Гледната точка на компартията

 

Сборникът "От Девети до Десети" е съставен от проф. Димитър Иванов, историк, бивш офицер от шести отдел на Държавна сигурност, а авторите на отделните раздели са, както е отбелязано, "обществено значими фигури от периода на социализма в България, които в качеството си на водещи експерти отчитат постигнатото в ръководения от тях държавен ресор или в отделни негови сектори и направления. "

Към текста на сборника >>>>>