Бюлетини за съветници - София

Към албума...

Изборите бяха на 13 октомври 1991 г. - за НС, кметове и общински съвети.

Бюлетините се колебаеха в размери и цветове. На широчина средно бяха 11 см., а на дължина - 23,5 см.

Цветовете на ивиците също варираха, но общо взето се "разпознаваха".

Всички тези бюлетини - за народни представители, за кметове, за съветници, бяха наредени в тъмната стаичка на групи. Избирателят можеше, ако желаеше, да вземе бюлетини от различни партии - за народен представител, за кмет или съветническа листа, които поставяше в плик. Но от един и същи тип (депутатска, кметска, съветническа) бюлетината трябваше да бъде само една. Иначе гласът му ставаше цялостно невалиден. 

Така изглеждаха бюлетините за съветници във всяко населено място.