Списък на присъствалите на Кръглата маса от СДС - 12 март