10 септември 1993


София, 10 септември 1993 година
Брой 177 /964/


София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ЛОШИТЕ КРЕДИТИ ВЪРХУ БЮДЖЕТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ.


В условията на продължаващ спад на производството и неизпълнение на приватизационната програма несъмнено лошите кредити имат изключително негативен ефект, що се отнася до доходите и работните места на милиони български граждани. Очевидно този проблем трябва да бъде решен от правителството и от парламента с цел преди всичко да бъдат осигурени държавните гаранции при фалит, приватизация или преструктуриране на фирми и дружества. За съжаление обаче кабинетът на г-н Беров отново демонстрира зависимост от банковата олигархия и техните синдикални лобита. С предлаганите мерки на правителството на практика се подменя целта, заложена в Закона за бюджета за 1993 година. Вместо да бъдат балансирани интересите на държавните фирми и бюджета, правителството се стреми да гарантира източник на лихви за банковата система. Необвързаността на проекта за решение на парламента със структурната реформа на практика може да доведе до старт и бързо натрупване на нови лоши кредити от страна на многото държавни фирми и дружества, чието единствено спасение отново ще бъдат заемите.

Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз /ИС на НПС/ счита, че подходът към решаване на този проблем трябва да бъде принципен и при всички случаи съобразен с вече гласуваните Закон за фалита, Годишна приватизационна програма и някои други законодателни актове. В настоящия критичен за държавната икономика период не са необходими половинчати маневри и услуги на една или друга банка. Решаването на проблема, свързан с лошите кредити трябва да бъде пряко свързан с финансовото оздравяване на фирмите на базата на смяна на собствеността, фалит или преструктуриране.

София, 9 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, до ръководствата на парламентарните групи в НС и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всекидневно безконтролно се увеличават цените на всички стоки и услуги от първа необходимост.

Така например увеличението досега е: на хляба - 30 пъти; млякото - 20 пъти; захарта - 10 пъти; олиото и месото - над 15 пъти; енергията и отоплението - над 20 пъти; градския транспорт - 50 пъти, и т.н.

За съжаление пенсиите са се увеличили само 3-4 пъти.

Къде, кога и как един пенсионер може да купува най-необходимите хранителни продукти дори за жизнения му минимум при такава ниска пенсия?

Тази аномалия доведе пенсионерите до глад, мизерия и отчаяние, дори някои посегнаха на живота си.

Съюзът на пенсионерите в България - единствен законен представител в защита на социалните интереси на пенсионерите, многократно е депозирал в законодателната и изпълнителната власт своите становища в защита на законните им права.

В резултат на това се получиха някои съвсем недостатъчни подаяния, които не се изплащат редовно.

Пенсионерите питат: докога няма да се спазват решенията на Министерския съвет/МС/ за редовно изплащане на индексацията и компенсацията?

Какво излиза, пенсионерите могат да чакат с месеци изплащането на компенсациите, но инкасаторите не прощават. Не платиш ли, прекъсват те и те глобяват.

Сега обещаните близо 12 %, които ще се изплатят през септември, биха ли покрили поскъпването от над 20 пъти? Разбира се, не! Не само че не се дава на пенсионерите, ами някои искат да отнемат и законно придобитите права.

Затова пенсионерите отново и може би за последен път пътвърждават законните си искания, а именно:

1. Осъвременяване на пенсиите редовно и незабавно изплащане на компенсациите.

2. Изплащане по 1 % върху всяка прослужена година трудов стаж и да се премахне границата до 350 лева.

3. Изплащане на 30 % допълнително за самотните пенсионери и тези от ураниевата и минната промишленост.

4. Запазване безплатното медицинско и зъболечение, безплатните лекарства. Болниците и поликлиниките да не се приватизират и да запазят своето предназначение.

5. Всеки пенсионер в своя 30, 40 и повече години трудов стаж е вложил своя труд в изграждането на милиарди левове капиталовложения, които са наша собственост, затова на законно основание, независимо кой, къде и какво е работил, да получи безвъзмездно съответно на годините си трудов стаж по 2000 лева годишно /средно около 60 000/ за реституция на неговия труд в ценни книжа, с които да участва в приватизацията, като собствен капитал, който да се онаследява.

6. На пенсионерите да се осигурят клубове за отдих и магазини за стоки с по-ниски цени на хранителните стоки.

Съюзът на пенсионерите в България настоява съответните комисии в Народното събрание и МС на съвместни срещи с представители на съюза да конкретизират исканията и възможностите за получаване на законните им права.

Ако такива срещи не се състоят и ако проблемите за излизане от това тежко положение не се решат в най-близко време, пенсионерите искат да се вдигнат на законен протест.

Ние сме уверени, че никой не е заинтересован тези честни и почтени хора, отдали целия си живот за добро бъдеще, в залеза на живота си да бъдат смазани от глад и мизерия.

Очакваме вашите разумни решения и отговори.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОф. ЛЮБЕН БЕРОВ ПО ПОВОД НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ. Документът е адресиран и до министъра на науката и образованието проф. Марко Тодоров.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Националният стачен комитет /НСК/ на Учителския синдикат /УС/ "Подкрепа" настоява за продължаване на преговорите с оторизираните от Вас представители на Министерството на труда и социалните грижи /МТСГ/, Министерството на финансите /Мф/ и Министерството на науката и образованието /МНО/ по исканията, формулирани от нас в стачна декларация от 11 май 1993 година, както и във връзка с Указание на финансовото министерство за 10-процентово съкращение на ФРЗ в бюджетните ведомства. В процедура на преговори сме от 28 май 1993 г., когато в Министерския съвет /МС/ се състоя първото заседание с Ваш екип.

Въпреки подписаните частични споразумения по отделни точки между МС и НСК на УС "Подкрепа", средствата за веществена издръжка на учебно-възпитателните заведения не достигат и много училища в страната ще започнат учебната година в бедствено положение или ще бъдат затворени от ХЕИ, а заплатите на учителите неоснователно и безотговорно се забавят от недобросъвестни държавни служители.

Напомняме Ви, че на 17 юни 1993 г. Учителският синдикат "Подкрепа" препоръча на своите членове да се въздържат от БЕЗСРОЧНИ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ, защото това би довело до незавършване на учебната 1992/1993 година и ощетени щяха да бъдат учениците и техните родители. По решение на НСК стачката не бе прекратена, а трансформирана в СТАЧНА ГОТОВНОСТ.

В тази посока, г-н Беров, Ви уведомяваме, че ако до 20 септември 1993 г. не бъдат продължени преговорите между МС и НСК на УС "Подкрепа" с цел ПОДПИСВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНО ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ще подновим действията си по смисъла на ЗУКТС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК НА УС "ПОДКРЕПА":

Людмил Митев

София, 6 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛЕН МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ" КЪМ СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ В "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" - АД, ГРАД РАДНЕВО. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Комитета по енергетика и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Възмутени сме от начина, по който политическите сили от град Раднево се опитват да злепоставят Синдикална миньорска федерация /СМФ/ "Подкрепа". Пуснатите слухове, че СМФ "Подкрепа" и ръководството на Синдикален миньорски регион "Загоре" се месят в работата на Комитета по енергетика и назначената от него комисия за провеждане на конкурсите в "Мини Марица-изток" - АД в град Раднево са нелепи.

Категорично заявяваме, че не ни интересува кой ще управлява дружеството, а как то ще бъде управлявано.

Затова държим на професионалните и управленските качества на кандидатите.

Не ние, а други проявяват интерес и правят опити за намеса в работата на Комитета по енергетика и на комисията. Това са политическите сили в Раднево и техните ръководители.

Техни са писмата до Народното събрание, Министерския съвет, Комитета по енергетика и Изпълнителния директор на "Мини Марица-изток" - АД гр. Раднево.

Считаме, че всяка намеса от страна на политическите сили в Раднево е опит за дестабилизиране на "Мини Марица-изток" - АД, а оттам - на цялата енергетика в есенно-зимният период, за последствията, от което ние не носим отговорност.

Решително се дистанцираме от подобна намеса в работата на държавните органи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛЕН МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ"
КЪМ СМФ "ПОДКРЕПА": Т. Радев

Раднево, 7 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 10 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не могат да се правят заключения и изводи доколко едни избори са честни и законосъобразни, без да бъдат преглеждани и анализирани постъпилите жалби и сигнали за нарушения.

Анализът на една част от жалбите и сигналите, подадени към Централната избирателна комисия /ЦИК/ и мандатната комисия при Великото народно събрание /ВНС/, дава достатъчно основания да се направи изводът:

ИЗБОРИТЕ ЗА ВНС НА 10 И 17 ЮНИ 1990 СА ГРУБО МАНИПУЛИРАНИ И ФАЛШИФИЦИРАНИ В ПОЛЗА НА БСП, А РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ.

Законът за избиране на Велико Народно събрание /ЗИВНС/ задължава всяка висшестояща избирателна комисия да разглежда жалби и сигнали против незаконни действия на нисшестоящите комисии и да взема решения по тях с обикновено мнозинство и при наличие на кворум /чл.30 ал.1/. Това важи както за ЦИК по отношение действията и решенията на всичките 28 многомандатни районни избирателни комисии /РИК/ и 200 едномандатни РИК /чл.31 ал.1 т.2/, така и за РИК по отношение на секционните избирателни комисии /СИК/ /чл.32 ал.1 т.5/. От своя страна самите СИК са длъжни да вземат незабавно решение по повод жалбите и сигналите, постъпили в секцията /чл.67 ал.2 т.8/.

От разгледаните решения, протоколи и стенограми от заседанията на ЦИК се вижда, че са изключително редки случаите на разглеждане на жалби и сигнали до ЦИК, а решенията по тях са още по-малко. Въпреки това секретарят на ЦИК Димитър Попов заявява пред Българската телевизия, че "...ЦИК е разгледала, взела решение и дала указания във връзка с всички искания, жалби, сигнали и оплаквания, стигнали до нея...".

От взетите решения по повод жалби повечето противоречат както на закона, така и на решения на ЦИК по други аналогични случаи /например решението от 11 юни 1990 г., благодарение на което ЦИК обявява за избран на I тур кандидата на БСП Белчо Белчев, е в противоречие с други нейни решения по аналогични казуси, съгласно които би трябвало да има II тур/.

ЗИВНС освобождава ЦИК от задължението й да взема решения по повод жалби и сигнали едва след обявяване на изборните резултати /което формално е станало на 19 юни 1990 г./ и прехвърля това задължение на ВНС и неговата Мандатна комисия /чл.78 ал.2/.

На 12 юни 1990 г. в грубо нарушение на ЗИВНС ЦИК излиза с решение, с което отказва да изпълнява задълженията си по закона и прекратява по-нататъшното разглеждане на жалби и сигнали. Това решение на практика не само игнорира и оставя без последствия стотиците жалби, пристигащи в ЦИК от цялата страна, но на практика и ПРОМЕНЯ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

За оправдание на незаконните си действия на 20 юни ЦИК е направила опит за анализ, обхващащ 1138 жалби, класификацията на които дава основание да се направи изводът, че под графата "други" се прикриват най-важните сигнали за нарушения на ЗИВНС.

Освен това при предаването на документите от ЦИК в Мандатната комисия е установено, че една немалка част от жалбите и сигналите, и то тъкмо в периода от 10 до 18 юни, са изчезнали и вероятно унищожени /приложен е опис от четири страници на липсващи жалби и сигнали, изпратени до ЦИК, П.4-1/.

ЦИК приема още редица противозаконни решения, с които изменя смисъла и тълкуването на ЗИВНС и грубо нарушава правата на избирателите. Такива са решенията за:

- отмяна на II тур в чужбина /П.4-57,П.4-12/;

- допускане до гласуване на II тур на всички избиратели, притежаващи съответната адресна регистрация за даден ЕИР, независимо от това къде са гласували на I тур. Създава се прецедент в световната избирателна практика, в резултат на което един избирател получава правото да гласува за двама кандидати по мажоритарната система /П.4-53, П.4-54, П.4-57, П.4-59/;

- право да съставят нови протоколи вместо РИК получават лицата Емилия Друмева, Лидия Манчева и Андрей Техов. Като резултат например в 24-и Търговищки МИР цифрите в новия протокол след прибавянето на данните от чужбина са по-малки в сравнение с първоначалния.

Накрая липсва решение на ЦИК, с което се определят и обявяват резултатите от изборите на 10 и 17 юни 1990 г., както е предвидено по закона.

Жалбите и сигналите до ЦИК и Мандатната комисия на ВНС показват, че грубото манипулиране и фалшифициране на изборите през юни 1990 г. е не само резултат от противозаконната дейност на ЦИК, но представлява добре организирана и мащабна акция от страна на управляващата тогава БСП с помощта на държавните органи и институции. Наличието на поразително сходство и синхрон в действията на кметове, органи на местното управление, МВР, армията и военното командване, българските дипломатически мисии и избирателните комисии /ЦИК, РИК и СИК/ говори за координираност и централно управление. В тази акция вземат участие и политическите сили, които подпомагат ЦИК при вземане на неправомерни решения и тяхното легитимиране.

Пример за това са споразумението за отмяна на II тур в чужбина, срещата на ЦИК с лидерите на СДС, БСП и БЗНС на 7 юни 1990 г. и др. Особено фрапираща е декларацията от 21 юни 1990 г., подписана от Желю Желев вместо от Националния координационен съвет на СДС и въпреки многобройните официални протести и сигнали за фалшифициране на изборните резултати, отправени от СДС до ЦИК, някои от които са подписани лично от Желев. В документа цялостната дейност на ЦИК'90 се признава за законосъобразна и се оценява като високопрофесионална, снемат се "всякакви упреци и обвинения към ЦИК'90 за незаконни действия и пропуски, които биха дали възможност да се променят изборните резултати". Декларацията е придружена от специалната молба на ЦИК за “незабавно и неколкократно публикуване в средствата за информация" /П.4-58, П.4-58 а/.

Още на 16 юли 1990 г. в жалба до ЦИК г-н Александър Цухлев от София показва чрез прости математически изчисления и официални данни от статистическите справочници в България, че на изборите за ВНС са гласували над 500 000 души повече от възможните гласоподаватели в България. Тази жалба не е разглеждана в ЦИК или Мандатната комисия на ВНС, но тя роди теорията за половин милион гласове-фантоми, която и до момента никой не е в състояние да опровергае /П.4-2, П.4-2 а/.

Анализът само на една част от намерените жалби и сигнали до ЦИК'90 и Мандатната комисия при ВНС дава основание да се обяви за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН изборът за народни представители в над 50 Едномандатни избирателни района и 6 Многомандатни избирателни района.

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПОНЕ 100 МАНДАТА ОТ ОБЩО 400 МЕСТА В СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА ЗА ЛЕГИТИМНО.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
10.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!