22 ноември 2019г.

Ден на българските адвокати. Ден на балгодарността в САЩ. Годишнини - Дж. Лондон, Кенеди

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Работници и служещи в държавните предприятия

от машиностроителната и металообработващата промишленост по категории.

 

Промишленопроизводствен персонал

Работници

Ученици

ИТР

Служещи

Обслужващ персонал

Охрана

Непромишлен персонал