Резултати от изборите

 

Избори          
Парламентарни избори 1994 г.
Официални резултати:

Брой на СИК, представили протоколи за гласуването
12696    
Брой избиратели по избирателните списъци по протоколите на СИК:      
според сумата от т.1 6987645    
според сумата на т.1.1, т.1.2 и т.1.3 6997954    
Брой избиратели по осн. изб. списъци при предаването им на СИК 6745289    
Брой избиратели по осн. изб. Списъци, вписани от СИК в изборния ден 230900    
Брой избиратели по допълнителните избирателни списъци 21765    
Брой на приложените удостоверения за гласуване на друго място 18081    
Брой гласували избиратели по протоколите на СИК:      
според подписите, положени от всеки избирател 5261040    
според пликовете, намерени в избирателната кутия 5264448    
според сумата от действителните и недействителните бюлетини 5264614    
според сумата от т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.5.1 и т.5.2 5263695    
Брой недействителни гласове в протоколите на СИК:      
според сумата от т.4  62520    
според сумата от т.4.1, т.4.2 и т.4.3 62545    
Брой празни пликове 20624    
Брой пликове, съдържащи само саморъчно направени бюлетини 1987    
Брой пликове, съдържащи две или повече бюлетини за различни листи 39934    
Брой действителни гласове в протоколите на СИК:      
според сумата на гласовете, подадени за кандидатските листи 5202065    
според сумата на т.5 5202094    
според сумата на т.5.1 и т.5.2 5201150    
Брой пликове, съдържащи само една бюлетина 5169079    
Брой пликове, съдържащи две или повече еднакви бюлетини 32071    
Процент на гласувалите (брой на гласувалите избиратели според пликовете, към общия брой на избирателите според избирателните списъци) 75.23%    
Кандидатска листа Гласове Проценти
1 Българска национално-радикална партия 27853 0.54%
2 Съюз на демократичните сили 1260374 24.23%
3 Патриотичен съюз 74350 1.43%
4 Съюз "Нов избор" 77641 1.49%
5 Народен съюз - БЗНС, ДП 338478 6.51%
6 Движение за права и свободи 283094 5.44%
7 Съюз на безпартийните гаранти 1357 0.03%
8 Движение "Напред, България" 10105 0.19%
9 Демократическа партия в България 6439 0.12%
10 Партия "Български орел" 1605 0.03%
11 Движение за защита на пенсионери, безработни и соц. слаби граждани 18934 0.36%
12 Организация на сърд. болните и соц. Слабите граждани на България 12978 0.25%
13 Българска революционна младежка партия  4703 0.09%
14 Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3" 8923 0.17%
15 Обединение на нацията - движение на онеправданите 57 0.00%
16 Народнолиберална партия "Стефан Стаболов" 2876 0.06%
17 Български Бизнес Блок 245849 4.73%
18 Съюз на монархическите сили "Царство България" 31884 0.61%
19 Съюз на българските общности 1165 0.02%
20 Съюз Справедливост 5029 0.10%
21 Български национален съюз 3565 0.07%
22 Форум "Преображение" 7447 0.14%
23 Свободна кооперативна партия 4300 0.08%
24 Фронт на прогресивните сили в България 3457 0.07%
25 Коалиция -БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност" 2262943 43.50%
26 Християндемократичен съюз 8246 0.16%
27 Обединение за социализъм 6019 0.12%
28 Българска лига за защита на човека и гражданина 5957 0.11%
29 Национално движение за коронована демокрация "Царство България" 40642 0.78%
30 Партия на демократичните промени 14145 0.27%
31 Федерация Царство България 73205 1.41%
32 Национал-Християнски съюз 0 0.00%
33 Демократическа партия на справедливостта 24023 0.46%
34 Свободна демократическа партия 7463 0.14%
35 Републиканска партия в България 1973 0.04%
36 Българска комунистическа партия 78606 1.51%
37 Българска демократическа партия за европейски и световни щати 1924 0.04%
38 Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" 13176 0.25%
39 Съюз на свободните демократи 3999 0.08%
40 Партия "Единение" 143 0.00%
41 Партия на собствениците в България 3558 0.07%
42 Българска отечествена партия - "Национален Съюз" 3652 0.07%
43 Демократична партия на труда 2450 0.05%
44 Българска работническа социалдемократическа партия 3827 0.07%
45 Християн-републиканска партия 0 0.00%
46 Политически съюз "Демократична алтернатива за републиката" 197057 3.79%
47 Българска работническо-селска партия 3661 0.07%
48 Движение "Гражданска инизиатива" ДГИ - СДС 372 0.01%
  Общо за всичките 8 независими кандидата 12561 0.24%
       
  ВСИЧКО 5202065 100.00%