Основни показатели на околната среда и енергетиката

Статистически зони, статистически райони, области

Северна и Югоизточна България

Северозападен район

Видин

Врaцa

Лoвeч

Мoнтaнa

Плeвeн

Северен централен район

Вeликo Търнoвo

Гaбрoвo

Рaзгрaд

Русe

Силистрa

Североизточен район

Вaрнa

Дoбрич

Търгoвищe

Шумeн

Югоизточен район

Бургaс

Сливeн

Стaрa Зaгoрa

Ямбoл

Югозападна и Южна централна България

Югозападен район

Блaгoeвгрaд

Кюстeндил

Пeрник

Сoфия

Сoфия (стoлицa)

Южен централен район

Кърджaли

Пaзaрджик

Плoвдив

Смoлян

Хaскoвo

По години от - 1999   до    2010

 

Цялата таблица вижте тук: