22 октомври 2017г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Романтизиране на миналото

Tsvetan Fikov

8 септември 2017

А казват, че при комунизма магазините били празни