Обобщено за земеделието

 

Обобщени резултати за производството за 2000 година

Динамика на брутната продукция – 1000 тона

Стойност по базисни цени 2000 г. – млн. лв.

Стойност по базисни цени 2002

Междинно потребление за 2000 г.

Междинно потребление за 2004 г. млн. лв.

Междинно потребление, факторни разходи, други субсидии и данъци 2000 г.  млн. лв.

Междинно потребление, факторни разходи, други субсидии и данъци 2004 г.  млн. лв.

Показатели наструктурата на брутната и нетната добавена стойност за елкото стопанство по ОСС, млн. лв.

Резултати от изчисляването на добавената стойност: Брутна продукция – млн. лв. –

Брутна продукция и добавена стойност за 2004 г. по базисни цени - млн. лева

Резултати от изчисляването на добавената стойност – Крайна продукция – млн. лв.

Крайна продукция, добавена стойност и предприемачески доход за 2004 г. по базисни цени, млн. лв.

 

Всички данни: