2 юли 2022г.

На този ден в историята - Хартата за гражданските права, роден е Георги Иванов, умира Г. Димитров

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Гражданство по рождение - проф.д-р Т. Тодоров

Гражданство по рождение - проф. Т. Тодоров
Гражданство по рождение - проф. Т. Тодоров
Към албума...

 

Автор: Проф. д-р Тодор Тодоров

Заглавие: "ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ ПО ЧЛ.93, АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА" 

Издателство: сп. "Правна мисъл", 4/96

Издател на електронния документ: Омда