на общинския съвет представлява общинския съюз пред всички органи и организации, държавни и обществени на общинско равнище и пред по-горните ръководни органи на държавата и съюза и обществените организации.

Своята дейност общинският съвет отчита пред конференцията и пред Централния съвет на съюза.

Чл.30. Оперативното бюро на дружеството /клуба/ се избира за срок от 2 години от общото събрание с явно гласуване при мнозинство на гласовете най-малко 2/3 от присъстващите, а по решение на събранието и на половината плюс един от присъстващите членове.

Събранието избира пряко председателя с явно гласуване или по решение на събранието с тайно гласуване.

Председателят на дружеството /клуба/ го представлява пред всички държавни, обществени и други органи и организации на територията на квартала, селището, селото, общината и пред по-горните ръководни държавни и други органи и организации по въпросите на пенсионерите от дружеството.

Чл.31. Мандат на ръководни органи за избиране се определя до два мандата за дадена ръководна длъжност.

При изключителни случаи, когато налагат общосъюзните интереси на пенсионерите, ръководният орган и негови ръководни кадри могат по изключение да бъдат избрани и за трети мандат след предварително допитване до членовете на Съюза в страната или на съответната териториална организация /съюз, дружество/, което се предлага на редовния конгрес, конференция, или събрание за вземане на решение и провеждане на избори след приемане на решение по въпроса.

Чл.32. Пленарно заседание на Централния съвет, на общинския съвет, както и на Контролно-ревизионната комисия и териториалните такива може да се проведе извънредно при поискване най-малко на 1/10 част от членовете му за решаване на неотложни и важни въпроси.

Чл.ЗЗ. Всички изборни ръководни органи, централни и местни, извършват своята, дейност на обществени начала освен в случаите, когато Централният съвет реши да им се заплаша.

Чл.34. Техническият персонал на съюза, както и ръководните органи на стопанските и организационни дейности, се назначават, поощряват, дисциплинарно наказват и уволняват от председателя на Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България. Назначаването им се потвърждава с решение на Изпълнителното бюро на ЦС и за териториалните - от председателя на съответния общински съвет и Изпълнително /функционалното/ бюро на съюза.

Чл.35. Контролно-ревизионната комисия при ЦС на съюза и тези на териториалните съюзи се състоят от по трима членове - председател и членове. Централната контролно-ревизионна комисия и комисиите по места проверяват финансово-счетоводните документи на съюза и на териториалните организации, контролират финансово-стопанската дейност, общо и по общини дават методически указания за водене на отчетността и на касиерите на съюзите по общини и дружества /клубовете/.

Чл.36. Конгресът, избира главен редактор и редакционна колегия за печатните органи и издания на Съюза на пенсионерите с явно гласуване на делегатите, присъстващи на конгреса, с най-малко 50 на сто плюс един "за”. Общинските конференции и общите събрания избират кореспондентски представители за изданията и местните бюлетини.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Чл.37. Съюзът на пенсионерите в България издава свой орган вестник и други печатни издания.

Наименованието на печатния орган на съюза да бъде вестник "МЪДРОСТ", което съответства на същността на съюза.

Чл.38. Взаимоотношенията между съюза и издателствата се определят с вътрешен правилник, утвърден от Централния съвет на Съюза на пенсионерите в България.


III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.39. Имуществото на Съюза на пенсионерите в България се състои от право на собственост на недвижими и движими имоти, вещи, парични средства, ценности и др., което се набира от встъпителен и редовен членски внос, приходи от стопанската дейност на образуваните фирми, ателиета и други дейности на съюза, дарения, лихви по влогове, субсидии, завещания и средства от спонсори, от туристическа, транспортна, търговска развойна дейност и др.

Чл.40. Централният съвет на съюза приема бюджета и щата на съюза, с които се определят приходите и разходите за следващата година, актуализира годишният бюджет за текущата година, определя щатния персонал и трудовите му възнаграждения, фонд "Работна заплата". Бюджетът се изгражда на основата на бюджетите на общинските съюзи и дружествата /клубовете/. Бюджетите на общинските съюзи се утвърждават от Централния съвет на съюза, респективно от Изпълнителното бюро.

Чл.41. Централният съвет на съюза определя размера на членския внос с минимална граница най-малко 1 /един/ лев годишно доброволна вноска от всеки член.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Клубове на пенсионерите се създават в рамките на дружеството за развитие на културен, духовен и развлекателен живот и определени видове дейности.

2. При пълен обхват на пенсионерите в даденото населено място квартал, село, селище в действащите клубове последните получават статут на дружества на пенсионерите на територията и се ползват с равни права и имат еднаква отговорност. Дружествата и клубовете се изграждат при наличието най-малко на 5 членове на местна основа.

3. Съюзът на пенсионерите в България има свой печат, който съдържа наименованието му, изписано околовръстно на кръгъл печат, а в средата - съответният Централен съвет и седалището му. Общинските съюзи и дружествата /клубовете/ имат същия печат, но в средата се изписва името на общината /квартала, селото/, където е седалището му.

Съюзът следва да има свое знаме, отразяващо хуманизма и човеколюбието на пенсионера.

4. Освен предвидените в закона случай съюзът може да прекратява дейността си по решение на конгреса.

5. Настоящият устав е приет на учредителната конференция на членовете-учредители, състояла се на 31 май 1990 г. в зала "Отечество” на НС на Отечествения съюз в гр.София, допълнен и редактиран, изцяло на първата редовна национална конференция на Съюза на членовете-учредители, състояла се в гр.Каспичан на 20 декември 1990 г., и се подписва за единодушното му приемане от всички членове-учредители на приложението към устава, което представлява неразделна част от него.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
12.02.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба ”Куриер” е задължително!