ПЛОВДИВСКИ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМИ

ОБЩОГРАДСКО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

ПЛОВДИВСКИ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМИ


 

Уважаема госпожо, Уважаеми господине,

За първи път в историята на нашия град (и дори за първи път в Източна Европа) се провеждат мини-референдуми, чрез които гражданите пряко влияят върху решаването на важни градски проблеми, които досега са решавани само от органите на властта.

За първи път вие няма да гласувате за хора, които ще вземат вместо вас решения, касаещи всички пловдивчани, а с гласа си директно ще повлияете върху тези решения.

Защо мини-референдуми? За първи път в Пловдив се експериментира модел на пряка демокрация, при който ще гласуват не всички пълнолетни граждани, а 1000 случайно избрани измежду тях, като полученият резултат ще бъде зачетен от Общинския съвет така, както ако са гласували всички пловдивчани. Тези 1000 наши съграждани образуват всъщност нов орган за управление - нещо като гигантски Общински съвет - който ние сме нарекли "Общоградско Представително събрание”.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че след провеждането на прецизна и гарантирана от Общинския съвет и независими организации "лотария" , Вие сте включен/а сред тези 1000 случайно избрани пловдивчани от нашето "Пловдивско Общо събрание”. Честито!

Разбира се, Вие ще гласувате по повдигнатите проблеми само ако пожелаете да участвувате в “мини-референдума”! Надяваме се, че повечето от вас не ще пропуснат шанса, който им е дал жребият, да повлияят директно върху решаването на проблемите на града ни.

За да участвате достатъчно е да поставите попълнените бюлетини в малкия плик с надпис “такса платена ” СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЛОВДИВ ” (не се налага да слагате марки щом ползвате този плик!) да го пуснете в която и да е пощенска кутия на града (пощенските разходи са предварително заплатени от нас). Има още един начин - ако имате време, желание и възможност, да посетите публичните обсъждания, които са на 12 декември от 16:00 до 18:00 часа в Клуб “Отворено общество” (под Библиотека “Ив.Вазов”). На тях ще се провеждат дискусии по повдигнатия проблем, в които можете да се включите и лично да пуснете бюлетината си в урната, която ще е на Ваше разположение. Крайният срок за участие е 12 декември (важи датата на пощенското клеймо).

В мини-референдумите ще се гласува по въпроси от дневния ред на предстоящи сесии на Общинския съвет! След гласуването вашето общо решение ще бъде внесено в Общинския съвет и ако общинските съветници гласуват като вас - ще влезе в сила. Ако гласуват противоположно - няма да се вземе решение и въпросът ще се върне за доразглеждане и уточняване. Така вашият общ вот ще има почти същата сила, както и този на Общинския съвет.

При всеки референдум ще се поставят на гласуване най-много 2-3 въпроса. Част от вас, случайно избраните участници в “Пловдивско Общо събрание”, периодически ще бъдат подменяни от други, също така случайно избрани наши съграждани. Вие - също както общинските съветници - ще получавате експертни мнения и информация по въпросите за гласуване, за да можете да изработите свое компетентно становище, като винаги ще получавате мнението и доводите на двете противоположни страни.

Убедени сме, че като истински гражданин, който се интересува от съдбата на града ни, няма да пропуснете възможността да участвате в този експеримент за пряко участие в управлението, който при успех би довел след години до постоянно прилагане на “пряка демокрация” у нас. Очакваме и Ваши предложения за подходящи общоградски проблеми, по които смятате, че е необходимо да се проведат референдуми.

Ако желаете, можете да запазите Вашата анонимност. Ние се обръщаме поименно към Вас, защото Вашето име и адрес са били изтеглени при лотарията, при която такава възможност е имал всеки друг пълнолетен пловдивски гражданин. Но на самата бюлетина, която ни изпращате, Вие може да не посочвате името и адреса си.

Държим да Ви съобщим още, че към нашия “Пловдивски референдум” вече има интерес и от чужбина. Участието на пловдивчани в него ще допринесе за издигането на авторитета и популярността на нашия град.

С най-искрени пожелания за здраве и лично щастие !

От Екипа на Експеримент “Пряка демокрация” и

Сдружение възраждане на Пловдив (със съдействието на ЕИДЧП-Програма ФАР)

 

Уважаеми съграждани.

Пловдивският Общински съвет, по повод провежданите от нашето Сдружение мини- референдуми, е единственият в страната - и дори в Източна Европа! - който е приел решение, гарантиращо реална тежест на прекия народен вот в местното управление! Става дума за нова алинея 3 към чл.67 от Правилника за дейността на общинския съвет, която предвижда, ако общинските съветници гласуват противоположно на резултата от проведено допитване “сред представителна извадка на гражданите на Общината”, то предложенията да се върнат и прегласуват на следващо заседание и да се считат за приети само ако за тях има квалифицирано мнозинство. /Естествено, ако гласуването съвпадне с вота на пловдивчани, решенията влизат в сила веднага./

Това е една наистина прогресивна стъпка към по-голямо отваряне на Съвета към гражданството, която е още по-ценна, имайки предвид, че общинските съветници всъщност преотстъпват, макар и малка част от управленските си права на съгражданите си, участвали в мини-референдум! Очаквано следствие от това ще бъде засилената гражданска активност и инициативност на пловдивчани, чийто ефект несъмнено ще чувстваме през следващите години.

Както предполагам знаете от пресата, и по двата ви предишни вота вече има съответни решения на Общинския съвет - и те са в синхрон с резултатите от допитването до вас! (Става дума за проблема “бездомни кучета” и за създаването на екополиция.)

Надявам се, че с истинско гражданско чувство и типичния за пловдивчани местен патриотизъм ще откликнете на поканата за участие в този мини-референдум и ще изпратите отговорно взетите от вас решения.

Николай Близнаков - ръководител на експеримента иПряка демокрация”