Декларация на СДС от 25 юни

Декларация на СДС, прочетена на общонационалния митинг на 25 юни

 

След повече от 42-годишно тоталитарно управление на 10 и 17 юни т.г. у нас трябваше да се проведат свободни, честни и демократични избори. За тази цел на националната Кръгла маса бяха подписани споразумения и други документи за равностойно участие на основните политически сили в предизборната кампания и възможност за свободна волеизява на всички български граждани в страната и извън нея.

Въпреки поетите задължения управляващата БКП, преименувана по-касно в БСП, не изпълни напълно нито един от тези документи. Двуединството “ партия – държава” сложи своя отпечатък във всички етапи на подготовката и провеждането на изборите.

Милионите избиратели бяха подложени на безпрецедентна манипулация. Целта бе да се създаде масова психоза на страх от демократичните промени и фактически не остана слой от българското население, който да не бъде заплашван, че ако СДС спечели изборите, неговото положение ще се влоши.

Заплахи с физическа разправа, лишаване от права и придобивки, уволнение от работа и дрги бяха обичайни средства, с които си служеха много партийни секретари и активисти на БСП, кметове, ръководители на предприятия и учреждания, срещу членове, привърженици и симпатизанти на СДС. Някои от тези заплахи бяха подкрепени и с действия.

Допълнително напрежение внесоха ненавременното и неточното изготвяне на избирателните списъци от общинските народни съвети, а така също и недоброто обучение на членовете на районните и секционните избирателни комисии. През двата дни на изборите бяха констатирани стотици нарушения. Както на закона, така и на процедурата. На много места бе нарушена тайната на гласуването. До гласуване бяха допуснати хора без паспорти, които удостоверяваха самоличността си с шофьорски книжки, служебни бележки без снимки, стари паспорти и пр. Същевременно много български граждани, живеещи в чужбина, не можаха да гласуват, тъй като не бяха създадени необходимите условия за това.

Нарушената процедура при формирането и предаването на протоколите и бюлетините даде възможност за фалшификации. Стотици протоколи не бяха оформени според изискванията, а много от тях са с неточни и неверни данни.

Като взема предвид неравностойните условия на предизборната кампания и начина на провеждане на изборите, Координационният съвет на Съюза на демократичните сили оценява изборите като тотално манипулирани и частично фалшифицирани. Те доказаха, че БСП си остава тоталитарна партия, която не бе в състояние да приеме и отстоява принципите на демокрацията.

Въпреки това ние приемаме, че решението за тяхната законност или незаконност трябва да бъде взето от Велокото Народно събрание.

Граждани на България,
Въпреки всичко ние победихме.

Решителната крачка към демократизация на страната е направена.

Предстоят нови избори за местно управление. Те дават възможност да бъдат ликвидирани окончателно и безвъзвратно всички структури на тоталитаризма.

Скъпи симпатизанти!

Демокрацията е нашето неотменимо бъдеще и ние ви призоваваме към активно участие в подготовката и провеждането на предстоящите избори, които трябва да станат крайъгълен камък в изграждането на свободна и демократична България!

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС

София, 25 юни 1990 г.