11 август 1995


София, 11 август 1995 година
Брой 156 /1457/


София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТОЛИЧНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.


С цел успешното представяне на изборите за местни органи на самоуправление, укрепване на парламентарната коалиция и развитие на сътрудничеството помежду им столичните структури на Българската социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски" и Политически клуб /ПК/ "Екогласност" се споразумяха:

1. Да участват заедно в изборите за местни органи на самоуправление в столичната община през 1995 г., като предложат или подкрепят общ кандидат за кмет и единна листа за общински съветници.

2. Наименованията на партиите БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" да се изпишат в изборните бюлетини в посочения ред, следвани от евентуални други коалиционни партньори.

3. Избраните съветници от името на коалицията образуват единна група в бъдещия Столичен общински съвет.

4. При формирането на общата листа за общински съветници, както и при издигане или подкрепа на кандидатурата за кмет, столичните ръководства на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" се ръководят от жизнените интереси на населението, наличието на структури, професионализъм, личните качества и избираемостта на кандидатите, шансовете за по-широка обществена подкрепа. Окончателното разпределение на местата за отделните партии в листата ще бъде обект на допълнително споразумение, подписано от трите ръководства.

5. Столичните ръководства на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" приемат и пропагандират обща предизборна платформа.

6. Да бъде изграден общ предизборен център, чиято структура, функции и състав се определят от столичните ръководства на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".

7. Сключването на коалиционно споразумение с други партии и коалиции може да става при взаимно съгласие на столичните ръководства на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност", като се зачитат сключените до момента споразумения.

8. За формиране на общите листи за районни съветници, както и за издигане или подкрепа на кандидатурата за районни кметове или кметове на населени места се подписват споразумения на районно /общинско/ ниво.

Това споразумение влиза в сила в деня на неговото подписване.

София, 10 август 1995 г.

ЗА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БСП:
Александър Маринов

ЗА БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ":
д-р Виктор Пенев

ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ":
Димитър Наумов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ НАРОДНО-ЛИБЕРАЛЕН БЛОК. Документът е подписан от председателите на трите партии, съответно Иван Едисонов, Юлиян Коцев и Иван Георгиев - съпредседатели на Политическия съвет на новоучредената коалиция.


Като се ръководят от желанието си да работят за свободата и напредъка на България, като се основават на общото си разбиране за необходимостта от държавна независимост, свещена частна собственост и възраждане на политическите и народностните традиции и стремления,

като констатират, че комунизмът и неговите мутации са крайно опасни за държавата и гражданското общество в отечеството ни,
като виждат неспособността на днешния елит да се справи със съдбовните задачи, поставени от времето пред народа ни,
партии, организации и граждани решиха да образуват Народно-либерален блок. Блокът ще се ръководи и представлява от Политически съвет и остава открит за присъединяване на други партии, организации и граждани.

София, 9 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНО-ЛИБЕРАЛНИЯ БЛОК ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. Документът е подписан от съпредседателите на Политическия съвет Иван Едисонов, председател на Консервативната партия, Юлиян Коцев, председател на партия Либерален конгрес, и Иван Георгиев, председател на Партията на свободата и прогреса.


На свое заседание, проведено на 9 август 1995 г. в София, Политическият съвет на Народно-либералния блок взе решение блокът да участва на предстоящите избори за местни органи на властта.

Народно-либералният блок ще подкрепи кандидатурите за кметове на обединената опозиция,

ще издигне свои листи за съветници и
на тази основа организациите на Народно-либералният блок ще сключат споразумения за формиране на коалиции по места.

В своята предизборна работа Народно-либералния блок ще се ръководи от следните принципни положения:
- въвеждане на пряка демокрация при решаването на важни общински проблеми;
- максимална финансова самостоятелност на общините;
- предоставяне функциите на общинските фирми на акционерни дружества и частни предприемачи;
- подпомагане на частния бизнес;
- ликвидиране на корупцията и бюрокрацията, подобряване на структурата и ефективността на общинската администрация;
- публичност на дейността на местните власти;
- активно участие в борбата с престъпността и с рекета в частност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАДГРАНИЧНИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТВАНЕТО НА 18-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ.


В неделя, 6 август 1995 г., хиляди българи из цялата страна /Белгия - бел. ред./ запалиха свещ, за да почетат 18-та годишнина от появата на създадената от български изгнаници в Белгия през 1977 г. "Преображенска концепция за бързо и безболезнено демократизиране на тоталитарния режим в България". Това събитие се отбелязва всяка година в белгийската преса.

Тази година белгийските привърженици на "Преображение" организират паметно автомобилно шествие в събота, на 19 август. То ще тръгне рано сутринта от 6 белгийски града и колоните ще се слеят в холандското село Йерзеке, откъдето ще продължат с местната рибарска флотилия, празнично украсена по случай Деня на морските миди /рибарите от Йерзеке изнасят повече от 100 милиона кг миди годишно/. Всяка година българското "Преображение" придобива все по-голяма известност.

Трудно е да се разбере само каква е причината, заради която в продължение на цели 18 години лидерите на българските парламентарни партии правят всичко възможно, за да не се допусне в България публично обсъждане на "Преображенската концепция". До 1989 г. ръководителите на Българската комунистическа партия /БКП/ можеха да се оправдават, че Тодор Живков им е пречил да приемат многобройните наши предложения за открит, конструктивен диалог. Но защо и след десетоноемврийския преврат парламентът не пожела да създаде реални условия за връщането на българските политически емигранти в родината им? - В 1989 и в 1990 г. законите в България бяха нагласени по такъв начин, че българските изгнаници да се видят принудени да приемат второ гражданство, за да могат да се включат в политическия живот на страната, без да рискуват за трети път живота и съдбата си. А през 1991 г. господа депутатите измислиха такъв закон, с който да се отнеме правото на българските граждани да избират за свои народни представители в българския парламент българи с второ гражданство, посветили живота си за освобождаването на България от тоталитарния режим. По този начин неототалитарната власт успя да изолира от политическия живот на страната българските патриоти, които десетки години са мислили как да се управлява България след премахването на тоталитарния режим. Затова, вместо с патриоти, Народното събрание беше напълнено с бездарни личности, които за 6 години не успяха да създадат условия нито за справедливо преразпределение на собствеността, нито за нормално функциониране на пътната и телефонната мрежа на страната. Дори за киселото мляко, с което България е известна в цял свят от стотици години, господа депутатите доведоха чуждестранни предприятия да ни го квасят, вместо да създадат работа за безработните български специалисти. Въпреки че още през 1990 година ние предложихме на председателя на Великото народно събрание да изясним за по-малко от 48 работни часа всички проблеми на прехода от тоталитаризъм към демокрация в България, както и съответните принципни решения на тези проблеми, господа депутатите продължават и до ден днешен да разиграват цялото българско население по нотариуси и по съдилища, без да може да се стигне до някакво благоразумно решение за прекратяване на хаоса в страната.

Който е неспособен да управлява, трябва да се оттегли от властта. Форум "Преображение" е в състояние да покаже как може да се въдвори ред, демокрация и благоденствие в страната. Не е необходимо да се правят нови избори. Достатъчни са няколко публични дебата. Населението веднага ще види кой за какво се е готвил и кой за какво се е борил! Но вместо да дадат на населението право то само да избира съдбата си, в края на юли 1995 г. депутатите от 37-то Народно събрание взеха решение да лишат българския народ от правото му да избира за кметове българските патриоти с придобито второ гражданство. Това ново ограничение на свободите на българските граждани е безспорно доказателство, че господа депутатите нямат смелост да допуснат установяването на демократично управление в българската държава - кой не би се учудил на факта, че двойното гражданство на председателя на Форум "Преображение" инж. Илия Стефанов например не е пречка той да бъде избиран за кмет, за депутат и дори за министър в Белгия, а е пречка в собствената му родина, за освобождаването на която е посветил 30 години от живота си?... От какво се страхуват господа депутатите? - от евентуално преобразяване на България или от вероятността, че, ако Стефанов бъде избран за кмет в някой български град, населението много бързо ще узнае причините, заради които правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ досега не е представило в парламента проект за обезщетяване с имоти от по 40 000 долара на всяко българско семейство и за реституиране на всички капитали, отнети от българските граждани по насилствен начин пo време на тоталитарния режим? Тези въпроси бяха поставени съвсем ясно и недвусмислено от Форум "Преображение" по време на предизборната кампания през ноември и декември 1994 г. Истината можеше да се разбере само чрез публични дебати, каквито ние предложихме с представените неколкократно по българската телевизия наши предизборни клипове. Къде се спотайват сега господата, които измамиха избирателите, че ще им дадат нещо повече от нашата комплексна програма за преобразяване на България? Какво направи новото правителство през изтеклите 190 дни от своето управление в повече от това да обезцени българския лев с нови 15 % и да ускори развихрянето на престъпността?

Престъпност има, защото съществуват огромни количества национализирани чрез въоръжено насилие капитали за разграбване. Ако тези капитали бяха върнати на законните им собственици, както ние многократно сме предлагали от 1981 година до сега /цели 15 години/, нямаше да има какво да се краде и дребните джебчии нямаше да представляват трудно решим за полицията проблем. Нима българският парламент не желае да бъдат преодолени трудно решимите в България проблеми?

Гент, Белгия, 9 август 1995 г.

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


2. Първите резултати

Какви са практическите резултати, постигнати в периода между Първата и Втората национална конференция на ГОР?

Първият основен резултат е, че за 20 месеца ние изградихме достатъчно стабилна политическа организация. Ние имаме тази организация, а значи - имаме силата, средството да се борим за своите цели.

Днес Гражданското обединение за републиката има организации в 170 общини на страната, а в други 70 са формирани клубове и инициативни групи. Създадени са и функционират над хиляда низови клуба. Стабилна основа на организацията са общинските организации в 28-те бивши окръжни града. Но може би най-важното е, че в нашата организация е ангажирана значителна част от интелектуалния потенциал на нацията. Около 80 на сто от членовете и симпатизантите на ГОР са между 25 и 50 години, а средната възраст на председателите на общинските организации е около 37 години. Практически всички те са хора със стабилен житейски и професионален опит, с изявени личностни и организационни качества.

Нашата организация стана възможна благодарение на правилно избрания политически стил, на уважението към хората, на толерантното отношение към различията, проправящото си навсякъде път лично приятелство. Но има и още нещо. Това е ангажираността и апостолската упоритост на хиляди хора, които през тези 20 месеца отдадоха време и сили, мъжество и себеотрицание, за да може ГОР да стане реалност. Голяма част от тези хора са тук, в тази зала. Позволете ми, скъпи приятели, да благодаря на всички вас, а чрез вас и на много други, които представлявате, за това, че бяхме заедно; за това, че не се уплашихме от риска, от заплахите и от трудностите, че съградихме основите на една перспективна национална политическа сила.

Вторият резултат, постигнат през изминалия след първата ни конференция период, е свързан с идейната идентификация на Гражданското обединение за републиката. Трябва да си даваме сметка, че живеем в свят на променящи се ценности, на отмирането на едни и появата на нови политически доктрини. Практически всички познати през този век идейни концепции са подложени на мащабна и дълбока промяна. Това стана благодарение на навлизането на нови технологии и отварянето на страните една към друга, на формиращите се в национален и международен план нови политически и социални структури. Няма ги вече традиционните класи. Измени се природата на частната собственост. Съвременният световен пазар се оказа мост за една нова свързаност на света и народите и отделните социални групи. В такава обстановка е много трудно която и да е партия да намери своя облик и изведнъж да го утвърди сред хората.

Смятаме, че след почти две години труд сме намерили това, което ни отличава и ни дава възможност да погледнем смело в бъдещето. Разполагаме с изградена в най-голяма степен теоретична основа, проверена в редица световни интелектуални центрове, научни и политически организации. Проверихме и продължаваме да проверяваме програмните си обобщения в конкретната практика.

Третият резултат, който следва да отчетем пред конференцията, е свързан с непосредствената законотворческа и политическа дейност на ГОР.

В лабораториите на Обединението и по време на заседанията на неговите комисии през отчетния период се родиха няколко важни икономически закона, сред които Законът за борсите, за малкия и средния бизнес, за управление на несъбираемите кредити, за Сметната палата и редица други. Оригинални решения бяха предложени за промени в законите, регулиращи банковата система, и особено за преструктурирането на индустрията. Висока активност през периода проявиха комисиите на Националния съвет на ГОР по здравеопазването и аграрната политика. Традиционни станаха срещите дискусии край Цигов чарк, където се родиха много интересни идеи за реформиране на българското здравеопазване. Появиха се нови и непознати за нашата практика възгледи за ускоряване на връщането на селскостопанските земи, за връщане на собствеността и отделяне на пенсионните фондове, за преструктуриране на дълговете на големите държавни банки и т.н. За съжаление поради ограничаването на медийното ни пространство много от тези идеи не стигнаха до хората и не получиха необходимата популярност.

Няма страна на българския обществен живот, където ГОР да не дава своя интелектуален и организационен принос. Така беше при подготовката на Закона за въоръжените сили, Закона за полицията и особено при внасянето на нов проект за Наказателно-процесуален кодекс /НПК/ в 36-то Народно събрание /НС/. Печално е, че поради теснопартиен егоизъм новият Наказателен кодекс не стигна до пленарната зала и голяма част от проектозаконите събраха прахта в Народното събрание, без да бъдат дискутирани.

Важни практически начинания и инициатива осъществиха и редица наши общински организации. В София бяха разработени интересни предложения за административно-териториалното деление и управлението на големите градове. В Пловдив се проведе и получи
силен отзвук кръгла маса по въпросите на междуетническите отношения. В Бургас и Плевен бяха намерени интересни решения за работа с частния бизнес и за отваряне на чужди пазари за български стоки. В Монтана по инициатива на ГОР се проведе важна среща - дискусия за реформата в образованието. Десетки значими практически начинания проведоха нашите организации във Варна, Велико Търново, Русе, Ямбол, Неделино, Стара Загора, Севлиево и много други.

През януари 1995 г. членове и симпатизанти на ГОР поставиха основа на Национални икономическа асоциация за подкрепа на развитието на малкия и средния бизнес. През май група лекари, сътрудничещи на Комисията на ГОР по здравеопазването, решиха да организират независимо сдружение за подпомагане на реформата в тази сфера. Активност прояви аграрната ни комисия с провеждането на дискусия за поправките на Закона на възстановяване на селскостопанските земи.

Можем да кажем, че въпреки ограниченията, на които бяхме подложени, въпреки трудностите при създаването на парламентарната група на ГОР в бившия парламент, ние като цяло изпълнихме законодателните си намерения и редица други практически начинания. Това даде на организацията и нейното ръководство изключително ценен опит, помогна ни да създадем силна и международно призната предизборна платформа и ни осигури добра основа за бъдещето.

Четвъртият резултат, който следва да отчетем за периода между двете конференции, е активната международна дейност.

През последните 20 месеца председателят на организацията, членове на Изпълнителното бюро и на Националния съвет бяха приети от държавни и партийни ръководители в Гърция, Турция, Македония, САЩ, Русия, Франция, Испания, Чехия, Украйна и редица други страни. След изборите през декември 1994 г. зачестиха контактите ни със Социнтерна, както и покани за участие в различни негови форуми.

Въпреки че трайният международен авторитет на една политическа формация зависи преди всичко от нейното положение вътре в страната, можем да констатираме, че днес ГОР е познат и приет в много страни в света като интересна и модерна формация, към която са отправени очакванията на мнозина.

Мисля, че няма да сбъркам, ако обобщя: с появата на ГОР в края на 1993 година, с приемането на първия му документ - "Нов избор за България", на политическата сцена на страната се появи ново, перспективно политическо движение. Няма друга българска политическа формация, която през този период да се е развила така динамично, която да е създала структури в цялата страна и предпоставки за още по-голям напредък.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
11.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!