Промишлеността 1985-2005

Продукция на цялата промишленост по отрасли ог 1985 до 2005 г. включително.

Един поглед в цифри за динамиката в индустрията по време на Прехода.

 

Ключовите думи:

Металургия, машиностроене, електротехника, електроника, оптика, въгледобив.