Симулационен модел на българските инвестиции

 

Това е иконометричен модел, наречен СИБИЛА, за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския Съюз.

Изборът на подход при моделирането и калибрирането впоследствие определя резултатите от симулациите, показващи влиянието на едни или други програми. В теорията и практика не съществуват точни предписания, които да бъдат следвани при избора на методология.

Самата Европейска комисия използва няколко вида модели в различни аналитични доклади. Ето защо, от практическа гледна точка най-адекватният подход за моделиране би трябвало да е този, който води до най-близки до реалността резултати и успява да даде разумно обяснение на процесите.

ЦЯЛАТА СИБИЛА Е ТУК