25 юни 2019г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Среща в СДС - 1990 г.

Както е видно, качеството на запазения екземпляр от стенограмата е много лошо. Все пак се добива, макар и мъглива, представа за водения разговор.